ബുധനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 12.92 ച.കി.മീ വിസ്തൃതിയുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ബുധനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 14 വാർഡുകളാണുള്ളത്.

അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

 • കിഴക്ക് - പുലിയൂർ പഞ്ചായത്ത്
 • പടിഞ്ഞാറ് - അച്ചൻകോവിലാർ
 • വടക്ക് - പാണ്ടനാട് പഞ്ചായത്ത്
 • തെക്ക്‌ - അച്ചൻകോവിലാർ

വാർഡുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. കടമ്പൂര്
 2. ബുധനൂർ കിഴക്ക്‌
 3. ബുധനൂർ പടിഞ്ഞാറ്
 4. ബുധനൂർ തെക്ക്
 5. ഇലഞ്ഞിമേൽ
 6. പെരിങ്ങിലിപ്പുറം കിഴക്ക്
 7. പെരിങ്ങിലിപ്പുറം പടിഞ്ഞാറ്
 8. ഉളുന്തി കിഴക്ക്‌
 9. ഉളുന്തി
 10. ഗ്രാമം
 11. എണ്ണക്കാട് തെക്ക്
 12. എണ്ണക്കാട് വടക്ക്
 13. തയ്യൂർ
 14. പെരിങ്ങാട്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല ആലപ്പുഴ
ബ്ലോക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ
വിസ്തീര്ണ്ണം 12.92 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 17,469
പുരുഷന്മാർ 8418
സ്ത്രീകൾ 9051
ജനസാന്ദ്രത 1352
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1075
സാക്ഷരത 95%

അവലംബം[തിരുത്തുക]