ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാവേലിക്കര താലൂക്കിലാണ് 129.94 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഭരണിക്കാവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭരണിക്കാവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ചുനക്കര, നൂറനാട്, പാലമേൽ, ഭരണിക്കാവ്, മാവേലിക്കര-താമരക്കുളം, വള്ളിക്കുന്നം എന്നിവയാണ്. 1962-ലാണ് ഭരണിക്കാവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിലവിൽ വന്നത്.

അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂർ, പന്തളം, പാറക്കോട്, ശാസ്താംകോട്ട, ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും മാവേലിക്കര, കായംകുളം നഗരസഭകളുമാണ് ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിരുകൾ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. പാലമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  6. വള്ളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല ആലപ്പുഴ
താലൂക്ക് മാവേലിക്കര
വിസ്തീര്ണ്ണം 129.94 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 161,580
പുരുഷന്മാർ 77,981
സ്ത്രീകൾ 83,599
ജനസാന്ദ്രത 1243
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1072
സാക്ഷരത 93%

വിലാസം[തിരുത്തുക]

ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ചാരുംമൂട് - 690505
ഫോൺ‍‍ : 0479 2382351
ഇമെയിൽ‍‍ : bdobkv@yahoo.com

അവലംബം[തിരുത്തുക]