ഇത്തിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊല്ലം താലൂക്കിലാണ് ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പൂതക്കുളം, കല്ലുവാതുക്കൽ, ചാത്തന്നൂർ, ആദിച്ചനെല്ലൂർ, , ചിറക്കര എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഈ ബ്ളോക്കിലുൾപ്പെടുന്നു. പൂതക്കുളം, മീനാട, ചിറക്കര, പരവൂർ, കല്ലുവാതുക്കൽ, പാരിപ്പള്ളി, ആദിച്ചനല്ലൂർ, തഴുത്തല, നെടുമ്പന, പള്ളിമൺ വില്ലേജുകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 134.8 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്. 1961 ഏപ്രിൽ മാസം 1-ാം തീയതിയാണ് ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്ക് രൂപീകൃതമായത്.

ഭൂമിശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ഭൂപ്രകൃതിയനുസരിച്ച് ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ സമതലം, കുന്നുകൾ, താരതമ്യേന താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, കായൽ പ്രദേശം, ചരിഞ്ഞമേഖല, താഴ്ന്ന പ്രദേശം, ഉയർന്ന പ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം.ലാറ്ററേറ്റ് ഖനനം, കശുവണ്ടി വ്യവസായം, വെള്ള കളിമണ്ണിന്റെ സംസ്കരണം എന്നിവയാണ് ഈ ബ്ളോക്കുപ്രദേശത്തെ പ്രധാന വ്യവസായമേഖലകൾ. ദേശീയപാത-47 ഇത്തിക്കര ബ്ളോക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്.

അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

വാർഡുകൾ[തിരുത്തുക]

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല കൊല്ലം
താലൂക്ക് കൊല്ലം
വിസ്തീര്ണ്ണം 134.8ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 185008
പുരുഷന്മാർ 89239
സ്ത്രീകൾ 95769
ജനസാന്ദ്രത 1372
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1073
സാക്ഷരത 89.2%

വിലാസം[തിരുത്തുക]


ഇത്തിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ചാത്തന്നൂർ‍‍‍‍‍ - 691572
ഫോൺ : 0474 2593260
ഇമെയിൽ‍‍‍‍‍ : nregaithikkara@gmail.com

അവലംബം[തിരുത്തുക]

http://www.trend.kerala.gov.in Archived 2019-09-02 at the Wayback Machine.
http://lsgkerala.in/ithikkarablock Archived 2016-03-10 at the Wayback Machine.
Census data 2001