സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി താലൂക്കിൽ റാന്നി ബ്ളോക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 651.94 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് . പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ്മണ്ഡലത്തിൽ ആണ് സീതത്തോട്... കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

  • തെക്ക്‌ - ചിറ്റാർ, പെരുനാട് പഞ്ചായത്തുകൾ
  • വടക്ക് -കരുതൽ വനം
  • കിഴക്ക് - കരുതൽ വനം
  • പടിഞ്ഞാറ് - ചിറ്റാർ, പെരുനാട് പഞ്ചായത്തുകൾ


വാർഡുകൾ:[തിരുത്തുക]

1-കോട്ടമൺപാറ[തിരുത്തുക]

2-പാലത്തടിയർ[തിരുത്തുക]

3-ഗവി[തിരുത്തുക]

4-ആങ്ങമൂഴി[തിരുത്തുക]

5-വാലുപാറ[തിരുത്തുക]

6- കമ്പി ലൈൻ[തിരുത്തുക]

7-കൊച്ചുകോയിക്കൽ,[തിരുത്തുക]

8-കോട്ടക്കുഴി[തിരുത്തുക]

9-ഗുരുനാഥൻമണ്ണ്  [തിരുത്തുക]

10-സീതക്കുഴി[തിരുത്തുക]

11-സീതത്തോട്[തിരുത്തുക]

12-മൂന്നുകല്ല്[തിരുത്തുക]

13-അള്ളുങ്കൽ[തിരുത്തുക]

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല പത്തനംതിട്ട
ബ്ലോക്ക് റാന്നി
വിസ്തീർണ്ണം 651.94 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 18,222
പുരുഷന്മാർ 9268
സ്ത്രീകൾ 8954
ജനസാന്ദ്രത 28
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 966
സാക്ഷരത 92.4%

അവലംബം[തിരുത്തുക]