പള്ളിച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തിരുവനന്തപുരംജില്ലയിലെ നേമം ബ്ളോക്ക് പരിധിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 21.7 ച : കി.മീ വിസ്തൃതിയുള്ള പള്ളിച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗം തിരുവന്തപുരം കോര്പറേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ നേമം എന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിലവിൽ ഇല്ല

അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

  • തെക്ക്‌ - കല്ലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വെങ്ങാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും
  • വടക്ക് - മലയിൻകീഴ്, വിളവൂർക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
  • കിഴക്ക് - ബാലരാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  • പടിഞ്ഞാറ് - നേമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡുകൾ[തിരുത്തുക]

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല തിരുവനന്തപുരം
ബ്ലോക്ക് നേമം
വിസ്തീര്ണ്ണം 21.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 38,896
പുരുഷന്മാർ 19,458
സ്ത്രീകൾ 19,438
ജനസാന്ദ്രത 1792
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 999
സാക്ഷരത 89.77%

അവലംബം[തിരുത്തുക]