ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഭരണസംവിധാനം

    വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

    നിലവിലില്ലാത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നീക്കം ചെയ്തു - നിയാസ് അബ്ദുൽസലാം 11:39, 5 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]