മാറനെല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ നേമം ബ്ളോക്ക് പരിധിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 25.13 ച : കി.മീ വിസ്തൃതിയുള്ള മാറനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. അതിവേഗം നഗരവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് മാറനല്ലൂർ. 1953-ലാണ് മാറനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമാവുന്നത്.

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല തിരുവനന്തപുരം
ബ്ലോക്ക് നേമം
വിസ്തീര്ണ്ണം 25.13 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 45,502
പുരുഷന്മാർ 22,293
സ്ത്രീകൾ 23,209
ജനസാന്ദ്രത 1276
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1014
സാക്ഷരത 89.35%

അവലംബം[തിരുത്തുക]