അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തൃശ്ശൂർ താലൂക്കിലാണ് 74.28 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള അന്തിക്കാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അന്തിക്കാട് ബ്ളോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ അന്തിക്കാട്, താന്ന്യം, ചാഴൂർ, മണലൂർ എന്നിവയാണ്. 1960-ൽ അന്തിക്കാട് ബ്ളോക്ക് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.

അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. താന്ന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല തൃശ്ശൂർ
താലൂക്ക് തൃശ്ശൂർ
വിസ്തീര്ണ്ണം 74.28 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 105,531
പുരുഷന്മാർ 49,701
സ്ത്രീകൾ 55,830
ജനസാന്ദ്രത 1420
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1123
സാക്ഷരത 92.52%

വിലാസം[തിരുത്തുക]

അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കിഴക്കുംമുറി - 680571
ഫോൺ : 0487 2272018
ഇമെയിൽ : bdoakd@gmail.com

അവലംബം[തിരുത്തുക]