അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കോട്ടയം താലൂക്കിൽ ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ളോക്ക് പരിധിയിലാണ് അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് .

ഭൂപ്രകൃതി[തിരുത്തുക]

20.01 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമാണ് അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ളത് . കേരളത്തിലെ ഇടനാടു് ഭൂമേഖലയിലാണു് ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്

അതിർത്തികൾ[തിരുത്തുക]

  • വടക്ക് - കാണക്കാരി പഞ്ചായത്ത്
  • കിഴക്ക് - ഏറ്റുമാനൂർ പഞ്ചായത്ത്
  • തെക്ക് - കുമാരനല്ലൂർ, ഏറ്റുമാനൂർ, ആർപ്പൂക്കര പഞ്ചായത്തുകൾ
  • പടിഞ്ഞാറ് - നീണ്ടൂർ, ആർപ്പൂക്കര പഞ്ചായത്തുകൾ

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

1953 ജനുവരിയിലാണ് അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിക്കുന്നത് .

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]


അതിരമ്പുഴയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ