നീർക്കാക്ക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Cormorants and shags
Temporal range: Late Cretaceous? – Recent
Little pied cormorant
Microcarbo melanoleucos
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
കിങ്ഡം:
Phylum:
Class:
Subclass:
Infraclass:
Order:
Family:
Phalacrocoracidae

Genus:
Phalacrocorax (but see text)

Brisson, 1760
Species

3–43, see text

Synonyms

Australocorax Lambrecht, 1931
Compsohalieus B. Brewer & Ridgway, 1884
Cormoranus Baillon, 1834
Dilophalieus Coues, 1903
Ecmeles Gistel, 1848
Euleucocarbo Voisin, 1973
Halietor Heine, 1860
Hydrocorax Vieillot, 1819 (non Brisson, 1760: preoccupied)
Hypoleucus Reichenbach, 1852
Leucocarbo Bonaparte, 1857
Microcarbo Bonaparte, 1856
Miocorax Lambrecht, 1933
Nannopterum Sharpe, 1899
Nesocarbo Voisin, 1973
Notocarbo Siegel-Causey, 1988
Pallasicarbo Coues, 1903
Paracorax Lambrecht, 1933
Poikilocarbo Boetticher, 1935
Pliocarbo Tugarinov, 1940
Stictocarbo Bonaparte, 1855
Viguacarbo Coues, 1903
(but see text)

ഒരു ജലപ്പക്ഷിവർഗ്ഗമാണ്(aquatic bird) നീർക്കാക്ക.

കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്നിനം നീർക്കാക്കൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നീർക്കാക്ക&oldid=2416165" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്