പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട് താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. അഴുത ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും‍, കൂടാതെ പെരിയാർ, മഞ്ചുമല, പീരുമേട്, ഏലപ്പാറ എന്നീ വില്ലേജുകളിലും ഈ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 114.75 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്.

പീരുമേട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, പീരുമേട്.


അതിരുകൾ[തിരുത്തുക]

വാർഡുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. വുഡ് ലാൻഡ്സ്
 2. ഗ്ലെന്മേരി
 3. കൊടുവാക്കരണം
 4. തെപ്പക്കുളം
 5. ലാന്ഡ്രം
 6. പാമ്പനാര് ഈസ്റ്റ്
 7. റാണികോവില്
 8. കരടിക്കുഴി
 9. പട്ടുമുടി
 10. പട്ടുമല
 11. പാമ്പനാര് വെസ്റ്റ്
 12. കല്ലാര്
 13. മേലഴുത
 14. പീര്മേട്
 15. സിവില്സ്റ്റേഷന്
 16. കുട്ടിക്കാനം
 17. സ്റ്റാഗ്ബ്രൂക്ക്

അവലംബം[തിരുത്തുക]