വിക്കിപീഡിയ:Embassy

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

This is the local embassy on the Malayalam Wikipedia. More embassies in other languages may be found at meta:Wikimedia Embassy.

Gtk-dialog-info.svg Make sure you always communicate in English on this page.

ഈ താളിലെ സം‌വാദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമാകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.


Wikimedia Foundation projects are multilingual, with wikis in hundreds of languages being actively worked on and plenty more ready to go. The Wikipedia Embassy is a central place for resources to help with cross-language issues — site-wide policy and software decisions that affect all of us and interlanguage linking. The Malayalam wikipedia embassy has been started for communication between Malayalam wikipedia, and other language wikipedias.

Embassy
Embassy Officials
Chief
Jacob (talk)
Requests
Village Pump
Help
General Help
Village Pump
Village Pump
Old discussions
Archives


Accessible editing buttons[തിരുത്തുക]

Whatamidoing (WMF) (talk) 22:23, 10 ജൂലൈ 2017 (UTC)

Page Previews (Hovercards) update[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 22:33, 20 ജൂലൈ 2017 (UTC)

RfC regarding "Interlinking of accounts involved with paid editing to decrease impersonation"[തിരുത്തുക]

There is currently a RfC open on Meta regarding "requiring those involved with paid editing on Wikipedia to link on their user page to all other active accounts through which they advertise paid Wikipedia editing business."

Note this is to apply to Wikipedia and not necessarily other sister projects, this is only to apply to websites where people are specifically advertising that they will edit Wikipedia for pay and not any other personal, professional, or social media accounts a person may have.

Please comment on meta. Thanks. Send on behalf of User:Doc James.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 21:07, 17 സെപ്റ്റംബർ 2017 (UTC)

Discussion on synced reading lists[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 20:35, 20 സെപ്റ്റംബർ 2017 (UTC)

Changes to the global ban policy[തിരുത്തുക]

Hello. Some changes to the community global ban policy have been proposed. Your comments are welcome at m:Requests for comment/Improvement of global ban policy. Please translate this message to your language, if needed. Cordially. Matiia (Matiia) 00:34, 12 നവംബർ 2017 (UTC)

New print to pdf feature for mobile web readers[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 22:07, 20 നവംബർ 2017 (UTC)

Call for Wikimania 2018 Scholarships[തിരുത്തുക]

Hi all,

We wanted to inform you that scholarship applications for Wikimania 2018 which is being held in Cape Town, South Africa on July 18–22, 2018 are now being accepted. Applications are open until Monday, 22 January 2018 23:59 UTC.

Applicants will be able to apply for a partial or full scholarship. A full scholarship will cover the cost of an individual's round-trip travel, shared accommodation, and conference registration fees as arranged by the Wikimedia Foundation. A partial scholarship will cover conference registration fees and shared accommodation. Applicants will be rated using a pre-determined selection process and selection criteria established by the Scholarship Committee and the Wikimedia Foundation, who will determine which applications are successful. To learn more about Wikimania 2018 scholarships, please visit: wm2018:Scholarships.

To apply for a scholarship, fill out the multi-language application form on: https://scholarships.wikimedia.org/apply

It is highly recommended that applicants review all the material on the Scholarships page and the associated FAQ before submitting an application. If you have any questions, please contact: wikimania-scholarships at wikimedia.org or leave a message at: wm2018:Talk:Scholarships. Please help us spread the word and translate pages!

Best regards, David Richfield and Martin Rulsch for the Scholarship Committee 19:24, 20 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

User group for Military Historians[തിരുത്തുക]

Greetings,

"Military history" is one of the most important subjects when speak of sum of all human knowledge. To support contributors interested in the area over various language Wikipedias, we intend to form a user group. It also provides a platform to share the best practices between military historians, and various military related projects on Wikipedias. An initial discussion was has been done between the coordinators and members of WikiProject Military History on English Wikipedia. Now this discussion has been taken to Meta-Wiki. Contributors intrested in the area of military history are requested to share their feedback and give suggestions at Talk:Discussion to incubate a user group for Wikipedia Military Historians.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:46, 21 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

AdvancedSearch[തിരുത്തുക]

Birgit Müller (WMDE) 14:53, 7 മേയ് 2018 (UTC)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2018)[തിരുത്തുക]


Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to research and tools as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

 • Rock's Backpages – Music articles and interviews from the 1950s onwards - 50 accounts
 • Invaluable – Database of more than 50 million auctions and over 500,000 artists - 15 accounts
 • Termsoup – Translation tool

Expansions

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Baylor University Press, Loeb Classical Library, Cairn, Gale and Bloomsbury.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 18:03, 30 മേയ് 2018 (UTC)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Global preferences are available[തിരുത്തുക]

19:19, 10 ജൂലൈ 2018 (UTC)

New user group for editing sitewide CSS / JS[തിരുത്തുക]

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now[തിരുത്തുക]

(Please help translate to your language)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) 12:40, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC) (via global message delivery)

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 October[തിരുത്തുക]

13:33, 6 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

The Community Wishlist Survey[തിരുത്തുക]

11:06, 30 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 19:34, 13 നവംബർ 2018 (UTC)

Community Wishlist Survey vote[തിരുത്തുക]

18:13, 22 നവംബർ 2018 (UTC)

Advanced Search[തിരുത്തുക]

Johanna Strodt (WMDE) (talk) 11:02, 26 നവംബർ 2018 (UTC)

Wikimedia Sustainability Initiative[തിരുത്തുക]

Hi all. Please help us to translate Sustainability Initiative on meta in your language and add your name to the list of supporters to show your commitment to environment protection. Let's spread the word! Kind regards, --Daniele Pugliesi (സംവാദം) 16:47, 28 നവംബർ 2018 (UTC)

New Wikimedia password policy and requirements[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 20:03, 6 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

Invitation from Wiki Loves Love 2019[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

WLL Subtitled Logo (transparent).svg

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:13, 27 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

Ticket#2017122910005057[തിരുത്തുക]

Hi. I'm OTRS agent (verify): Ticket:2017122910005057 it's waiting since 29/12/2017 - 12:11, 365 days, 6 hours. It could be nice if someone can attend this OTRS ticket. Regards. --Ganímedes (സംവാദം) 18:17, 29 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

FileExporter beta feature[തിരുത്തുക]

Johanna Strodt (WMDE) 09:41, 14 ജനുവരി 2019 (UTC)

No editing for 30 minutes on 17 January[തിരുത്തുക]

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

18:49, 16 ജനുവരി 2019 (UTC)

Talk to us about talking[തിരുത്തുക]

Trizek (WMF) 15:01, 21 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (March 2019)[തിരുത്തുക]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

 • Kinige – Primarily Indian-language ebooks - 10 books per month
 • Gale – Times Digital Archive collection added (covering 1785-2013)
 • JSTOR – New applications now being taken again

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Baylor University Press, Taylor & Francis, Cairn, Annual Reviews and Bloomsbury. You can request new partnerships on our Suggestions page.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 17:40, 13 മാർച്ച് 2019 (UTC)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 April[തിരുത്തുക]

10:56, 8 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback request[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. നന്ദി! Quiddity (WMF) (talk) 17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Mobile visual editor test[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language.

Hello all,

The mw:Editing team has been improving the mw:Mobile visual editor. They would like to test it here. The purpose of the test is to learn which editor is better for new contributors. This is a great opportunity for your wiki to learn the same. This is an easy test that requires no work from you. You can read more about it at mw:VisualEditor on mobile/VE mobile default.

What? The test compares the mobile visual editor and the mobile wikitext editor, for newer registered editors (<100 edits).

Who? Half the people who edit from the mobile site will start in the mobile visual editor. The other half will start in the mobile wikitext editor. Remember: Most editors are not using the mobile site and will not be affected by this test. Also, users can switch at any time, and their changes will be automatically remembered and respected. If you have already tried the mobile visual editor, your preference is already recorded and will be respected.

When? The test will start soon, during June. The test will take about six weeks. (Then it will take a few weeks to write the report.)

Why? This test will help the team recommend initial preference settings. It will help them learn whether different wikis should have different settings.

Screenshot showing a drop-down menu for switching editing tools
Switching editing tools is quick and easy on mobile.

How can I switch? It's easy to switch editing environments on the mobile site.

 1. Go to the mobile site, e.g., https://test.m.wikipedia.org/wiki/Special:Random or https://ml.m.wikipedia.org/wiki/Special:Random
 2. Open any page to edit (click the pencil icon).
 3. Click the new pencil icon to switch editing modes.
 4. Choose either "കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം" or "മൂലരൂപം തിരുത്തൽ" from the menu.
 5. Done! You can do the same thing to switch back at any time.

If you have any questions, please leave a note at mw:Talk:VisualEditor on mobile/VE mobile default. Thank you! Whatamidoing (WMF) (സംവാദം) 22:13, 31 മേയ് 2019 (UTC)

New tools and IP masking[തിരുത്തുക]

14:18, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started[തിരുത്തുക]

-- Kbrown (WMF) 17:14, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)

Feedback wanted on Desktop Improvements project[തിരുത്തുക]

07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

Beta feature "Reference Previews"[തിരുത്തുക]

-- Johanna Strodt (WMDE) 09:47, 23 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

Movement Learning and Leadership Development Project[തിരുത്തുക]

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 19:01, 22 ജനുവരി 2020 (UTC)

Additional interface for edit conflicts on talk pages[തിരുത്തുക]

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 14:15, 26 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)

Help with translation[തിരുത്തുക]

(I apologize for posting in English ): Dear colleagues, We are organizing a project called WPWP that focus on the use of images collected as part of various contest and photowalks on Wikipedia articles across all languages and our team needs your help with translations into the language of this community. Here is the translation link: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Wikipedia+Pages+Wanting+Photos&language=en&action=page&filter= I am sorry if I post in the won't venue. Thanks in anticipation. T Cells (സംവാദം) 18:57, 13 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

Annual contest Wikipedia Pages Wanting Photos[തിരുത്തുക]

Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP)

This is to invite you to join the Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign starts today 1st July 2020 and closes 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - 08:24, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)

feel free to translate this message to your local language when this helps your community

Feedback on movement names[തിരുത്തുക]

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language if necessary. നന്ദി!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 19:42, 2 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract Wikipedia[തിരുത്തുക]

Sent by m:User:Elitre (WMF) 20:06, 9 ജൂലൈ 2020 (UTC) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all Wikis[തിരുത്തുക]

Max Klemm (WMDE) 09:13, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Important: maintenance operation on September 1st[തിരുത്തുക]

Trizek (WMF) (talk) 13:48, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

New Wikipedia Library Collections Now Available (September 2020)[തിരുത്തുക]


Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

Many other partnerships are listed on our partners page, including Adam Matthew, EBSCO, Gale and JSTOR.

A significant portion of our collection now no longer requires individual applications to access! Read more in our recent blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!
--The Wikipedia Library Team 09:49, 3 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Invitation to participate in the conversation[തിരുത്തുക]

Wiki of functions naming contest[തിരുത്തുക]

21:22, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubric[തിരുത്തുക]

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

നന്ദി! Qgil-WMF (talk) 17:17, 7 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Important: maintenance operation on October 27[തിരുത്തുക]

-- Trizek (WMF) (talk) 17:10, 21 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

CentralNotice banner for Wikipedia Asian Month 2020[തിരുത്തുക]

Dear colleagues, please comment on CentralNotice banner proposal for Wikipedia Asian Month 2020 (1st November to 30st November, 2020). Thank you! --KOKUYO (സംവാദം) 20:16, 22 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Wiki of functions naming contest - Round 2[തിരുത്തുക]

22:10, 5 നവംബർ 2020 (UTC)

Community Wishlist Survey 2021[തിരുത്തുക]

SGrabarczuk (WMF)

18:09, 20 നവംബർ 2020 (UTC)

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and Watchlist[തിരുത്തുക]

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11th[തിരുത്തുക]

Community Wishlist Survey 2021[തിരുത്തുക]

SGrabarczuk (WMF)

00:52, 15 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:Embassy&oldid=3490761" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്