കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മലപ്പുറം ജില്ല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ പൊന്നാനി ബ്ളോക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ഈ പഞ്ചായത്തിനു 16.48 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്. 2005 ഒക്ടോബർ 2-നാണ് തവനൂർ പഞ്ചായത്തിനെ വിഭജിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായത്

അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

  • കിഴക്ക് - വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആനക്കര പഞ്ചായത്ത്
  • പടിഞ്ഞാറ് – പൊന്നാനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത്
  • തെക്ക്‌ - എടപ്പാൾ, വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്തുകൾ, പൊന്നാനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
  • വടക്ക് - തവനൂർ, തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്തുകൾ


സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല മലപ്പുറം
ബ്ലോക്ക് പൊന്നാനി
വിസ്തീർണ്ണം 16.48 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ
പുരുഷന്മാർ
സ്ത്രീകൾ
ജനസാന്ദ്രത
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
സാക്ഷരത

അവലംബം[തിരുത്തുക]