വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് താലൂക്ക് പരിധിയിൽ വരുന്ന പഞ്ചായത്താണ് 19.41 ച.കി.മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 1953 ജൂലൈ 18-ന് നിലവിൽ വന്നു.

വാർഡുകൾ[തിരുത്തുക]

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല ആലപ്പുഴ
ബ്ലോക്ക് വെളിയനാട്
വിസ്തീര്ണ്ണം 19.41 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 13,526
പുരുഷന്മാർ 6710
സ്ത്രീകൾ 6816
ജനസാന്ദ്രത 697
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1016
സാക്ഷരത 98%

അവലംബം[തിരുത്തുക]