ഉപയോക്താവ്:Viswaprabha/കേരളത്തിലെ ഭരണവിഭജനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ജില്ലകൾ, താലൂക്കുകൾ, ബ്ലോക്കുകൾ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, നിയമസഭാനിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ, വിനോദസഞ്ചാരം, തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമഗ്രമായ പട്ടിക: