കിളിമാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചിറയൻകീഴ് താലൂക്കിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് കിളിമാനൂർ.[1]. കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ലോകപ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ രാജാ രവിവർമ്മ ജനിച്ചത് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ കിളിമാനൂർ കോവിലകത്താണ്. ആദ്യം ഈ പ്രദേശം വേണാടിന്റെയും പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറിന്റെയും കീഴിലായി. കിളിയുടെയും മാനിൻടെയും ഊർ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് കിളിമാനൂർ എന്ന വാക്ക് ഉൻഡായത്. തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാദികാളായ എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാർ ആയിരുന്നു ഭരണാദികരികൾ.

സ്വാതന്ത്യ്രസമര ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിലെ സ്ഥാനം[തിരുത്തുക]

ബ്രിട്ടീഷ്കാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തെതുടർന്ന് തലകുളത്തുനിന്നും മണ്ണടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വേലുത്തമ്പി ദളവ കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ദിവസം താമസിക്കുകയും സ്വന്തം ഉടവാൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നൽകുകയും ചെയ്തു.

സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്ക്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

1886-ൽ കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് മാത്രമായി സ്കൂൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 1971- ലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മിച്ചഭൂമി സമരം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് രൂപവത്കരണം[തിരുത്തുക]

ഈ പഞ്ചായത്ത് രൂപവത്കരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പ്രദേശം വില്ലേജ് അപ് ലിഫ്റ്റുകൾ എന്ന പേരിൽ സർക്കാർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു. 1954-ൽ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായി. പി. രാഘവക്കുറുപ്പായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ്.

അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

വടക്ക് - മടവൂർ, നിലമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തെക്ക് - പുളിമാത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കിഴക്ക് - പഴയകുന്നുമ്മേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പടിഞ്ഞാറ് - നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഭൂപ്രകൃതി[തിരുത്തുക]

ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്തിനെ കുന്നുകൾ, പീഠഭൂമി, ചരിഞ്ഞപ്രദേശങ്ങൾ, താഴ്വരകൾ സമതലങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. മഴയും തോടുകളുമാണ് പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സ്.

ആരാധനാലയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • ഊരൂട്ടുമണ്ഡപം ക്ഷേത്രം, മലയാമഠം
  • കൈലാസം കുന്ന് ഗണപതിക്ഷേത്രം
  • പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം
  • മഹാദേവേശ്വരം ക്ഷേത്രം
  • ചെങ്കിക്കുന്നു മാടൻനട
  • ദേവേശ്വരം ഉമാമഹേശ്വരൻ ക്ഷേത്രം
  • ഐരുമൂല ശിവ-വിഷ്ണുക്ഷേത്രം, വാലഞ്ചേരി
  • മഠത്തിൽ ക്ഷേത്രം, കടന്പാട്ടുകോണം
  • ആലത്ത്കാവ് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം(മാടൻ നട), പോങ്ങനാട്‌

വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കൈലാസംകുന്ന്, മുളയ്ക്കലത്തുകാവ് , കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം (രാജാരവിവർമയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു) ഇവ ഒരു ടൂറിസ്റ് കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം രാജാരവിവർമ്മയുടെ ജനനം മൂലം പ്രസിദ്ധമാണ്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് (കിളിമാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)