കണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വയനാട് ജില്ലയിലെ വൈത്തിരി താലൂക്കിൽ കല്പെറ്റ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആണ്‌ കണിയാമ്പറ്റ. വൈത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിസ്തീർണം 37.8 ചതുരശ്രകിലോമീറ്ററാണ്‌.അതിരുകൾ വടക്ക്:പനമരംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തെക്ക്: മുട്ടിൽ, കോട്ടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, കിഴക്ക് :പൂതാടി, മീനങ്ങാടിഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, പടിഞ്ഞാറ് : കോട്ടത്തറ, പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവയാണ്.

2001 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യ 24419 ഉം സാക്ഷരത 82.59% ഉം ആണ്‌.

അവലംബം[തിരുത്തുക]