കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

നിര: Galliformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം:Phasianidae (കോഴികളും കാടകളും)[തിരുത്തുക]

കോഴികളും മയിലുകളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം, ആൺ പക്ഷികൾ പിടകളേക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവയായിരിക്കും. കുറിയ ചിറകുകളും ശക്തിയുള്ള കാലുകളുമുള്ള ഇക്കൂട്ടർ അധികദൂരം പറക്കാറില്ല. ലോകത്ത് 156 ഇനങ്ങളുള്ളതിൽ ഇന്ത്യയിൽ 46 എണ്ണം കാണപ്പെടുന്നു. അതിൽ എട്ട് ഇനം കേരളത്തിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

നിര: Galliformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Phasianidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കോഴിക്കാട
കൗതാരി
Francolinus pondicerianus pondicerianus വിക്കിസ്പീഷീസ് Grey francolin.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ല
Gray Patridge/ Grey Francolin കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ
ചാരക്കാട Coturnix coturnix coturnix വിക്കിസ്പീഷീസ് Coturnix coturnix (Lmbuga).jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ഒട്ടും ആശാങ്കാജനകമല്ല
Common quil കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വരണ്ടപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
കരിമാറൻ‌കാട Coturnix coromandelica വിക്കിസ്പീഷീസ് A male Rain Quail at Hesaraghatta, Bangalore.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ല
Black Breasted/Rain Quail കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ, കുറ്റിക്കാടുകൾ, വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, പാകിസ്താൻ ശീതകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തും കാണാം
നീലമാറൻകാട Coturnix chinensis chinensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Excalfactoria chinensis (aka).jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ല
Blue breasted Quail / King quail കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ഓഷ്യാനിയ
പൊന്തവരിക്കാട Perdicula asiatica vidali വിക്കിസ്പീഷീസ് Jungle Bush Quail (Perdicula asiatica) Photograph By Shantanu Kuveskar.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ല
Jungle Bush-Quail കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ്
പാറവരിക്കാട Perdicula argoondah salimalii വിക്കിസ്പീഷീസ് Perdicula argoondah -Rajasthan, India -male-8.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ല
Rock Bush-Quail കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ്
മേനിക്കാട Perdicula erythrorhyncha erythrorhyncha വിക്കിസ്പീഷീസ് Male of painted bush quaill.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ല
Painted Bush-Quail കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ചെറുകാടുകളുള്ള മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ
പുള്ളിമുള്ളൻ‌കോഴി Galloperdix lunulata വിക്കിസ്പീഷീസ് Painted Spurfowl (NageshKamath).jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ല
Painted Spurfowl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വരണ്ട, പാറക്കെട്ടുള്ള മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ആരവല്ലി, പശ്ചിമഘട്ടം, പൂർവ്വഘട്ടം
ചാര കാട്ടുകോഴി Gallus sonneratii വിക്കിസ്പീഷീസ് Sonnerathuhn.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ല
Grey Junglefowl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ചെറുകാടുകളുള്ള വരണ്ട മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ്
ചെമ്പൻ മുള്ളൻകോഴി
മുള്ളൻ‌കോഴി
Galloperdix spadicea  വിക്കിസ്പീഷീസ് Red Spurfowl Galloperdix spadicea Thane Maharashtra (1).jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ല
travancore red spurfoul കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കുറ്റിക്കാടുകൾ ഉള്ള മലഞ്ചെരിവുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ്
മയിൽ
മയൂരം, ശിഖി, ബർഹി
Pavo cristatus വിക്കിസ്പീഷീസ് Peacock.JPG ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ല
Indian Peafowl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ആർദ്ര - ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ശ്രീലങ്ക

നിര: Anseriformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Anatidae (എരണ്ടകൾ )[തിരുത്തുക]

താറാവുകളുടെയും അരയന്നങ്ങളുടെയും വാത്തകളുടേയും കുടുംബം, വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാനും നീന്തിനടക്കാനുമുള്ള അനുകൂലനങ്ങളാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കാലിലെ വിരലുകൾ പാട പോലുള്ള തൊലികൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൊക്കുകൾ പരന്നതാണ്. ലോകത്ത് 131 ഇനങ്ങളുള്ളതിൽ ഇന്ത്യയിൽ 45 ഇനങ്ങളും അതിലെ 14 ഇനങ്ങൾ കേരളത്തിലും കാണുന്നു.

നിര: Anseriformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Anatidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കുറിത്തലയൻ വാത്ത
വൻ വാത്ത
Anser Indicus വിക്കിസ്പീഷീസ് Bar-headed Goose - St James's Park, London - Nov 2006.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Barheaded Goose കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ജലസാമീപ്യമുള്ള പുൽമേടുകൾ, ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യ
കുടുമത്താറാവ്
കുടുമക്കാരൻ എരണ്ട
Aythya fuligula വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
Tufted duck ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
ചന്ദനക്കുറി എരണ്ട anas penelope linnaeus വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
eurasion wigeon ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
കോരിച്ചുണ്ടൻ എരണ്ട Anas clypeata വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: —
northern shoveler കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
തങ്കത്താറാവ്
ചക്രവാകം
Tadorna Ferruginea വിക്കിസ്പീഷീസ് A couple of Tadorna ferruginea.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Ruddy / Brahmini Shelduck കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ജലസാമീപ്യമുള്ള പുൽമേടുകൾ, ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്
മുഴയൻ താറാവ്
കൊമ്പൻ താറാവ്
Sarkidiornis Melanotos Melannotos വിക്കിസ്പീഷീസ് Amerikanische Höckerglanzgans Sarkidiornis sylvicola 05 (1).jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Comb Duck/ Nakta കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ജലസാമീപ്യമുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്ക
പച്ച എരണ്ട Nettapus coromandelianus വിക്കിസ്പീഷീസ് Cotton Pygmy-goose (Nettapus coromandelianus)- Male & Female l in Kolkata I IMG 2471.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Cotton Teal/ Cotton Pygmy Goose കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ശുദ്ധജലതടാകങ്ങൾ, ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ, വടക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയ
പട്ടക്കണ്ണൻ എരണ്ട Anas crecca വിക്കിസ്പീഷീസ് Anas crecca Csörgő réce.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Common Teal കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ശുദ്ധജലതടാകങ്ങൾ, ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: യൂറേഷ്യ
ഗഡ്‌വാൾ എരണ്ട Anas Strepera വിക്കിസ്പീഷീസ് Anas-strepera-001.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Gadwall കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തടാകങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക
പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ താറാവ് Anas poecilorhyncha വിക്കിസ്പീഷീസ് Spot-billed Duck (Anas poecilorhyncha) in Hyderabad W2 IMG 8867.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Spot-billed Duck കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഉഷ്ണമേഖലാ ശുദ്ധജല തടാകങ്ങൾ, ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ, കിഴക്കൻ ഏഷ്യ
വാലൻ എരണ്ട Anas Acuta വിക്കിസ്പീഷീസ് Northern Pintails (Male & Female) I IMG 0911.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Northern Pintail കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തടാകങ്ങൾ, ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്ക
വരി എരണ്ട Anas Querquedula വിക്കിസ്പീഷീസ് Garganey (Anas querquedula) RWD3.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Blue winged Teal / Garganey കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തടാകങ്ങൾ, ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പശ്ചിമേഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ
വെള്ളക്കണ്ണി എരണ്ട Aythya nyroca വിക്കിസ്പീഷീസ് Ferruginous Duck RWD.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Ferruginous Duck കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തടാകങ്ങൾ, ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: യൂറേഷ്യ

ഉപകുടുംബം: Dendrocygnidae (ചൂളാൻ എരണ്ടകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Anseriformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Anatidae വിക്കിസ്പീഷീസ് ഉപകുടുംബം: Dendrocygnidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
വലിയ ചൂളാൻ എരണ്ട Dendrocygna bicolor വിക്കിസ്പീഷീസ് Fulvous whistling duck.JPG ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Fulvous Whistling Duck കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ജലസാമീപ്യമുള്ള പുൽമേടുകൾ, ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, മദ്ധ്യ-ദക്ഷിണ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്കയുടെ സഹാറാ പ്രദേശം
ചെറിയ ചൂളാൻ എരണ്ട Dendrocygna Javanica വിക്കിസ്പീഷീസ് Lesswhistlingduck1.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Lesser Whistling Duck കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ജലസാമീപ്യമുള്ള പുൽമേടുകൾ, ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വ ഏഷ്യ
കോരിച്ചുണ്ടൻ എരണ്ട anas clypeata linnaeus വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
northern shoveller ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
കുടുമത്താറാവ് aythya fuligula വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
tufted/ pochard duck ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —

നിര: Turniciformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Turnicidae (പാഞ്ചാലിക്കാടകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Turniciformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Turnicidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
പാഞ്ചാലിക്കാട Turnix Sylvatica Dussumier വിക്കിസ്പീഷീസ് Turnix sylvatica.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Small Button Quail / Little Bustard Quail കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: പുൽമേടുകൾ, പാടങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണ യൂറോപ്പ്. ഉത്തര ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ഇന്തോനേഷ്യ
മഞ്ഞക്കാലിക്കാട Turnix Tanki Blyth വിക്കിസ്പീഷീസ് Turnix tanki Gronvold.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Yellow-legged Buttonquail കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വരണ്ട പുൽമേടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വ ഏഷ്യ
വരയൻകാട Turnix Suscitator Taigoor വിക്കിസ്പീഷീസ് Barred buttonquail Nandihills 18July2006bngbirds.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Yellow-legged Buttonquail കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യൻ ഭൂമദ്ധ്യരേഖാ പ്രദേശം
പാഞ്ചാലിക്കാട Turnix Suscitator വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
common button quil, barred buttonquail , common bustard-quail കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —

നിര: Piciformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം : Picidae (മരംകൊത്തികൾ)[തിരുത്തുക]

ലോകത്ത് 218 ഇനങ്ങളുള്ളതിൽ 38 ഇനം ഇന്ത്യയിലും അതിൽ 12 എണ്ണം കേരളത്തിലും കാണുന്നു.

നിര: Piciformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Picidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
മരംകൊത്തിച്ചിന്നൻ Picumnus Innominatus വിക്കിസ്പീഷീസ് ViviaChinensisKeulemans.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Specukled Piculet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഉഷ്ണമേഖലാ, ഉപോഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, മംഗോളിയ, ചൈന, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
തണ്ടാൻ‌മരംകൊത്തി Dendrocopos nanus വിക്കിസ്പീഷീസ് Kogera 05z7591s.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Pigmy Woodpecker കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, പാകിസ്താൻ, ശ്രീലങ്ക
മറാഠാ മരംകൊത്തി Dendrocopos mahrattensis mahrattensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Yellow crowned Woodpecker (Male) I3 IMG 9638.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Yellow-crowned/ yellow-fronted pied Woodpecker കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
ചെമ്പൻ മരംകൊത്തി Celeus brachyurus jerdonii വിക്കിസ്പീഷീസ് Rufous Woodpecker (Celeus brachyurus) in Kolkata I IMG 0371.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Rufous Woodpecker കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
കാക്കമരംകൊത്തി Category:Dryocopus javensis hodgsonii വിക്കിസ്പീഷീസ് WhiteBelliedWoodpecker.svg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Great black/ White-bellied Woodpecker കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യ
മഞ്ഞപ്പിടലി മരംകൊത്തി Picus chlorolophus chlorigaster വിക്കിസ്പീഷീസ് LesserYellowNape.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Small Yellownaped Woodpecker / Lesser Yellownape കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ
മഞ്ഞക്കാഞ്ചി മരംകൊത്തി Picus xanthopygaeus വിക്കിസ്പീഷീസ് പ്രമാണം:Streak-throated Woodpecker (Picus xanthopygaeus).jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Little Scaly-bellied Green Woodpecker / Streak-throated Woodpecker കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
ത്രിയംഗുലി മരംകൊത്തി Dinopium javanense malabaricum വിക്കിസ്പീഷീസ് Common Flame-back Woodpecker1.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Common Flameback/ Golden backed three toed woodpecker കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഉഷ്ണമേഖലാ, ഉപോഷ്ണമേഖലാ വരണ്ട കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണ, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വ ഏഷ്യ
നാട്ടുമരംകൊത്തി Dinopium benghalense tehminae വിക്കിസ്പീഷീസ് Goldenbacked woodpecker.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Black-rumped Flameback കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പശ്ചിമഘട്ടം
വലിയ പൊന്നിമരംകൊത്തി Chrysocolaptes lucidus chersonesus വിക്കിസ്പീഷീസ് GreaterFlameback.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Greater Flameback / Greater Goldenback / Large Golden-backed Woodpecker / Malherbe's Golden-backed Woodpecker കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, മലേഷ്യൻ ജൈവമണ്ഡലം
പാണ്ടൻ പൊന്നിമരംകൊത്തി Chrysocolaptes festivus വിക്കിസ്പീഷീസ് White-naped Woodpecker (Chrysocolaptes festivus) in Hyderabad W IMG 7547.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Black backed/ White-naped Woodpecker കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക
കഴുത്തു പിരിയൻ കിളി Jynx torquilla വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
eurasian wryneck ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
ചിത്രാംഗൻമരംകൊത്തി Hemicircus canente വിക്കിസ്പീഷീസ് HemicircusCanente.svg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Heart-spotted Woodpecker കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണപൂർവ്വ ഏഷ്യ

കുടുംബം: Ramphastidae[തിരുത്തുക]

ഉപകുടുംബം: Megalaiminae (കുട്ടുറുവൻ)[തിരുത്തുക]

ചെറിയ കഴുത്തും വലിയ തലയുമുള്ളവയാണ്. കട്ടിയുള്ള കൊക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള രോമങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാർബെറ്റ് (Barbet) എന്ന പേരുകൊടുത്തു. ലോകത്താകമാനം 84 ഇനങ്ങളുള്ളതിൽ 9 എണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

നിര: Piciformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Ramphastidae വിക്കിസ്പീഷീസ് ഉപകുടുംബം: Megalaiminae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
വലിയ ചെങ്കണ്ണൻ കുട്ടുറുവൻ Megalaima zeylanica inornata വിക്കിസ്പീഷീസ് Brown headed Barbet I2 IMG 8449.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Western / Brown-headed / Large Green Barbet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
സിലോൺ കുട്ടുറുവൻ Megalaima zeylanica zeylanica വിക്കിസ്പീഷീസ് Brown-headed Barbet or Large Green Barbet (Megalaima zeylanica).JPG ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Ceylon Green Barbet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: തെക്കൻ കേരളം, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ തമിഴ്‌നാട്, ശ്രീലങ്ക
ചിന്നക്കുട്ടുറുവൻ
പച്ചിലക്കുടുക്ക, കുട്ടുറു
Megalaima viridis വിക്കിസ്പീഷീസ് Megalaima viridis.JPG ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
White-cheeked Barbet / Small Green Barbet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പശ്ചിമഘട്ടം
ആൽക്കിളി Megalaima rubricapilla malabarica വിക്കിസ്പീഷീസ് Malabar Barbet (Psilopogon malabaricus) - Male - Sakleshpur - India -2009.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Crimson-fronted Barbet / Malabar Barbet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: തെക്കൻ പശ്ചിമഘട്ടം
ചെമ്പുകൊട്ടി Megalaima haemacephala indica വിക്കിസ്പീഷീസ് Megalaima haemacephala 6238.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Coppersmith / Crimson-breasted Barbet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വ ഏഷ്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ

നിര: Bucerotiformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Bucerotidae (വേഴാമ്പൽ)[തിരുത്തുക]

ലോകത്തു കാണുന്ന 57 ഇനങ്ങളിൽ 10 എണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

നിര: Bucerotiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Bucerotidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കോഴിവേഴാമ്പൽ
പൊട്ടൻ വേഴാമ്പൽ, മഴയമ്പുള്ള്‌, ചരടൻ കോഴി
Ocyceros griseus വിക്കിസ്പീഷീസ് Ocyceros griseus -India-6-4c.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Malabar Grey Hornbill കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വൃക്ഷങ്ങളുള്ള കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പശ്ചിമഘട്ടം
നാട്ടുവേഴാമ്പൽ Ocyceros birostris വിക്കിസ്പീഷീസ് Indian Grey Hornbill I IMG 4051.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Indian Grey Hornbill കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: 2000 മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിലുള്ള സമതലപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ Anthracoceros coronatus വിക്കിസ്പീഷീസ് Anthracoceros coronatus -Wilpattu National Park, Sri Lanka-8 (1)-3c.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Malabar Pied Hornbill കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും മുതൽ കിഴക്ക് ബോർണിയോ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ Buceros bicornis വിക്കിസ്പീഷീസ് Bucerosbicornis.svg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Great Hornbill കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലെ വലിയ കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ (തെക്കൻ പശ്ചിമഘട്ടം, ഹിമാലയൻ പ്രദേശം), നേപ്പാൾ, തെക്കു-കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ ഉപദ്വീപ്, ഇന്തോനേഷ്യ

കുടുംബം:Upupidae (ഉപ്പൂപ്പൻ)[തിരുത്തുക]

കിരീടം പോലെ ഉയർത്തി നിർത്താവുന്ന തൂവലുകളാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. ലോകത്ത് രണ്ടിനങ്ങളുള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നു.

നിര: Bucerotiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Upupidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
ഉപ്പൂപ്പൻ
പുതിയാപ്ല പക്ഷി
Upupa epops ceylonensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Common Hoopoe (Upapa epops) at Hodal I IMG 9216.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Common / Ceylon Hoopoe കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കൂടുവെയ്ക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ലംബമായ മരങ്ങളും മറ്റുമുള്ള വരണ്ട സമതല പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ

നിര: Coraciiformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Coraciidae (പനങ്കാക്ക)[തിരുത്തുക]

വലിപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും കാക്കയെപ്പോലെയാണെങ്കിലും മീൻകൊത്തികളോടും പാറ്റപിടിയന്മാരോടും ആണ് കൂടുതൽ അടുപ്പം. നീലനിറവും തവിട്ടുനിറവും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവയാണ്. ലോകത്ത് 12 ഇനങ്ങളുള്ളതിൽ 3 ഇനം ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നു.

നിര: Coraciiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Coraciidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
പനങ്കാക്ക
പനങ്കിളി
Coracias benghalensis indica വിക്കിസ്പീഷീസ് Indian Roller 1A.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Indian Roller കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കൃഷിയിടങ്ങൾ, ചെറിയ കാടുകൾ, പുൽമേടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇറാഖ് മുതൽ തായ്‌ലൻഡ് വരെയുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഭാഗം, പ്രധാനമായും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ലക്ഷദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക, മാലദ്വീപുകൾ
കാട്ടുപനങ്കാക്ക Eurystomus orientalis വിക്കിസ്പീഷീസ് Dollarbird Samcem Dec02.JPG ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Dollar Bird / Oriental Broad Billed Roller കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വ ഏഷ്യ, പൂർവ്വേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ

കുടുംബം: Alcedinidae (മീൻകൊത്തികൾ)[തിരുത്തുക]

ലോകത്ത് 93 ഇനം മീൻകൊത്തികളുണ്ട്. അവയിൽ 13 ഇനം ഇന്ത്യയിലും അവയിൽ 7 ഇനം കേരളത്തിലും കാണുന്നു.

ഉപകുടുംബം: Halcyoninae (ഹാൽസിയൻ മീൻ‌കൊത്തികൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Coraciiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Alcedinidae വിക്കിസ്പീഷീസ് ഉപകുടുംബം: Halcyoninae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കാക്ക മീൻകൊത്തി
വലിയ മീൻകൊത്തി
Pelargopsis capensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Stork-billed Kingfisher I IMG 7407.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Brown headed / Stork billed Kingfisher കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വൻവൃക്ഷങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ജലാശയങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണപൂർവ്വ ഏഷ്യ
മീൻ‌കൊത്തിച്ചാത്തൻ Halcyon smyrnensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Halcyon smyrnensis -Kerala, India-8 (1).jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
White brested / White throated Kingfisher കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: സമതലങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇസ്രയേൽ മുതൽ സുമാത്ര വരെയുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഭാഗം
കരിന്തലയൻ‌മീൻ‌കൊത്തി Halcyon pileata വിക്കിസ്പീഷീസ് Halcyonpileata.svg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Black-capped Kingfisher കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തീരപ്രദേശങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടൽക്കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യയുടെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങൾ മുതൽ കൊറിയ വരെയുള്ള കിഴക്കൻ ഏഷ്യ വരെ
കായൽ‌പൊന്മാൻ Todiramphus chloris വിക്കിസ്പീഷീസ് Todiramphus chloris 2 - Laem Phak Bia.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Collared Kingfisher / White-collared Kingfisher / Mangrove Kingfisher കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തീരപ്രദേശങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടൽക്കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പടിഞ്ഞാറ് ചെങ്കടൽ മുതലുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യ, വടക്ക്-കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക, പോളിനേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ

ഉപകുടുംബം: Cerylinae (മീൻ‌കൊത്തികൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Coraciiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Alcedinidae വിക്കിസ്പീഷീസ് ഉപകുടുംബം: Cerylinae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
പുള്ളിമീൻ‌കൊത്തി
പുള്ളിപ്പൊന്മാൻ
Ceryle rudis വിക്കിസ്പീഷീസ് Ceryle rudis -Ranganathittu Bird Sanctuary, Karnataka, India -pair-8-2c.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Pied Kingfisher കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ശുദ്ധജലതടാകങ്ങളുടേയോ, നദികളുടേയോ സമീപം
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: തുർക്കി മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം വരെയും ദക്ഷിണ ചൈനയും

ഉപകുടുംബം: Alcedininae (നീല മീൻ‌കൊത്തികൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Coraciiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Alcedinidae വിക്കിസ്പീഷീസ് ഉപകുടുംബം: Alcedininae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
ചെറിയമീൻ‌കൊത്തി
നീലപ്പൊന്മാൻ
Alcedo atthis വിക്കിസ്പീഷീസ് Common Kingfisher.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Common / Eurasian / River Kingfisher കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: അഴിമുഖങ്ങൾ, പാറകളുള്ള കടൽത്തീരങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ, കണ്ടൽക്കാടുകൾ, കുത്തിയൊഴുകാത്ത നദികളുടെ സമീപം
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഉത്തര ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, ദക്ഷിണേഷ്യ, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വ ഏഷ്യ, ജപ്പാൻ, പോളിനേഷ്യ
പൊടിപ്പൊന്മാൻ Alcedo meninting coltarti വിക്കിസ്പീഷീസ് Alcedo meninting a.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Blue Eared / Common Ceylon Kingfisher കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഇടതൂർന്ന കാടുകൾക്കിടയിലെ അരുവികൾ (മിക്കവാറും മഴക്കാടുകൾ, കണ്ടൽക്കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, നേപാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാന്മാർ, കമ്പോഡിയ, വിയറ്റ്‌നാം, തായ്‌ലൻഡ്, മലേഷ്യ
മേനിപ്പൊന്മാൻ
കുഞ്ഞൻ പൊന്മാൻ, മൂന്നുവിരലൻ കുഞ്ഞൻ പൊന്മാൻ, ചിണ്ണമുത്ത് പൊന്മാൻ
Ceyx erithacus വിക്കിസ്പീഷീസ് Ceyx erithaca.JPG ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല (കേരളത്തിൽ വംശനാശോന്മുഖം)
Oriental Dwarf / Black backed Kingfisher കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഇടതൂർന്ന കാടുകളിലെ അരുവികൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണപൂർവ്വ ഏഷ്യ

കുടുംബം: Meropidae (വേലിത്തത്തകൾ)[തിരുത്തുക]

26 ഇനങ്ങൾ ലോകത്താകമാനം കാണുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 6 ഇനവും അതിലെ 4 ഇനം കേരളത്തിലും കാണുന്നു. പാറ്റപിടിയൻ കിളികൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

നിര: Coraciiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Meropidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കാട്ടുവേലിത്തത്ത Nyctyornis athertoni വിക്കിസ്പീഷീസ് Nyctyornis athertoni.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Blue-bearded Bee-eater കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: 2000 മീറ്ററിനു താഴെ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, മലയൻ ജൈവമണ്ഡലം
നാട്ടുവേലിത്തത്ത
വാഴത്തത്ത, വാഴക്കിളി
Merops Orientalis വിക്കിസ്പീഷീസ് Green Bee-eater (Merops orientalis) in Tirunelveli.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Green Bee Eater കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കുറ്റിക്കാടുകളുള്ള തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്ക, ദക്ഷിണ മദ്ധ്യേഷ്യ, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ
വലിയവേലിത്തത്ത Merops philippinus വിക്കിസ്പീഷീസ് വലിയവേലിത്തത്ത.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Blue-tailed Bee-eater കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കുറ്റിക്കാടുകളുള്ള തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
ചെന്തലയൻ വേലിത്തത്ത Merops leschenaulti വിക്കിസ്പീഷീസ് Merops leschenaulti by N.A. Nazeer.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Chestnut-headed Bee-eater കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ

നിര: Cuculiformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Cuculidae (കുയിലുകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Cuculiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Cuculidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കുക്കുയിൽ cuculus canorus canorus വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
common cuckoo ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
വലിയ പേക്കുയിൽ Hierococcyx sparverioides sparverioides വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
large hawk cuckoo ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
നാട്ടുകുയിൽ
കരിങ്കുയിൽ (ആൺകിളി), പുള്ളിക്കുയിൽ (പെൺകിളി), കാക്കക്കുയിൽ, കോകിലം
Eudynamys scolopaceus വിക്കിസ്പീഷീസ് Asian Koel.svg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Asian Koeal / Common Koel കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ, ചെറുവൃക്ഷങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, ദക്ഷിണചൈന, മലേഷ്യൻ ജൈവമണ്ഡലം
കൊമ്പൻ‌കുയിൽ
ഇരട്ടത്തലച്ചിക്കുയിൽ
Clamator jacobinus വിക്കിസ്പീഷീസ് Pied Cuckoo (Clamator jacobinus) at Hyderabad, AP W 142.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Jacobin Cuckoo / Pied Cuckoo / Pied Crested Cuckoo കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിക്കാടുകളുമുള്ള വരണ്ട പ്രദേശം
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: മദ്ധ്യാഫ്രിക്ക മുതൽ തെക്കോട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം, ഗൾഫ് മേഖലയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശം, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, മ്യാന്മാർ
ഉപ്പൻ‌കുയിൽ Clamator coromandus വിക്കിസ്പീഷീസ് Chestnut-winged Cuckoo in Singapore, Dec 2012, by William Lee.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Chestnut-winged Cuckoo / Red-winged Crested Cuckoo കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വേഷ്യ
പേക്കുയിൽ
ഷിക്രാക്കുയിൽ
Hierococcyx varius വിക്കിസ്പീഷീസ് Common Hawk Cuckoo (Cuculus varius) in Hyderabad W2 IMG 8927.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Common Hawk-Cuckoo / Brain fever bird കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഇലപൊഴിയും / അർദ്ധനിത്യഹരിതപ്രദേശങ്ങളിലെ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ചെറുമരങ്ങളുടെ തോട്ടങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
വിഷുപ്പക്ഷി
ചക്കയ്ക്കുപ്പുണ്ടോ കുയിൽ, കതിരുകാണാക്കിളി, ഉത്തരായണക്കിളി
Cuculus micropterus micropetrus വിക്കിസ്പീഷീസ് Indian Cuckoo (J).jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Indian Cuckoo കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ, നിത്യഹരിത പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, മലേഷ്യൻ ജൈവമണ്ഡലം
ചിന്നക്കുയിൽ Cuculus poliocephalus polipocephalus വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Lesser Cuckoo / Small Cuckoo കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ആഫ്രിക്ക, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
ചെങ്കുയിൽ Cacomantis sonneratii വിക്കിസ്പീഷീസ് CacomantisSonneratii.svg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Banded Bay Cuckoo / Bay-banded Cuckoo കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കുന്നിൻപ്രദേശങ്ങളിലെ വൃക്ഷങ്ങളുള്ള കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേന്ത്യ, ദക്ഷിണേഷ്യ
ചെറുകുയിൽ Cacomantis passerinus വിക്കിസ്പീഷീസ് PolyphasiaPasserinaKeulemans.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ചെറുദൂരങ്ങൾ
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Grey-bellied Cuckoo / Indian Plaintive Cuckoo കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ചെറുകാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, ചൈന, ഇന്തോനേഷ്യ
കാക്കത്തമ്പുരാട്ടിക്കുയിൽ Surniculus lugubris dicruroids വിക്കിസ്പീഷീസ് Fork-tailed Drongo-Cuckoo (Surniculus dicruroides).jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Asian Drongo-Cuckoo കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കുന്നിൻപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
വടക്കൻ പച്ചച്ചുണ്ടൻ Phaenicophaeus tristis വിക്കിസ്പീഷീസ് Green-billed Malkoha.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Green-billed Malkoha കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വരണ്ട, കുറ്റിക്കാടുകൾ, ചെറുകാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
നീലക്കണ്ണൻ പച്ചച്ചുണ്ടൻ
പച്ചച്ചുണ്ടൻ
Phaenicophaeus viridirostris വിക്കിസ്പീഷീസ് Blue-faced Malkoha by N.A. Naseer.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Blue-faced Malkoha കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറന്നകാടുകൾ, കുറ്റിക്കാടുകൾ, മുൾപ്പടർപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക
കള്ളിക്കുയിൽ Phaenicophaeus leschenaultii വിക്കിസ്പീഷീസ് SirkeerCuckoo.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Sirkeer Malkoha / Sirkeer Cuckoo കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം

ഉപകുടുംബം: Centropodinae (ചെമ്പോത്തുകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Cuculiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Cuculidae വിക്കിസ്പീഷീസ് ഉപകുടുംബം: Centropodinae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
ചെമ്പോത്ത്
ഉപ്പൻ, ഈശ്വരിക്കാക്ക, ചകോരം
Centropus sinensis parroti വിക്കിസ്പീഷീസ് Greater Coucal (Centropus sinensis) in Hyderabad W IMG 8957.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Southern crow pheasant / Greater Coucal കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വൃക്ഷങ്ങളും, പുൽമേടുകളുമുള്ള, ആർദ്രപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: മദ്ധ്യേന്ത്യ, ദക്ഷിണേന്ത്യ, മലേഷ്യൻ ജൈവമണ്ഡലം
വരിയുപ്പൻ
പുല്ലുപ്പൻ
Centropus Bengalensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Lesser-coucal.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Crow pheasant / Lesser Coucal കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വൃക്ഷങ്ങളും, പുൽമേടുകളുമുള്ള, ആർദ്രപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വേഷ്യ

നിര: Psittaciformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Psittacidae (തത്തകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Psittaciformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Psittacidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
തത്തച്ചിന്നൻ
വാഴക്കിളി
Loriculus vernalis vernalis വിക്കിസ്പീഷീസ് Loriculus vernalis -Ganeshgudi, Karnataka, India -male-8-1c.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ചെറിയ ദൂരങ്ങൾ, ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Indian Hanging Parrot/ Indian Lorikeet / Vernal Hanging Parrot കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വേഷ്യ
വൻതത്ത Psittacula eupatria വിക്കിസ്പീഷീസ് Alexandrine Parakeet (Psittacula eupatria), Jurong Bird Park, Singapore - 20090613.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Alexandrine Parakeet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, പാകിസ്താൻ, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ, കമ്പോഡിയ, വിയറ്റ്നാം, ലാവോസ്, തായ്‌ലൻഡ്
മോതിരത്തത്ത
നാട്ടുതത്ത
Psittacula Krameri Manillensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Rose-ringed Parakeets (Male & Female)- During Foreplay at Hodal I Picture 0034.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Rose-ringed Parakeet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്ക
പൂന്തത്ത Psittacula roseata വിക്കിസ്പീഷീസ് Psittacula roseata - Barraband.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Blossom-headed Parakeet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വൃക്ഷങ്ങളും തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളും അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
നീലത്തത്ത
മുളന്തത്ത
Psittacula columboides വിക്കിസ്പീഷീസ് 2005-malabar-parkeet-p.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Blue-winged Parakeet / Malabar Parakeet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: നിത്യഹരിതവനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പശ്ചിമഘട്ടം

നിര: Apodiformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Apodidae (ശരപ്പക്ഷികൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Apodiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Apodidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
അമ്പലംചുറ്റി Apus affinis വിക്കിസ്പീഷീസ് House swift I2 IMG 3262 a.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: അപൂർവ്വം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
House Swift കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറന്നതും വിശാലവുമായ ചെങ്കുത്തായ പ്രദേശങ്ങൾ, പഴയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ, പാകിസ്താൻ, ശ്രീലങ്ക
ചിത്രകൂടൻ ശരപ്പക്ഷി Aerodramus unicolor വിക്കിസ്പീഷീസ് CollocaliaUnicolor.svg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Indian Swiftlet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കുന്നിൻപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക
ചെറിയ മുൾ‌വാലൻ ശരപ്പക്ഷി Zoonavena sylvatica വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
White-rumped Spinetail ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: വനങ്ങൾക്ക് മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ജലസാമീപ്യമുള്ള തുറന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പശ്ചിമഘട്ടം
വലിയ മുൾ‌വാലൻ ശരപ്പക്ഷി Chaetura gigantea indica വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
Brown-backed Needletail ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
പനങ്കൂളൻ Cypsiurus balasiensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Asian Palm Swift (Cypsiurus balasiensis) Pondicherry India Apr 2011.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Asian Palm Swift കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: പനകളും മറ്റുമുള്ള തുറസ്സായ പ്രദേശം
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ മുതൽ ഫിലിപ്പീൻസ് വരെയുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഭാഗം
വെള്ളവയറൻ ശരപ്പക്ഷി Tachymarptis melba വിക്കിസ്പീഷീസ് Tachymarptis melba -Barcelona, Spain -flying-8.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Alpine Swift കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മലഞ്ചെരിവുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പശ്ചിമേഷ്യ, യൂറോപ്പ്
ഹിമാലയൻ ശരപ്പക്ഷി Apus pacificus leuconyx വിക്കിസ്പീഷീസ് ApusPacificus.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Himalayan White Rumped Swift കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മലഞ്ചെരിവുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, കിഴക്കൻ ചൈന, മംഗോളിയ, ജപ്പാൻ

കുടുംബം: Hemiprocnidae (മരശരപ്പക്ഷികൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Apodiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Hemiprocnidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കൊമ്പൻ ശരപ്പക്ഷി Hemiprocne coronata വിക്കിസ്പീഷീസ് Crested Treeswift (Hemiprocne coronata) in Kawal WS, AP W IMG 2133.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Crested Treeswift കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളുള്ള കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണ, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ, ഓസ്ട്രലേഷ്യ

നിര: Caprimulgiformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Caprimulgidae (രാച്ചുക്കുകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Caprimulgiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Caprimulgidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കാട്ടുരാച്ചുക്ക് Caprimulgus indicus വിക്കിസ്പീഷീസ് CaprimulgusIndicus3.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Jungle Nightjar / Grey Nightjar / Indian Jungle Nightjar കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കുന്നിൻ ചെരുവുകളിലെ പുൽപ്രദേശങ്ങൾ, കുറ്റിക്കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക
രാച്ചൗങ്ങൻ
രാക്കിളി
Caprimulgus atripennis വിക്കിസ്പീഷീസ് JerdonsNightjar DSC 0351.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Jerdon's Nightjar കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറന്ന മരമ്പ്രദേശങ്ങൾ, കുറ്റിക്കാടുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക
നാട്ടുരാച്ചുക്ക്
പളുങ്ങാപളുങ്ങി
Caprimulgus asiaticus വിക്കിസ്പീഷീസ് Common Indian Nightjar joby.JPG ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Indian Nightjar കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറന്ന മരമ്പ്രദേശങ്ങൾ, കുറ്റിക്കാടുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
ചുയിരാച്ചുക്ക് Caprimulgus affinis monticola വിക്കിസ്പീഷീസ് Caprimulgus affinis.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Savanna Nightjar കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണ, ദക്ഷിണ പൂർവ്വേഷ്യ

ഉപകുടുംബം: Eurostopodinae (ചെവിയൻ രാപ്പക്ഷികൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Caprimulgiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Caprimulgidae വിക്കിസ്പീഷീസ് ഉപകുടുംബം: Eurostopodinae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
സന്ധ്യമുഴക്കി Lyncornis macrotis വിക്കിസ്പീഷീസ് LyncoriusMindanensisKeulemans.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Great Eared Nightjar കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഉഷ്ണമേഖലാ, ഉപോഷ്ണമേഖലാ ആർദ്ര-നിമ്ന വനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ മുതൽ കംബോഡിയ വരെയുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഭാഗം.

കുടുംബം: Podargidae (തവളവായൻ കിളികൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Caprimulgiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Podargidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
സിലോൺ മാക്കാച്ചിക്കാട
തവളവായൻ കിളി
Batrachostomus moniliger വിക്കിസ്പീഷീസ് SriLankaFrogmouths.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Sri Lankan Frogmouth / Ceylon Frogmouth കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഇടതൂർന്ന ഉഷ്ണമേഖല വനങ്ങൾ, അടികാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണ പശ്ചിമഘട്ടം, ശ്രീലങ്ക

നിര: Strigiformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Tytonidae (പത്തായമൂങ്ങകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Strigiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Tytonidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
പുൽമൂങ്ങ Tyto longimembris വിക്കിസ്പീഷീസ് StrixCandidaGould.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Eastern Grass Owl / Australian Grass Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വലിയപുല്ലുകളുടെ മേടുകൾ, ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ, ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂഗിനിയ, പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് പ്രദേശം.
വെള്ളിമൂങ്ങ Tyto alba വിക്കിസ്പീഷീസ് Barn Owl by N.A. Nazeer.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Barn Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: 2000മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പുൽമേടുകൾ, കാടുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ, ദക്ഷിണ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, പശ്ചിമേഷ്യ, ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണ പൂർവ്വേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ
റിപ്ളി മൂങ്ങ Phodilus badius repleyi വിക്കിസ്പീഷീസ് Oriental bay owl.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Peninsular / Oriental Bay Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ

കുടുംബം: Strigidae (മൂങ്ങകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Strigiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Strigidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കാട്ടുമൂങ്ങ Bubo nipalensis വിക്കിസ്പീഷീസ് BuboNipalensisSmit.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Forest Eagle Owl / Spot-bellied Eagle-Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഉഷ്ണമേഖലാ, ഉപോഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുന്നുകളിലെ ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ . നിത്യഹരിതവനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ പൂർവ്വേഷ്യ
കാലൻ കോഴി Strix ocellata വിക്കിസ്പീഷീസ് Mottled Wood Owl by Shah Jahan.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Mottled Wood Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വരണ്ട ചെറുകാടുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ
കൊമ്പൻ മൂങ്ങ Bubo bengalensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Bengalese Eagle Owl.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Indian Eagle-Owl / Rock Eagle-Owl / Bengal Eagle-Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കുറ്റിക്കാടുകൾ മുതൽ ഇടത്തരം കാടുകൾ വരെയുള്ളവയിലെ പാറക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
കൊല്ലി കുറവൻ Strix leptogrammica വിക്കിസ്പീഷീസ് Strix leptogrammica -Taipei Zoo, Taiwan-8a.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Brown Wood Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഇടതൂർന്ന വനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ
ചെമ്പൻ നത്ത്
നത്ത്
Glaucidium radiatum വിക്കിസ്പീഷീസ് BarredJungleOwlet-2.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Jungle Owlet / Barred Jungle Owlet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക
ചെവിയൻ നത്ത് Otus bakkamoena വിക്കിസ്പീഷീസ് Otus bakkamoena.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Indian Scops Owl / Collared Scops Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: കിഴക്കൻ അറേബ്യ, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം ഇന്തോനേഷ്യ വരെയുള്ള ദക്ഷിണ പൂർവ്വേഷ്യൻ ഭാഗം
നെടുഞ്ചെവിയൻ മൂങ്ങ Asio otus വിക്കിസ്പീഷീസ് Waldohreule in freier Wildbahn.jpg noicon ദേശാടനസ്വഭാവം: ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Long-eared Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള വനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: വടക്കൻ ഏഷ്യ (പ്രധാനമായും), യൂറോപ്പ്, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക, വടക്കൻ അമേരിക്ക
പുള്ളി നത്ത്
കമ്പി പീച്ചാൻ
Athene brama വിക്കിസ്പീഷീസ് Athene brama 1.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Spotted Owlet കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കൃഷിയിടങ്ങൾ, തുറന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
പുള്ളു നത്ത് Ninox scutulata hirsuta വിക്കിസ്പീഷീസ് Brown Hawk Owl (40522136102).jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Brown Hawk-Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വൃക്ഷങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഗൾഫ് മുതൽ ദക്ഷിണചൈന വരെയുള്ള ഏഷ്യൻ പ്രദേശം
പൂച്ച മൂങ്ങ Asio flammeus വിക്കിസ്പീഷീസ് Asio flammeus Delta BC 2.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Short-eared Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ഉത്തര അമേരിക്കൻ, ദക്ഷിണ അമേരിക്കയുടെ തെക്കൻ ഭാഗം
മീൻ കൂമൻ
ഊമൻ
Bubo zeylonensis leschenault വിക്കിസ്പീഷീസ് Brownfish owl.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Brown Fish Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വൃക്ഷങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം മുതൽ ദക്ഷിണ ചൈന വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ
തവിട്ടൂ കൊമ്പൻ മൂങ്ങ Bubo coromandus വിക്കിസ്പീഷീസ് Dusky Eagle Owl (Bubo coromandus) at nest at Bharatpur I2 IMG 5324.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Dusky Eagle-Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വൃക്ഷങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ചൈന, ബംഗ്ലാദേശ്, മലേഷ്യ, മ്യാന്മാർ, നേപ്പാൾ, പാകിസ്താൻ, തായ്‌ലൻഡ്
സൈരന്ധ്രി നത്ത് Otus sunia വിക്കിസ്പീഷീസ് GlaucidiumCastanonotumLegge.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Oriental Scops Owl കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ

നിര: Columbiformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Columbidae (പ്രാവുകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Columbiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Columbidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
അമ്പലപ്രാവ്
മാടപ്രാവ്, കൂട്ടപ്രാവ്
Columba livia വിക്കിസ്പീഷീസ് Pigeon shot.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Common Pigeon / Rock Dove / Rock Pigeon / Blue Rock Pigeon / കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: അന്റാർട്ടിക്കയും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും (സ്വതേ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ പൂർവ്വേഷ്യ)
അരിപ്രാവ്
മണിപ്രാവ്, ചങ്ങാലം, ചങ്ങാലിപ്രാവ്, കുട്ടത്തിപ്രാവ്, ചക്കരക്കുട്ടപ്രാവ്
Spilopelia chinensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Spotted Dove (Streptopelia chinensis) on a Kapok (Ceiba pentandra) tree in Kolkata W IMG 3476.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Spotted Dove കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ചെറുകാടുകൾ, കുറ്റിക്കാടുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: സ്വതേ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ. എത്തിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ: ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണ കാലിഫോർണിയ, ഹവായ്, മൗറീഷ്യസ്, ന്യൂസിലൻഡ്
ഓമനപ്രാവ് Chalcophaps indica salimalii വിക്കിസ്പീഷീസ് Pacific Emerald Dove Daintree.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Common Emerald Dove കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മഴക്കാടുകൾ, ആർദ്രതയുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളായ കണ്ടൽക്കാടുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ
നീലഗിരി മരപ്രാവ്
മരപ്രാവ്
Columba elphinstonii വിക്കിസ്പീഷീസ് Columba elphinstonii.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: വംശനാശോന്മുഖം
Nilgiri Wood Pigeon കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾ, ചോലവനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പശ്ചിമഘട്ടം, നീലഗിരിക്കുന്നുകൾ
ഹരിയാൾ
ഹരിയാൽ
Treron phoenicoptera വിക്കിസ്പീഷീസ് Yellow-foooted Green Pigeon I Picture 143.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Yellow-footed Green Pigeon കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: സാന്ദ്രതയേറിയ വനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
മേനിപ്രാവ് Ducula aenea വിക്കിസ്പീഷീസ് Green Imperial Pigeon RWD5a.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Green Imperial Pigeon കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ മുതൽ ഇന്തോനേഷ്യ വരെയുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഭാഗം
പച്ചപ്രാവ് Treron affinis വിക്കിസ്പീഷീസ് Treron pompadora affinis.JPG ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല
Grey-fronted Green Pigeon കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പശ്ചിമഘട്ടം
രാജകപോതം Ducula badia വിക്കിസ്പീഷീസ് Mountain Imperial Pigeon.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Mountain Imperial Pigeon കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലെ വനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ
മഞ്ഞവരിയൻ പ്രാവ് Treron bicinctus വിക്കിസ്പീഷീസ് Treron bicinctus -Yala National Park, Sri Lanka -male-8.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Orange-breasted Green Pigeon കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മരങ്ങളുള്ള വനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
ചെങ്ങാലിപ്രാവ് Streptopelia orientalis വിക്കിസ്പീഷീസ് Oriental Turtle Dove RWD.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Oriental Turtle Dove / Rufous Turtle Dove കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറന്ന അരുവികളും മറ്റുമുള്ള മരങ്ങളുള്ള വനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ, പൂർവ്വേഷ്യ, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ, അലാസ്ക
പൊട്ടൻ ചെങ്ങാലി Streptopelia decaocto വിക്കിസ്പീഷീസ് Collared Dove (Streptopelia decaocto), Fairlands Valley Park, Stevenage, 15 April 2011.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Eurasian Collared Dove കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മഞ്ഞുവീഴുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊഴിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ
തവിടൻ പ്രാവ് Spilopelia senegalensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) W IMG 4422.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Laughing Dove കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കുറ്റിക്കാടുകൾ, വരണ്ട കൃഷിയിടങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഉപ-സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക, പശ്ചിമേഷ്യ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ ഓസ്ട്രേലിയ
തവിടൻ ചെങാലി Streptopelia tranquebarica വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
Red-Collared Dove/red turtle dove ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: 

നിര: Gruiformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Rallidae (കുളക്കോഴികൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Gruiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Rallidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കുളക്കോഴി
മുണ്ടക്കോഴി
Amaurornis phoenicurus വിക്കിസ്പീഷീസ് White breasted Waterhen I4-Bhopal IMG 0515.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
White-breasted Waterhen കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ പൂർവ്വേഷ്യ
തീപ്പൊരിക്കണ്ണൻ Gallicrex cinerea വിക്കിസ്പീഷീസ് Gallicrex cinerea -Basai Wetlands, near Gurgaon, Haryana, India-8.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Watercock കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ചതുപ്പുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ
പട്ടക്കോഴി Gallinula chloropus വിക്കിസ്പീഷീസ് Common Moorhen (Gallinula chloropus) in a Nelumbo nucifera (Indian Lotus) pond W IMG 8779.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Common Moorhen കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഉഷ്ണമേഖലാ, ഉപഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചതുപ്പുകൾ, കുളങ്ങൾ, നീർച്ചാലുകൾ തുടങ്ങിയ ആർദ്ര പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ, പശ്ചിമേഷ്യ, യൂറോപ്പ്, പശ്ചിമാഫ്രിക്ക, ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്ക
നീലക്കോഴി Porphyrio porphyrio വിക്കിസ്പീഷീസ് Purple Swamphen I IMG 9278.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Purple Swamphen / Purple Moorhen കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഉഷ്ണമേഖലാ, ഉപഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചതുപ്പുകൾ, കുളങ്ങൾ, നീർച്ചാലുകൾ തുടങ്ങിയ ആർദ്ര പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ
നീല മാറൻ കുളക്കോഴി Gallirallus striatus വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
slaty-breasted rail ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
തവിടൻ നെല്ലിക്കോഴി rallina eurizonoides വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
slaty-legged crake / banded crake ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —

കുടുംബം: Otididae (മരുകൊക്കുകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Gruiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Otididae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
മരുക്കൊക്ക് Chlamydotis undulata വിക്കിസ്പീഷീസ് Houbara035.JPG ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകം
Houbara Bustard കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വരണ്ട മരുപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഉത്തര ആഫ്രിക്ക, ഇറാൻ മുതൽ ഇന്ത്യ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, വടക്ക് കസാക്കിസ്ഥാൻ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ചൈന
ചാട്ടക്കോഴി Sypheotides indicus വിക്കിസ്പീഷീസ് Eupodotis indica.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: വംശനാശോന്മുഖം
Lesser Florican / Likh കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: പുൽമേടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം

നിര: Pterocliformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Pteroclididae (മരുപ്രാവുകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Pteroclidiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Pteroclididae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
മണൽ പ്രാവ് Pterocles exustus erlangeri വിക്കിസ്പീഷീസ് Pterocles exustus male 1838.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Chestnut-bellied Sandgrouse / Indian Sand Grouse കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ചൂടേറിയ മരുപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഉത്തര ആഫ്രിക്ക, ദക്ഷിണ ഏഷ്യ

നിര: Falconiformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Accipitridae (പരുന്തുകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Falconiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Accipitridae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
രാജാപ്പരുന്തു് aquila heliaca വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
eastern imperial eagle ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
വലിയ പുള്ളിപ്പരുന്തു് aquila clanga pallas വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
greater spotted eagle ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
വലിയ മേടുതപ്പി circus cyaneus cyaneus വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
hen harrier ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
ചെറിയപുള്ളിപ്പരുന്തു് aquila hastata വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
indian spotted eagle ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
കായൽ പരുന്തു് aquila nipalensis nipalensis വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
steppe eagle ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
വെള്ളക്കണ്ണിപ്പരുന്തു് butastur teesa വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
white-eyed buzzard ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
താലിപ്പരുന്ത് Pandion haliaetus haliaetus വിക്കിസ്പീഷീസ് 2010-kabini-osprey.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Osprey / Sea Hawk / Fish Eagle / Fish Hawk കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ജലസാമീപ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴിച്ചുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ (എല്ലാ ഉപജാതികളുമടക്കം)
തേൻകൊതിച്ചി പരുന്ത് Pernis ptilorhynchus raviolis വിക്കിസ്പീഷീസ് Oriental Honey-buzzard Pernis ptilorhyncus.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Crested Honey Buzzard / Oriental Honey Buzzard കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മരങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യ
വെള്ളി എറിയൻ
വെള്ളൂരാൻ
Elanus caeruleus vociferus വിക്കിസ്പീഷീസ് Black-shouldered Kite (Elanus caeruleus) in Kawal WS, AP W IMG 1672.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Black-winged Kite കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: സമതലങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ ഉള്ള കുന്നുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ (ഈ ഉപജാതി)
ചക്കി പരുന്ത് Milvus migrans govinda വിക്കിസ്പീഷീസ് 2007-black-kite.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല (ഈ ഉപജാതി)
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Small Indian Kite / Black Kite കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തണുപ്പ് കുറഞ്ഞ എല്ലാപ്രദേശങ്ങളും
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണ, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ (ഈ ഉപജാതി)
കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്
ഗരുഡൻ
Haliastur indus Indus വിക്കിസ്പീഷീസ് Haliastur indus -Cherai Beach, Kochi, Kerala, India-8.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Brahminy Kite കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തീർത്തും ഇടതൂർന്ന് മരങ്ങളുള്ളതോ, തീർത്തും വരണ്ടതോ അല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ
വെള്ളവയറൻ കടൽപ്പരുന്ത് Haliaeetus leucogaster വിക്കിസ്പീഷീസ് Haliaeetus leucogaster -Gippsland, Victoria, Australia-8.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
White-bellied Sea Eagle / White-breasted Sea Eagle കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: സമുദ്രതീരങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ലക്ഷദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ, ഇൻഡോചൈന, ഓസ്ട്രേലിയ
കിന്നരിപ്പരുന്ത് Aviceda leuphotes വിക്കിസ്പീഷീസ് Black Baza.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Black Baza / Lizard Hawk കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മരങ്ങളും ഉള്ള തുറന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേഷ്യ, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
പ്രാപ്പരുന്ത് Aviceda jerdoni ceylonensis വിക്കിസ്പീഷീസ് BazaLeucopaisKeulemans.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Jerdon's Baza കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറന്നസമതലവനങ്ങൾ, നിത്യഹരിതവനങ്ങൾ, തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക (ഈ ഉപജാതി)
വെള്ളവാലൻ കടൽ പരുന്ത് Haliaeetus albicilla വിക്കിസ്പീഷീസ് Haliaeetus albicilla (Svolvær, 2012).jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
White-tailed Eagle / White-tailed Sea-eagle കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: യൂറേഷ്യ (കേരളത്തിൽ അപൂർവ്വം)
മീൻ പരുന്ത്
ആലാവ്
Ichthyophaga ichthyaetus ichthyaetus വിക്കിസ്പീഷീസ് Ichthyophaga ichthyaetus -Kazaringa, Assam, India-8 (1).jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമാണ്
Grey-headed Fish Eagle കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സാമീപ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ-പൂർവ്വേഷ്യ
ചെറിയ മീൻ പരുന്ത് Ichthyophaga humilis വിക്കിസ്പീഷീസ് Lesser fish eagle at Ranganathittu, India.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമാണ്
Lesser Fish Eagle / Himalayan Grey-Headed Fish Eagle കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: നദികളുടേയും തടാകങ്ങളുടേയും തീരപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
തോട്ടിക്കഴുകൻ Neophron percnopterus ginginianus വിക്കിസ്പീഷീസ് Neophron percnopterus -Dighal, Jhajjar, Haryana, India-8.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: വംശനാശോന്മുഖം
Egyptian Vulture / Small White Scavenger Vulture കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തണുപ്പേറെയില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം (ഈ ഉപജാതി)
ചുട്ടിക്കഴുകൻ Gyps bengalensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Gyps bengalensis PLoS.png ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: അപകടകരമാംവിധം വംശനാശോന്മുഖം
White-rumped Vulture / Bengal vulture കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വനങ്ങൾ, സമതലങ്ങൾ, പീഠഭൂമികൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
കാതിലക്കഴുകൻ
താലിക്കഴുകൻ
Sarcogyps calvus വിക്കിസ്പീഷീസ് OtogypsCalvusGould.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: അപകടകരമാംവിധം വംശനാശോന്മുഖം
Red-headed Vulture / Asian King Vulture / Indian Black Vulture / Pondicherry Vulture കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറന്നപ്രദേശങ്ങൾ, അർദ്ധമരുഭൂമികൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
ചുട്ടിപ്പരുന്ത് Spilornis cheela melanotis വിക്കിസ്പീഷീസ് Spilornis cheela (Bandipur, 2008).jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Crested Serpent Eagle കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കുന്നുകളും സമതലങ്ങളുമുള്ള സസ്യജാലങ്ങളേറെയുള്ള പ്രദേശം
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണേന്ത്യ (ഈ ഉപജാതി)
കരിതപ്പി
വിളനോക്കി
Circus aeruginosus aeruginosus വിക്കിസ്പീഷീസ് Western Marsh Harrier- Bangalore, India.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Western Marsh Harrier കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: പ്രധാനമായും ചതുപ്പ് പ്രദേശം, സമീപസ്ഥങ്ങളായ കൃഷിയിടങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, മദ്ധ്യേഷ്യ, പശ്ചിമേഷ്യ, മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്ക
മേടുതപ്പി Circus macrourus വിക്കിസ്പീഷീസ് Pallid Harrier.jpeg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: വംശനാശസാദ്ധ്യതയുള്ളത്
Pale / Pallid Harrier കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കുറ്റിക്കാടുകളും പടർപ്പുകളുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: യൂറോപ്പ്, മദ്ധ്യേഷ്യ, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, പൂർവ്വേഷ്യ
മൊൺടാഗു മേടുതപ്പി Circus pygargus വിക്കിസ്പീഷീസ് Flickr - don macauley - Bird 015.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Montagu's Harrier കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ജലസാമീപ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, സമതലങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: യൂറോപ്പ്, മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്ക, പൂർവ്വ ആഫ്രിക്ക, പശ്ചിമമദ്ധ്യേഷ്യ, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം
മലമ്പുള്ള് Accipiter trivirgatus വിക്കിസ്പീഷീസ് Accipiter trivirgatus PA273291.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Crested Goshawk കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: ഉഷ്ണമേഖലാ, ഉപോഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ മരങ്ങളുള്ള കുന്നിൻപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണപശ്ചിമഘട്ടം, പൂർവ്വഘട്ടം, കൊറോമോണ്ടൽ തീരം, സിവാലിക് പ്രദേശം, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
പ്രാപ്പിടിയൻ
ഷിക്ര
Accipiter badius badius വിക്കിസ്പീഷീസ് Shikra; Accipiter badius.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Shikra കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: 1400മീ വരെ ഉയരമുള്ള വനപ്രദേശങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, നഗരപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക
ബസ്ര പ്രാപ്പിടിയൻ Accipiter virgatus വിക്കിസ്പീഷീസ് Besra Sparrowhawk.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ചെറിയദൂരങ്ങൾ
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Besra കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ, പൂർവ്വേഷ്യ
യൂറേഷ്യൻ പ്രാപ്പിടിയൻ Accipiter nisus വിക്കിസ്പീഷീസ് Accipiter nisus edit.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Eurasian Sparrowhawk കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വൃക്ഷങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: യൂറോപ്പ്, ഉത്തരാഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ
പരുന്ത് Buteo buteo വിക്കിസ്പീഷീസ് Common Buzzard RWD.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Common buzzard കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മരങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: യൂറോപ്പ്, മദ്ധ്യേഷ്യ, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗം, ആഫ്രിക്ക
കരിം പരുന്ത് Ictinaetus malayensis വിക്കിസ്പീഷീസ് Black eagle.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Black Eagle കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: വനപ്രദേശങ്ങൾ (മുഖ്യമായും)
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യയുടെ ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങൾ
ബൊണേലീസ് പരുന്ത് Aquila fasciata വിക്കിസ്പീഷീസ് Habichtsadler.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Bonelli's Eagle കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മരങ്ങളുള്ള കുന്നുമ്പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ദക്ഷിണയൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
വെള്ളിക്കറുപ്പൻ Hieraaetus pennatus വിക്കിസ്പീഷീസ് Booted Eagle NAUMANN.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Booted Hawk Eagle കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മരങ്ങളുള്ള കുന്നുമ്പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: യൂറോപ്പ്, ഉത്തര ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ
എറിയൻ
എറിയള്ള്, എറിയാക്കോന്തൻ
Lophotriorchis kienerii വിക്കിസ്പീഷീസ് Hieraaetus kienerii.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Rufous-bellied Hawk-Eagle കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: കാട്ടുപ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഏഷ്യയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങൾ
കിന്നരിപ്പരുന്ത്
കൂവിലാൻ
Spizaetus cirrhatus cirrhatus വിക്കിസ്പീഷീസ് Nisaetus cirrhatus.jpg ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Crested Hawk-Eagle കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: നന്നായി മരങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, വനങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
തവിട്ടു കഴുകൻ Gyps indicus വിക്കിസ്പീഷീസ് Vultures in the nest, Orchha, MP, India.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: അപകടകരമാംവിധം വംശനാശോന്മുഖം
Indian Vulture കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മലഞ്ചെരിവുകളുള്ള തുറന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗം, മദ്ധ്യേന്ത്യ
വലിയ കിന്നരി പരുന്തു് Nisaetus nipalense വിക്കിസ്പീഷീസ് Nisaetus nipalensis 3.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Mountain Hawk Eagle കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ, ജപ്പാൻ
കരിംകഴുകൻ Aegypius monachus വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
Cinereous Vulture ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
പാമ്പു കഴുകൻ Circaetus gallicus വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
Short-toed Snake Eagle, Short-toed Eagle ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
വെള്ള കറുപ്പൻ മേടുതപ്പി Circus melanoleucos വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
Pied Harrier ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
വെള്ളക്കണ്ണി പരുന്ത് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —

കുടുംബം: Falconidae (പുള്ളുകൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Falconiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Falconidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
ചെങ്കാലൻ പുള്ള് falco amurensis വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
amur falcon ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
ഷഹീൻ പുള്ള് Falco peregrinus  വിക്കിസ്പീഷീസ് ചിത്രം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: —
Indian peregrine falcon / black shaheen falcon / black shaheen /Indian shaheen ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: —
ചെറുവിറയൻ പുള്ള് Falco naumanni വിക്കിസ്പീഷീസ് Falco naumanni NAUMANN.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Lesser Kestrel കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പശ്ചിമേഷ്യ, മദ്ധ്യേഷ്യ, മദ്ധ്യ-ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്ക
വിറയൻ പുള്ള് Falco tinnunculus വിക്കിസ്പീഷീസ് Common kestrel falco tinnunculus.jpg noicon ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Common Kestrel കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക
ചെന്തലയൻ പുള്ള് Falco chicquera chicquera വിക്കിസ്പീഷീസ് Red-Necked Falcon.JPG ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Red-necked Falcon / Red-headed Merlin കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: അർദ്ധ മരുപ്രദേശങ്ങൾ, സവേന, അപൂർവ്വം മരങ്ങളുള്ള വരണ്ട തുറന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, നദീ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യ, ഉപ-സഹാറ-ആഫ്രിക്കൻ ഭൂപ്രദേശം
മെർലിൻ Falco columbarius വിക്കിസ്പീഷീസ് Falco aesalon male.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഉണ്ട്
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Merlin / Pigeon hawk കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: തുറന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഉത്തരാർദ്ധഗോളം
ചെമ്പുള്ള് Falco severus വിക്കിസ്പീഷീസ് Oriental Hobby - Falco severus - Falco (2526569907).jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Oriental Hobby കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: താഴ്ന്ന വനപ്രദേശങ്ങൾ, മരക്കൂട്ടങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ഇൻഡോചൈന, ഓസ്ട്രലേഷ്യ
ലഗ്ഗാർ പുള്ള് Falco jugger വിക്കിസ്പീഷീസ് Laggar Falcon (Falco jugger).jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: —
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകം
Laggar Falcon കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: —
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, മ്യാന്മാർ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മദ്ധ്യേഷ്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗം, വടക്ക് കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക
കായൽ പുള്ള് Falco peregrinus വിക്കിസ്പീഷീസ് Peregrine Falcon Kobble Apr07.JPG ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Peregrine Falcon കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: അത്യധികം തണുപ്പില്ലാത്ത എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ധ്രുവങ്ങളൊഴിച്ചുള്ള ഭൂഭാഗം

നിര: Trogoniformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Trogonidae (തീക്കാക്ക)[തിരുത്തുക]

നിര: Trogoniformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Trogonidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
തീക്കാക്ക Harpactes fasciatus malabaricus വിക്കിസ്പീഷീസ് Male Malabar Trogon (crop).jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Malabar Trogon കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലെ കാടുകൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പശ്ചിമഘട്ടം, പൂർവ്വഘട്ടം, വടക്കൻ ശ്രീലങ്ക

നിര: Procellariiformes[തിരുത്തുക]

കുടുംബം: Procellariidae (തിരവെട്ടികൾ)[തിരുത്തുക]

നിര: Procellariiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Procellariidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കടലവിയൻ Puffinus lherminieri persicus വിക്കിസ്പീഷീസ് PuffinusPersicusSmith.png ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഭാഗികം
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Persian Shearwater / Audubon's Shearwater / Tropical Shearwater കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: സമുദ്രം, സമുദ്രസമീപ സ്ഥലങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: അറബിക്കടൽ (ഈ ഉപജാതി)
ചെങ്കാലൻ തിരവെട്ടി Puffinus carneipes വിക്കിസ്പീഷീസ് Puffinus carneipes -New Zealand -flying-8.jpg ശബ്ദം ലഭ്യമല്ല! താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക ദേശാടനസ്വഭാവം: ഇല്ല
വംശസ്ഥിതി: ആശങ്കാജനകമല്ല
Flesh-footed Shearwater കൂടുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥ: സമുദ്രങ്ങൾ, സമുദ്രസാമീപ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ
കാണാവുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: ശാന്തമഹാസമുദ്രം, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം

കുടുംബം: Hydrobatidae[തിരുത്തുക]

നിര: Procellariiformes വിക്കിസ്പീഷീസ് - കുടുംബം: Hydrobatidae വിക്കിസ്പീഷീസ്
പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രവും ശബ്ദവും മറ്റു വിവരങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്
കടൽ പുറവ്
കാറ്റിളക്കി
Oceanites oceanicus വിക്കിസ്പീഷീസ്