കാക്കത്തമ്പുരാട്ടിക്കുയിൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കാക്കത്തമ്പുരാട്ടിക്കുയിൽ കുയിൽ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ജനുസ്സാണ്.

കാക്കത്തമ്പുരാട്ടിക്കുയിൽ
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Surniculus

Lesson, 1830
species

S. lugubris
S. dicruroides
S. velutinus

ഏഷ്യയിലും ഫിലിപ്പീൻസിലും ഈ ജനുസ്സിൽ പെട്ട നാല് അംഗങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]