സംവാദം:കിളിമാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Kerala population density map.jpg
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് കിളിമാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


ഈ താളിൽ ചില കണ്ട്രോൾ കാരക്റ്ററുകൾ കാണുന്നു - ഉദാ: 1886-ð - എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രശ്നമാണോ? --ഷാജി 17:04, 23 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

ഇവിടെയും അങ്ങനെത്തന്നെയായിരുന്നു. ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 18:03, 23 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)