വിക്കിപീഡിയ:Shortcut

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ബെറ്റ്സ് ചെറുവട്ടൂർ എന്ന എന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ ടിഎസ് എന്നാണ്.1993 നവംബർ 15ന് ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് . സൈദ് മുഹമ്മദിന്റെയും ശരീഫയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു. ഉമ്മയുടെ ആദ്യ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ ഒരു മകളും ഉപ്പയുടെ ആദ്യത്തെ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ ഒരു മകനും ഉണ്ട് 1 മുതൽ 3 വരെ വടാട്ടുപാറ പൊയ്ക്ക ഹൈ സ്കൂളിലും നാലിലും അഞ്ചിലും മീലാദ് ശരീഫ് മെമ്മോറിയാൽ (ഇപ്പോൾ അത് മുളാട്ട് സീതി മെമ്മോറിയാൽ എന്നാക്കി മാറ്റി) സ്കൂളിലും പിന്നീട് മർകസുൽ ബുഷ്‌റ അൽ ഇസ്ലാമിയയിലും പിന്നീട് ഞാൻ ചെറുവട്ടൂർ ഗവണ്മെന്റ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലും കോഴിക്കോട് ഫറോക്കിൽ ഉള്ള കരുവൻതിരുത്തിയിൽ ഉള്ള ബാഫക്കി മെമ്മോറിയാൽ യതീംഖാന സ്കൂളിലും ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം തിരികെ ചെറുവട്ടൂർ ഗവണ്മെന്റ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ രണ്ടാമത് ചേർന്ന് പഠിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് 2011ൽ SSLC പരീക്ഷ എഴുതി 72% മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായി.2013ൽ പ്ലസ്ടുവും പാസ്സായി. പിന്നീട് ബിരുദത്തിനു ചേർന്നെങ്കിലും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനു ശേഷം അപ്ഹോൾസ്റ്ററി വർക്കിൽ തുടർന്ന് പിന്നീട് ബെഡ് റീവർക്കിൽ ആണ് ഞാൻ സമയം കണ്ടത്തിയത്.

How to use a Wikipedia shortcut[തിരുത്തുക]

A Wikipedia shortcut can be entered into the search box to quickly bring you to a project page. For example, you can type WP:R into the search box and then click the Go button, to get to the Wikipedia:Redirect project page, instead of having to type in the complete phrase.

Alternatively, you can use a shortcut in the URL (web address). For example, you are currently viewing the Wikipedia:Shortcut page in English. The URL for the English-language page is: //ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%80%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%AF:Shortcut. You could then get from here to the Wikipedia:Redirect project page by replacing Wikipedia:Shortcut with WP:R in the URL field, followed by the Enter key.

Shortcuts are presented in all capital letters (ALL CAPS); however, the search box is case-insensitive (as opposed to using the URL method, which requires matching the capitalization of the shortcut itself). For example, in the search box, you can type wp:r, instead of WP:R.

Shortcuts are often used on talk pages in their abbreviated form, without any piped links, decreasing readability for the general reader. For example, some editors are familiar with the bulk of the Wikipedia namespace shortcuts, even recognizing what they stand for on sight; however, others are faced with pages full of incomprehensible jargon, the meanings of which are not immediately decipherable, if the reader happens to be offline.

While shortcuts can help with linking, it is best, when referring to a project page, to be mindful of the general reader and not use the shortcuts as a title, without piping their links. For example, the piped link: WP:SHC|shortcuts, gives readers an idea of the subject of the target page, while just using the abbreviation: WP:SHC, is unintelligible to those unfamiliar with the term.

Small link boxes, listing the names of the page's shortcuts, appear at the top of many pages, especially those on policies and guidelines. A shortcut link box can be added to a page, by placing the template: {{shortcut|WP:<x>}} at the top of the page's text, while editing.

The point of these template boxes is not to list every single redirect for any given page (indeed, that's what Special:Whatlinkshere is for); instead, they generally should list only one or two common and easily remembered redirects.

Guideline pages with shortcuts pointing to them typically use: {{guideline|WP:<x>}} or the {{subcat guideline}} template, such as on this page, instead of the shortcut template: {{shortcut}}. Another frequently used template is: {{MoS-guideline|WP:<x>}}.

To learn more about the different shortcut box templates and their functions, see: {{shortcut/doc}}. Among other things, there are templates for making boxes flow to the left and now, anchors are automatically added, making it much simpler to link to a page section.

How to create a shortcut[തിരുത്തുക]

The abbreviations "WP:" and "wp:" for the namespace "Wikipedia:" are automatically translated by the Wikipedia servers, so they work anyway regardless of redirects. Similarly "WT:" and "wt:" are automatically translated to the namespace "Wikipedia talk:". Thus WP:TS = Wikipedia:Template standardisation.

Note: The following is an example, the shortcut WP:TS already exists.

Say you want to create the shortcut WP:TS to an existing page like Wikipedia:Template standardisation. Then create the desired new Wikipedia:Template standardisation page with a single line:

#REDIRECT [[Wikipedia:Template standardisation]] {{R from shortcut}}

Many shortcuts are acronyms, others are abbreviations, quite a lot are simply WP:BAD, but technically they are redirections.

Please note, when creating a shortcut for a category, it is necessary to insert an additional colon (":") at the beginning of the link, as follows:

#REDIRECT [[:Category:Redirects from shortcut]] {{R from shortcut}}

Procedures[തിരുത്തുക]

See also: Wikipedia:Template messages/Redirect pages

Shortcut class redirects should be tagged with {{R from shortcut}} so they will auto-categorize in Category:Redirects from shortcuts. Like this:

#REDIRECT [[Pagename]] {{R from shortcut}}

Changing shortcuts[തിരുത്തുക]

Technically that's easy. All it takes is to click on the shortcut wherever it is, on the page it leads to (a shortcut is a redirect) click on the "redirected from" link (forcing &redirect=no), edit the target #REDIRECT [[Wikipedia:Whatever]], then add {{R from shortcut}} if that expression doesn't already appear. But there are some potential traps and pitfalls:

  1. If the shortcut is already listed on Wikipedia:List of shortcuts or a similar list like Wikipedia:Shortcuts to talk pages, please update that entry showing the new target page.
  2. If the old target page mentions its shortcut, then that also should be updated, typically in {{Shortcut}} or similar Wikipedia header templates.
  3. Above all check the shortcut backlinks with "what links here"; changing a shortcut used elsewhere can be highly disruptive. If you do change a shortcut under these circumstances, you should be sure to change it in the pages that linked to it as well, so that they link to the old target. If they were used in any closed deletion discussions, it is not a good idea then to change the redirect because these discussion cannot be edited.
  4. If it has no backlink folks might still use it directly with search forms, if you're not 100% sure that the old target is unused; so ask about it on the shortcut's talk page.
  5. For controversial cases, go to Wikipedia:Redirects for discussion.

List of shortcuts[തിരുത്തുക]

An incomplete list of shortcuts can be found at Wikipedia:List of shortcuts, and as expected this page has itself various shortcuts like WP:WP, WP:CUTS.

Other shortcuts for shortcut lists are WP:WPR for Wikipedia:List of shortcuts/Project shortcuts and WT:WT for Wikipedia:Shortcuts to talk pages. Obviously many shortcuts are (ab)used to make a WP:POINT and best described by WP:WOTTA.

On Meta shortcuts start with WM:, the list is at m:WM:WM. As shown, links to shortcuts on other projects work as expected, but redirects (incl. shortcuts) to pages on other projects won't work—this former feature was abused and hence it has been disabled.

Use special pages to find uncategorized or unlisted pages starting with a given prefix, e.g. Special:Prefixindex/CAT: for some category shortcuts.

List of prefixes[തിരുത്തുക]

The following four abbreviations are automatically translated by the Wikipedia servers:

WP: Wikipedia:
wp: Wikipedia:
WT: Wikipedia talk:
wt: Wikipedia talk:

Commonly used pseudo-namespaces include:

MOS: Wikipedia:Manual of Style
CAT: Category:
P: Portal:

The following pseudo-namespaces are less commonly used, for a variety of reasons:

T: Template: or Template talk:
H: Help:
C: Category:
Cat: Category:
MoS: Wikipedia:Manual of Style
Mos: Wikipedia:Manual of Style
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:Shortcut&oldid=3720802" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്