പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് പാറശ്ശാല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. പാറശ്ശാല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 82.21 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്. 1995 ഒക്ടോബർ 2-നാണ് പാറശ്ശാല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. പാറശ്ശാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. കാരോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. കുളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. ചെങ്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. തിരുപുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  6. പൂവാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അവലംബം[തിരുത്തുക]