വിക്കിപീഡിയ:Vital articles/Expanded/Geography

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അവശ്യലേഖനങ്ങൾ
തലം 1     തലം 2     തലം 3     തലം 4     തലം 5

Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

ലേഖനങ്ങൾ are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

ഭൂമിശാസ്ത്രം (1158 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

See also Physical sciences/Earth science.

Basics (35 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Physical geography (366 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Bodies of water (195 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

സമുദ്രങ്ങളും കടലുകളും (56 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ആർട്ടിക് സമുദ്രം (Level 3)
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Baffin Bay
  2. Start-Class article Barents Sea
  3. Start-Class article Beaufort Sea
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Greenland Sea
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hudson Bay
  6. Start-Class article Kara Sea
  7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം White Sea
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം അറ്റ്‌ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബാൾട്ടിക് കടൽ
  2. Start-Class article Bay of Biscay
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കരീബിയൻ കടൽ
  4. Start-Class article Gulf of Guinea
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മെക്സിക്കോ കടലിടുക്ക്
  6. Start-Class article സെന്റ് ലോറൻസ് ഉൾക്കടൽ
  7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഐറിഷ് കടൽ
  8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Labrador Sea
  9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മദ്ധ്യധരണ്യാഴി (Level 3)
   1. നല്ല ലേഖനം Adriatic Sea
   2. Start-Class article ഈജിയൻ കടൽ
   3. Start-Class article അസോവ് കടൽ
   4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കരിങ്കടൽ
   5. Start-Class article Ionian Sea
   6. Start-Class article മർമറ കടൽ
   7. Start-Class article Tyrrhenian Sea
  10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം വടക്കൻ കടൽ
  11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Norwegian Sea
  12. Start-Class article സരഗാസോ കടൽ
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം (Level 3)
  1. Start-Class article ആൻഡമാൻ കടൽ
  2. Start-Class article അറബിക്കടൽ
  3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം പേർഷ്യൻ ഗൾഫ്
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ചെങ്കടൽ
  6. Start-Class article ടിമോർ കടൽ
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ശാന്തസമുദ്രം (Level 3)
  1. Start-Class article Gulf of Alaska
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bering Sea
  3. Start-Class article ഗൾഫ് ഓഫ് കാലിഫോർണിയ
  4. Start-Class article Gulf of Carpentaria
  5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Coral Sea
  6. Start-Class article East China Sea
  7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sea of Japan
  8. Start-Class article ഒഖോറ്റ്സ്ക് കടൽ
  9. Start-Class article Philippine Sea
  10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Seto Inland Sea
  11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടൽ
  12. Start-Class article Tasman Sea
  13. Start-Class article തായ്‌ലാന്റ് ഉൾക്കടൽ
  14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മഞ്ഞക്കടൽ
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ദക്ഷിണ സമുദ്രം (Level 3)
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Subantarctic
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Great Australian Bight
  3. Start-Class article Ross Sea
  4. Start-Class article Scotia Sea
  5. Start-Class article Weddell Sea

കടലിടുക്കുകൾ (24 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Shipping routes (2 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Northeast Passage
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Northwest Passage

നദികൾ (69 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

ആഫ്രിക്ക (10 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കോംഗോ നദി
  1. Start-Class article Ubangi River
 2. Start-Class article ലിംപോപോ നദി
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം നൈജർ നദി
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം നൈൽ (Level 3)
  1. Start-Class article നീല നൈൽ
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം വെള്ള നൈൽ
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഓറഞ്ച് നദി
 6. Start-Class article Senegal River
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം സാംബീസി നദി

വടക്കേ അമേരിക്ക (9 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം കൊളറാഡോ നദി
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം കൊളംബിയ നദി
 3. Start-Class article മക്കൻസി നദി
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മിസിസിപ്പി നദി (Level 3)
  1. നല്ല ലേഖനം മിസോറി നദി
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഒഹായോ നദി
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rio Grande
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സെയിന്റ് ലോറൻസ് നദി
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം യൂക്കോൺ നദി

തെക്കേ അമേരിക്ക (10 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ആമസോൺ നദി (Level 3)
  1. Start-Class article Madeira River
  2. Start-Class article നീഗ്രോ നദി
  3. Start-Class article Tocantins River
 2. Start-Class article Magdalena River
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Orinoco
 4. Start-Class article Paraná River
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Río de la Plata
 6. Start-Class article São Francisco River
 7. Start-Class article Uruguay River

ഏഷ്യ (26 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം യാംഗ്‌സ്റ്റേ കിയാംഗ് നദി (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഹ്വാംഗ് ഹെ നദി
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മെകോങ്
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലെന നദി
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം യെനിസി നദി
  1. Start-Class article അംഗാര നദി
 6. Start-Class article ഒബി നദി
  1. Start-Class article ഇർട്ടൈഷ് നദി
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സിന്ധു നദി
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബ്രഹ്മപുത്ര നദി
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അമുർ നദി
  1. Start-Class article സോങ്വ നദി
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം യൂഫ്രട്ടീസ്
 11. Start-Class article അമു ദര്യ
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗംഗാനദി
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം യമുന
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സാൽവീൻ നദി
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം യുറാൽ നദി
 15. Start-Class article സിർ ദര്യ
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഇരാവതി നദി
 17. Start-Class article കൊളിമ നദി
 18. Start-Class article പേൾ നദി
 19. Start-Class article ടൈഗ്രിസ്
 20. Start-Class article ഗോദാവരി നദി
 21. Start-Class article കൃഷ്ണ നദി
 22. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jordan River

യൂറോപ്പ്‌ (13 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം വോൾഗ നദി
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഡാന്യൂബ്
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Dnieper River
 4. Start-Class article ഡോൺ നദി (റഷ്യ)
 5. Start-Class article Pechora River
 6. Start-Class article Neva River
 7. Start-Class article Northern Dvina River
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം റൈൻ നദി
 9. Start-Class article എൽബ് നദി
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Vistula
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടാഗസ് നദി
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Loire
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം തേംസ്

ഓഷ്യാനിയ (1 ലേഖനം)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുറേ നദി

തടാകങ്ങൾ (37 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

കനാലുകൾ (7 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Seabed (3 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ (4 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

ഭൂഗർഭജലശേഖരങ്ങൾ (1 ലേഖനം)[തിരുത്തുക]

ദ്വീപുകൾ (65 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

ആഫ്രിക്ക (5 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Azores
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Canary Islands
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Madeira
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം റീയൂണിയൻ
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Zanzibar

അമേരിക്കകൾ (21 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

കരീബിയൻ (6 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hispaniola
 2. Start-Class article Lesser Antilles
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കുറകാവോ
  2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗ്വാദെലൂപ്
  3. Start-Class article Martinique
  4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article പോർട്ടോ റിക്കോ

വടക്കേ അമേരിക്ക (10 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. Start-Class article അല്യൂഷ്യൻ ദ്വീപുകൾ
 2. Start-Class article Canadian Arctic Archipelago
  1. Start-Class article Banks Island
  2. Start-Class article Baffin Island
  3. Start-Class article Devon Island
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ellesmere Island
  5. Start-Class article Victoria Island (കാനഡ)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗ്രീൻലാൻഡ്
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Newfoundland
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം വാൻകൂവർ ദ്വീപ്

തെക്കേ അമേരിക്ക (5 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഈസ്റ്റർ ദ്വീപ്
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപുകൾ
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടിയറ ഡെൽ ഫ്വേഗോ
 4. Start-Class article Marajó
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഫോക്ക്‌ലാന്റ് ദ്വീപുകൾ

ഏഷ്യ (19 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hainan
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഹൊക്കൈഡൊ
 3. Start-Class article ഹോൺഷു
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kuril Islands
 5. Start-Class article ക്യൂഷൂ
 6. Start-Class article മലയ് ദ്വീപസമൂഹം
  1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബോർണിയോ
  2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ജാവ (ദ്വീപ്)
  3. Start-Class article ലെസ്സർ സന്റ ദ്വീപ് സമൂഹം
   1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബാലി
   2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടിമോർ ദ്വീപ്
  4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലുസോൺ
  5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മലുകു ദ്വീപുകൾ
  6. Start-Class article മിന്ദനാവോ
  7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സുമാത്ര
  8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സുലവേസി
 7. Start-Class article Ryukyu Islands
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സഖാലിൻ ദ്വീപ്‌
 9. Start-Class article ഷികോകു

യൂറോപ്പ് (10 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article British Isles
  1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ
  2. നല്ല ലേഖനം അയർലന്റ്
 2. Start-Class article ക്രീറ്റ്
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Corsica
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Novaya Zemlya
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സാർഡീനിയ
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സിസിലി
 7. നല്ല ലേഖനം Svalbard
 8. Start-Class article Zealand

ഓഷ്യാനിയ (9 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം French Polynesia
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗുവാം
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഹവായി
 4. Start-Class article New Britain
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം New Caledonia
 6. Start-Class article ന്യൂ ഗിനിയ
 7. Start-Class article North Island
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം South Island
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടാസ്മേനിയ

അന്റാർട്ടിക്ക (1 ലേഖനം)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Alexander Island

പെനിൻസുലസ് (15 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Land relief (71 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ring of Fire

ആഫ്രിക്ക (7 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Aïr Mountains
 2. Start-Class article അറ്റ്‌ലസ് പർവ്വതനിര
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഡ്രാക്കൻസ്ബെർഗ്
 4. Start-Class article Ethiopian Highlands
 5. Start-Class article Great Rift Valley
 6. Start-Class article സാഹേൽ
 7. Start-Class article Tassili n'Ajjer

അമേരിക്കകൾ (15 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

വടക്കേ അമേരിക്ക (8 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അപ്പലേച്ചിയൻ പർവ്വതനിരകൾ
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Canadian Shield
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ഗ്രാൻഡ് കാന്യൻ (Level 3)
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Great Plains
 5. Start-Class article Pacific Coast Ranges
 6. Start-Class article പ്രയറി
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sierra Nevada
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം റോക്കി മലനിരകൾ (Level 3)

തെക്കേ അമേരിക്ക (7 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ആന്തിസ് (Level 3)
  1. Start-Class article ആൾടിപ്ലാനോ
 2. Start-Class article Brazilian Highlands
 3. Start-Class article Cerrado
 4. Start-Class article Gran Chaco
 5. Start-Class article Guiana Shield
 6. Start-Class article പാമ്പാ

ഏഷ്യ (18 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Eurasian Steppe

പശ്ചിമേഷ്യ (5 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കോക്കസസ് പർവതം
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഇറാനിയൻ പീഠഭൂമി
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഹിന്ദുകുഷ്
 4. Start-Class article Najd
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സാഗ്രോസ് മലനിരകൾ

കിഴക്കൻ ഏഷ്യ (4 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. Start-Class article North China Plain
 2. Start-Class article തിബത്തൻ പീഠഭൂമി
 3. Start-Class article കുൻലുൻ പർവ്വതനിരകൾ
 4. Stub-Class article Yunnan–Guizhou Plateau

മദ്ധ്യ ഉത്തര ഏഷ്യ (3 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അൽത്തായ് മലകൾ
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടിയാൻഷാൻ പർവതനിര
 3. Start-Class article West Siberian Plain

തെക്കൻ ഏഷ്യ (5 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമി
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഹിമാലയം (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സിന്ധു-ഗംഗാ സമതലം
 4. Start-Class article കാറക്കോറം
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം പശ്ചിമഘട്ടം

യൂറോപ്പ് (8 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ആൽപ്സ് (Level 3)
 2. Start-Class article Apennine Mountains
 3. Start-Class article Balkan Mountains
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കാർപാത്ത്യൻ മലനിര
 5. Start-Class article East European Plain
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pyrenees
 7. Start-Class article Scandinavian Mountains
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം യൂറാൽ പർവ്വതനിര

ഓഷ്യാനിയ (2 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Great Dividing Range
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Outback

അന്റാർട്ടിക്ക (1 ലേഖനം)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Transantarctic Mountains

പർവതങ്ങൾ (19 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

മരുഭൂമികൾ (9 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

വനങ്ങൾ (3 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Parks and preserves (18 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

രാജ്യങ്ങൾ (207 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

വടക്കേ അമേരിക്ക (23 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

തെക്കേ അമേരിക്ക (12 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

ആഫ്രിക്ക (54 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

ഉത്തരാഫ്രിക്ക (6 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article അൾജീറിയ
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ഈജിപ്റ്റ്‌ (Level 3)
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ലിബിയ
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article മൊറോക്കൊ
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സുഡാൻ
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടുണീഷ്യ

മധ്യ ആഫ്രിക്ക (11 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം അംഗോള
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ബറുണ്ടി
 3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം കാമറൂൺ
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക്
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഛാഡ്
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ (Level 3)
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനി
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗാബോൺ
 10. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം റുവാണ്ട
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സാവോ ടോം ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പെ

Eastern ആഫ്രിക്ക (16 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article കൊമോറസ്
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ജിബൂട്ടി
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം എരിട്രിയ
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം എത്യോപ്യ (Level 3)
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കെനിയ
 6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം മഡഗാസ്കർ
 7. നല്ല ലേഖനം മലാവി
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മൗറീഷ്യസ്
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മൊസാംബിക്ക്
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സെയ്‌ഷെൽസ്
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സൊമാലിയ
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ദക്ഷിണ സുഡാൻ
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടാൻസാനിയ
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം യുഗാണ്ട
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സാംബിയ
 16. നല്ല ലേഖനം സിംബാബ്‌വെ

തെക്കൻ ആഫ്രിക്ക (5 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബോട്സ്വാന
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലെസോത്തോ
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം നമീബിയ
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (Level 3)
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സ്വാസിലാന്റ്

പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക (16 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബെനിൻ
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബർക്കിനാ ഫാസോ
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കേപ്പ് വേർഡ്
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഐവറി കോസ്റ്റ്
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗാംബിയ
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഘാന
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗിനി
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗിനി-ബിസൗ
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലൈബീരിയ
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article മാലി
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മൗറിത്താനിയ
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം നൈജർ
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം നൈജീരിയ (Level 3)
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സെനെഗൽ
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സീറാ ലിയോൺ
 16. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടോഗോ

ഏഷ്യ (47 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

മദ്ധ്യേഷ്യ (5 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കസാഖ്സ്ഥാൻ
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kyrgyzstan
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം താജിക്കിസ്ഥാൻ
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം തുർക്‌മെനിസ്ഥാൻ
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ

പൂർവ്വേഷ്യ (5 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ചൈന (Level 3)
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Japan (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mongolia
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം North Korea
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം South Korea (Level 3)

ദക്ഷിണേഷ്യ (8 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article അഫ്ഗാനിസ്താൻ
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ബംഗ്ലാദേശ് (Level 3)
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഭൂട്ടാൻ
 4. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഇന്ത്യ (Level 3)
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മാലിദ്വീപ്
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം നേപ്പാൾ
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം പാകിസ്താൻ (Level 3)
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ശ്രീലങ്ക

ദക്ഷിണപൂർവേഷ്യ (11 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. നല്ല ലേഖനം ബ്രൂണൈ
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മ്യാൻമാർ
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം കംബോഡിയ
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കിഴക്കൻ ടിമോർ
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഇന്തോനേഷ്യ (Level 3)
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലാവോസ്
 7. നല്ല ലേഖനം മലേഷ്യ
 8. നല്ല ലേഖനം ഫിലിപ്പീൻസ് (Level 3)
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article സിംഗപ്പൂർ (Level 3)
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം തായ്‌ലാന്റ് (Level 3)
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം വിയറ്റ്നാം (Level 3)

പശ്ചിമേഷ്യ (18 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അർമേനിയ
 2. നല്ല ലേഖനം അസർബെയ്ജാൻ
 3. നല്ല ലേഖനം ബഹ്റൈൻ
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സൈപ്രസ്
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Georgia
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഇറാഖ്‌
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ഇറാൻ (Level 3)
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഇസ്രയേൽ (Level 3)
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ജോർദാൻ
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കുവൈറ്റ്‌
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ലെബനാൻ
 12. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഒമാൻ
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഖത്തർ
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സൗദി അറേബ്യ (Level 3)
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സിറിയ
 16. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം തുർക്കി (Level 3)
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഐക്യ അറബ് എമിറേറ്റുകൾ
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം യെമൻ

യൂറോപ്പ് (45 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് (22 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അൽബേനിയ
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ബെലാറുസ്
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിന
 4. നല്ല ലേഖനം ബൾഗേറിയ
 5. നല്ല ലേഖനം ക്രൊയേഷ്യ
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ചെക്ക്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക്‌
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം എസ്റ്റോണിയ
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗ്രീസ്
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഹംഗറി
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കൊസോവോ
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലാത്‌വിയ
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ലിത്വാനിയ
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് മാസിഡോണിയ
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മൊൾഡോവ
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മൊണ്ടിനെഗ്രോ
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം പോളണ്ട് (Level 3)
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം റൊമാനിയ
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article റഷ്യ (Level 3)
 19. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സെർബിയ
 20. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സ്ലോവാക്യ
 21. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സ്ലൊവീന്യ
 22. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ഉക്രൈൻ

സ്കാൻഡിനേവിയ (5 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ഡെന്മാർക്ക്
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഫിൻലാന്റ്
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഐസ്‌ലാന്റ്
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം നോർവെ
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article സ്വീഡൻ

പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് (18 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം [അൻഡോറ]]
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഓസ്ട്രിയ
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ബെൽജിയം
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഫ്രാൻസ് (Level 3)
 5. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ജർമ്മനി (Level 3)
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് അയർലണ്ട്
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഇറ്റലി (Level 3)
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലിക്റ്റൻ‌സ്റ്റൈൻ
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലക്സംബർഗ്
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മാൾട്ട
 11. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മൊണാക്കോ
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം നെതർലന്റ്സ്
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം പോർച്ചുഗൽ
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സാൻ മരീനോ
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സ്പെയിൻ (Level 3)
 16. നല്ല ലേഖനം സ്വിറ്റ്സർലാന്റ്
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം (Level 3)
 18. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം വത്തിക്കാൻ നഗരം

ഓഷ്യാനിയ (14 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Unrecognized or largely unrecognized states, and disputed regions (11 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

State-like entities (1 ലേഖനം)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Holy See

Regions and country subdivisions (99 articles)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ആർട്ടിക് (Level 3)
 2. Start-Class article ഉഷ്ണമേഖല

ആഫ്രിക്ക (7 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്ക
 2. Start-Class article East ആഫ്രിക്ക
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം North ആഫ്രിക്ക
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Puntland
 5. Start-Class article Southern ആഫ്രിക്ക
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sub-Saharan ആഫ്രിക്ക
 7. Start-Class article West ആഫ്രിക്ക

അമേരിക്കകൾ (17 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കരീബിയൻ
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മദ്ധ്യ അമേരിക്ക
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഫ്രഞ്ച് ഗയാന
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Minas Gerais
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Patagonia
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Southern Cone

കാനഡ (2 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഒണ്ടാറിയോ
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ക്യൂബെക്

അമേരിക്ക (8 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം അലാസ്ക
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കാലിഫോർണിയ
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഫ്ലോറിഡ
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Midwestern United States
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം New England
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Southern United States
 7. നല്ല ലേഖനം ടെക്സസ്
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Western United States

യൂറോപ്പും റഷ്യയും (28 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article ക്രിമിയ
 2. Start-Class article Vojvodina

Belgium (2 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Flanders
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Wallonia

France (2 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Brittany
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Provence

ജർമ്മനി (1 ലേഖനം)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബവേറിയ

ഇറ്റലി (1 ലേഖനം)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടസ്കനി

റൊമാനിയ (3 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Moldavia
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ട്രാൻസിൽവേനിയ
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article Wallachia

റഷ്യ (7 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Bashkortostan
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ചെച്‌നിയ
 3. Start-Class article ദാഗസ്താൻ
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കലീന്യിൻഗ്രാഡ് ഒബ്ലാസ്റ്റ്
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Sakha Republic
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സൈബീരിയ
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടാട്ടർസ്താൻ

സ്കാൻഡിനേവിയ (1 ലേഖനം)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സ്കാൻഡിനേവിയ

സ്പെയ്ൻ (3 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Basque Country (autonomous community)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കാറ്റലോണിയ
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Galicia

യുകെ (5 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. നല്ല ലേഖനം ഇംഗ്ലണ്ട്
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ജിബ്രാൾട്ടർ
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article വടക്കൻ അയർലണ്ട്
 4. നല്ല ലേഖനം സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്
 5. നല്ല ലേഖനം വേൽസ്

ഏഷ്യ (41 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article കൊക്കേഷ്യ
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മദ്ധ്യേഷ്യ
 3. Start-Class article പൂർവ്വേഷ്യ
 4. Start-Class article ഖുറാസാൻ
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കശ്മീർ
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കൊറിയ
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Punjab (region)
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ദക്ഷിണേഷ്യ
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ

ചൈന (15 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article Fujian
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Guangdong
 3. Start-Class article ഗുവാങ്ക്സി
 4. Start-Class article Hebei
 5. Start-Class article Henan
 6. Start-Class article Hubei
 7. Start-Class article Hunan
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഇന്നർ മംഗോളിയ
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jiangsu
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Manchuria
 11. Start-Class article Shandong
 12. Start-Class article Sichuan
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article തിബെത്ത്
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സിൻജിയാങ്
 15. Start-Class article Yunnan

ഇന്ത്യ (9 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‌
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബിഹാർ
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗുജറാത്ത്
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മഹാരാഷ്ട്ര
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യ
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം രാജസ്ഥാൻ
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം തമിഴ്‌നാട്
 8. നല്ല ലേഖനം ഉത്തർ‌പ്രദേശ്
 9. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ

ഇന്തോനേഷ്യ (2 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം അക്കെ
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം പപുവ

മദ്ധ്യപൂർവേഷ്യ (5 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Eastern Arabia
 2. Start-Class article ഹിജാസ്
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kurdistan
 4. Start-Class article ശാം
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മദ്ധ്യപൂർവേഷ്യ (Level 3)

പാക്കിസ്ഥാൻ (2 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബലൂചിസ്ഥാൻ
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സിന്ധ്

ഓഷ്യാനിയ (4 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Melanesia
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Micronesia
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഓഷ്യാനിയ (Level 2)
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം പോളിനേഷ്യ

നഗരങ്ങൾ (433 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

Urban studies and planning (18 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

ആഫ്രിക്ക (64 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക (18 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടൂണിസ്സ്

അൾജീരിയ (3 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം അൾജിയേഴ്സ്
 2. Start-Class article Oran
 3. Start-Class article Constantine

ഈജിപ്റ്റ്‌ (6 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കെയ്റോ (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം അലക്സാണ്ട്രിയ
 3. Start-Class article Giza
 4. Start-Class article Damietta
 5. Start-Class article Luxor
 6. Start-Class article Aswan

ലിബിയ (2 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ട്രിപ്പൊളി
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Benghazi

മൊറോക്കൊ (4 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കാസബ്ലങ്ക
 2. Start-Class article Rabat
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fes
 4. നല്ല ലേഖനം Marrakesh

സുഡാൻ (2 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Khartoum
 2. Start-Class article Omdurman

മധ്യ ആഫ്രിക്ക (8 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. Start-Class article ബ്രാസവില്ലെ
 2. Start-Class article Luanda
 3. Start-Class article N'Djamena

കാമറൂൺ (2 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. Start-Class article Douala
 2. Start-Class article Yaoundé

ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ (3 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കിൻഷസ
 2. Start-Class article Lubumbashi
 3. Stub-Class article Mbuji-Mayi

കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക (14 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അഡിസ് അബെബ
 2. നല്ല ലേഖനം ആന്റനനറീവൊ
 3. Start-Class article അസ്മാറ
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ദാർ എസ് സലാം
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഹരാരെ
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കം‌പാല
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kigali
 8. Start-Class article Lilongwe
 9. Start-Class article Lusaka
 10. നല്ല ലേഖനം മൊഗാദിഷു

കെനിയ (2 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം നയ്റോബി
 2. Start-Class article Mombasa

മൊസാംബിക്ക് (2 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. Start-Class article Maputo
 2. Start-Class article Beira

തെക്കൻ ആഫ്രിക്ക (5 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ജൊഹാനസ്‌ബർഗ്
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം കേപ് ടൗൺ
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഡർബൻ
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം പ്രിട്ടോറിയ
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Port Elizabeth

പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക (19 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അബിജാൻ
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഡാക്കർ
 3. Start-Class article ബാമാകോ
 4. Start-Class article Ouagadougou
 5. Start-Class article Conakry
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Freetown
 7. Start-Class article Cotonou
 8. Start-Class article മൺറോവിയ
 9. Start-Class article Niamey

ഘാന (2 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അക്ര
 2. Start-Class article Kumasi

നൈജീരിയ (8 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലാഗോസ്
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kano
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ibadan
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അബുജ
 5. Start-Class article Kaduna
 6. Start-Class article Benin City
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Port Harcourt
 8. Start-Class article Maiduguri

അമേരിക്കകൾ (87 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

വടക്കേ അമേരിക്ക (40 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

കാനഡ (4 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ടോറോണ്ടോ
 2. നല്ല ലേഖനം മൊൺട്രിയാൽ
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം വാൻകൂവർ
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഓട്ടവ

മെക്സിക്കോ (10 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മെക്സിക്കോ സിറ്റി (Level 3)
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടീഹ്വാന
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Puebla
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗ്വാഡലഹാര
 5. Start-Class article Ciudad Juárez
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം León
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Monterrey
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Mérida
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അക്കാപുൽകോ
 10. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Veracruz

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ (26 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. നല്ല ലേഖനം അറ്റ്‌ലാന്റാ നഗരം
 2. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ബോസ്റ്റൺ (മാസച്ച്യൂസെറ്റ്സ്)
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Charlotte
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ഷിക്കാഗോ
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cincinnati
 6. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Cleveland
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ഡാളസ്
 8. നല്ല ലേഖനം ഡെൻവർ
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഡെട്രോയിറ്റ്
 10. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഹ്യൂസ്റ്റൺ (ടെക്സസ്)
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലാസ് വെയ്ഗസ്
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article ലോസ് ആഞ്ചെലെസ്
 13. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article മയാമി
 14. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Minneapolis
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ന്യൂ ഓർലിയൻസ് നഗരം
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Delisted good article ന്യൂയോർക്ക് നഗരം (Level 3)
 17. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഫിലഡെൽഫിയ
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഫീനിക്സ് (അരിസോണ)
 19. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Pittsburgh
 20. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സാൻ അന്റോണിയോ
 21. നല്ല ലേഖനം സാൻ ഡിയേഗോ
 22. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ
 23. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം San Jose
 24. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം സിയാറ്റിൽ
 25. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സെയ്ന്റ് ലൂയിസ്
 26. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം വാഷിങ്ടൺ, ഡി.സി.

സെൻട്രൽ അമേരിക്കയും കരീബിയനും (11 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Santo Domingo
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഹവാന
 3. Start-Class article Guatemala City
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article San Juan
 5. Start-Class article San Salvador
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മനാഗ്വ
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം പോർട്ട്-ഔ-പ്രിൻസ്
 8. Start-Class article San José
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം പനാമ സിറ്റി
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടെഗൂസിഗാൽപ
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കിങ്സ്റ്റൺ

തെക്കേ അമേരിക്ക (36 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അസുൻസിയോൺ
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മൊണ്ടേവീഡിയോ

അർജന്റീന (3 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബ്യൂണസ് ഐറീസ്
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Córdoba
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Rosario

ബൊളീവിയ (2 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലാ പാസ്
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Santa Cruz de la Sierra

ബ്രസീൽ (14 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Belém
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Belo Horizonte
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബ്രസീലിയ
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Campinas
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Curitiba
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബ്രസീലിയ
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Manaus
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Porto Alegre
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Recife
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം റിയോ ഡി ജനീറോ
 11. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Salvador
 12. Start-Class article Santos
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം São Luís
 14. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സാവോ പോളോ (Level 3)

ചിലി (2 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സാന്റിയാഗൊ
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Valparaíso

കൊളംബിയ (5 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബൊഗോട്ട
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Medellín
 3. Start-Class article Cali
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Barranquilla
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cartagena

ഇക്വഡോർ (2 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Guayaquil
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ക്വിറ്റോ

പെറു (3 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലിമ
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Arequipa
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Cusco

വെനസ്വേല (3 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കാരക്കാസ്
 2. Start-Class article Maracaibo
 3. Start-Class article Valencia, Carabobo

ഏഷ്യ (171 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

മദ്ധ്യേഷ്യ (4 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

കസാഖ്സ്ഥാൻ (2 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അൽമാട്ടി
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം അസ്താന

സ്ബെക്കിസ്ഥാൻ (2 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം താഷ്കന്റ്
 2. Start-Class article സമർഖണ്ഡ്

കിഴക്കൻ ഏഷ്യ (53 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

ചൈന (34 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബെയ്‌ജിങ്ങ്‌ (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Changchun
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Changsha
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ചെങ്ഡു
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ചോങ്ചിങ്
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഡാലിയൻ
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Fuzhou
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗ്വാങ്ജോ
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഹാങ്ഝൗ
 10. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Harbin
 11. Start-Class article Hefei
 12. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഹോങ്കോങ് (Level 3)
 13. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Jinan
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kunming
 15. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Lanzhou
 16. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലാസ
 17. Start-Class article Luoyang
 18. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article മകൗ
 19. Start-Class article Nanchang
 20. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം നാൻജിങ്
 21. Start-Class article Nanning
 22. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Qingdao
 23. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഷാങ്ഹായ്
 24. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Shantou
 25. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഷെന്യാങ്
 26. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഷെഞ്ജെൻ
 27. Start-Class article Shijiazhuang
 28. Start-Class article Suzhou
 29. Start-Class article Taiyuan
 30. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടിയാൻജിൻ
 31. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Ürümqi
 32. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം വൂഹാൻ
 33. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സിയാൻ
 34. Start-Class article Zhengzhou

ജപ്പാൻ (10 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ടോക്കിയോ (Level 3)
 2. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഒസാക്ക
 3. Start-Class article നഗോയ
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം യോകോഹാമ
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സാപ്പൊറൊ
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Kobe
 7. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ക്യോത്തോ
 8. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഫുക്കുഓക്ക
 9. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഹിരോഷിമ
 10. Start-Class article Kitakyushu

ഉത്തര കൊറിയ (1 ലേഖനം)

 1. Start-Class article പ്യോംങ്യാംഗ്

ദക്ഷിണ കൊറിയ (6 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സോൾ
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ബുസാൻ
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Incheon
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ദേഗു
 5. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം Daejeon
 6. Start-Class article Gwangju

മംഗോളിയ (1 ലേഖനം)

 1. Start-Class article ഉലാൻബാതാർ

തായ്‌വാൻ (1 ലേഖനം)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം തായ്‌പെയ്

തെക്കൻ ഏഷ്യ (48 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കൊളംബോ
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം കാഠ്മണ്ഡു

ബംഗ്ലാദേശ് (3 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഢാക്ക
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ചിറ്റഗോങ്
 3. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം സിൽഹെറ്റ്

ഇന്ത്യ (34 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ആഗ്ര
 2. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം അഹമ്മദാബാദ്
 3. നല്ല ലേഖനം അലഹബാദ്
 4. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം അമൃത്‌സർ
 5. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ബെംഗളൂരു
 6. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഭോപ്പാൽ
 7. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഭുവനേശ്വർ
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ചണ്ഡീഗഢ്
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ചെന്നൈ
 10. നല്ല ലേഖനം കോയമ്പത്തൂർ
 11. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഡെൽഹി (Level 3)
 12. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഗുവഹാത്തി
 13. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ഹൈദരാബാദ്
 14. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഇൻ‌ഡോർ
 15. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ജയ്‌പൂർ
 16. Start-Class article Jodhpur
 17. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം കാൺപൂർ
 18. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം കൊൽക്കത്ത
 19. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലഖ്‌നൗ
 20. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലുധിയാന
 21. നല്ല ലേഖനം മധുര
 22. നല്ല ലേഖനം മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം മുംബൈ (Level 3)
 23. തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം മൈസൂരു
 24. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം നാഗ്‌പൂർ
 25. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article പട്ന
 26. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം പൂണെ
 27. Start-Class article റായ്‌പൂർ
 28. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം റാഞ്ചി
 29. Start-Class article ശ്രീനഗർ
 30. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം സൂരത്
 31. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം തിരുവനന്തപുരം
 32. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം വഡോദര
 33. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം വാരാണസി
 34. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം വിശാഖപട്ടണം

പാകിസ്താൻ (9 ലേഖനങ്ങൾ)

 1. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Delisted good article കറാച്ചി
 2. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ലാഹോർ
 3. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഫൈസലാബാദ്
 4. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം റാവൽപിണ്ടി
 5. Start-Class article മുൽത്താൻ
 6. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം Hyderabad, Sindh
 7. Start-Class article Gujranwala
 8. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം പെഷവാർ
 9. ബി-ക്ലാസ് ലേഖനം ഇസ്ലാമബാദ്

തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ (24 ലേഖനങ്ങൾ)[തിരുത്തുക]

 1. സി-ക്ലാസ് ലേഖനം നോം പെൻ
 2. Start-Class article വിയന്റിയൻ

ബർമ (2 ലേഖനങ്ങൾ)