വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്തിലേക്കു സ്വാഗതം
വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വേദിയാണ് വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്. കൂടുതൽ സൗകര്യാർത്ഥം പഞ്ചായത്തിനെ ആറു ഗ്രാമസഭകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഏതു വിഭാഗത്തിൽപെടുന്നുവെന്നു പരിശോധിച്ച് താഴെക്കാണുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ സഭ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഗ്രാമസഭകളിലെ ചർച്ചകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്.
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്തിലെ സഭകൾ
വാർത്തകൾ
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

വിക്കിപീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള സഭ

നയരൂപീകരണം
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

നിലവിലുള്ള നയങ്ങളും കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സഭ

സാങ്കേതികം
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സഭ

നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

പുതിയ പദ്ധതികളും ആശയങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള സഭ.

സഹായം
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

വിക്കി എഡിറ്റിങ്ങിനും മറ്റുമുള്ള സഹായങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള സ്ഥലം

പലവക
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

ഇതര വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സഭ

കൂടുതൽ
എല്ലാ സഭകളും ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ എല്ലാ സഭകളും
പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ തിരയുവാൻ തിരച്ചിൽ
വിക്കിപീഡിയയെ പറ്റിയുള്ള സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങൾ
വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സഹായത്തിന് സഹായമേശ
ചിത്രങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള സംശയനിവാരണത്തിന് പകർപ്പവകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ
പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക (തത്സമയവിവരം)
മറ്റു വിക്കിപീഡിയരുമായി തത്സമയസംവാദം നടത്തുവാൻ irc://irc.freenode.net/wikipedia-ml
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റിന്റെ വിലാസം wikiml-l@lists.wikimedia.org

Project tiger contest

Dear all, apologies for writing in English. Please feel free to translate to Malayalam. Project tiger contest winners who did not fill this form yet, please fill it by 15th June 2018. After that, we are not able to send the prize. Whoever already filled, need not fill it once again. Thank you. --Gopala Krishna A (സംവാദം) 05:26, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)[മറുപടി]

Pinging Winners. മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വിജയിച്ചവർ. @Meenakshi nandhini, @Sai k shanmugam, @Arun sunil kollam, @Unni Krishnan Rajan --ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 09:55, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)[മറുപടി]

Wikigraphists Bootcamp (2018 India): Applications are open

Wikigraphists Bootcamp (2018 India) to be tentatively held in the last weekend of September 2018. This is going to be a three-day training workshop to equip the participants with the skills to create illustrations and digital drawings in SVG format, using software like Inkscape.

Minimum eligibility criteria to participate is as below:

 • Active Wikimedians from India contributing to any Indic language Wikimedia projects.
 • At least 1,500 global edits till 30 May 2018.
 • At least 500 edits to home-Wikipedia (excluding User-space).

Please apply at the following link before 16th June 2018: Wikigraphists Bootcamp (2018 India) Scholarships.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 11:12, 12 ജൂൺ 2018 (UTC)[മറുപടി]

South India copyright and free licenses workshop 2018

Apologies for writing in English, please consider translating this message to the project language

Hello,
A workshop on Wikimedia copyright-related topics will take place on 19 October afternoon to 21 October in Bangalore or slightly around. Pre-event session is on 19 October later afternoon/early evening.

Any Wikimedian from South Indian states (who is currently staying in) Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, who are actively working, may apply to participate in the workshop.

The primary trainer of the workshop will be Yann

Some of the topics to be discussed during the workshop are (more topics may be added)

 • Different Creative Commons licenses (CC licences) and terminologies such as CC, SA, BY, ND, NC, 2.0, 3.0, 4.0
 • Public domain in general and Public domain in India
 • Copyright of photos of different things such as painting, sculpture, monument, coins, banknotes, book covers, etc.
 • Freedom of Panorama
 • Personality rights
 • Uruguay Round Agreements Act (URAA, specially impact on Indian works)
 • Government Open Data License India (GODL)
 • topic may be added based on needs-assessment of the participants

Please see the event page here.

Partial participation is not allowed. In order to bridge gendergap, female Wikimedians are encouraged to apply. -- Tito, sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:40, 26 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]


TWL Con (2019 India)

Please help translate to your language

Dear all,

I am happy to announce that the applications for TWL Con (2019 India), a mini-conference around The Wikipedia Library (TWL) and library outreach for Wikimedia projects in India are now open. The application form is available here. Last date is 25 November 2018. The event is to be held in January 2019. The eligibility guidelines are applicable as mentioned here. -- Shypoetess (സംവാദം) 18:40, 19 നവംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]

Reminder TWL Con (2019 India)

Please help translate to your language

Dear all,

It is to remind you that the applications for TWL Con (2019 India), a mini-conference around The Wikipedia Library (TWL) and library outreach for Wikimedia projects in India are open only till tomorrow i.e. 25 November 2018. The application form is available here. The event is to be held in January 2019. The eligibility guidelines are applicable as mentioned here. Kindly fill out the form as soon as possible -- Shypoetess (സംവാദം) 18:22, 24 നവംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]

Call for bids to host Train-the-Trainer 2019

Apologies for writing in English, please consider translating the message

Hello everyone,

This year CIS-A2K is seeking expressions of interest from interested communities in India for hosting the Train-the-Trainer 2019.

Train-the-Trainer or TTT is a residential training program which attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community (including English) members. Earlier TTT has been conducted in 2013, 2015, 2016, 2017 and 2018.

If you're interested in hosting the program, Following are the per-requests to propose a bid:

 • Active local community which is willing to support conducting the event
  • At least 4 Community members should come together and propose the city. Women Wikimedians in organizing team is highly recommended.
 • The city should have at least an International airport.
 • Venue and accommodations should be available for the event dates.
  • Participants size of TTT is generally between 20-25.
  • Venue should have good Internet connectivity and conference space for the above-mentioned size of participants.
 • Discussion in the local community.

Please learn more about the Train-the-Trainer program and to submit your proposal please visit this page. Feel free to reach to me for more information or email tito@cis-india.org

Best!

Pavan Santhosh ( MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:52, 6 ജനുവരി 2019 (UTC) )[മറുപടി]

 1. Hello, I am interested to participate in TTT2019 Sidheeq|സിദ്ധീഖ് | सिधीक|صدّيق (സംവാദം) 05:02, 27 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Alleged official flag

പ്രമാണം:Syro Malabar Church Unofficial Flag.jpg
Alleged official flag of the Syro-Malabar Church

I am sorry I don't speak or write Malayalam. I suppose that Malayalam-speakers are able to judge whether the image that a single user has pasted on many Wikipedias with a claim that it represents the official flag of the Syro-Malabar Catholic Church (സിറോ മലബാർ സഭ) is genuine or not. What grounds are there for saying that the Church in question, unlike other Churches, has adopted an official flag? Is it possible that someone has spammed over the Wikipedia family an image that is merely that person's own invention?

Should it at least be marked with a "citation needed" template? Theodoxa (സംവാദം) 15:59, 23 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)[മറുപടി]

@Theodoxa: There is no official confirmation about this flag as their official one. But they are used it on most places. A Citation is a must to confirm this. You can put the notice. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:33, 24 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)[മറുപടി]
-ഉപയോക്താവ്:Ranjithsiji, thank you. I have tried to edit the page, so as to insert a query on the lines of "Alleged flag [അവലംബം ആവശ്യമാണ്] -- Cf. വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത്#Alleged official flag". But I have not succeeded. I haven't found how to save an edit. Perhaps because, even apart from my ignorance of Malayalam, I am accustomed to use only "Edit source". Theodoxa (സംവാദം) 20:49, 24 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)[മറുപടി]
Theodoxa, if you get stuck in the visual mode, you can switch to wikitext. There's a pencil icon on the far edge of the toolbar that will let you choose between visual and wikitext modes.
You can also set the language for the user interface in Special:Preferences (first screen, section section) or in Special:GlobalPreferences if you'd like it to apply to all sites. Then you'll actually see "Edit" and/or "Edit source" as options, in English. Whatamidoing (WMF) (സംവാദം) 04:17, 1 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[മറുപടി]
Thank you, Whatamidoing (WMF). I have tried to append to the image of the flag in ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത the Malayalam template corresponding to {{citation needed}}, which I perhaps wrongly believe is [അവലംബം ആവശ്യമാണ്]. Preview showed no difference that I could discern (the very reason why I thought visual editing did not work), but I went ahead and saved my edit.
Since what I (again, perhaps wrongly) believe to be a baseless insertion into Wikipedia by a Malayalam speaker, I think it is up to the Malayalam Wikipedia to solve the problem. The author used the name Syromalabar52 to insert it in Malabar Church Unofficial Flag.jpg Wikimedia Commons and then inserted it in the Wikipedias of many languages. Someone (not me, even under another name) has recently removed all the many insertions into the English Wikipedia. I myself have removed it from several other Wikipedias, especially after being informed here that "there is no official confirmation about this flag as their official one". But from now on, I leave dealing with the question to others.
Syromalabar52 also posted in Wikipedia Commons two images of Syromalabar prelates into which he had pasted his flag. Then, using the IP 223.237.149.227 belonging to Bharti Tele Ventures Ltd in Bangalore, he inserted the first into ജോർജ് ആലഞ്ചേരി and the second into en:Lawrence Mukkuzhy. A different Indian IP was used to insert the flag into various other Wikipedias. Theodoxa (സംവാദം) 13:46, 2 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[മറുപടി]
I don't know what editing tools you're using. You used Preview, and you said it was visual editing, but there is no Preview in the visual editor. Whatamidoing (WMF) (സംവാദം) 17:29, 11 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[മറുപടി]
You are right and I was wrong.
I still see no effect of my (ignorant) attempts to attach a "citation needed" tag to the image of the supposed official flag in ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത, മാർ തോമാശ്ലീഹാ പള്ളി, തുലാപ്പള്ളി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത. And there has been no consideration by the Malayalam-Wikipedia community of the genuineness or falsity of the claim about the image. Theodoxa (സംവാദം) 06:52, 12 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[മറുപടി]
I believe that you would just edit the page in any wikitext editor, find the image's caption, and paste this at the end of it: {{തെളിവ്}} Then save the page. Whatamidoing (WMF) (സംവാദം) 22:34, 12 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[മറുപടി]
I thank you warmly for your kind practical help. Theodoxa (സംവാദം) 06:47, 13 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Section editing in the visual editor, on the mobile site

Please help translate to your language

The Editing team has been working on two things for people who use the visual editor on the mobile site:

Some editors here can see these changes now. Others will see them later. If you find problems, please leave a note on my talk page, so I can help you contact the team. Thank you, and happy editing! Whatamidoing (WMF) (സംവാദം) 04:11, 1 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Train-the-Trainer 2019 Application open

Apologies for writing in English, please consider translating
Hello,
It gives us great pleasure to inform that the Train-the-Trainer (TTT) 2019 programme organised by CIS-A2K is going to be held from 31 May, 1 & 2 June 2019.

What is TTT?
Train the Trainer or TTT is a residential training program. The program attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community members. Earlier TTT has been conducted in 2013, 2015, 2016, 2017 and 2018.

Who should apply?

 • Any active Wikimedian contributing to any Indic language Wikimedia project (including English) is eligible to apply.
 • An editor must have 600+ edits on Zero-namespace till 31 March 2019.
 • Anyone who has the interest to conduct offline/real-life Wiki events.
 • Note: anyone who has already participated in an earlier iteration of TTT, cannot apply.

Please learn more about this program and apply to participate or encourage the deserving candidates from your community to do so. Regards. -- Tito (CIS-A2K), sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:07, 26 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Request

Sorry to post in English. Please translate for the community. I would like to grant bot DiBabelYurikBot written by Yurik a bot flag. The bot makes it possible for many wikis to share templates and modules, and helps with the translations. See project page. Capankajsmilyo (സംവാദം) 17:25, 26 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Hangout invitation

I have created a hangout to improve collaboration and coordination among editors of various wiki projects. I would like to invite you as well. Please share your email to pankajjainmr@gmail.com to join. Thanks Capankajsmilyo (സംവാദം) 16:37, 29 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Request for translation and continued maintenance of a Meta page: Wikimedia Community User Group Hong Kong

Hello, guys,

I am WhisperToMe, a strategy coordinator for meta:Wikimedia Community User Group Hong Kong. In an effort to increase participation from Hong Kong's ethnic minority South Asian community, I am looking for Wikimedians interested in maintaining translations of the user group's pages in South Asian languages. If there are speakers of Malayalam interested in not only creating a translation of the page, but also continually maintaining it as changes are made, please give me a ping. I think this would be very useful for the city's South Asian community.

Happy editing, WhisperToMe (സംവാദം) 09:28, 1 മേയ് 2019 (UTC)[മറുപടി]

Wikimedia Education SAARC conference application is now open

Apologies for writing in English, please consider translating

Greetings from CIS-A2K,

The Wikimedia Education SAARC conference will take place on 20-22 June 2019. Wikimedians from Indian, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Bangladesh and Afghanistan can apply for the scholarship. This event will take place at Christ University, Bangalore.

Who should apply?

 • Any active contributor to a Wikimedia project, or Wikimedia volunteer in any other capacity, from the South Asian subcontinent is eligible to apply
 • An editor must have 1000+ edits before 1 May 2019.
 • Anyone who has the interest to conduct offline/real-life Wikimedia Education events.
 • Activity within the Wikimedia movement will be the main criteria for evaluation. Participation in non-Wikimedia free knowledge, free software, collaborative or educational initiatives, working with institutions is a plus.

Please know more about this program and apply to participate or encourage the deserving candidates from your community to do so. Regards.Ananth (CIS-A2K) using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:54, 11 മേയ് 2019 (UTC)[മറുപടി]

CIS-A2K: 3 Work positions open

Hello,
Greetings for CIS-A2K. We want to inform you that 3 new positions are open at this moment.

 • Communication officer: (staff position) The person will work on CIS-A2K's blogs, reports, newsletters, social media activities, and over-all CIS-A2K general communication. The last date of application is 4 June 2019.
 • Wikidata consultant: (consultant position), The person will work on CIS-A2K's Wikidata plan, and will support and strengthen Wikidata community in India. The last date of application is 31 May 2019
 • Project Tiger co-ordinatorː (consultant position) The person will support Project tiger related communication, documentation and coordination, Chromebook disbursal, internet support etc. The last date of application is 7 June 2019.

For details about these opportunities please see here. -- Tito (CIS-A2K), sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:02, 22 മേയ് 2019 (UTC)[മറുപടി]

Indic Wikimedia Campaigns/Contests Survey

Hello fellow Wikimedians,

Apologies for writing in English. Please help me in translating this message to your language.

I am delighted to share a survey that will help us in the building a comprehensive list of campaigns and contests organized by the Indic communities on various Wikimedia projects like Wikimedia Commons, Wikisource, Wikipedia, Wikidata etc. We also want to learn what's working in them and what are the areas that needs more support.

If you have organized or participated in any campaign or contest (such as Wiki Loves Monuments type Commons contest, Wikisource Proofreading Contest, Wikidata labelathons, 1lib1ref campaigns etc.), we would like to hear from you.

You can read the Privacy Policy for the Survey here

Please find the link to the Survey at: https://forms.gle/eDWQN5UxTBC9TYB1A

P.S. If you have been involved in multiple campaigns/contests, feel free to submit the form multiple times.

Looking forward to hearing and learning from you.

-- SGill (WMF) sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 06:09, 25 ജൂൺ 2019 (UTC)[മറുപടി]

ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കുള്ള പിന്തുണ

എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ,

വിക്കിമീഡിയ പ്രോജക്റ്റുകളെ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു - ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉദാരമായ വ്യക്തിഗത സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും ഒരു ശൃംഖല. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്, വിക്കിമീഡിയ പ്രോജക്റ്റുകളും സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ദൗത്യവും സഹകരിച്ച് വളരുക, വളർത്തുക.

വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനോടക്കം കേട്ടിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ വിക്കിമീഡിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ഭാവിക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ചില കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അഫ്കോം തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിരവധി കമ്മ്യൂണിറ്റികളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും പിന്തുണയും സ്ഥിരീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേഷനുകളെ പിന്തുണക്കുകയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റി. ചാപ്റ്ററിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യയുമായി നിരവധി വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു (m:Wikimedia_chapters/Requirements). ശേഷം, 2019 ജൂണിൽ വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യയുടെ കരാർ പുതുക്കി നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റി വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന് ശുപാർശ ചെയ്തത്.

2011ലാണ് വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒരു ചാപ്റ്ററായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. 2015 ൽ, ചാപ്റ്റർ കരാർ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു. അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റിയുമായും ഫൗണ്ടേഷനുമായും ചേർന്ന്, ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുകയും 2017 ഓടെ നല്ല നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, 2017 നും 2019 നും ഇടയിൽ ഒരു വിശ്വസ്ത സംഘടനയായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് നേടാൻ ചാപ്റ്ററിന് കഴിഞ്ഞില്ല, നിലവിൽ, നിയമപരമായി ഫൗണ്ടേഷന്റെ ധനസഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചാരിറ്റിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ചാപ്റ്ററിനായില്ല. ഈ ലൈസൻസിംഗും രജിസ്‌ട്രേഷനും സുരക്ഷിതമാക്കുമെന്നും അംഗീകാരത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ചാപ്റ്റർ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഫൗണ്ടേഷനും അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മികച്ച നേതൃ പാടവം കാണിക്കുകയും നമ്മുടെ ആഗോള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ്ജസ്വലരായ, വളരുന്ന സമൂഹത്തോട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ നിലവിൽ എട്ട് ഇൻഡിക് ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി യൂസർ ഗ്രൂപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, വരും ആഴ്ചകളിൽ രണ്ട് എണ്ണം കൂടി അഫ്‌കോം (അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റി) പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വായനക്കാരിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം 700 ദശലക്ഷത്തിലധികം പേജ് കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇൻഡിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വളർച്ച വിക്കിപീഡിയയുടെയും വിക്കിമീഡിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും ഭാവിക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു.

വിക്കിമീഡിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, എഴുത്തുകാർ, വായനക്കാർ, ദാതാക്കൾ എന്നിവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. വിക്കിമീഡിയ പ്രോജക്റ്റുകളെയും ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ വിജ്ഞാന ദൗത്യത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതും വളരുന്നതുമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. നിങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജോലി തുടരാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനുവേണ്ടി,

വലേറീ ഡികോസ്റ്റ
മേധാവി, കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തനം
വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ

Project Tiger 2.0

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ പരിഭാഷാ പിന്തുണ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

നിരവധി വിക്കിപീഡിയ സമൂഹങ്ങളിൽ വിവർ‌ത്തന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഉള്ളടക്ക പരിഭാഷാ ഉപകരണം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖകരുമായി ചേർന്ന്, ഈ ഉപകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉള്ളടക്ക പരിഭാഷ വഴി സാധിക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ, ഈ ഉപകരണം നല്ല നിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇത് ഗൗരവത്തോടെയല്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യാന്ത്രിക വിവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം തടയുന്നുമുണ്ട്. പൊതുവേ, ഞങ്ങളുടെ വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് പരിഭാഷകൾ ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിച്ച ലേഖനങ്ങളേക്കാൾ മായ്ക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ്.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖകർ, 3,799 ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായി ഉള്ളടക്ക പരിഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേഖകസമൂഹത്തിന്റെ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കിയാൽ, പരിഭാഷ വഴി കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, നിലവിലുള്ളവ വികസിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ശേഷി ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം പുതിയ ലേഖകരെ സൃഷ്ടിപരമായ തിരുത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയും. പരിഭാഷ വഴി സുസ്ഥിരമായ വിധത്തിൽ മറ്റ് ഭാഷകളുമായുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുവാനും ലേഖകരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുവാനും സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി, ഇനി പറയുന്നവയിൽ താങ്കളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നു:

 • മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉള്ളടക്ക പരിഭാഷ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാക്കൽ. ഇതിൽ ഉപകരണം സ്വതേ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആക്കലും, പ്രസക്തമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപകരണം പെട്ടന്ന് കണ്ണിൽ പെടുന്ന വിധത്തിൽ സ്ഥാപിക്കലും, ഉള്ളടക്കരാഹിത്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസക്തമായ വിധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തലും, സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസൃതമായ വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതുവഴി, കൂടുതൽ ലേഖകർക്ക് പരിഭാഷയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉള്ളടക്കം കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്നതാണ്.
 • നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ. നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ പുതിയ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതു വഴിയുള്ള വിപുലീകരണത്തിനുള്ള ആശയങ്ങൾ കാണുക. നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ, പുതിയ വീക്ഷണങ്ങൾ ചേർത്തും വിഷയത്തെ വിശദമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയും വികസിപ്പിക്കാൻ ഇതുവഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്.
 • കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും പരിഭാഷ ചെയ്യൽ പിന്തുണയ്ക്കൽ. മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരിഭാഷയെ പിന്തുണക്കുന്നതു വഴി ഏതൊരു ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും അങ്ങനെ പുതിയ ലേഖകർക്ക് ഭാഗഭാക്കാകാനും കഴിയുന്നതാണ്.

ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സമൂഹവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് പങ്ക് വെയ്ക്കണം. അടുത്ത ചുവടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സമൂഹവുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെയായിരിക്കും നിർവ്വചിക്കപ്പെടുക, ഒപ്പം ഓരോ സമൂഹത്തിനും വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഗവേഷണ പ്രക്രിയയും ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

പ്രാഥമിക ചുവെടന്ന നിലയിൽ, ഇനി പറയുന്നവയെ കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ ഞങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നു:

 • മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പരിഭാഷ പിന്തുണ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആശയം, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ സുസ്ഥിര വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായ മാർഗ്ഗമാണെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?
 • ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകൾ താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിർദ്ദിഷ്ട സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായവും മറ്റെന്തെങ്കിലും കുറിപ്പുകളും ഈ സംഭാഷണ ചരടിൽ ഇടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല. --Elitre (WMF) (സംവാദം) 10:15, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC) (ഭാഷാ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്)[മറുപടി]

പരിഭാഷ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം മലയാളം വിക്കിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്പം പോലും മെഷീൻ ട്രാൻസിലേഷൻ ഉപയോഗച്ചില്ലെങ്കിൽപോലും സ്പ്ലിറ്റ് വ്യൂ ആയി ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കാണുന്നത് തന്നെ വളരെ സൗകര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കൽവളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നിലവിൽ ഒരു പുരിഭാഷ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൂർണമായതിനു ശേഷമേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാകൂ. എന്നാൽ കുറച്ച് പാരഗ്രാഫുകൾ മാത്രം പരിഭാഷ ചെയ്ത് പേജ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും. തുടർന്ന് മറ്റ് ഭാഷകളിൽകൂടുതലുള്ള പാരഗ്രാഫുകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്താനായി ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. --Mujeebcpy (സംവാദം) 20:34, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Hello everyone.
Apologies if this message isn't in your language; please feel free to translate it. Last month we announced the Boost initiative to help wikis grow with translation. As a first step, we have enabled Content translation by default on Malayalam Wikipedia this week.
Now it is easy for users to discover the tool through several entry points. However, users not interested in translation can disable it from their preferences.
We expect this will help translators to create more content of good quality in Malayalam. We’ll be monitoring the statistics for Malayalam as well as the list of articles created with the tool. Content translation provides quality control mechanisms to prevent the abuse of machine translation and the limits can be adjusted based on the needs of each community. Please, feel free to share your impressions about the content created and how the tool works for the community. This feedback is essential to improve the tool to better support your needs.
Thanks! --Pginer-WMF (സംവാദം) 12:33, 21 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Project Tiger important 2.0 updates

For any query, feel free to contact us on the talk page 😊
Thanks for your attention
Ananth (CIS-A2K) using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:20, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)[മറുപടി]

Wikimedia movement strategy recommendations India salon

Please translate this message to your language if possible.

Greetings,

You know Strategy Working Groups have published draft recommendations at the beginning of August. On 14-15 September we are organising a strategy salon/conference at Bangalore/Delhi (exact venue to be decided) It'll be a 2 days' residential conference and the event aims to provide a discussion platform for experienced Wikimedians in India to learn, discuss and comment about the draft recommendations. Feedback and discussions will be documented.

If you are a Wikipedian from India, and want to discuss the draft recommendations, or learn more about them, you may apply to participate in the event.

Please have a look at the event page for more details The last date of application is 7 September 2019.

It would be great if you share this information who needs this. For questions, please write on the event talk page, or email me at tito+indiasalon@cis-india.org

Thanks for your attention
Ananth (CIS-A2K) sent through MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:15, 2 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Project Tiger Article writing contest Update

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

GLOW edit-a-thon starts on 10 October 2019

Excuse us for writing in English, kindly translate the message if possible

Hello everyone,

tiger face
tiger face

Hope this message finds you well. Here are some important updates about Project Tiger 2.0/GLOW edit-a-thon.

 • The participating communities are requested to create an event page on their Wikipedia (which has been already updated with template link in the last post). Please prepare this local event page before 10 October (i.e. Edit-a-thon starting date)
 • All articles will be submitted here under Project Tiger 2.0. Please copy-paste the fountain tool link in the section of submitted articles. Please see the links here on this page.

Regards. -- User:Nitesh (CIS-A2K) and User:SuswethaK(CIS-A2K) (on benhalf of Project Tiger team) using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 19:41, 4 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Project Tiger 2.0: Article contest jury information

Excuse us for writing in English, kindly translate the message if possible

Hello everyone,

tiger face
tiger face

We want to inform you that Project Tiger 2.0 is going to begin on 10 October. It's crucial to select jury for the writing contest as soon as possible. Jury members will assess the articles.

Please start discussing on your respective village pump and add your name here as a jury for writing contest if you are interested. Thank you. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 17:06, 8 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Project Tiger Article writing contest Jury Update

Hello all,

There are some issues that need to be addressed regarding the Juries of the Project Tiger 2.0 article writing contest. Some of the User has shown interest to be a jury and evaluate the articles created as the part of the writing contest. But they don't meet the eligibility criteria. Please discuss this aspect with the community, if the community feel that they have the potential to be a jury then we can go ahead. If not please make a decision on who can be the jury members from your community within two days. The community members can change the juries members in the later stage of the writing contest if the work done is not satisfactory or the jury member is inactive with the proper discussion over the village pump.

Regards,
Project Tiger team at CIS-A2K
Sent through--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:51, 17 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Project Tiger update: Let's walk together with Wikipedia Asian Month and WWWW

The Tiger says "Happy Dipavali" to you
Apologies for writing in English, Kindly translate this message if possible.

Greetings!

First of all "Happy Dipavali/Festive season". On behalf of the Project Tiger 2.0 team we have exciting news for all. Thanks for your enthusiastic participation in Project Tiger 2.0. You also know that there is a couple of interesting edit-a-thons around. We are happy to inform that the Project Tiger article list just got bigger.

We'll collaborate on Project Tiger article writing contest with Wikipedia Asian Month 2019 (WAM2019) and Wiki Women for Women Wellbeing 2019 (WWWW-2019). Most communities took part in these events in the previous iterations. Fortunately this year, all three contests are happening at the same time.

Wikipedia Asian Month agenda is to increase Asian content on Wikipedias. There is no requirement for selecting an article from the list provided. Any topic related to Asia can be chosen to write an article in WAM. This contest runs 1 November till 30 November. For more rules and guidelines, you can follow the event page on Meta or local Wikis.

WWWW focus is on increase content related to women's health issues on Indic language Wikipedias. WWWW 2019 will start from 1 November 2019 and will continue till 10 January 2020. A common list of articles will be provided to write on.

In brief: The articles you are submitting for Wikipedia Asian Month or WWWW, you may submit the same articles for Project Tiger also. Articles created under any of these events can be submitted to fountain tool of Project Tiger 2.0. Article creation rule will remain the same for every community. -- sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 12:44, 29 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Wikipedia Asian Month 2019

Please help translate to your language

Wikipedia Asian Month is back! We wish you all the best of luck for the contest. The basic guidelines of the contest can be found on your local page of Wikipedia Asian Month. For more information, refer to our Meta page for organizers.

Looking forward to meet the next ambassadors for Wikipedia Asian Month 2019!

For additional support for organizing offline event, contact our international team on wiki or on email. We would appreciate the translation of this message in the local language by volunteer translators. Thank you!

Wikipedia Asian Month International Team.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 16:57, 31 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Project Tiger 2.0 - Hardware support recipients list

Excuse us for writing in English, kindly translate the message if possible

Hello everyone,

tiger face
tiger face

Thank you all for actively participating and contributing to the writing contest of Project Tiger 2.0. We are very happy to announce the much-awaited results of the hardware support applications. You can see the names of recipients for laptop here and for laptop see here.

78 Wikimedians will be provided with internet stipends and 50 Wikimedians will be provided with laptop support. Laptops will be delivered to all selected recipients and we will email you in person to collect details. Thank you once again.

Regards. -- User:Nitesh (CIS-A2K) and User:SuswethaK(CIS-A2K) (on benhalf of Project Tiger team)
using --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 07:15, 8 നവംബർ 2019 (UTC)
[മറുപടി]


Research Study on Indic-Language Wikipedia Editions (Participation Applications are Open)

ASK: I would really appreciate it if any community member could help translate this content to the local language। Thank you!

Research Study

Although cultural and linguistic diversity on the Internet has exploded, English content remains dominant. Surprisingly, this appears to be true even on Wikipedia which is driven by increasingly linguistically diverse groups of participants. Although Wikipedia exists in almost three hundred language versions, participation and content creation is not distributed proportional to readership—or even proportional to editors’ mother tongues. A widely discussed puzzle within studies of online communities is that some small language communities thrive while other similar communities fail.

I hope to study this dynamic in Indic-language Wikipedia communities. There are dozens of Wikipedias in Indian language versions. I hope to study the experiences of several Indic-language Wikipedia communities with different levels of success in building communities of online participants but with similar numbers of Internet-connected native speakers, that face similar technical and linguistic challenges, that have similar socio-economic and political conditions, and so on.

The results of this study will help provide design recommendations to help facilitate the growth of Indian Language communities. -- Sejal Khatri (talk)

Participate

We are looking for people interested in participating in this study!

In exchange for your participation, you will receive a ₹1430 gift card.

To join the study, you must be at least 18 years of age and must be an active member of your native Indic language Wikipedia. You should also feel comfortable having an interview discussion in Hindi or English.

Fill the form in this Link

Community Support and Feedback

I look forward to community's feedback and support!

Extension of Wikipedia Asian Month contest

In consideration of a week-long internet block in Iran, Wikipedia Asian Month 2019 contest has been extended for a week past November. The articles submitted till 7th December 2019, 23:59 UTC will be accepted by the fountain tools of the participating wikis.

Please help us translate and spread this message in your local language.

Wikipedia Asian Month International Team

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 14:16, 27 നവംബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]

[WikiConference India 2020] Invitation to participate in the Community Engagement Survey

This is an invitation to participate in the Community Engagement Survey, which is one of the key requirements for drafting the Conference & Event Grant application for WikiConference India 2020 to the Wikimedia Foundation. The survey will have questions regarding a few demographic details, your experience with Wikimedia, challenges and needs, and your expectations for WCI 2020. The responses will help us to form an initial idea of what is expected out of WCI 2020, and draft the grant application accordingly. Please note that this will not directly influence the specificities of the program, there will be a detailed survey to assess the program needs post-funding decision.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:05, 18 ഡിസംബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]

Project Tiger updates - quality of articles

Excuse us for writing in English, kindly translate the message if possible

Hello everyone,

tiger face
tiger face

It has been around 70 days since Project Tiger 2.0 started and we are amazed by the enthusiasm and active participation being shown by all the communities. As much as we celebrate the numbers and statistics, we would like to reinstate that the quality of articles is what matters the most. Project Tiger does not encourage articles that do not have encyclopedic value. Hence we request participants to take care of the quality of the articles submitted. Because Wikipedia is not about winning, it is about users collectively building a reliable encyclopedia.

Many thanks and we hope to see the energy going! (on behalf of Project Tiger team)
sent using --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 16:21, 19 ഡിസംബർ 2019 (UTC)
[മറുപടി]

Wikimedia Movement Strategy: 2020 Community Conversations

Dear Wikimedians,

Greetings! Wishing you a very happy new year!

We have an update for the next steps of the Movement Strategy! We're preparing for a final round of community conversations with Wikimedia affiliates and online communities around a synthesized set of draft recommendations to start around late/mid January. In the meantime, recommendations’ writers and strategy team has been working on integrating community ideas and feedback into these recommendations. Thank you, for all of your contributions!

What's New?

The recommendations writers have been working to consolidate the 89 recommendations produced by the working groups. They met in Berlin a few weeks back for an in-person session to produce a synthesized recommendations document which will be shared for public comment around late/mid January. A number of common areas for change were reflected in the recommendations, and the writers assessed and clustered them around these areas. The goal was to outline the overall direction of the change and present one set that is clearly understood, implementable and demonstrates the reasoning behind each.

What's Next?

We will be reaching out to you to help engage your affiliate in discussing this new synthesized version. Your input in helping us refine and advance key ideas will be invaluable, and we are looking forward to engaging with you for a period of thirty days from late/mid January. Our final consultation round is to give communities a chance to "review and discuss" the draft recommendations, highlighting areas of support and concern as well as indicating how your community would be affected.

Please share ideas on how you would like to meet and discuss the final draft recommendations when they are released near Mid January whether through your strategy salons, joining us at global and regional events, joining online conversations, or sending in notes from affiliate discussions. We couldn't do this without you, and hope that you will enjoy seeing your input reflected in the next draft and final recommendations. This will be an opportunity for the movement to review and respond to the recommendations before they are finalized.

If possible, we'd love if you could feature a discussion of the draft recommendations at the next in-person meeting of your affiliate, ideally between the last week of January and the first week of February. If not, please let us know how we can help support you with online conversations and discussing how the draft recommendations fit with the ideas shared at your strategy salon (when applicable).

The input communities have shared so far has been carefully documented, analyzed, and folded into the synthesized draft recommendations. Communities will be able to see footnotes referencing community ideas. What they share again in January/February will be given the same care, seriousness, and transparency.

This final round of community feedback will be presented to the Board of Trustees alongside the final recommendations that will be shared at the Wikimedia Summit.

Warmly -- User:RSharma (WMF) 15:58, 4 ജനുവരി 2020 (UTC)[മറുപടി]

Project Tiger 2.0 - last date of the contest

Excuse us for writing in English, kindly translate the message if possible

Greetings from CIS-A2K!

tiger face
tiger face

It has been 86 days since Project Tiger 2.0 article writing contest started and all 15 communities have been performing extremely well, beyond the expectations. 

The 3-month contest will come to an end on 11 January 2020 at 11.59 PM IST. We thank all the Wikipedians who have been contributing tirelessly since the last 2 months and wish you continue the same in these last 5 days!

Thanks for your attention
using --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:35, 6 ജനുവരി 2020 (UTC)[മറുപടി]

Wiki Loves Folklore

Hello Folks,

Wiki Loves Love is back again in 2020 iteration as Wiki Loves Folklore from 1 February, 2020 - 29 February, 2020. Join us to celebrate the local cultural heritage of your region with the theme of folklore in the international photography contest at Wikimedia Commons. Images, videos and audios representing different forms of folk cultures and new forms of heritage that haven’t otherwise been documented so far are welcome submissions in Wiki Loves Folklore. Learn more about the contest at Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
— Tulsi Bhagat (contribs | talk)
sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 06:14, 18 ജനുവരി 2020 (UTC)
[മറുപടി]

Wiki Loves Women South Asia 2020

Wiki Loves Women is back with the 2020 edition. Join us to celebrate women and queer community in Folklore theme and enrich Wikipedia with the local culture of your region. Happening from 1 February-31 March, Wiki Loves Women South Asia welcomes the articles created on folk culture and gender. The theme of the contest includes, but is not limited to, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklores, witches and witch hunting, fairytales and more). You can learn more about the scope and the prizes at the project page.

Best wishes,

Wiki Loves Women Team

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:52, 19 ജനുവരി 2020 (UTC)[മറുപടി]

Wikimedia 2030: Movement Strategy Community conversations are here!

Dear Affiliate Representatives and community members,

The launch of our final round of community conversation is finally here! We are excited to have the opportunity to invite you to take part. 
The recommendations have been published! Please take time over the next five weeks to review and help us understand how your organization and community would be impacted.

What Does This Mean?

The core recommendations document has now been published on Meta in Arabic, English, French, German, Hindi, Portuguese, and Spanish. This is the result of more than a year of dedicated work by our working groups, and we are pleased to share the evolution of their work for your final consideration. 
In addition to the recommendations text, you can read through key documents such as Principles, Process, and the Writer’s Reflections, which lend important context to this work and highlight the ways that the recommendations are conceptually interlinked.
We also have a brief Narrative of Change [5] which offers a summary introduction to the recommendations material. 

How Is My Input Reflected In This Work?

Community input played an important role in the drafting of these recommendations. The core recommendations document reflects this and cites community input throughout in footnotes. I also encourage you to take a look at our community input summaries. These texts show a further analysis of how all of the ideas you shared last year through online conversations, affiliate meetings, and strategy salons connect to recommendations. Many of the community notes and reports not footnoted in the core recommendations document are referenced here as evidence of the incredible convergence of ideas that have brought us this far.  

What Happens Now?

Affiliates, online communities, and other stakeholders have the next five weeks to discuss and share feedback on these recommendations. In particular, we’re hoping to better understand how you think they would impact our movement - what benefits and opportunities do you foresee for your affiliate, and why? What challenges or barriers would they pose for you? Your input at this stage is vital, and we’d like to warmly invite you to participate in this final discussion period.

We encourage volunteer discussion co-ordinators for facilitating these discussions in your local language community on-wiki, on social media, informal or formal meet ups, on-hangouts, IRC or the village pump of your project. Please collect a report from these channels or conversations and connect with me directly so that I can be sure your input is collected and used. Alternatively, you can also post the feedback on the meta talk pages of the respective recommendations.

After this five week period, the Core Team will publish a summary report of input from across affiliates, online communities, and other stakeholders for public review before the recommendations are finalized. You can view our updated timeline here as well as an updated FAQ section that addresses topics like the goal of this current period, the various components of the draft recommendations, and what’s next in more detail. 
Thank you again for taking the time to join us in community conversations, and we look forward to receiving your input. (Please help us by translating this message into your local language). Happy reading! RSharma (WMF) MediaWiki message delivery (സംവാദം) 21:31, 20 ജനുവരി 2020 (UTC)[മറുപടി]

Train-the-Trainer 2020 Application open

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Indic Wikisource Proofreadthon

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Bot approval request

Hello everyone, mw:Multilingual Templates and Modules was started by User:Yurik to help in centralisation of templates and modules. There's a Yurikbot for the same which was approved on mrwiki some time back. Is it possible to get the approval for same in mlwiki as well? Capankajsmilyo (സംവാദം) 02:53, 19 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)[മറുപടി]

The 2030 movement strategy recommendations are here!

Greetings! We are pleased to inform that the 2030 movement strategy recommendations have been published on Meta-wiki. Over the last two years, our movement has worked tirelessly to produce these ideas to change our shared future. Many of you participated in the online conversations, hosted strategy salons, attended regional events, and connected with us in-person at Wikimania. These contributions were invaluable, and will help make our movement stronger for years to come. 

The finished set of 10 recommendations emphasizes many of our core values, such as equity, innovation, safety, and coordination, while tasking us jointly to turn this vision into a reality. These recommendations clarify and refine the previous version, which was published in January this year. They are at a high strategic level so that the ideas are flexible enough to be adapted to different global and local settings and will allow us to navigate future challenges. Along with the recommendations, we have outlined 10 underlying principles, a narrative of change, and a glossary of key terms for better context.

The recommendations are available in numerous languages, including Arabic, German, Hindi, English, French, Portuguese, and Spanish for you to read and share widely. We encourage you to read the recommendations in your own time and at your own pace, either online or in a PDF. There are a couple of other formats for you to take a deeper dive if you wish, such as a one-page summary, slides, and office hours, all collected on Meta. If you would like to comment, you are welcome to do so on the Meta talk pages. However, please note that these are the final version of the recommendations. No further edits will be made. This final version of the recommendations embodies an aspiration for how the Wikimedia movement should continue to change in order to advance that direction and meet the Wikimedia vision in a changing world. 

In terms of next steps, our focus now shifts toward implementation. In light of the cancellation of the Wikimedia Summit, the Wikimedia Foundation is determining the best steps for moving forward through a series of virtual events over the coming months. We will also be hosting live office hours in the next coming few days, where you can join us to celebrate the Strategy and ask questions! Please stay tuned, and thank you once again for helping to drive our movement forward, together. RSharma (WMF)

[Small wiki toolkits – Indic workshop series 2020] Register now!

Greetings, hope this message finds you all in the best of your health, and you are staying safe amid the ongoing crisis.

Firstly, to give you context, Small wiki toolkits (SWT) is an initiative to support small wiki communities, to learn and share technical and semi-technical skills to support, maintain, and grow. We are happy to inform you that the SWT group has planned a series of four online workshops for Indic Wikimedia community members during June & July 2020. These workshops have been specifically designed and curated for Indic communities, based on a survey conducted early this year. The four workshops planned in this regard are;

 • Understanding the technical challenges of Indic language wikis (by Birgit): Brainstorming about technical challenges faced by contributors to Indic language Wikimedia projects.
 • Writing user scripts & gadgets (by Jayprakash12345): Basics to intermediate-level training on writing user scripts (Javascript and jQuery fundamentals are prerequisites).
 • Using project management & bug reporting tool Phabricator (by Andre): Introduction to Phabricator, a tool used for project management and software bug reporting.
 • Writing Wikidata queries (by Mahir256): Introduction to the Wikidata Query Service, from writing simple queries to constructing complex visualizations of structured data.
You can read more about these workshops at: SWT Indic Workshop Series 2020/Workshops -- exact dates and timings will be informed later to selected participants.

Registration is open until 24 May 2020, and you can register yourself by visiting this page! These workshops will be quite helpful for Indic communities to expand their technical bandwidth, and further iterations will be conducted based on the response to the current series. Looking forward to your participation! If you have any questions, please contact us on the talk page here. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 17:38, 16 മേയ് 2020 (UTC)[മറുപടി]

GENTLE REMINDER: Project Tiger 2.0 - Feedback from writing contest editors and Hardware support recipients

tiger face
tiger face

Dear Wikimedians,

We hope this message finds you well.

We sincerely thank you for your participation in Project Tiger 2.0 and we want to inform you that almost all the processes such as prize distribution etc related to the contest have been completed now. As we indicated earlier, because of the ongoing pandemic, we were unsure and currently cannot conduct the on-ground community Project Tiger workshop.

We are at the last phase of this Project Tiger 2.0 and as a part of the online community consultation, we request you to spend some time to share your valuable feedback on the Project Tiger 2.0 writing contest feedback.

Please fill this form to share your feedback, suggestions or concerns so that we can improve the program further. The process of the writing contest will be ended on 20 July 2020.

Note: If you want to answer any of the descriptive questions in your native language, please feel free to do so.

The Writing Contest Jury Feedback form is going to close on 10 July 2020.

Thank you. Nitesh Gill (talk) 15:57, 10 June 2020 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ ഓൺലൈൻ സംഗമം

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..

വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

വിക്കിമീഡിയ സംരഭങ്ങൾ ജനകീയമാക്കുന്നതിൻറെയും ഈ രംഗത്തെ നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൻറെയും ഭാഗമായി 2020 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ വിക്കിപീഡിയ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതിനകം അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ സംഗമം ഇന്ന് (ശനിയാഴ്ച -ഓഗസ്റ്റ് 1) ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി എട്ടു മുതൽ പത്ത് മണിവരെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്.

പരിപാടിയുടെ ക്രമം

• മലയാളം വിക്കിപീഡിയ-വർത്തമാനം,ഭാവി.

• വിക്കിഡാറ്റ ലഘു വിവരണം

• മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ

• ഓൺപരിശീലന പരിപാടി വിശദീകരണം

• ചർച്ച

ഈ സംഗമത്തിൻറെ ഭാഗമാകുവാനും, താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

യോഗത്തിൽ പങ്കു ചേരുവാൻ താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Google Meet : https://meet.google.com/pyk-rccq-jbi

NB: പ്രസ്തുത പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അറിയിപ്പുകൾക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഈ പേജ് സന്ദർശിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണവശാൽ ലിങ്ക് മാറ്റേണ്ടിവരികയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരികയോ ചെയ്താൽ താഴെ കാണുന്ന പേജിൽ വിവരം നൽകുന്നതായിരിക്കും.

https://w.wiki/YFp

സ്നേഹത്തോടെ, Adithyak1997 (സംവാദം) 10:58, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)[മറുപടി]

വിക്കിഡാറ്റ ഓണം ലേബൽ-എ-തോൺ

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,

വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങൾ ജനകീയമാക്കുന്നതിൻറെയും, നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൻറെയും ഭാഗമായി 2020 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിക്കിമീഡിയ പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വരുന്ന സെപ്തംബർ 1 മുതൽ 2 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ വിക്കിഡാറ്റയിൽ 48 മണിക്കൂർ "ഓണം ലേബൽ-എ-തോൺ" എന്ന പേരിൽ ഓൺലൈൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളം ഭാഷയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിക്കിഡാറ്റയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുവാനാണ് ഓണവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓൺലൈൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങളിൽ മലയാള ഭാഷയിലുള്ള പേരുകൾ (ലേബലുകൾ) ചേർക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ "ലേബൽ-എ-തോണിന്റെ" പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. നിലവിൽ വിക്കിഡാറ്റയിൽ 379,419 ഇനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മലയാളത്തിൽ ലേബലുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളു. അതായത് നിലവിൽ വിക്കിഡാറ്റയിലുള്ള ഇനങ്ങളുടെ 0.42 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇത്.[1]

ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നിയമാവലിയും അറിയാനായി പരിപാടിയുടെ വിക്കിഡാറ്റ താൾ[2] സന്ദർശിക്കുകയും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ താങ്കളുടെ പേര് ചേർത്ത് ഇതിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്യുക. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ താങ്കളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 • തീയതി: 01/09/2020 - 02/09/2020
 • സമയം: 48 മണിക്കൂർ

സ്നേഹത്തോടെ - ❙❚❚❙❙ ജിനോയ് ❚❙❚❙❙ 10:27, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)[മറുപടി]

Indic Wikisource Proofreadthon II and Central Notice

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Mahatma Gandhi edit-a-thon on 2 and 3 October 2020

Please feel free to translate the message.
Hello,
Hope this message finds you well. We want to inform you that CIS-A2K is going to organise a mini edit-a-thon for two days on 2 and 3 October 2020 during Mahatma Gandhi's birth anniversary. This is not related to a particular project rather participants can contribute to any Wikimedia project (such as Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons, Wikiquote). The topic of the edit-a-thon is: Mahatma Gandhi and his works and contribution. Please participate in this event. For more information and details please visit the event page here. Thank you. — User:Nitesh (CIS-A2K) Sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 11:24, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)[മറുപടി]

Regional Call for South Asia - Oct. 30

Hi everyone. The time has come to put Movement Strategy into work and we need your help. We are inviting South Asian communities, Indian Wikimedians, and anyone else interested to join a region-focused conversation on Movement Strategy and implementation. Please join us on Friday Oct. 30 at 19.30 / 7:30 pm IST (Google Meet).

The purpose of the meeting is to get prepared for global conversations, to identify priorities for implementation in 2021, and to plan the following steps. There are 10 recommendations and they propose multiple 45 initiatives written over two years by many Wikimedians. It is now up to communities to decide which ones we should work on together in 2021, starting with local and regional conversations. Global meetings will take place later in November when we will discuss global coordination and resources. More information about the global events will be shared soon.

 • What is work you’re already doing that is aligned with Movement Strategy?
 • What are priorities for you in 2021?
 • What are things we should all work on globally?

We would not be able to grow and diversify as a movement if communities from South Asia are not meaningfully involved in implementing the recommendations. Join the conversation with your questions and ideas, or just come to say hi. See you on Friday October 30.

A translatable version of this message can be found on Meta.

MPourzaki (WMF) (talk) 17:24, 19 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)[മറുപടി]

Wikimedia Wikimeet India 2021

Please consider translating the message.

This event does not have a logo yet, you may help to create one.

Hello,

Hope this email finds you well. We want to inform you about Wikimedia Wikimeet India 2021, an online wiki-event by A2K which is to be conducted from 19 – 21 February 2021 during the occasion of International Mother Language Day. Please see the event page here. also Please subscribe to the event-specific newsletter to get regular news and updates.

Get involved

 1. Please help in creating a logo for the event.
 2. This event has a "Request for Comments" portal, where we are seeking your opinion on different topics. Please consider sharing your expertise.
 3. We need help to translate a few messages to different Indian languages. Could you help?

Happy Diwali. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 12:46, 14 നവംബർ 2020 (UTC)[മറുപടി]

Global bot policy proposal: invitation to a Meta discussion

WMWM 2021 Newsletter #1

Namaskar,

You are receiving this notification as you are one of the subscriber of Wikimedia Wikimeet India 2021 Newsletter. We are sharing with you the first newsletter featuring news, updates and plans related to the event. You can find our first issue here. If you do not want to receive this kind of notification further, you can remove yourself from here.

Sent through MediaWiki message delivery (സംവാദം) 17:57, 1 ഡിസംബർ 2020 (UTC)[മറുപടി]

Festive Season 2020 edit-a-thon on 5-6 December 2020

Festive Season 2020 edit-a-thon is on 5 – 6 December 2020

Namaskara/Hello,

Hope you are doing well. On 5–6 December, A2K will conduct a mini edit-a-thon on the theme Festivals of India. This edit-a-thon is not restricted to a particular project and editors can contribute to any Wikimedia project on the theme. Please have a look at the event page, and please participate. Some tasks have been suggested, please feel free to expand the list.

Regards. Sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 11:29, 2 ഡിസംബർ 2020 (UTC)[മറുപടി]

Wikimedia Wikimeet India 2021 Newsletter #2

Hello,
The second edition of Wikimedia Wikimeet India 2021 newsletter has been published. We have started a logistics assessment. The objective of the survey is to collect relevant information about the logistics of the Indian Wikimedia community members who are willing to participate in the event. Please spend a few minutes to fill this form.

There are other stories. Please read the full newsletter here.

To subscribe or unsubscribe the newsletter, please visit this page. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 01:40, 17 ഡിസംബർ 2020 (UTC)[മറുപടി]

Submission Open for Wikimedia Wikimeet India 2021

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Hello,

We are excited to announce that submission for session proposals has been opened for Wikimedia Wikimeet India 2021, the upcoming online wiki-event which is to be conducted from 19 – 21 February 2021 during the occasion of International Mother Language Day. The submission will remain open until 24 January 2021.

You can submit your session proposals here -
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Wikimeet_India_2021/Submissions
Click here to Submit Your session proposals

A program team has been formed recently from highly experienced Wikimedia volunteers within and outside India. It is currently under the process of expansion to include more diversity in the team. The team will evaluate the submissions, accept, modify or reject them, design and finalise the program schedule by the end of January 2021. Details about the team will come soon.

We are sure that you will share some of your most inspiring stories and conduct some really exciting sessions during the event. Best of luck for your submissions!

Regards,
Jayanta
On behalf of WMWM India 2021

Wikimedia Wikimeet India 2021 Newsletter #3

Hello,
Happy New Year! The third edition of Wikimedia Wikimeet India 2021 newsletter has been published. We have opened proposals for session submissions. If you want to conduct a session during the event, you can propose it here before 24 Jamuary 2021.

There are other stories. Please read the full newsletter here.

To subscribe or unsubscribe the newsletter, please visit this page. -- MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:56, 1 ജനുവരി 2021 (UTC)[മറുപടി]

Wikipedia 20th anniversary celebration edit-a-thon

Dear all,

We hope you are doing well. As you know, CIS-A2K is running a series of mini edit-a-thons. Two mini edit-a-thons has been completed successfully with your participation. On 15 January 2021, Wikipedia has its 20th birthday and we are celebrating this occasion by creating or developing articles regarding encyclopedias including Wikipedia. It has started today (9 January 2021) and will run till tomorrow (10 January 2021). We are requesting you to take part in it and provide some of your time. For more information, you can visit here. Happy editing. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 07:54, 9 January 2021 (UTC)

Wikimedia Wikimeet India 2021 Newsletter #4

Hello,
Happy New Year! The fourth edition of Wikimedia Wikimeet India 2021 newsletter has been published. We have opened the registration for participation for this event. If you want to participate in the event, you can register yourself here before 16 February 2021.

There are other stories. Please read the full newsletter here.

To subscribe or unsubscribe the newsletter, please visit this page.MediaWiki message delivery (സംവാദം) 16:12, 17 ജനുവരി 2021 (UTC)[മറുപടി]

[Small wiki toolkits] Understanding the technical challenges

Greetings, hope this message finds you all in the best of your health, and you are staying safe amid the ongoing crisis.

Firstly, to give you context, Small wiki toolkits (SWT) is an initiative to support small wiki communities, to learn and share technical and semi-technical skills to support, maintain, and grow. In India, a series of workshops were conducted last year, and they received good response. They are being continued this year, and the first session is: Understanding the technical challenges of wikis (by Birgit): Brainstorming about technical challenges faced by contributors contributing to language projects related to South Asia. The session is on 24 January 2021, at 18:00 to 19:30 (India time), 18:15 to 19:45 (Nepal time), and 18:30 to 20:00 pm (Bangladesh time).

You can register yourself by visiting this page! This discussion will be crucial to decide topics for future workshops. Community members are also welcome to suggest topics for future workshops anytime at https://w.wiki/t8Q. If you have any questions, please contact us on the talk page here. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 16:39, 19 ജനുവരി 2021 (UTC)[മറുപടി]

[Small wiki toolkits] Upcoming bots workshops: Understanding community needs

Greetings, as you may be aware that as part of Small wiki toolkits - South Asia, we conduct a workshop every month on technical topics to help small wikis. In February, we are planning on organizing a workshop on the topic of bots. Bots are automated tools that carry out repetitive, tedious and mundane tasks. To help us structure the workshop, we would like understand the needs of the community in this regard. Please let us know any of

 • a) repetitive/mundane tasks that you generally do, especially for maintenance
 • b) tasks you think can be automated on your wiki.

Please let us your inputs on workshops talk page, before 7 February 2021. You can also let me know your inputs by emailing me or pinging me here in this section. Please note that you do not need to have any programming knowledge for this workshop or to give input. Regards, KCVelaga 13:45, 28 ജനുവരി 2021 (UTC)[മറുപടി]

Call for feedback: WMF Community Board seats & Office hours tomorrow

(sorry for posting in English)

Dear Wikimedians,

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is organizing a call for feedback about community selection processes between February 1 and March 14. Below you will find the problem statement and various ideas from the Board to address it. We are offering multiple channels for questions and feedback. With the help of a team of community facilitators, we are organizing multiple conversations with multiple groups in multiple languages.

During this call for feedback we publish weekly reports and we draft the final report that will be delivered to the Board. With the help of this report, the Board will approve the next steps to organize the selection of six community seats in the upcoming months. Three of these seats are due for renewal and three are new, recently approved.

Participate in this call for feedback and help us form a more diverse and better performing Board of Trustees!

Problems: While the Wikimedia Foundation and the movement have grown about five times in the past ten years, the Board’s structure and processes have remained basically the same. As the Board is designed today, we have a problem of capacity, performance, and lack of representation of the movement’s diversity. This problem was identified in the Board’s 2019 governance review, along with recommendations for how to address it.

To solve the problem of capacity, we have agreed to increase the Board size to a maximum of 16 trustees (it was 10). Regarding performance and diversity, we have approved criteria to evaluate new Board candidates. What is missing is a process to promote community candidates that represent the diversity of our movement and have the skills and experience to perform well on the Board of a complex global organization.

Our current processes to select individual volunteer and affiliate seats have some limitations. Direct elections tend to favor candidates from the leading language communities, regardless of how relevant their skills and experience might be in serving as a Board member, or contributing to the ability of the Board to perform its specific responsibilities. It is also a fact that the current processes have favored volunteers from North America and Western Europe. Meanwhile, our movement has grown larger and more complex, our technical and strategic needs have increased, and we have new and more difficult policy challenges around the globe. As well, our Movement Strategy recommendations urge us to increase our diversity and promote perspectives from other regions and other social backgrounds.

In the upcoming months, we need to renew three community seats and appoint three more community members in the new seats. What process can we all design to promote and choose candidates that represent our movement and are prepared with the experience, skills, and insight to perform as trustees?

Ideas: The Board has discussed several ideas to overcome the problems mentioned above. Some of these ideas could be taken and combined, and some discarded. Other ideas coming from the call for feedback could be considered as well. The ideas are:

 • Ranked voting system. Complete the move to a single transferable vote system, already used to appoint affiliate-selected seats, which is designed to best capture voters’ preferences.
 • Quotas. Explore the possibility of introducing quotas to ensure certain types of diversity in the Board (details about these quotas to be discussed in this call for feedback).
 • Call for types of skills and experiences. When the Board makes a new call for candidates, they would specify types of skills and experiences especially sought.
 • Vetting of candidates. Potential candidates would be assessed using the Trustee Evaluation Form and would be confirmed or not as eligible candidates.
 • Board-delegated selection committee. The community would nominate candidates that this committee would assess and rank using the Trustee Evaluation Form. This committee would have community elected members and Board appointed members.
 • Community-elected selection committee. The community would directly elect the committee members. The committee would assess and rank candidates using the Trustee Evaluation Form.
 • Election of confirmed candidates. The community would vote for community nominated candidates that have been assessed and ranked using the Trustee Evaluation Form. The Board would appoint the most voted candidates.
 • Direct appointment of confirmed candidates. After the selection committee produces a ranked list of community nominated candidates, the Board would appoint the top-ranked candidates directly.

Call for feedback: The call for feedback runs from February 1 until the end of March 14. We are looking for a broad representation of opinions. We are interested in the reasoning and the feelings behind your opinions. In a conversation like this one, details are important. We want to support good conversations where everyone can share and learn from others. We want to hear from those who understand Wikimedia governance well and are already active in movement conversations. We also want to hear from people who do not usually contribute to discussions. Especially those who are active in their own roles, topics, languages or regions, but usually not in, say, a call for feedback on Meta.

You can participate by joining the Telegram chat group, and giving feedback on any of the talk pages on Meta-Wiki. We are welcoming the organisation of conversations in any language and in any channel. If you want us to organize a conversation or a meeting for your wiki project or your affiliate, please write to me. I will also reach out to communities and affiliates to soon have focused group discussions.

An office hour is also happening tomorrow at 12 pm (UTC) to discuss this topic. Access link will be available 15 minutes before the scheduled time (please watch the office hour page for the link, and I will also share on mailing lists). In case you are not able to make it, please don't worry, there will be more discussions and meetings in the next few weeks.

Regards, KCVelaga (WMF) 16:30, 1 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)[മറുപടി]

Research Needs Assessment for Indian Language Wikimedia (ILW) Projects

Dear All,

The Access to Knowledge (A2K) team at CIS has been engaged with work on research on Indian language Wikimedia projects as part of the APG since 2019. This year, following up on our learnings from work so far, we are undertaking a needs assessment exercise to understand a) the awareness about research within Indian language Wikimedia communities, and identify existing projects if any, and b) to gather community inputs on knowledge gaps and priority areas of focus, and the role of research in addressing the same.

We would therefore request interested community members to respond to the needs assessment questionnaire here:
Click here to respond

Please respond in any Indian language as suitable. The deadline for this exercise is February 20, 2021. For any queries do write to us on the CIS-A2K research talk page here MediaWiki message delivery (സംവാദം) 17:08, 3 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)[മറുപടി]

Wikimedia Wikimeet India 2021 Newsletter #5

Hello,
Greetings!! The fifth edition of Wikimedia Wikimeet India 2021 newsletter has been published. We have opened the registration for participation for this event. If you want to participate in the event, you can register yourself here before 16 February 2021.

There are other stories. Please read the full newsletter here.

To subscribe or unsubscribe the newsletter, please visit this page.
MediaWiki message delivery (സംവാദം) 17:49, 3 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)[മറുപടി]

Wikimedia Wikimeet India 2021 Newsletter #5

Hello,
Greetings!! The fifth edition of Wikimedia Wikimeet India 2021 newsletter has been published. We have opened the registration for participation for this event. If you want to participate in the event, you can register yourself here before 16 February 2021.

There are other stories. Please read the full newsletter here.

To subscribe or unsubscribe the newsletter, please visit this page.
MediaWiki message delivery (സംവാദം) 17:53, 3 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)[മറുപടി]

Wiki Loves Folklore 2021 is back!

Please help translate to your language

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:25, 6 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)[മറുപടി]

[Small wiki toolkits] Bot workshop: 27 February

As part of the Small wiki toolkits (South Asia) initiative, we are happy to announce the second workshop of this year. The workshop will be on "bots", and we will be learning how to perform tasks on wiki by running automated scripts, about Pywikibot and how it can be used to help with repetitive processes and editing, and the Pywikibot community, learning resources and community venues. Please note that you do not need any technical experience to attend the workshop, only some experience contributing to Wikimedia projects is enough.

Details of the workshop are as follows:

Please sign-up on the registration page at https://w.wiki/yYg.

Note: We are providing modest internet stipends to attend the workshops, for those who need and wouldn't otherwise be able to attend. More information on this can be found on the registration page.

Regards, Small wiki toolkits - South Asia organizers, 10:11, 18 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

CIS-A2K Newsletter February 2021

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the month of February 2021. The edition includes details about these topics:

 • Wikimedia Wikimeet India 2021
 • Online Meeting with Punjabi Wikimedians
 • Marathi Language Day
 • Wikisource Audiobooks workshop
 • 2021-22 Proposal Needs Assessment
 • CIS-A2K Team changes
 • Research Needs Assessment
 • Gender gap case study
 • International Mother Language Day

Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 17:24, 8 മാർച്ച് 2021 (UTC)[മറുപടി]

WMF Community Board seats: Upcoming panel discussions

As a result of the first three weeks of the call for feedback on WMF Community Board seats, three topics turned out to be the focus of the discussion. Additionally, a new idea has been introduced by a community member recently: Candidates resources. We would like to pursue these focus topics and the new idea appropriately, discussing them in depth and collecting new ideas and fresh approaches by running four panels in the next week. Every panel includes four members from the movement covering many regions, backgrounds and experiences, along with a trustee of the Board. Every panel will last 45 minutes, followed by a 45-minute open mic discussion, where everyone’s free to ask questions or to contribute to the further development of the panel's topics.

To counter spamming, the meeting link will be updated on the Meta-Wiki pages and also on the Telegram announcements channel, 15 minutes before the official start.

Let me know if you have any questions, KCVelaga (WMF), 08:36, 10 മാർച്ച് 2021 (UTC)[മറുപടി]

[Small wiki toolkits] Workshop on "Debugging/fixing template errors" - 27 March

As part of the Small wiki toolkits (South Asia) initiative, we are happy to announce the third workshop of this year. The workshop will be on "Debugging/fixing template errors", and we will learn how to address the common template errors on wikis (related but not limited to importing templates, translating them, Lua, etc.).

Note: We are providing modest internet stipends to attend the workshops, for those who need and wouldn't otherwise be able to attend. More information on this can be found on the registration page.

Regards, Small wiki toolkits - South Asia organizers, 07:01, 16 മാർച്ച് 2021 (UTC)

Wikidata Lexographical event is ongoing

Wikidata:Wikidata:Events/30 lexic-o-days 2021 is ongoing till April 15.

See also: Wikidata:Lexicographical data/Focus languages/Form/Malayalam. Vis M (സംവാദം 10:20, 1 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)[മറുപടി]

Global bot policy changes

[Small wiki toolkits] Workshop on "Designing responsive main pages" - 30 April (Friday)

As part of the Small wiki toolkits (South Asia) initiative, we would like to announce the third workshop of this year on “Designing responsive main pages”. The workshop will take place on 30 April (Friday). During this workshop, we will learn to design main pages of a wiki to be responsive. This will allow the pages to be mobile-friendly, by adjusting the width and the height according to various screen sizes. Participants are expected to have a good understanding of Wikitext/markup and optionally basic CSS.

Details of the workshop are as follows:

If you are interested, please sign-up on the registration page at https://w.wiki/3CGv.

Note: We are providing modest internet stipends to attend the workshops, for those who need and wouldn't otherwise be able to attend. More information on this can be found on the registration page.

Regards, Small wiki toolkits - South Asia organizers, 15:51, 19 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)

Invitation for Wikipedia Pages Wanting Photos 2021

Hello there,

We are inviting you to participate in Wikipedia Pages Wanting Photos 2021, a global contest scheduled to run from July through August 2021.

Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

In its first year (2020), 36 Wikimedia communities in 27 countries joined the campaign. Events relating to the campaign included training organized by at least 18 Wikimedia communities in 14 countries.

The campaign resulted in the addition of media files (photos, audios and videos) to more than 90,000 Wikipedia articles in 272 languages.

Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) offers an ideal task for recruiting and guiding new editors through the steps of adding content to existing pages. Besides individual participation, the WPWP campaign can be used by user groups and chapters to organize editing workshops and edit-a-thons.

The organizing team is looking for a contact person to coordinate WPWP participation at the Wikimedia user group or chapter level (geographically or thematically) or for a language WP. We’d be glad for you to reply to this message, or sign up directly at WPWP Participating Communities.

Please feel free to contact Organizing Team if you have any query.

Kind regards,
Tulsi Bhagat
Communication Manager
Wikipedia Pages Wanting Photos Campaign
Message delivered by MediaWiki message delivery (സംവാദം) 03:54, 5 മേയ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

Call for Election Volunteers: 2021 WMF Board elections

Hello all,

Based on an extensive call for feedback earlier this year, the Board of Trustees of the Wikimedia Foundation Board of Trustees announced the plan for the 2021 Board elections. Apart from improving the technicalities of the process, the Board is also keen on improving active participation from communities in the election process. During the last elections, Voter turnout in prior elections was about 10% globally. It was better in communities with volunteer election support. Some of those communities reached over 20% voter turnout. We know we can get more voters to help assess and promote the best candidates, but to do that, we need your help.

We are looking for volunteers to serve as Election Volunteers. Election Volunteers should have a good understanding of their communities. The facilitation team sees Election Volunteers as doing the following:

 • Promote the election and related calls to action in community channels.
 • With the support from facilitators, organize discussions about the election in their communities.
 • Translate “a few” messages for their communities

Check out more details about Election Volunteers and add your name next to the community you will support in this table. We aim to have at least one Election Volunteer, even better if there are two or more sharing the work. If you have any queries, please ping me under this message or email me. Regards, KCVelaga (WMF) 05:21, 12 മേയ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

Candidates from South Asia for 2021 Wikimedia Foundation Board Elections

Dear Wikimedians,

As you may be aware, the Wikimedia Foundation has started elections for community seats on the Board of Trustees. While previously there were three community seats on the Board, with the expansion of the Board to sixteen seats last year, community seats have been increased to eight, four of which are up for election this year.

In the last fifteen years of the Board's history, there were only a few candidates from the South Asian region who participated in the elections, and hardly anyone from the community had a chance to serve on the Board. While there are several reasons for this, this time, the Board and WMF are very keen on encouraging and providing support to potential candidates from historically underrepresented regions. This is a good chance to change the historical problem of representation from the South Asian region in high-level governance structures.

Ten days after the call for candidates began, there aren't any candidates from South Asia yet, there are still 10 days left! I would like to ask community members to encourage other community members, whom you think would be potential candidates for the Board. While the final decision is completely up to the person, it can be helpful to make sure that they are aware of the election and the call for candidates.

Let me know if you need any information or support.

Thank you, KCVelaga (WMF) 10:03, 19 ജൂൺ 2021 (UTC)[മറുപടി]

Internet Support for Wikimedians in India 2021

Dear Wikimedians,

A2K has started an internet support program for the Wikimedians in India from 1 June 2021. This will continue till 31 August 2021. It is a part of Project Tiger, this time we started with the internet support, writing contest and other things that will follow afterwards. Currently, in this first phase applications for the Internet are being accepted.

For applying for the support, please visit the link.

After the committee's response, support will be provided. For more information please visit the event page (linked above). Before applying please read the criteria and the application procedure carefully.

Stay safe, stay connected. Nitesh (CIS-A2K) (talk) 14:09, 22 June 2021 (UTC)

Wiki Loves Women South Asia 2021

Wiki Loves Women South Asia is back with the 2021 edition. Join us to minify gender gaps and enrich Wikipedia with more diversity. Happening from 1 September - 30 September, Wiki Loves Women South Asia welcomes the articles created on gender gap theme. This year we will focus on women's empowerment and gender discrimination related topics.

We warmly invite you to help organize or participate in the competition in your community. You can learn more about the scope and the prizes at the project page.

Best wishes,
Wiki Loves Women Team
17:46, 11 ജൂലൈ 2021 (UTC)

[Wikimedia Foundation elections 2021] Candidates meet with South Asia + ESEAP communities

Dear Wikimedians,

As you may already know, the 2021 Board of Trustees elections are from 4 August 2021 to 17 August 2021. Members of the Wikimedia community have the opportunity to elect four candidates to a three-year term.

After a three-week-long Call for Candidates, there are 20 candidates for the 2021 election. This event is for community members of South Asian and ESEAP communities to know the candidates and interact with them.

 • The event will be on 31 July 2021 (Saturday), and the timings are:
 • India & Sri Lanka: 6:00 pm to 8:30 pm
 • Bangladesh: 6:30 pm to 9:00 pm
 • Nepal: 6:15 pm to 8:45 pm
 • Afghanistan: 5:00 pm to 7:30 pm
 • Pakistan & Maldives: 5:30 pm to 8:00 pm

KCVelaga (WMF), 10:00, 19 ജൂലൈ 2021 (UTC)[മറുപടി]

ഇൻഡിക് വിക്കിഗ്രന്ഥശാല തെറ്റുതിരുത്തൽ യജ്ഞം ആഗസ്ത് 2021

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരിപാടികൾക്ക് താങ്കൾ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്കും പങ്കാളിത്തത്തിനും നന്ദി അറിയിക്കട്ടേ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക് സാഹിത്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിൻറെ ഭാഗമായി സിഐഎസ്-എ 2 കെയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷവും ഓൺലൈൻ ഇൻഡിക് വിക്കിഗ്രന്ഥശാല തെറ്റുതിരുത്തൽ യജ്ഞം 2021 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നടത്തുന്നു.

ഇതിനെന്തൊക്കെ വേണം

 • ബുക്ക്‌ലിസ്റ്റ്: പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുസ്തകം കണ്ടെത്താൻ ദയവായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക. യൂണിക്കോഡ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത വാചകം ഉള്ള ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റിലെ പുസ്തകമാവരുത്.. ദയവായി പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇവന്റ് പേജിൽ പുസ്തക പട്ടിക ചേർക്കുമല്ലോ. ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പകർപ്പവകാശ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം, പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ [[<pagelist/>]] എന്ന രീതിയിൽ പരിശോധിച്ച് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതാണ്.
 • പങ്കെടുക്കുന്നവർ: ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ പേര് Participants ചേർക്കുക.
 • നിരൂപകൻ: ദയവായി ഈ തെറ്റ്തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൻറെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ/റിവ്യൂവർ എന്ന നിലയിൽ സ്വയം ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ഇവിടെ ചേർക്കുക. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ / അവലോകകർ എന്നിവർക്കും ഈ തെറ്റ്തിരുത്ത യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.
 • സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണം: ദയവായി എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളിലേക്കും ഈ പരിപാടിയെ സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളോടും ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥശാല സൈറ്റ് അറിയിപ്പും ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ.
 • അവാർഡുകൾ: ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചില സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനും CIS-A2K ആലോചിക്കുന്നു.
 • സാധൂകരിച്ചതും തെറ്റുതിരുത്തിയ പേജുകളും എണ്ണാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം: ഇൻഡിക് വിക്കിസോഴ്‌സ് മത്സര ഉപകരണങ്ങൾ Indic Wikisource Contest Tools
 • സമയം: 2021ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ 23.59 (IST)
 • നിയമങ്ങളും മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങളും: അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളും മാർ‌ഗ്ഗരേഖകളും ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • സ്കോറിംഗ്: വിശദാംശങ്ങൾ സ്കോറിംഗ് രീതി ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ വർഷം നിരവധി ഇൻഡിക് വിക്കിസ്രോതസ്സുകൾ വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ വർഷം വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഉള്ളടക്കം കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ,
Jayanta (CIS-A2K)
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, CIS-A2K

2021 WMF Board election postponed until August 18th

Hello all,

We are reaching out to you today regarding the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees election. This election was due to open on August 4th. Due to some technical issues with SecurePoll, the election must be delayed by two weeks. This means we plan to launch the election on August 18th, which is the day after Wikimania concludes. For information on the technical issues, you can see the Phabricator ticket.

We are truly sorry for this delay and hope that we will get back on schedule on August 18th. We are in touch with the Elections Committee and the candidates to coordinate the next steps. We will update the Board election Talk page and Telegram channel as we know more.

Thanks for your patience, KCVelaga (WMF), 03:49, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

Grants Strategy Relaunch 2020–2021 India call

Namaskara,

A Grants Strategy Relaunch 2020–2021 India call will take place on Sunday, 8 August 2021 at 7 pm IST with an objective to narrate and discuss the changes in the Wikimedia Grants relaunch strategy process.

Tanveer Hasan will be the primary speaker in the call discussing the grants strategy and answering questions related to that. You are invited to attend the call.

Why you may consider joining

Let's start with answering "why"? You may find this call helpful and may consider joining if—

 • You are a Wikimedia grant recipient (rapid grant, project grant, conference grant etc.)
 • You are thinking of applying for any of the mentioned grants.
 • You are a community/affiliate leader/contact person, and your community needs information about the proposed grants programs.
 • You are interested to know about the program for any other reason or you have questions.

In brief,

As grants are very important part of our program and activities, as an individual or a community/user group member/leader you may consider joining to know more—

 • about the proposed programs,
 • the changes and how are they going to affect individuals/communities
 • or to ask your questions.

Event page:Grants Strategy Relaunch 2020–2021 India call

We request you to add your name in the participants list here.

If you find this interesting, please inform your community/user group so that interested Wikimedians can join the call.

Thank you,

Tito Dutta

Access to Knowledge,CIS-A2K

The Wikimedia Foundation Board of Trustees Election is open: 18 - 31 August 2021

Voting for the 2021 Board of Trustees election is now open. Candidates from the community were asked to submit their candidacy. After a three-week-long Call for Candidates, there are 19 candidates for the 2021 election.

The Wikimedia movement has the opportunity to vote for the selection of community and affiliate trustees. By voting, you will help to identify those people who have the qualities to best serve the needs of the movement for the next several years. The Board is expected to select the four most voted candidates to serve as trustees. Voting closes 31 August 2021.

Read the full announcement and see translations on Meta-Wiki.

Please let me know if you have any questions regarding voting. KCVelaga (WMF), 06:11, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines review

The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned for 17 August 2021 through 17 October 2021.

These guidelines are not final but you can help move the progress forward. The committee will revise the guidelines based upon community input.

Comments can be shared in any language on the draft review talk page and multiple other venues. Community members are encouraged to organize conversations in their communities.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

Summaries of discussions will be posted every two weeks here.

Please let me know if you have any questions. KCVelaga (WMF), 06:24, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

[Reminder] Wikimedia Foundation elections 2021: 3 days left to vote

Dear Wikimedians,

As you may already know, Wikimedia Foundation elections started on 18 August and will continue until 31 August, 23:59 UTC i.e. ~ 3 days left.

Members of the Wikimedia community have the opportunity to elect four candidates to a three-year term.

Here are the links that might be useful for voting.

We have also published stats regarding voter turnout so far, you can check how many eligible voters from your wiki has voted on this page.

Please let me know if you have any questions. KCVelaga (WMF), 05:40, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[മറുപടി]

Results of 2021 Wikimedia Foundation elections

Thank you to everyone who participated in the 2021 Board election. The Elections Committee has reviewed the votes of the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees election, organized to select four new trustees. A record 6,873 people from across 214 projects cast their valid votes. The following four candidates received the most support:

 • Rosie Stephenson-Goodknight
 • Victoria Doronina
 • Dariusz Jemielniak
 • Lorenzo Losa

While these candidates have been ranked through the community vote, they are not yet appointed to the Board of Trustees. They still need to pass a successful background check and meet the qualifications outlined in the Bylaws. The Board has set a tentative date to appoint new trustees at the end of this month.

Read the full announcement here. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 02:56, 8 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

Universal Code of Conduct EDGR conversation hour for South Asia

Dear Wikimedians,

As you may already know, the Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of behaviour for collaboration on Wikimedia projects worldwide. Communities may add to this to develop policies that take account of local and cultural context while maintaining the criteria listed here as a minimum standard. The Wikimedia Foundation Board has ratified the policy in December 2020.

The current round of conversations is around how the Universal Code of Conduct should be enforced across different Wikimedia platforms and spaces. This will include training of community members to address harassment, development of technical tools to report harassment, and different levels of handling UCoC violations, among other key areas.

The conversation hour is an opportunity for community members from South Asia to discuss and provide their feedback, which will be passed on to the drafting committee. The details of the conversation hour are as follows:

You can also attend the global round table sessions hosted on 18 September - more details can be found on this page. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

Movement Charter Drafting Committee - Community Elections to take place October 11 - 24

This is a short message with an update from the Movement Charter process. The call for candidates for the Drafting Committee closed September 14, and we got a diverse range of candidates. The committee will consist of 15 members, and those will be (s)elected via three different ways.

The 15 member committee will be selected with a 3-step process:

 • Election process for project communities to elect 7 members of the committee.
 • Selection process for affiliates to select 6 members of the committee.
 • Wikimedia Foundation process to appoint 2 members of the committee.

The community elections will take place between October 11 and October 24. The other process will take place in parallel, so that all processes will be concluded by November 1.

For the full context of the Movement Charter, its role, as well the process for its creation, please have a look at Meta. You can also contact us at any time on Telegram or via email (wikimedia2030@wikimedia.org).

Best, RamzyM (WMF) 02:46, 22 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

Mahatma Gandhi 2021 edit-a-thon to celebrate Mahatma Gandhi's birth anniversary

Mahatma Gandhi 2021 edit-a-thon

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. Glad to inform you that A2K is going to conduct a mini edit-a-thon to celebrate Mahatma Gandhi's birth anniversary. It is the second iteration of Mahatma Gandhi mini edit-a-thon. The edit-a-thon will be on the same dates 2nd and 3rd October (Weekend). During the last iteration, we had created or developed or uploaded content related to Mahatma Gandhi. This time, we will create or develop content about Mahatma Gandhi and any article directly related to the Indian Independence movement. The list of articles is given on the event page. Feel free to add more relevant articles to the list. The event is not restricted to any single Wikimedia project. For more information, you can visit the event page and if you have any questions or doubts email me at niteshatcis-india · org. Thank you MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:19, 24 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

Maryana’s Listening Tour ― South Asia

Hello everyone,

As a part of the Wikimedia Foundation Chief Executive Officer Maryana’s Listening Tour, a meeting is scheduled for conversation with communities in South Asia. Maryana Iskander will be the guest of the session and she will interact with South Asian communities or Wikimedians. For more information please visit the event page here. The meet will be on Friday 26 November 2021 - 1:30 pm UTC [7:00 pm IST].

We invite you to join the meet. The session will be hosted on Zoom and will be recorded. Please fill this short form, if you are interested to attend the meet. Registration form link is here.

Festive Season 2021 edit-a-thon

Dear Wikimedians,

CIS-A2K started a series of mini edit-a-thons in 2020. This year, we had conducted Mahatma Gandhi 2021 edit-a-thon so far. Now, we are going to be conducting a Festive Season 2021 edit-a-thon which will be its second iteration. During this event, we encourage you to create, develop, update or edit data, upload files on Wikimedia Commons or Wikipedia articles etc. This event will take place on 11 and 12 December 2021. Be ready to participate and develop content on your local Wikimedia projects. Thank you.

on behalf of the organising committee

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 07:46, 10 ഡിസംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

First Newsletter: Wikimedia Wikimeet India 2022

Dear Wikimedians,

We are glad to inform you that the second iteration of Wikimedia Wikimeet India is going to be organised in February. This is an upcoming online wiki event that is to be conducted from 18 to 20 February 2022 to celebrate International Mother Language Day. The planning of the event has already started and there are many opportunities for Wikimedians to volunteer in order to help make it a successful event. The major announcement is that submissions for sessions has opened from today until a month (until 23 January 2022). You can propose your session here. For more updates and how you can get involved in the same, please read the first newsletter

If you want regular updates regarding the event on your talk page, please add your username here. You will get the next newsletter after 15 days. Please get involved in the event discussions, open tasks and so on.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 14:58, 23 ഡിസംബർ 2021 (UTC)[മറുപടി]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Second Newsletter: Wikimedia Wikimeet India 2022

Good morning Wikimedians,

Happy New Year! Hope you are doing well and safe. It's time to update you regarding Wikimedia Wikimeet India 2022, the second iteration of Wikimedia Wikimeet India which is going to be conducted in February. Please note the dates of the event, 18 to 20 February 2022. The submissions has opened from 23 December until 23 January 2022. You can propose your session here. We want a few proposals from Indian communities or Wikimedians. For more updates and how you can get involved in the same, please read the second newsletter

If you want regular updates regarding the event on your talk page, please add your username here. You will get the next newsletter after 15 days. Please get involved in the event discussions, open tasks and so on.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:39, 8 ജനുവരി 2022 (UTC)[മറുപടി]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Wiki Loves Folklore is back!

Please help translate to your language

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2022 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:15, 9 ജനുവരി 2022 (UTC)[മറുപടി]

Subscribe to the This Month in Education newsletter - learn from others and share your stories

Dear community members,

Greetings from the EWOC Newsletter team and the education team at Wikimedia Foundation. We are very excited to share that we on tenth years of Education Newsletter (This Month in Education) invite you to join us by subscribing to the newsletter on your talk page or by sharing your activities in the upcoming newsletters. The Wikimedia Education newsletter is a monthly newsletter that collects articles written by community members using Wikimedia projects in education around the world, and it is published by the EWOC Newsletter team in collaboration with the Education team. These stories can bring you new ideas to try, valuable insights about the success and challenges of our community members in running education programs in their context.

If your affiliate/language project is developing its own education initiatives, please remember to take advantage of this newsletter to publish your stories with the wider movement that shares your passion for education. You can submit newsletter articles in your own language or submit bilingual articles for the education newsletter. For the month of January the deadline to submit articles is on the 20th January. We look forward to reading your stories.

Older versions of this newsletter can be found in the complete archive.

More information about the newsletter can be found at Education/Newsletter/About.

For more information, please contact spatnaik@wikimedia.org.


About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: ZI Jony (Talk), ബുധൻ 8:07, 22 മേയ് 2024 (UTC)

Wikimedia Wikimeet India 2022 Postponed

Dear Wikimedians,

We want to give you an update related to Wikimedia Wikimeet India 2022. Wikimedia Wikimeet India 2022 (or WMWM2022) was to be conducted from 18 to 20 February 2022 and is postponed now.

Currently, we are seeing a new wave of the pandemic that is affecting many people around. Although WMWM is an online event, it has multiple preparation components such as submission, registration, RFC etc which require community involvement.

We feel this may not be the best time for extensive community engagement. We have also received similar requests from Wikimedians around us. Following this observation, please note that we are postponing the event, and the new dates will be informed on the mailing list and on the event page. Although the main WMWM is postponed, we may conduct a couple of brief calls/meets (similar to the Stay safe, stay connected call) on the mentioned date, if things go well.

We'll also get back to you about updates related to WMWM once the situation is better. Thank you MediaWiki message delivery (സംവാദം) 07:27, 27 ജനുവരി 2022 (UTC)[മറുപടി]

Nitesh Gill

on behalf of WMWM

Centre for Internet and Society

CIS - A2K Newsletter January 2022

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. As a continuation of the CIS-A2K Newsletter, here is the newsletter for the month of January 2022.

This is the first edition of 2022 year. In this edition, you can read about:

 • Launching of WikiProject Rivers with Tarun Bharat Sangh
 • Launching of WikiProject Sangli Biodiversity with Birdsong
 • Progress report

Please find the newsletter here. Thank you MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:17, 4 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)[മറുപടി]

Nitesh Gill (CIS-A2K)

International Mother Language Day 2022 edit-a-thon

Dear Wikimedians,

CIS-A2K announced International Mother Language Day mini edit-a-thon which is going to take place on 19 & 20 February 2022. The motive of conducting this edit-a-thon is to celebrate International Mother Language Day.

This time we will celebrate the day by creating & developing articles on local Wikimedia projects, such as proofreading the content on Wikisource, items that need to be created on Wikidata [edit Labels & Descriptions], some language-related content must be uploaded on Wikimedia Commons and so on. It will be a two-days long edit-a-thon to increase content about languages or related to languages. Anyone can participate in this event and users can add their names to the given link. Thank you MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:08, 15 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)[മറുപടി]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

CIS-A2K Newsletter February 2022

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about February 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned our conducted events, ongoing events and upcoming events.

Conducted events
Ongoing events
Upcoming Events

Please find the Newsletter link here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 08:58, 14 March 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Pune Nadi Darshan 2022: A campaign cum photography contest

Dear Wikimedians,

Greetings for the Holi festival! CIS-A2K is glad to announce a campaign cum photography contest, Pune Nadi Darshan 2022, organised jointly by Rotary Water Olympiad and CIS-A2K on the occasion of ‘World Water Week’. This is a pilot campaign to document the rivers in the Pune district on Wikimedia Commons. The campaign period is from 16 March to 16 April 2022.


Under this campaign, participants are expected to click and upload the photos of rivers in the Pune district on the following topics -

 • Beauty of rivers in Pune district
 • Flora & fauna of rivers in Pune district
 • Religious & cultural places around rivers in Pune district
 • Human activities at rivers in Pune district
 • Constructions on rivers in Pune district
 • River Pollution in Pune district

Please visit the event page for more details. We welcome your participation in this campaign. Thank you MediaWiki message delivery (സംവാദം) 07:19, 15 മാർച്ച് 2022 (UTC)[മറുപടി]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Announcing Indic Hackathon 2022 and Scholarship Applications

Dear Wikimedians, we are happy to announce that the Indic MediaWiki Developers User Group will be organizing Indic Hackathon 2022, a regional event as part of the main Wikimedia Hackathon 2022 taking place in a hybrid mode during 20-22 May 2022. The event will take place in Hyderabad. The regional event will be in-person with support for virtual participation. As it is with any hackathon, the event’s program will be semi-structured i.e. while we will have some sessions in sync with the main hackathon event, the rest of the time will be upto participants’ interest on what issues they are interested to work on. The event page can be seen on this page.

In this regard, we would like to invite community members who would like to attend in-person to fill out a form for scholarship application by 17 April, which is available on the event page. Please note that the hackathon won’t be focusing on training of new skills, and it is expected that applications have some experience/knowledge contributing to technical areas of the Wikimedia movement. Please post on the event talk page if you have any queries. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:31, 7 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)[മറുപടി]

CIS-A2K Newsletter March 2022

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about March 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned our conducted events and ongoing events.

Conducted events
Ongoing events

Please find the Newsletter link here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 09:33, 16 April 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Extension of Pune Nadi Darshan 2022: A campaign cum photography contest

Dear Wikimedians,

As you already know, Pune Nadi Darshan is a campaign cum photography contest on Wikimedia Commons organised jointly by Rotary Water Olympiad and CIS-A2K. The contest started on 16 March on the occasion of World Water Week and received a good response from citizens as well as organisations working on river issues.

Taking into consideration the feedback from the volunteers and organisations about extending the deadline of 16 April, the organisers have decided to extend the contest till 16 May 2022. Some leading organisations have also shown interest in donating their archive and need a sufficient time period for the process.

We are still mainly using these topics which are mentioned below.

 • Beauty of rivers in Pune district
 • Flora & fauna of rivers in Pune district
 • Religious & cultural places around rivers in Pune district
 • Human activities at rivers in Pune district
 • Constructions on rivers in Pune district
 • River Pollution in Pune district

Anyone can participate still now, so, we appeal to all Wikimedians to contribute to this campaign to enrich river-related content on Wikimedia Commons. For more information, you can visit the event page.

Regards Nitesh (CIS-A2K) (talk) 04:58, 17 April 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Join the South Asia / ESEAP Annual Plan Meeting with Maryana Iskander

Dear community members,

In continuation of Maryana Iskander's listening tour, the Movement Communications and Movement Strategy and Governance teams invite you to discuss the 2022-23 Wikimedia Foundation Annual Plan.

The conversations are about these questions:

 • The 2030 Wikimedia Movement Strategy sets a direction toward "knowledge as a service" and "knowledge equity". The Wikimedia Foundation wants to plan according to these two goals. How do you think the Wikimedia Foundation should apply them to our work?
 • The Wikimedia Foundation continues to explore better ways of working at a regional level. We have increased our regional focus in areas like grants, new features, and community conversations. How can we improve?
 • Anyone can contribute to the Movement Strategy process. We want to know about your activities, ideas, requests, and lessons learned. How can the Wikimedia Foundation better support the volunteers and affiliates working in Movement Strategy activities?

Date and Time

The meeting will happen via Zoom on 24 April (Sunday) at 07:00 UTC (local time). Kindly add the event to your calendar. Live interpretation will be available for some languages.

Regards, CSinha (WMF) (സംവാദം) 10:13, 17 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)[മറുപടി]

Call for Candidates: 2022 Board of Trustees Election

Dear community members,

The 2022 Board of Trustees elections process has begun. The Call for Candidates has been announced.

The Board of Trustees oversees the operations of the Wikimedia Foundation. Community-and-affiliate selected trustees and Board-appointed trustees make up the Board of Trustees. Each trustee serves a three year term. The Wikimedia community has the opportunity to vote for community-and-affiliate selected trustees.

The Wikimedia community will vote to elect two seats on the Board of Trustees in 2022. This is an opportunity to improve the representation, diversity, and expertise of the Board of Trustees.

Kindly submit your candidacy to join the Board of Trustees. CSinha (WMF) (സംവാദം) 08:52, 29 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)[മറുപടി]

CIS-A2K Newsletter April 2022

Dear Wikimedians,

I hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about April 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned our conducted events, ongoing events and upcoming events.

Conducted events
Ongoing events
Upcoming event

Please find the Newsletter link here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 15:47, 11 May 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Wikimedia Foundation Board of Trustees election 2022 - Call for Election Volunteers

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Movement Strategy and Governance team is looking for community members to serve as election volunteers in the upcoming Board of Trustees election.

The idea of the Election Volunteer Program came up during the 2021 Wikimedia Board of Trustees Election. This program turned out to be successful. With the help of Election Volunteers we were able to increase outreach and participation in the election by 1,753 voters over 2017. Overall turnout was 10.13%, 1.1 percentage points more, and 214 wikis were represented in the election.

There were a total of 74 wikis that did not participate in 2017 that produced voters in the 2021 election. Can you help increase the participation even more?

Election volunteers will help in the following areas:

 • Translate short messages and announce the ongoing election process in community channels
 • Optional: Monitor community channels for community comments and questions

Volunteers should:

 • Maintain the friendly space policy during conversations and events
 • Present the guidelines and voting information to the community in a neutral manner

Do you want to be an election volunteer and ensure your community is represented in the vote? Sign up here to receive updates. You can use the talk page for questions about translation.
CSinha (WMF) (സംവാദം) 10:17, 12 മേയ് 2022 (UTC)[മറുപടി]

ഗുണമേന്മാനിർണ്ണയം

താളുകളുടെ ഗുണമേന്മാനിർണ്ണയസംബന്ധമായി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ#കുറച്ചു കൂടി എന്നതിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശ്രക്കുമല്ലോ ?

@Jacob.jose:, @Razimantv:, @Kiran Gopi:, @Sreejithk2000:, @Sreejithk2000:, @Fotokannan:, @Irvin calicut:, @Meenakshi nandhini:, @Vijayanrajapuram:
(ഹരിത് · സംവാദം) 16:22, 30 മേയ് 2022 (UTC)[മറുപടി]

CIS-A2K Newsletter May 2022

Dear Wikimedians,

I hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about May 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned our conducted events and ongoing and upcoming events.

Conducted events
Ongoing events
Upcoming event

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 12:23, 14 June 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

June Month Celebration 2022 edit-a-thon

Dear Wikimedians,

CIS-A2K announced June month mini edit-a-thon which is going to take place on 25 & 26 June 2022 (on this weekend). The motive of conducting this edit-a-thon is to celebrate June Month which is also known as pride month.

This time we will celebrate the month, which is full of notable days, by creating & developing articles on local Wikimedia projects, such as proofreading the content on Wikisource if there are any, items that need to be created on Wikidata [edit Labels & Descriptions], some June month related content must be uploaded on Wikimedia Commons and so on. It will be a two-days long edit-a-thon to increase content about the month of June or related to its days, directly or indirectly. Anyone can participate in this event and the link you can find here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 12:46, 21 June 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Propose statements for the 2022 Election Compass

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

Community members are invited to propose statements to use in the Election Compass for the 2022 Board of Trustees election.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/neutral/disagree). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass:

 • July 8 - 20: Community members propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August. The Elections Committee will oversee the process, supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team. MSG will check that the questions are clear, there are no duplicates, no typos, and so on.

Regards,

Movement Strategy & Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (സംവാദം) 08:13, 12 ജൂലൈ 2022 (UTC)[മറുപടി]

CIS-A2K Newsletter June 2022

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about June 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned A2K's conducted events.

Conducted events

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 12:23, 19 July 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Board of Trustees - Affiliate Voting Results

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

The Affiliate voting process has concluded. Representatives from each Affiliate organization learned about the candidates by reading candidates’ statements, reviewing candidates’ answers to questions, and considering the candidates’ ratings provided by the Analysis Committee. The shortlisted 2022 Board of Trustees candidates are:

See more information about the Results and Statistics of this election.

Please take a moment to appreciate the Affiliate representatives and Analysis Committee members for taking part in this process and helping to grow the Board of Trustees in capacity and diversity. Thank you for your participation.

The next part of the Board election process is the community voting period. View the election timeline here. To prepare for the community voting period, there are several things community members can engage with, in the following ways:

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (സംവാദം) 08:55, 20 ജൂലൈ 2022 (UTC)[മറുപടി]

Movement Strategy and Governance News – Issue 7

Movement Strategy and Governance News
Issue 7, July-September 2022Read the full newsletter


Welcome to the 7th issue of Movement Strategy and Governance newsletter! The newsletter distributes relevant news and events about the implementation of Wikimedia's Movement Strategy recommendations, other relevant topics regarding Movement governance, as well as different projects and activities supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team of the Wikimedia Foundation.

The MSG Newsletter is delivered quarterly, while the more frequent Movement Strategy Weekly will be delivered weekly. Please remember to subscribe here if you would like to receive future issues of this newsletter.

 • Movement sustainability: Wikimedia Foundation's annual sustainability report has been published. (continue reading)
 • Improving user experience: recent improvements on the desktop interface for Wikimedia projects. (continue reading)
 • Safety and inclusion: updates on the revision process of the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines. (continue reading)
 • Equity in decisionmaking: reports from Hubs pilots conversations, recent progress from the Movement Charter Drafting Committee, and a new white paper for futures of participation in the Wikimedia movement. (continue reading)
 • Stakeholders coordination: launch of a helpdesk for Affiliates and volunteer communities working on content partnership. (continue reading)
 • Leadership development: updates on leadership projects by Wikimedia movement organizers in Brazil and Cape Verde. (continue reading)
 • Internal knowledge management: launch of a new portal for technical documentation and community resources. (continue reading)
 • Innovate in free knowledge: high-quality audiovisual resources for scientific experiments and a new toolkit to record oral transcripts. (continue reading)
 • Evaluate, iterate, and adapt: results from the Equity Landscape project pilot (continue reading)
 • Other news and updates: a new forum to discuss Movement Strategy implementation, upcoming Wikimedia Foundation Board of Trustees election, a new podcast to discuss Movement Strategy, and change of personnel for the Foundation's Movement Strategy and Governance team. (continue reading)

CSinha (WMF) (സംവാദം) 12:57, 24 ജൂലൈ 2022 (UTC)[മറുപടി]


Vote for Election Compass Statements

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

Volunteers in the 2022 Board of Trustees election are invited to vote for statements to use in the Election Compass. You can vote for the statements you would like to see included in the Election Compass on Meta-wiki.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/neutral/disagree). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass:

 • July 8 - 20: Volunteers propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (സംവാദം) 07:00, 26 ജൂലൈ 2022 (UTC)[മറുപടി]

Delay of Board of Trustees Election

Dear community members,

I am reaching out to you today with an update about the timing of the voting for the Board of Trustees election.

As many of you are already aware, this year we are offering an Election Compass to help voters identify the alignment of candidates on some key topics. Several candidates requested an extension of the character limitation on their responses expanding on their positions, and the Elections Committee felt their reasoning was consistent with the goals of a fair and equitable election process.

To ensure that the longer statements can be translated in time for the election, the Elections Committee and Board Selection Task Force decided to delay the opening of the Board of Trustees election by one week - a time proposed as ideal by staff working to support the election.

Although it is not expected that everyone will want to use the Election Compass to inform their voting decision, the Elections Committee felt it was more appropriate to open the voting period with essential translations for community members across languages to use if they wish to make this important decision.

The voting will open on August 23 at 00:00 UTC and close on September 6 at 23:59 UTC.

Best regards,

Matanya, on behalf of the Elections Committee

CSinha (WMF) (സംവാദം) 07:41, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)[മറുപടി]

CIS-A2K Newsletter July 2022


Really sorry for sending it in English, feel free to translate it into your language.

Dear Wikimedians,

Hope everything is fine. As CIS-A2K update the communities every month about their previous work via the Newsletter. Through this message, A2K shares its July 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned A2K's conducted events.

Conducted events
Ongoing events
 • Partnerships with Goa University, authors and language organisations
Upcoming events

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 15:10, 17 August 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

WikiConference India 2023: Initial conversations

Dear Wikimedians,

Hope all of you are doing well. We are glad to inform you to restart the conversation to host the next WikiConference India 2023 after WCI 2020 which was not conducted due to the unexpected COVID-19 pandemic, it couldn't take place. However, we are hoping to reinitiate this discussion and for that we need your involvement, suggestions and support to help organize a much needed conference in February-March of 2023.

The proposed 2023 conference will bring our energies, ideas, learnings, and hopes together. This conference will provide a national-level platform for Indian Wikimedians to connect, re-connect, and establish their collaboration itself can be a very important purpose on its own- in the end it will empower us all to strategize, plan ahead and collaborate- as a movement.

We hope we, the Indian Wikimedia Community members, come together in various capacities and make this a reality. We believe we will take learnings from earlier attempts, improve processes & use best practices in conducting this conference purposefully and fruitfully.

Here is a survey form to get your responses on the same notion. Unfortunately we are working with short timelines since the final date of proposal submission is 5 September. We request you please fill out the form by 28th August. After your responses, we can decide if we have the community need and support for the conference. You are also encouraged to add your support on this page, if you support the idea.

Regards, Nitesh Gill, Nivas10798, Neechalkaran, 06:39, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)[മറുപടി]

2022 Board of Trustees Community Voting Period is now Open

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

The Community Voting period for the 2022 Board of Trustees election is now open. Here are some helpful links to get you the information you need to vote:

If you are ready to vote, you may go to SecurePoll voting page to vote now. You may vote from August 23 at 00:00 UTC to September 6 at 23:59 UTC. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page.

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (സംവാദം) 12:33, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)[മറുപടി]

The 2022 Board of Trustees election Community Voting is about to close

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello,

The Community Voting period of the 2022 Board of Trustees election started on August 23, 2022, and will close on September 6, 2022 23:59 UTC. There’s still a chance to participate in this election. If you did not vote, please visit the SecurePoll voting page to vote now. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page. If you need help in making your decision, here are some helpful links:

Regards,

Movement Strategy and Governance

CSinha (WMF) (സംവാദം) 12:57, 1 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)[മറുപടി]

Revised Enforcement Draft Guidelines for the Universal Code of Conduct

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Revisions committee is requesting comments regarding the Revised Enforcement Draft Guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period will be open from 8 September 2022 until 8 October 2022.

The Committee collaborated to revise these draft guidelines based on input gathered from the community discussion period from May through July, as well as the community vote that concluded in March 2022. The revisions are focused on the following four areas:

 1. To identify the type, purpose, and applicability of the UCoC training;
 2. To simplify the language for more accessible translation and comprehension by non-experts;
 3. To explore the concept of affirmation, including its pros and cons;
 4. To review the balancing of the privacy of the accuser and the accused

The Committee requests comments and suggestions about these revisions by 8 October 2022. From there, the Revisions Committee anticipates further revising the guidelines based on community input.

Find the Revised Guidelines on Meta, and a comparison page in some languages.

Everyone may share comments in a number of places. Facilitators welcome comments in any language on the Revisions Guideline Talk Page. Comments can also be shared on talk pages of translations, at local discussions, or during conversation hours. There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines.

Conversation hours

The facilitation team supporting this review period hopes to reach a large number of communities. If you do not see a conversation happening in your community, please organize a discussion. Facilitators can assist you in setting up the conversations. Discussions will be summarized and presented to the drafting committee every two weeks. The summaries will be published here.

~ On behalf of the UCoC project team.

CSinha (WMF) (സംവാദം) 11:43, 13 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)[മറുപടി]

WikiConference India 2023: Proposal to WMF

Hello everyone,

We are happy to inform you that we have submitted the Conference & Event Grant proposal for WikiConference India 2023 to the Wikimedia Foundation. We kindly request all the community members to go through the proposal -- including the community engagement survey report, program plan, venue and logistics, participation and scholarships, and the budget, and provide us with your suggestions/comments on the talk page. You can endorse the proposal in the endorsements section, please do add a rationale for supporting this project.

According to the timeline of the Conference and Event Grants program, the community can review till 23 September 2022, post that we will start integrating all the received feedback to make modifications to the proposal. Depending on the response of community members, an IRC may be hosted next week, especially if there are any questions/concerns that need to be addressed.

We reopened the survey form and if you are still interested in taking part in the survey and you have something in mind to share or want to become a part of the organizing team, please fill out the form so we all can work together.

Let us know if you have any questions.

Regards, Nitesh Gill, Nivas10798, Neechalkaran, 07:35, 19 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)[മറുപടി]

Gentle Reminder. We haven't received any response from Malayalam community. feel free to provide your input. Interested users can join in our organizing team. -Neechalkaran (സംവാദം) 02:25, 9 ഒക്ടോബർ 2022 (UTC)[മറുപടി]

CIS-A2K Newsletter August 2022


Really sorry for sending it in English, feel free to translate it into your language.

Dear Wikimedians,

Hope everything is fine. As CIS-A2K update the communities every month about their previous work via the Newsletter. Through this message, A2K shares its August 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned A2K's conducted events.

Conducted events
Ongoing events
 • Impact report
Upcoming events

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 06:51, 22 September 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

CIS-A2K Newsletter September 2022


Really sorry for sending it in English, feel free to translate it into your language.

Dear Wikimedians,

Hope everything is well. Here is the CIS-A2K's for the month of September Newsletter, a few conducted events are updated in it. Through this message, A2K shares its September 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned A2K's conducted events.

Conducted events

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you MediaWiki message delivery (സംവാദം) 12:43, 15 ഒക്ടോബർ 2022 (UTC)[മറുപടി]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

CIS-A2K Newsletter October 2022


Please feel free to translate it into your language.

Dear Wikimedians,

Hope everything is well. CIS-A2K's monthly Newsletter is here which is for the month of October. A few conducted events are updated in the Newsletter. Through this message, A2K wants your attention towards its October 2022 work. In this newsletter, we have mentioned A2K's conducted and upcoming events.

Conducted events
Upcoming event

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:48, 7 നവംബർ 2022 (UTC)[മറുപടി]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Indic Wikisource proofread-a-thon November 2022

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translate it

Dear Proofreader,
Thank you and congratulation to you for your participation and support last year. The CIS-A2K has been conducte