ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ, കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിൽ, ബാലുശ്ശേരി ബ്ളോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. വിസ്തീർണം 22.44 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അതിരുകൾ:വടക്കുഭാഗത്ത് ഉള്ളിയേരി, കോട്ടൂർ, പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്തുകളും, കിഴക്കുഭാഗത്ത് പനങ്ങാട്, നന്മണ്ട പഞ്ചായത്തുകളും, തെക്കുഭാഗത്ത് നന്മണ്ട, അത്തോളി പഞ്ചായത്തുകളും, പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് ഉള്ളിയേരി, അത്തോളി പഞ്ചായത്തുകളുമാണ്.

2001 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യ 24113 ഉം സാക്ഷരത 92.09 ശതമാനവും ആണ്‌.