വിക്കിപീഡിയ:Embassy

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

This is the local embassy on the Malayalam Wikipedia. More embassies in other languages may be found at meta:Wikimedia Embassy.

Gtk-dialog-info.svg Make sure you always communicate in English on this page.

ഈ താളിലെ സം‌വാദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമാകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.


Wikimedia Foundation projects are multilingual, with wikis in hundreds of languages being actively worked on and plenty more ready to go. The Wikipedia Embassy is a central place for resources to help with cross-language issues — site-wide policy and software decisions that affect all of us and interlanguage linking. The Malayalam wikipedia embassy has been started for communication between Malayalam wikipedia, and other language wikipedias.

Embassy
Embassy Officials
Chief
Jacob (talk)
Requests
Village Pump
Help
General Help
Village Pump
Village Pump
Old discussions
Archives


Accessible editing buttons[തിരുത്തുക]

Whatamidoing (WMF) (talk) 22:23, 10 ജൂലൈ 2017 (UTC)[reply]

Page Previews (Hovercards) update[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 22:33, 20 ജൂലൈ 2017 (UTC)[reply]

RfC regarding "Interlinking of accounts involved with paid editing to decrease impersonation"[തിരുത്തുക]

There is currently a RfC open on Meta regarding "requiring those involved with paid editing on Wikipedia to link on their user page to all other active accounts through which they advertise paid Wikipedia editing business."

Note this is to apply to Wikipedia and not necessarily other sister projects, this is only to apply to websites where people are specifically advertising that they will edit Wikipedia for pay and not any other personal, professional, or social media accounts a person may have.

Please comment on meta. Thanks. Send on behalf of User:Doc James.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 21:07, 17 സെപ്റ്റംബർ 2017 (UTC)[reply]

Discussion on synced reading lists[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 20:35, 20 സെപ്റ്റംബർ 2017 (UTC)[reply]

Changes to the global ban policy[തിരുത്തുക]

Hello. Some changes to the community global ban policy have been proposed. Your comments are welcome at m:Requests for comment/Improvement of global ban policy. Please translate this message to your language, if needed. Cordially. Matiia (Matiia) 00:34, 12 നവംബർ 2017 (UTC)[reply]

New print to pdf feature for mobile web readers[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 22:07, 20 നവംബർ 2017 (UTC)[reply]

Call for Wikimania 2018 Scholarships[തിരുത്തുക]

Hi all,

We wanted to inform you that scholarship applications for Wikimania 2018 which is being held in Cape Town, South Africa on July 18–22, 2018 are now being accepted. Applications are open until Monday, 22 January 2018 23:59 UTC.

Applicants will be able to apply for a partial or full scholarship. A full scholarship will cover the cost of an individual's round-trip travel, shared accommodation, and conference registration fees as arranged by the Wikimedia Foundation. A partial scholarship will cover conference registration fees and shared accommodation. Applicants will be rated using a pre-determined selection process and selection criteria established by the Scholarship Committee and the Wikimedia Foundation, who will determine which applications are successful. To learn more about Wikimania 2018 scholarships, please visit: wm2018:Scholarships.

To apply for a scholarship, fill out the multi-language application form on: https://scholarships.wikimedia.org/apply

It is highly recommended that applicants review all the material on the Scholarships page and the associated FAQ before submitting an application. If you have any questions, please contact: wikimania-scholarships at wikimedia.org or leave a message at: wm2018:Talk:Scholarships. Please help us spread the word and translate pages!

Best regards, David Richfield and Martin Rulsch for the Scholarship Committee 19:24, 20 ഡിസംബർ 2017 (UTC)[reply]

User group for Military Historians[തിരുത്തുക]

Greetings,

"Military history" is one of the most important subjects when speak of sum of all human knowledge. To support contributors interested in the area over various language Wikipedias, we intend to form a user group. It also provides a platform to share the best practices between military historians, and various military related projects on Wikipedias. An initial discussion was has been done between the coordinators and members of WikiProject Military History on English Wikipedia. Now this discussion has been taken to Meta-Wiki. Contributors intrested in the area of military history are requested to share their feedback and give suggestions at Talk:Discussion to incubate a user group for Wikipedia Military Historians.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:46, 21 ഡിസംബർ 2017 (UTC)[reply]

AdvancedSearch[തിരുത്തുക]

Birgit Müller (WMDE) 14:53, 7 മേയ് 2018 (UTC)[reply]

New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2018)[തിരുത്തുക]


Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to research and tools as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

 • Rock's Backpages – Music articles and interviews from the 1950s onwards - 50 accounts
 • Invaluable – Database of more than 50 million auctions and over 500,000 artists - 15 accounts
 • Termsoup – Translation tool

Expansions

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Baylor University Press, Loeb Classical Library, Cairn, Gale and Bloomsbury.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 18:03, 30 മേയ് 2018 (UTC)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Global preferences are available[തിരുത്തുക]

19:19, 10 ജൂലൈ 2018 (UTC)

New user group for editing sitewide CSS / JS[തിരുത്തുക]

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now[തിരുത്തുക]

(Please help translate to your language)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) 12:40, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC) (via global message delivery)[reply]

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 October[തിരുത്തുക]

13:33, 6 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

The Community Wishlist Survey[തിരുത്തുക]

11:06, 30 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 19:34, 13 നവംബർ 2018 (UTC)[reply]

Community Wishlist Survey vote[തിരുത്തുക]

18:13, 22 നവംബർ 2018 (UTC)

Advanced Search[തിരുത്തുക]

Johanna Strodt (WMDE) (talk) 11:02, 26 നവംബർ 2018 (UTC)[reply]

Wikimedia Sustainability Initiative[തിരുത്തുക]

Hi all. Please help us to translate Sustainability Initiative on meta in your language and add your name to the list of supporters to show your commitment to environment protection. Let's spread the word! Kind regards, --Daniele Pugliesi (സംവാദം) 16:47, 28 നവംബർ 2018 (UTC)[reply]

New Wikimedia password policy and requirements[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 20:03, 6 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[reply]

Invitation from Wiki Loves Love 2019[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

WLL Subtitled Logo (transparent).svg

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:13, 27 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[reply]

Ticket#2017122910005057[തിരുത്തുക]

Hi. I'm OTRS agent (verify): Ticket:2017122910005057 it's waiting since 29/12/2017 - 12:11, 365 days, 6 hours. It could be nice if someone can attend this OTRS ticket. Regards. --Ganímedes (സംവാദം) 18:17, 29 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[reply]

FileExporter beta feature[തിരുത്തുക]

Johanna Strodt (WMDE) 09:41, 14 ജനുവരി 2019 (UTC)[reply]

No editing for 30 minutes on 17 January[തിരുത്തുക]

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

18:49, 16 ജനുവരി 2019 (UTC)

Talk to us about talking[തിരുത്തുക]

Trizek (WMF) 15:01, 21 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)[reply]

New Wikipedia Library Accounts Available Now (March 2019)[തിരുത്തുക]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

 • Kinige – Primarily Indian-language ebooks - 10 books per month
 • Gale – Times Digital Archive collection added (covering 1785-2013)
 • JSTOR – New applications now being taken again

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Baylor University Press, Taylor & Francis, Cairn, Annual Reviews and Bloomsbury. You can request new partnerships on our Suggestions page.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 17:40, 13 മാർച്ച് 2019 (UTC)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 April[തിരുത്തുക]

10:56, 8 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback request[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. നന്ദി! Quiddity (WMF) (talk) 17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)[reply]

Mobile visual editor test[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language.

Hello all,

The mw:Editing team has been improving the mw:Mobile visual editor. They would like to test it here. The purpose of the test is to learn which editor is better for new contributors. This is a great opportunity for your wiki to learn the same. This is an easy test that requires no work from you. You can read more about it at mw:VisualEditor on mobile/VE mobile default.

What? The test compares the mobile visual editor and the mobile wikitext editor, for newer registered editors (<100 edits).

Who? Half the people who edit from the mobile site will start in the mobile visual editor. The other half will start in the mobile wikitext editor. Remember: Most editors are not using the mobile site and will not be affected by this test. Also, users can switch at any time, and their changes will be automatically remembered and respected. If you have already tried the mobile visual editor, your preference is already recorded and will be respected.

When? The test will start soon, during June. The test will take about six weeks. (Then it will take a few weeks to write the report.)

Why? This test will help the team recommend initial preference settings. It will help them learn whether different wikis should have different settings.

Screenshot showing a drop-down menu for switching editing tools
Switching editing tools is quick and easy on mobile.

How can I switch? It's easy to switch editing environments on the mobile site.

 1. Go to the mobile site, e.g., https://test.m.wikipedia.org/wiki/Special:Random or https://ml.m.wikipedia.org/wiki/Special:Random
 2. Open any page to edit (click the pencil icon).
 3. Click the new pencil icon to switch editing modes.
 4. Choose either "കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം" or "മൂലരൂപം തിരുത്തൽ" from the menu.
 5. Done! You can do the same thing to switch back at any time.

If you have any questions, please leave a note at mw:Talk:VisualEditor on mobile/VE mobile default. Thank you! Whatamidoing (WMF) (സംവാദം) 22:13, 31 മേയ് 2019 (UTC)[reply]

New tools and IP masking[തിരുത്തുക]

14:18, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started[തിരുത്തുക]

-- Kbrown (WMF) 17:14, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)[reply]

Feedback wanted on Desktop Improvements project[തിരുത്തുക]

07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

Beta feature "Reference Previews"[തിരുത്തുക]

-- Johanna Strodt (WMDE) 09:47, 23 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[reply]

Movement Learning and Leadership Development Project[തിരുത്തുക]

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 19:01, 22 ജനുവരി 2020 (UTC)[reply]

Additional interface for edit conflicts on talk pages[തിരുത്തുക]

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 14:15, 26 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)[reply]

Help with translation[തിരുത്തുക]

(I apologize for posting in English ): Dear colleagues, We are organizing a project called WPWP that focus on the use of images collected as part of various contest and photowalks on Wikipedia articles across all languages and our team needs your help with translations into the language of this community. Here is the translation link: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Wikipedia+Pages+Wanting+Photos&language=en&action=page&filter= I am sorry if I post in the won't venue. Thanks in anticipation. T Cells (സംവാദം) 18:57, 13 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)[reply]

Annual contest Wikipedia Pages Wanting Photos[തിരുത്തുക]

Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP)

This is to invite you to join the Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign starts today 1st July 2020 and closes 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - 08:24, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)

feel free to translate this message to your local language when this helps your community

Feedback on movement names[തിരുത്തുക]

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language if necessary. നന്ദി!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 19:42, 2 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract Wikipedia[തിരുത്തുക]

Sent by m:User:Elitre (WMF) 20:06, 9 ജൂലൈ 2020 (UTC) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement [reply]

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all Wikis[തിരുത്തുക]

Max Klemm (WMDE) 09:13, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)[reply]

Important: maintenance operation on September 1st[തിരുത്തുക]

Trizek (WMF) (talk) 13:48, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)[reply]

New Wikipedia Library Collections Now Available (September 2020)[തിരുത്തുക]


Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

Many other partnerships are listed on our partners page, including Adam Matthew, EBSCO, Gale and JSTOR.

A significant portion of our collection now no longer requires individual applications to access! Read more in our recent blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!
--The Wikipedia Library Team 09:49, 3 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Invitation to participate in the conversation[തിരുത്തുക]

Wiki of functions naming contest[തിരുത്തുക]

21:22, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubric[തിരുത്തുക]

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

നന്ദി! Qgil-WMF (talk) 17:17, 7 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)[reply]

Important: maintenance operation on October 27[തിരുത്തുക]

-- Trizek (WMF) (talk) 17:10, 21 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)[reply]

CentralNotice banner for Wikipedia Asian Month 2020[തിരുത്തുക]

Dear colleagues, please comment on CentralNotice banner proposal for Wikipedia Asian Month 2020 (1st November to 30st November, 2020). Thank you! --KOKUYO (സംവാദം) 20:16, 22 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)[reply]

Wiki of functions naming contest - Round 2[തിരുത്തുക]

22:10, 5 നവംബർ 2020 (UTC)

Community Wishlist Survey 2021[തിരുത്തുക]

SGrabarczuk (WMF)

18:09, 20 നവംബർ 2020 (UTC)

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and Watchlist[തിരുത്തുക]

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11th[തിരുത്തുക]

Community Wishlist Survey 2021[തിരുത്തുക]

SGrabarczuk (WMF)

00:52, 15 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual Event[തിരുത്തുക]

Wikimania's logo.

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language. നന്ദി!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 15:16, 27 ജനുവരി 2021 (UTC)

Project Grant Open Call[തിരുത്തുക]

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsatwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:01, 28 ജനുവരി 2021 (UTC)[reply]

New Wikipedia Library Collections Available Now (February 2021)[തിരുത്തുക]

Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up to access research materials on the Library Card platform:

 • Taxmann – Taxation and law database
 • PNAS – Official journal of the National Academy of Sciences
 • EBSCO – New Arabic and Spanish language databases added

We have a wide array of other collections available, and a significant number now no longer require individual applications to access! Read more in our blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

--12:57, 1 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

Feminism & Folklore 1 February - 31 March[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) 02:40, 16 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)[reply]

Wikifunctions logo contest[തിരുത്തുക]

01:47, 2 മാർച്ച് 2021 (UTC)

Wikimedia Foundation Community Board seats: Call for feedback meeting[തിരുത്തുക]

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is organizing a call for feedback about community selection processes[1] between February 1 and March 14. While the Wikimedia Foundation and the movement have grown about five times in the past ten years, the Board’s structure and processes have remained basically the same. As the Board is designed today, we have a problem of capacity, performance, and lack of representation of the movement’s diversity. Direct elections tend to favor candidates from the leading language communities, regardless of how relevant their skills and experience might be in serving as a Board member, or contributing to the ability of the Board to perform its specific responsibilities. It is also a fact that the current processes have favored volunteers from North America and Western Europe. As a matter of fact, there had only been one member who served on the Board, from South Asia, in more than fifteen years of history.

In the upcoming months, we need to renew three community seats and appoint three more community members in the new seats. This call for feedback is to see what processes can we all collaboratively design to promote and choose candidates that represent our movement and are prepared with the experience, skills, and insight to perform as trustees? In this regard, it would be good to have a community discussion to discuss the proposed ideas and share our thoughts, give feedback and contribute to the process. To discuss this, you are invited to a community meeting that is being organized on March 12 from 8 pm to 10 pm, and the meeting link to join is https://meet.google.com/umc-attq-kdt. You can add this meeting to your Google Calendar by clicking here[2]. Please ping me if you have any questions. Thank you, --KCVelaga (WMF) (സംവാദം) 10:57, 8 മാർച്ച് 2021 (UTC)[reply]

Universal Code of Conduct – 2021 consultations[തിരുത്തുക]

Universal Code of Conduct Phase 2[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applications[തിരുത്തുക]

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translators[തിരുത്തുക]

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) 22:00, 5 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)[reply]

Line numbering coming soon to all wikis[തിരുത്തുക]

-- Johanna Strodt (WMDE) 15:09, 12 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)[reply]

Suggested Values[തിരുത്തുക]

Timur Vorkul (WMDE) 14:08, 22 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)[reply]

Universal Code of Conduct News – Issue 1[തിരുത്തുക]

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 23:05, 11 ജൂൺ 2021 (UTC)[reply]

Server switch[തിരുത്തുക]

SGrabarczuk (WMF) 01:19, 27 ജൂൺ 2021 (UTC)[reply]

New Wikipedia Library collections and design update (August 2021)[തിരുത്തുക]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says log in today!

The Wikipedia Library is pleased to announce the addition of new collections, alongside a new interface design. New collections include:

Additionally, De Gruyter and Nomos have been centralised from their previous on-wiki signup location on the German Wikipedia. Many other collections are freely available by simply logging in to The Wikipedia Library with your Wikimedia login!

We are also excited to announce that the first version of a new design for My Library was deployed this week. We will be iterating on this design with more features over the coming weeks. Read more on the project page on Meta.

Lastly, an Echo notification will begin rolling out soon to notify eligible editors about the library (T132084). If you can translate the notification please do so at TranslateWiki!

--The Wikipedia Library Team 13:23, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in January[തിരുത്തുക]

SGrabarczuk (WMF) (talk) 00:23, 7 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[reply]

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021[തിരുത്തുക]

Movement Strategy announces the Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee. The Call opens August 2, 2021 and closes September 14, 2021.

The Committee is expected to represent diversity in the Movement. Diversity includes gender, language, geography, and experience. This comprises participation in projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation.

English fluency is not required to become a member. If needed, translation and interpretation support is provided. Members will receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

We are looking for people who have some of the following skills:

 • Know how to write collaboratively. (demonstrated experience is a plus)
 • Are ready to find compromises.
 • Focus on inclusion and diversity.
 • Have knowledge of community consultations.
 • Have intercultural communication experience.
 • Have governance or organization experience in non-profits or communities.
 • Have experience negotiating with different parties.

The Committee is expected to start with 15 people. If there are 20 or more candidates, a mixed election and selection process will happen. If there are 19 or fewer candidates, then the process of selection without election takes place.

Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy here. Please contact strategy2030(_AT_)wikimedia.org with questions.

Xeno (WMF) 17:01, 10 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[reply]

Server switch[തിരുത്തുക]

SGrabarczuk (WMF) (സംവാദം) 00:45, 11 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[reply]

Talk to the Community Tech[തിരുത്തുക]

ltr

Read this message in another languagePlease help translate to your language

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (സംവാദം) 03:03, 11 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[reply]

Select You the question statements for candidates of Drafting Committee Movement Charter[തിരുത്തുക]

Into 2021-10-04 11:59:59 UTC you can select question statements for the candidates of Drafting Committee Movement Charter. ✍️ Dušan Kreheľ (സംവാദം) 02:18, 30 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[reply]

മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട[തിരുത്തുക]

മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ആകെ, ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള 70 വിക്കിമീഡിയന്മാർ 7 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.

വോട്ടിംഗ് ഒക്ടോബർ 12 മുതൽ ഒക്ടോബർ 24, 2021 വരെ (ഭൂമിയിൽ എവിടെയും) തുറന്നിരിക്കുന്നു.

സമിതിയിൽ ആകെ 15 അംഗങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക: ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ 7 അംഗങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു, 6 അംഗങ്ങളെ വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേറ്റുകൾ സമാന്തര പ്രക്രിയയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കും, കൂടാതെ 2 അംഗങ്ങളെ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ നിയമിക്കും. 2021 നവംബർ 1-നകം കമ്മിറ്റിയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ് പദ്ധതി.

നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് അറിയിക്കാൻ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും കുറിച്ച് അറിയുക: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates>

ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അറിയുക: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee>

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു വോട്ടിംഗ് ഉപദേശ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൈലറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടൂളിലൂടെ സ്വയം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം! ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക: <https://mcdc-election-compass.toolforge.org/>

മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

സെക്യൂർപോളിൽ വോട്ട് ചെയ്യുക: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

ആശംസകളോടെ,

മൂവ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി & ഗവേണൻസ് ടീം, വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ


05:54, 13 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

Talk to the Community Tech[തിരുത്തുക]

Magic Wand Icon 229981 Color Flipped.svg

Read this message in another languagePlease help translate to your language

Hello

We, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on 27 ഒക്ടോബർ (ബുധൻ), 14:30 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

 • Become a Community Wishlist Survey Ambassador. Help us spread the word about the CWS in your community.
 • Update on the disambiguation and the real-time preview wishes
 • Questions and answers

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (all points in the agenda except for the questions and answers) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, Spanish, German, and Italian. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

We hope to see you! SGrabarczuk (WMF) (സംവാദം) 15:57, 26 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)[reply]

പുതിയ പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടൂ[തിരുത്തുക]

കൂടുതൽ ഭാഷകൾPlease help translate to your language

പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പും സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയകളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.

സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. വൈവിധ്യവും വൈദഗ്ധ്യവും തമ്മിലുള്ള വിടവുകൾ നികത്താൻ സമിതിക്ക് മൂന്ന് അംഗങ്ങളെ കൂടി നിയമിക്കാനാകും.

പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, മെറ്റയിലെ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പിന്തുടർന്ന് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക

നന്ദിയോടെ പ്രസ്ഥാന സ്ട്രാറ്റജി & ഗവേണൻസ് ടീം.
RamzyM (WMF) 02:37, 2 നവംബർ 2021 (UTC)[reply]

Enabling Section Translation: a new mobile translation experience[തിരുത്തുക]

Hello Malayalam Wikipedians!
Apologies as this message is not in your native language, Please help translate to your language.

The WMF Language team is pleased to let you know that we will like to enable the Section translation tool in Malayalam Wikipedia. For this, our team will love you to read about the tool and test it so you can:

 • Give us your feedback
 • Ask us questions
 • Tell us how to improve it.

Below is background information about Section translation, why we have chosen your community, and how to test it.

Background information

Content Translation has been a successful tool for editors to create content in their language. More than one million articles have been created across all languages since the tool was released in 2015. The Wikimedia Foundation Language team has improved the translation experience further with the Section Translation. The WMF Language team enabled the early version of the tool in February in Bengali Wikipedia and we have enabled it in five other languages.. Through their feedback, the tool was improved and ready for your community to test and help us with feedback to make it better.

Section Translation extends the capabilities of Content Translation to support mobile devices. On mobile, the tool will:

 • Guide you to translate one section at a time in order to expand existing articles or create new ones.
 • Make it easy to transfer knowledge across languages anytime from your mobile device.

Malayalam Wikipedia seems an ideal candidate to enjoy this new tool since data shows significant mobile editing activity.

We plan to enable the tool on Malayalam Wikipedia in the coming weeks. After it is enabled, we’ll monitor the content created with the tool and process all the feedback. In any case, feel free to raise any concerns or questions you may already have in any of the following formats:

Try the tool

Before the enablement, you can try the current implementation of the tool in our testing instance. Once it is enabled on Malayalam Wikipedia, you’ll have access to https://ml.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation with your mobile device. You can select an article to translate, and machine translation will be provided as a starting point for editors to improve.

Provide feedback

Please provide feedback about Section translation in any of the formats you are most comfortable with. We want to hear about your impressions on:

 • The tool
 • What you think about our plans to enable it
 • Your ideas for improving the tool.

Thanks, and we look forward to your feedback and questions.

PS: Sending your feedback or questions in English is particularly appreciated. But, you can still send them in the language of your choice.

UOzurumba (WMF) (സംവാദം) 01:43, 25 നവംബർ 2021 (UTC) On behalf of the WMF Language team.[reply]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:Embassy&oldid=3692016" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്