ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിലാണ് 60.46 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ആര്യാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആര്യാട് ബ്ളോക്കിലുൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ആര്യാട്, മണ്ണഞ്ചേരി, മാരാരിക്കുളം തെക്ക് എന്നിവയാണ്.

അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, പല്ലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ആലപ്പുഴ നഗരസഭ, അറബിക്കടൽ എന്നിവയാണ് ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിരുകൾ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. മണ്ണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല ആലപ്പുഴ
താലൂക്ക് അമ്പലപ്പുഴ
വിസ്തീര്ണ്ണം 60.46 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 110,761
പുരുഷന്മാർ 54,490
സ്ത്രീകൾ 56,271
ജനസാന്ദ്രത 1832
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1033
സാക്ഷരത 94%

വിലാസം[തിരുത്തുക]

ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കലവൂർ - 688522
ഫോൺ‍ : 0477 2292425
ഇമെയിൽ : aryadbdo@gmail.com

അവലംബം[തിരുത്തുക]