മുളന്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കണയന്നൂർ താലൂക്കിലാണ് 118.38 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മുളന്തുരുത്തി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1961 ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് മുളന്തുരുത്തി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിലവിൽ വന്നത്.

അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

  • കിഴക്ക് - വടവുകോട്, പാമ്പാക്കുട, കടുത്തുരുത്തി (കോട്ടയം ജില്ല) ബ്ളോക്കുകൾ
  • വടക്ക് - തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭയും, ഇടപ്പള്ളി ബ്ളോക്കും
  • തെക്ക്‌ - പാമ്പാക്കുട, കടുത്തുരുത്തി (കോട്ടയം ജില്ല) ബ്ളോക്കുകൾ
  • പടിഞ്ഞാറ് - വേമ്പനാട്ടുകായൽ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ[തിരുത്തുക]

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

  1. ഉദയംപേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. തിരുവാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. ചോറ്റാനിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. എടയ്ക്കാട്ടുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  6. ആമ്പല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല എറണാകുളം
താലൂക്ക് കണയന്നൂർ
വിസ്തീര്ണ്ണം 118.38 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 121,720
പുരുഷന്മാർ 60,672
സ്ത്രീകൾ 61,048
ജനസാന്ദ്രത 1028
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1006
സാക്ഷരത 93.19%

വിലാസം[തിരുത്തുക]

മുളന്തുരുത്തി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പെരുമ്പിള്ളി-682314
ഫോൺ : 0484-2740303
ഇമെയിൽ : mtybdo@gmail.com

അവലംബം[തിരുത്തുക]