ഒറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(ഒറ്റൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വ൪ക്കല താലൂക്കിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഒറ്റൂർ .[1]. വർക്കല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്.

സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്ക്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഒറ്റൂർ-കൈത്തറി വ്യവസായ സംഘം 1957-ൽ സ്ഥാപിച്ചു.

വാണിജ്യ-ഗതാഗത പ്രാധാന്യം[തിരുത്തുക]

കയർ പിരിയും, നെയ്ത്തുമായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായം.

പഞ്ചായത്ത് രൂപവത്കരണം/ആദ്യകാല ഭരണസമിതികൾ[തിരുത്തുക]

ഒറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് 1953-ൽ രൂപീകൃതമായ മണമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. 1979-ൽ ആണ് ഒറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായത്. ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ജി. ചെñപ്പൻ പിള്ള ആയിരുന്നു.

ഭൂപ്രകൃതി[തിരുത്തുക]

ഉയർന്ന ലാറ്ററൈറ്റ് സമതലം, ചെരുവുകൾ, താഴ്വര എന്നിങ്ങനെ ഈ പ്രദേശത്തെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെമ്മണ്ണ്, കളിമണ്ണ്, മണൽമണ്ണ്, ചരൽ മണ്ണ് ഇവയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന മണ്ണിനങ്ങൾ. കുളങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകൾ.

ആരാധനാലയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നാരായണപുരം അമ്പലം, മൂങ്ങോട് മുസ്ളീം പള്ളി, മൂങ്ങോട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി, ഒറ്റൂര് ശ്രീ ക്രിഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇവയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങൾ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. ഞെക്കാട്
 2. മതുരക്കോട്
 3. ചേന്നൻകോട്
 4. കല്ലമ്പലം
 5. മുള്ളറംകോട്
 6. വെട്ടിമൺകോണം
 7. തോപ്പുവിള
 8. നെല്ലിക്കോട്
 9. ഒറ്റൂർ
 10. ഓണംപള്ളി
 11. മൂങ്ങോട്
 12. ശ്രീനാരായണപുരം

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് (ഒറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)