മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
School in Chundale-Meppadi Road

വയനാട് ജില്ലയിലെ വൈത്തിരി താലൂക്കിൽ കല്പെറ്റ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആണ്‌ മേപ്പാടി ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ കല്പ്പറ്റയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിസ്തീർണം 198.65 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്‌.അതിരുകൾ: വടക്കുഭാഗത്ത് കൽപ്പറ്റ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും തെക്കുഭാഗത്ത് ഏറനാട് താലൂക്കും, കിഴക്കുഭാഗത്ത് അമ്പലവയൽ, മുപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തുകളും പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് വൈത്തിരി പഞ്ചായത്തുമാണ്

2001 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരംമേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യ 56530 ഉം സാക്ഷരത 82.32% ഉം ആണ്‌.

അവലംബം[തിരുത്തുക]