അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ അമ്പലപ്പുഴ ബ്ളോക്കിലാണ് 24.17 ച.കി.മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

വാർഡുകൾ[തിരുത്തുക]

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല ആലപ്പുഴ
ബ്ലോക്ക്

അമ്പലപ്പുഴ

വിസ്തീര്ണ്ണം 13.29 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 22,593
പുരുഷന്മാർ 11,070
സ്ത്രീകൾ 11,523
ജനസാന്ദ്രത 1866
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1034
സാക്ഷരത 92%

അവലംബം[തിരുത്തുക]