ന്യൂ മാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെ തലശ്ശേരി ബ്ലോക്കിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ന്യൂ മാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്[1]. കോടിയേരി, ചൊക്ലി വില്ലേജുകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2006-ൽ തലശ്ശേരി ( 1-5,11,12 എന്നീ വാർഡുകൾ )പെരിങ്ങളം (ആറു മുതൽ 10 വരെ വാർഡുകൾ)എന്നീ നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.[2],[3]. ന്യൂ മാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2006ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പു മുതൽ തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലാണ്‌ ഉൾപ്പെടുന്നത്.[4][5]

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ[തിരുത്തുക]

സി.പി.ഐ(എം)-ലെ കെ. അനിൽകുമാർ ആണ്‌ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. [1] ന്യൂ മാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 12 വാർഡുകളാണുള്ളത്. [6]

 1. കുറിച്ചിയിൽ
 2. ചാവക്കുന്ന്
 3. കരിക്കുന്ന്
 4. ഈയ്യത്തുംകാട്
 5. ഏടന്നൂർ
 6. പെരുമുണ്ടേരി
 7. മങ്കോട്ട് വയൽ
 8. മാങ്ങാട്
 9. പള്ളിപ്രം
 10. പെരിങ്ങാടി
 11. ന്യൂ മാഹി
 12. അഴീക്കൽ

ഭൂമിശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

[2]

അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

ഭൂപ്രകൃതി[തിരുത്തുക]

ഭൂപ്രകൃതിയനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്തിനെ മണൽ പ്രദേശങ്ങൾ, ചെമ്മൺകുന്നുകൾ, താഴ്‌വരകൾ, ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. കടലോരത്ത് തെക്കും വടക്കും അറ്റങ്ങളിൽ പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ്‌.

ജലപ്രകൃതി[തിരുത്തുക]

ചതുപ്പുകളോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭജലം ഉപ്പുകലർന്നതാണ്‌. മയ്യഴിപ്പുഴയും ഏതാനും തോടുകളും കുളങ്ങളുമാണ്‌ പഞ്ചായത്തിലെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ.

ഗതാഗതം[തിരുത്തുക]

ദേശീയപാത 17, ദക്ഷിണ റെയിലെവേയിലെ മംഗലാപുരം-ഷൊർണ്ണൂർ റെയിൽപ്പാത എന്നിവ ഈ പഞ്ചായത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

പഴകല്ലായി, ഒളവിലം പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്ന കുറങ്ങോട്ട് നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ ഭരണാധികാരി കുറുങ്ങോട്ട് നായർ ആയിരുന്നു. തെക്ക് മയ്യഴിപ്പുഴ മുതൽ വടക്ക് മൈലൻ കുന്നു വരെ വ്യാപിച്ചിരുന്ന കുറങ്ങോട്ട് നാടിന്റെ ആസ്ഥാനം കുറിച്ചി ആയിരുന്നു. 1694-ൽ ഇംഗ്ളീഷുകാർ തലശ്ശേരിയിൽ കോട്ടപണിയുകയും ഒരു വ്യപാരകേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുകുയം ചെയ്തു. ഇംഗ്ളീഷുകാരുമായി സായുധസംഘട്ടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നാടുവാഴി കുറങ്ങോട്ട് നായർ ആയിരുന്നു. മയ്യഴി ആസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് ന്യൂമാഹിയിലെ കുറിച്ചിയിൽ 1702-ൽ മലഞ്ചരക്കുകളുടെ സംഭരണത്തിന് ഒരു പാണ്ടികശാല ഉണ്ടായിരുന്നു. 1707 ഓടുകൂടി ഫ്രഞ്ചുകാർ മയ്യഴിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ വ്യപാരകേന്ദ്രം മാറ്റി. കുരുമുളക് , ഇഞ്ചി, ഏലം തുടങ്ങിയ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിന് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇംഗ്ളീഷ്കാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും 1726 ഓക്ടോബർ 12-ആം തീയതി കുറിച്ചിയിൽ വച്ച് ഏറ്റുമുട്ടുകയും കുറിച്ചിക്കോട്ട ഇംഗ്ളീഷ്കാരുടെ അധീനതയിലാവുകയും ചെയ്തു. 1741 കാലയളവിൽ ഈ പ്രദേശം ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ അധീനനതയിലായിരുന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് . 1751-ൽ കോലത്തുനാട് രാജകുമാരൻ നടത്തിയ കുറിച്ചിയിലെ കീരിക്കുന്നു ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇംഗ്ളീഷുകാർ അവിടെനിന്നും പിൻമാറി. 1751-ൽ കോട്ടയം രാജാവിന്റെ അനുരഞ്ജനശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി കുറിച്ചിയിൽനിന്നും കോലത്തുനാട് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുകയും കുറിച്ചി ഇംഗ്ളീഷ്കാരുടെ അധീനതയിൽ ആകുകയും ചെയ്തു. 1752-ൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. 1761-ൽ ഇംഗ്ളീഷുകാർ മേജർ ഹെക്ടർ മൺറോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി കുറിച്ചിക്കോട്ട കയ്യടക്കി. 1765-ലെ പാരീസ് ഉടമ്പടിയോടെ ന്യൂമാഹി ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് തിരികെ നൽകി. 1766 ഹൈദരാലി മലബാർ പിടിച്ചടക്കിയെങ്കിലും നാടുവാഴി കുറങ്ങോട്ടു നായർ മാത്രം തന്റെ വാഴ്ച നിലനിർത്തി 1782-ൽ മൈസൂർ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ളീഷുകാർ കുറിച്ചിയും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശവും പിടിച്ചടക്കുകയും കുറങ്ങോട്ടു നായരെ 1782-1785 വരെ തടവുകാരനാക്കുകയും ചെയ്തു. 1785 ലെ വാഴ്സ ഉടമ്പടിപ്രകാരം കുറങ്ങോട്ട് നായർ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 1787-ൽ ടിപ്പുസുൽത്താൻ ഇവിടം ആക്രമിച്ചപ്പോൾ കുറങ്ങോട്ടുനായരെ തൂക്കിലേറ്റുകയും ഈ നാട് ഇരുവെനാടിനോട് ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. 1790-ൽ ഇംഗ്ളീഷുകാർ മൈസൂരിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് കുറങ്ങോട്ട് നായർക്ക്തന്നെ നൽകി. [7].

സ്ഥലനാമോൽപത്തി[തിരുത്തുക]

'മാഹെദ് ലെബൂർ ദൊനെ' എന്ന ഒരു കപ്പിത്താനായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർക്കു വേണ്ടി മയ്യഴി വടകര വാഴുന്നോരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത്. മാഹെ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനു മയ്യഴിയുമായി ശബ്ദസാമ്യമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം മയ്യഴിക്ക് 'മാഹി' എന്ന പേരു നൽകിയത്.

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

വിസ്തീർണ്ണം(ച.കി.മി) വാർഡുകൾ ആകെ ജനസംഖ്യ ആകെ പുരുഷന്മാർ ആകെ സ്ത്രീകൾ ജനസാന്ദ്രത സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആകെ സാക്ഷരത സാക്ഷരരായ പുരുഷന്മാർ സാക്ഷരരായ സ്ത്രീകൾ
5.08 12 17732 8264 9468 3491 1146 93.99 96.73 91.66

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

1979-ലാണ്‌ ന്യൂ മാഹി പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത്.[7].


ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് -ന്യൂ മാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 2. 2.0 2.1 കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് -ന്യൂ മാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവരണം
 3. മലയാള മനോരമ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2006, ശേഖരിച്ച തീയതി 25 നവംബർ 2008
 4. http://www.keralaassembly.org/constituencies.html
 5. http://www.kerala.gov.in/whatsnew/delimitation.pdf
 6. കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് -ന്യൂ മാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകൾ
 7. 7.0 7.1 കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് -ന്യൂ മാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ചരിത്രം