വർക്കല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് വർക്കല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. വർക്കല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 86.67 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. വെട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  2. ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  3. ഇടവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  4. ഇലകമൺ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  5. ചെമ്മരുതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  6. മണമ്പൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
  7. ഒറ്റൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വിലാസം[തിരുത്തുക]

വർക്കല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ചെറുന്നിയൂർ‍‍‍‍ - 695142
ഫോൺ‍‍‍‍ : 0470 2602336
ഇമെയിൽ‍‍‍‍‍ : bdovarkala@gmail.com

അവലംബം[തിരുത്തുക]