വിക്കിപീഡിയ:ഏഷ്യൻ മാസം 2016

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തിരുത്തൽ യജ്ഞം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ വിവിധ വിക്കികളിലായി 633 ഉപയോക്താക്കൾ 7290 ലേഖനം ചേർത്തു.

WAM 2016 Banner-ml.png

ഏഷ്യൻ‍ വിക്കിസമൂഹങ്ങളുടെ പരസ്പര സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തിരുത്തൽയജ്ഞമാണ് വിക്കിപീഡിയ എഷ്യൻ മാസം. നവംബർ 2016 ലാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തപ്പെടുന്നത്. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആധികാരികതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശമാണ്.

ഏഷ്യയിലെ വിക്കിസമൂഹങ്ങളുടെ പരസ്പര സൗഹൃദത്തിന്റെ അടയാളമായി മിനിമം നാല് ലേഖനങ്ങളെങ്കിലും തുടങ്ങുന്ന ലേഖകർക്ക് പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വിക്കിപീഡിയ പോസ്റ്റ്കാർഡ് ലഭിക്കും. പോസ്റ്റ് കാർഡുകൾ അയക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ചൈന, ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ജപ്പാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ്, തായ്‍വാൻ, തായ്‍ലാന്റ് എന്നിവയാണ്.

ഓരോ വിക്കിപീഡിയയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന വരെ വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യ അംബാസിഡർമാരായി ആദരിക്കും.

ആകെ 331 ലേഖനങ്ങൾ

പങ്കെടുക്കുക

നിയമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഒരു ലേഖനം വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസം പരിപാടിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. ഇവ ഒരു നല്ല ലേഖനം ഉണ്ടാവുന്നതിലേക്കുവേണ്ടികൂടിയാണ്.

 • ലേഖനം നവംബർ 1 2016 നും നവംബർ 30 2016 നും ഇടയിൽ തുടങ്ങിയതായിരിക്കണം. അതാണ് പരിപാടിയുടെ കാലയളവ്.
 • ലേഖനം മിനിമം 300 വാക്കുകൾ അടങ്ങിയതായിരിക്കണം. 3000 ബൈറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങളുടെ ആധിക്യം കുറക്കാനാണിത്.
 • ശ്രദ്ധേയത നയം പിൻതുടരുന്ന ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം നിർമ്മിക്കേണ്ടത്..
 • ലേഖനത്തിന് ആവശ്യത്തിന് അവലംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലേഖനത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റ് അവലംബങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതായിരിക്കണം.
 • യാന്ത്രിക പരിവർത്തനത്തേക്കാളുപരി നല്ലരീതിയിൽ വായിക്കാവുന്ന ഭാഷ ഉള്ളതായിരിക്കണം.
 • പകർപ്പവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ, കോപ്പിഎഴുത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തമായ ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം.
 • പട്ടികകൾ, ലിസ്റ്റുകൾ മുതലായവയെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
 • ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യവുമായി ലേഖനത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ (ഉദാ: സാംസ്കാരികം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരം, രാഷ്ട്രീയം) ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം.
 • ലേഖനം ഇന്ത്യയ്ക്കു വെളിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെപ്പറ്റിയായിരിക്കണം.[1]
 • ഒരു സംഘാടകൻ എഴുതുന്ന ലേഖനം മറ്റ് സംഘാടകൻ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്.
 • മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന 4 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നവർക്ക് മറ്റ് ഏഷ്യൻ സമൂഹങ്ങളിൽനിന്നും പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • ഏഷ്യൻ അംബാസിഡർമാർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരു അധിക പോസ്റ്റ്കാർഡും കൂടി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

സംഘാടനം[തിരുത്തുക]

പങ്കെടുക്കുക[തിരുത്തുക]

നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ ചേർക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾവേണമെങ്കിലും ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് (നവംബർ 1 നും 30 നും ഇടയ്ക്ക്). സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ ഉറപ്പുവരുത്തും.

പങ്കെടുക്കുക

 • Please submit your articles via this tool. Click 'log in' at the top-right and OAuth will take care the rest. You can also change the interface language at the top-right.
 • Once you submit an article, the tool will add a template to the article and mark it as needing review by an organizer. You can check your progress using the tool, which includes how many accepted articles you have.
 • Participants who achieve 4 accepted articles will receive a Wikipedia Asian Month postcard. You will receive another special postcard if you achieve 15 accepted articles. The Wikipedian with the highest number of accepted articles on the Malayalam Wikipedia will be honored as a "Wikipedia Asian Ambassador", and will receive a signed certificate and additional postcard.
 • If you have any problems accessing or using the tool, you can submit your articles at this page next to your username.
 • If you have any question, you can take a look at our Q&A or post on the WAM talk page.

പങ്കെടുക്കുന്നവർ[തിരുത്തുക]

താങ്കളുടെ പേര് ഇവിടെ ചേർത്ത് ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളിയാകൂ!

ഫലകം[തിരുത്തുക]

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന {{വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസം 2016}} എന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. {{വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസം 2016|created=yes}}

സൃഷ്ടിച്ചവ[തിരുത്തുക]

ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം 331 ലേഖനങ്ങൾ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദത്താളുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

 • വാക്കുകൾ 0 കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലേഖനം ഏഷ്യൻമാസം പരിശോധന ടൂളിലേക്ക് ചേർക്കാത്തതാണ്. ദയവായി ലേഖനം നിർമ്മിച്ചയാൾ ആ ടുളിലേക്ക് ചേർക്കുക
 • തിരുത്തൽയജ്ഞം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുൻപ് മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്ത ലേഖനങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം വർദ്ധിപ്പിച്ച് 300 വാക്കിനുമുകളിൽ എത്തിച്ചാൽ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
 • ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ തിരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ സംവാദം താളിൽ ഒരു വിഷയം ചേർക്കുക. മാറ്റം എല്ലായിടത്തും വരുത്തുന്നതാണ്.
 • ലേഖനം ഇന്ത്യയ്ക്കു വെളിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെപ്പറ്റിയായിരിക്കണം.[2]
ക്രമ. നം. സൃഷ്ടിച്ച താൾ തുടങ്ങിയത് സൃഷ്ടിച്ച തീയതി ഒടുവിൽ തിരുത്തിയ
ഉപയോക്താവു്
നീളം ഒടുവിൽ
തിരുത്തിയ
തീയതി
വാക്കുകൾ മതിയായ
വാക്കുകൾ ഉണ്ടോ?
1 സഹാറ_ഖാതൂൻ Sidheeq 01/11/2016 Viswaprabha 16290 2018 ഏപ്രിൽ 21 407 YesY
2 നമിത_ബങ്ക Sidheeq 01/11/2016 MadPrav 11482 2016 നവംബർ 14 332 YesY
3 ബംഗ്ലാദേശ്_സുപ്രീംകോടതി Sidheeq 01/11/2016 Motamot 11485 2018 മേയ് 4 334 YesY
4 കൊറിയസെററ്റോപ്സ് Irvin calicut 01/11/2016 Korg 8539 2017 സെപ്റ്റംബർ 20 306 YesY
5 പാറൊ_അന്താരാഷ്ട്ര_വിമാനത്താവളം Drajay1976 01/11/2016 ShajiA 15470 2017 ഫെബ്രുവരി 22 312 YesY
6 പാറൊ Drajay1976 01/11/2016 Adithyak1997 13339 2018 ജൂലൈ 15 311 YesY
7 ഖാലിദ_ആദിബ_അമിൻ Sidheeq 01/11/2016 Viswaprabha 10863 2018 ഏപ്രിൽ 21 306 YesY
8 പാറൊ_ചൂ Drajay1976 01/11/2016 Malikaveedu 11240 2018 ഫെബ്രുവരി 15 303 YesY
9 സോങ്ഘ Drajay1976 01/11/2016 Arjunkmohan 18505 2017 ജൂലൈ 14 328 YesY
10 ശഹ്‌റിസത്ത്_അബ്ദുൽ_ജലീൽ Sidheeq 01/11/2016 Viswaprabha 9926 2018 ഏപ്രിൽ 21 318 YesY
11 എ_നോന്ങ് Sidheeq 01/11/2016 AJITH MS 8153 2017 മേയ് 17 320 YesY
12 ഒസാക്ക ShajiA 01/11/2016 CommonsDelinker 25441 2017 ഓഗസ്റ്റ് 30 459 YesY
13 ചെ_സഹാറ_ബിൻത്_നൂർ_മുഹമ്മദ് Sidheeq 02/11/2016 MadPrav 10026 2016 നവംബർ 14 302 YesY
14 ജിഗ്മേ_ദോർജി_വാങ്ചുക് Drajay1976 02/11/2016 Viswaprabha 19867 2018 ഏപ്രിൽ 21 381 YesY
15 ജിഗ്മേ_വാങ്ചുക് Drajay1976 02/11/2016 Viswaprabha 15481 2018 ഏപ്രിൽ 24 408 YesY
16 യുൻ_ബായ് Sidheeq 02/11/2016 ShajiA 15497 2017 ഫെബ്രുവരി 22 308 YesY
17 ഉഗ്യെൻ_വാങ്ചുക് Drajay1976 02/11/2016 Adithyak1997 16997 2018 ജൂലൈ 15 397 YesY
18 വാങ്ചുക്_രാജവംശം Drajay1976 02/11/2016 ShajiA 18454 2017 ജനുവരി 1 389 YesY
19 സിംടോഖ_സോങ്ങിലെ_രണ്ടാമത്തെ_യുദ്ധം Drajay1976 02/11/2016 ShajiA 21770 2016 ഡിസംബർ 30 483 YesY
20 ഗവാങ്_നാംഗ്യാൽ Drajay1976 02/11/2016 ShajiA 13215 2017 സെപ്റ്റംബർ 25 313 YesY
21 ഭൂട്ടാൻ_യുദ്ധം Drajay1976 02/11/2016 Drajay1976 15638 2016 നവംബർ 13 405 YesY
22 ഏഷ്യയിലെ_ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ Shagil Kannur 02/11/2016 Shagil Kannur 13845 2016 നവംബർ 23 366 YesY
23 ലാസ ShajiA 03/11/2016 ShajiA 22809 2016 നവംബർ 16 378 YesY
24 സിനോസെററ്റോപ്സ് Irvin calicut 03/11/2016 Raghith 8920 2016 ഡിസംബർ 14 312 YesY
25 വിക്ടോറിയ_മെമ്മോറിയൽ,_കൊൽക്കത്ത Arjunkmohan 03/11/2016 Arjunkmohan 7025 2016 നവംബർ 3 134 N
26 സിംടോഖ_സോങ് Drajay1976 03/11/2016 ShajiA 11695 2017 ഫെബ്രുവരി 22 324 YesY
27 എലിഫെന്റ_ദ്വീപ് Jameela P. 03/11/2016 Pradeep717 12686 2018 ജൂലൈ 23 310 YesY
28 സുരബായ ShajiA 04/11/2016 ShajiA 16313 2016 നവംബർ 30 354 YesY
29 പാമ്പൻ_ദ്വീപ് Jameela P. 04/11/2016 Mohammed jalees.v 11428 2018 ഒക്ടോബർ 6 306 YesY
30 ഭൂട്ടാനിലെ_കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ Drajay1976 04/11/2016 MadPrav 14949 2016 നവംബർ 14 342 YesY
31 കാൽക്ക Ananth sk 05/11/2016 MadPrav 9022 2016 നവംബർ 14 176 N
32 സോങ്_രാജവംശം Shyam prasad M nambiar 05/11/2016 Vengolis 13233 2017 ഡിസംബർ 3 308 YesY
33 രത്നഗിരി Malikaveedu 06/11/2016 Malikaveedu 12929 2018 സെപ്റ്റംബർ 3 249 N
34 അകോല Malikaveedu 06/11/2016 Jacob.jose 23466 2017 ജനുവരി 29 556 YesY
35 യുവാൻ_രാജവംശം Shyam prasad M nambiar 06/11/2016 Vengolis 25090 2017 ഡിസംബർ 3 350 YesY
36 കൊപ്പൽ Malikaveedu 06/11/2016 Jacob.jose 7176 2016 നവംബർ 25 128 N
37 ചിത്രദുർഗ്ഗ Malikaveedu 06/11/2016 Vengolis 4098 2016 നവംബർ 24 77 N
38 ബെലോണിയ Malikaveedu 06/11/2016 Arjunkmohan 6486 2016 നവംബർ 10 83 N
39 ഷിർദി Malikaveedu 06/11/2016 Malikaveedu 10047 2018 ഓഗസ്റ്റ് 29 209 N
40 നാംചി Malikaveedu 07/11/2016 Arjunkmohan 10454 2016 നവംബർ 10 319 YesY
41 പന്ന,_മദ്ധ്യപ്രദേശ് Malikaveedu 07/11/2016 MadPrav 13490 2016 നവംബർ 14 325 YesY
42 യുക്സോം,_സിക്കിം Malikaveedu 07/11/2016 Malikaveedu 6746 2018 ജൂൺ 5 115 N
43 അറാറിയ Malikaveedu 07/11/2016 MadPrav 7731 2016 നവംബർ 14 179 N
44 നവാഡ,_ബീഹാർ Malikaveedu 07/11/2016 Arjunkmohan 5949 2016 നവംബർ 10 149 N
45 ആസിഫ്_അലി_സർദാരി Sidheeq 08/11/2016 Viswaprabha 14970 2018 ഏപ്രിൽ 21 415 YesY
46 നൂറുൽ_ഇസ്സ_അൻവർ Sidheeq 08/11/2016 Viswaprabha 11783 2018 ഏപ്രിൽ 24 352 YesY
47 റിവ,_മദ്ധ്യപ്രദേശ് Malikaveedu 08/11/2016 MadPrav 8016 2016 നവംബർ 14 224 N
48 മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ_നദികൾ Malikaveedu 08/11/2016 MadPrav 19730 2016 നവംബർ 14 741 YesY
49 വിദിഷ Malikaveedu 08/11/2016 Arjunkmohan 4568 2016 നവംബർ 10 89 N
50 സിയോനി,_മദ്ധ്യപ്രദേശ് Malikaveedu 08/11/2016 Arjunkmohan 4823 2016 നവംബർ 10 129 N
51 വാൻ_അസീസ_വാൻ_ഇസ്മായീൽ Sidheeq 08/11/2016 Chongkian 13597 2018 മേയ് 10 332 YesY
52 വോഖ,_നാഗാലാൻഡ് Malikaveedu 08/11/2016 Arjunkmohan 6999 2016 നവംബർ 10 205 N
53 നീമച്ച് Malikaveedu 08/11/2016 MadPrav 4017 2016 നവംബർ 14 77 N
54 പെഹോവ,_ഹരിയാന Malikaveedu 08/11/2016 Malikaveedu 4834 2018 സെപ്റ്റംബർ 4 112 N
55 പീപ്പിൾസ്_ജസ്റ്റിസ്_പാർട്ടി Sidheeq 09/11/2016 MadPrav 15429 2016 നവംബർ 14 406 YesY
56 ദിവാസ്,_മദ്ധ്യപ്രദേശ് Malikaveedu 09/11/2016 Meenakshi nandhini 7045 2018 ജൂലൈ 20 176 N
57 കേന്ദ്രപ്പാറ,_ഒഡീഷ Malikaveedu 09/11/2016 Meenakshi nandhini 5117 2018 മേയ് 23 195 N
58 കത്വ Malikaveedu 09/11/2016 MadPrav 24204 2016 നവംബർ 14 648 YesY
59 പ്രമീള_ജയപാൽ Sidheeq 09/11/2016 Viswaprabha 15732 2018 ഏപ്രിൽ 21 387 YesY
60 സോളൻ,_ഹിമാചൽ_പ്രദേശ് Malikaveedu 09/11/2016 Malikaveedu 8534 2018 ജൂൺ 6 195 N
61 നഹാൻ Malikaveedu 09/11/2016 Arjunkmohan 4642 2016 നവംബർ 10 109 N
62 ഗാഗ്രെറ്റ്,_ഹിമാചൽ_പ്രദേശ് Malikaveedu 09/11/2016 Malikaveedu 4245 2018 ഫെബ്രുവരി 14 104 N
63 രേണുക_തടാകം Malikaveedu 09/11/2016 Arjunkmohan 5844 2016 നവംബർ 10 111 N
64 രോഹ്രു,_ഹിമാചൽ_പ്രദേശ് Malikaveedu 10/11/2016 Malikaveedu 4742 2016 നവംബർ 10 136 N
65 ജ്വാലാമുഖി Malikaveedu 10/11/2016 Roland zh 4972 2018 ഓഗസ്റ്റ് 18 61 N
66 റാഫിദ_അസീസ് Sidheeq 10/11/2016 Viswaprabha 10969 2018 ഏപ്രിൽ 21 358 YesY
67 സിക്കാർ Malikaveedu 10/11/2016 Malikaveedu 8089 2016 നവംബർ 10 172 N
68 നാൻ,_തായ്‍ലാൻറ് Malikaveedu 10/11/2016 Malikaveedu 15824 2016 ഡിസംബർ 2 90 N
69 ജെനിൻ Malikaveedu 10/11/2016 ShajiA 9708 2017 ഫെബ്രുവരി 22 87 N
70 എസ്.ആർ._നാഥൻ Malikaveedu 10/11/2016 Rojypala 9596 2016 നവംബർ 29 314 YesY
71 യൂസുഫ്_ബിൻ_ഇഷാക് Malikaveedu 10/11/2016 MadPrav 19907 2017 ജൂലൈ 13 103 N
72 മാനസ്_നദി Malikaveedu 10/11/2016 Meenakshi nandhini 15578 2018 ജൂലൈ 28 145 N
73 ബീരേന്ദ്ര_രാജാവ് Malikaveedu 10/11/2016 Viswaprabha 13824 2018 ഏപ്രിൽ 21 95 N
74 ടൊറാജ Jameela P. 10/11/2016 ShajiA 11182 2017 ഫെബ്രുവരി 22 307 YesY
75 ഫത്മാവതി Sidheeq 11/11/2016 Viswaprabha 16929 2018 ഏപ്രിൽ 24 465 YesY
76 നേപ്പാൾ_രാജകുടുംബത്തിന്റെ_കൂട്ടക്കൊല Malikaveedu 11/11/2016 Malikaveedu 6859 2017 നവംബർ 1 75 N
77 ജെറാഷ് Malikaveedu 11/11/2016 Adithyak1997 6225 2018 ഓഗസ്റ്റ് 22 76 N
78 ജാക്സാ Shajiarikkad 11/11/2016 Shajiarikkad 37330 2017 ഏപ്രിൽ 4 443 YesY
79 റുസെയ്ഫ Malikaveedu 11/11/2016 Jacob.jose 5926 2016 നവംബർ 11 70 N
80 കുവൈറ്റ്_സിറ്റി Sidheeq 12/11/2016 ShajiA 18744 2017 ഫെബ്രുവരി 22 327 YesY
81 ഭൂട്ടാനിലെ_മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ Drajay1976 12/11/2016 MadPrav 30084 2016 നവംബർ 14 499 YesY
82 കുല_കാങ്‍ഗ്രി Malikaveedu 12/11/2016 ShajiA 3608 2017 ഫെബ്രുവരി 24 86 N
83 ഭൂട്ടാനിലെ_ആരോഗ്യരംഗം Drajay1976 12/11/2016 MadPrav 17832 2016 നവംബർ 14 401 YesY
84 കെലാനിയ,_ശ്രീലങ്ക Malikaveedu 12/11/2016 93.169.48.219 11127 2016 ഡിസംബർ 1 232 N
85 ഭൂട്ടാന്റെ_ദേശീയപതാക Drajay1976 12/11/2016 Adithyak1997 15130 2018 ജൂലൈ 15 318 YesY
86 കെലാനി_നദി Malikaveedu 12/11/2016 Malikaveedu 6502 2017 ഡിസംബർ 8 117 N
87 ഷെബെർഘാൻ Malikaveedu 12/11/2016 MadPrav 15488 2017 ജൂലൈ 13 44 N
88 സിതി_ഹർതിന Sidheeq 12/11/2016 Jinoytommanjaly 10661 2018 ജൂലൈ 8 321 YesY
89 ടില്ല്യ_ടെപെ Malikaveedu 12/11/2016 ShajiA 10294 2017 ഫെബ്രുവരി 23 163 N
90 പുലി_അലാം Malikaveedu 12/11/2016 ShajiA 4694 2017 ഫെബ്രുവരി 22 88 N
91 ഫറാഹ് Malikaveedu 12/11/2016 ShajiA 6233 2017 ഫെബ്രുവരി 22 59 N
92 ചെങ്ഡു ShajiA 12/11/2016 ShajiA 22070 2016 നവംബർ 23 370 YesY
93 വുഹു Ananth sk 12/11/2016 Ananth sk 15975 2016 നവംബർ 23 303 YesY
94 ബടാക് Jameela P. 12/11/2016 Dvellakat 14369 2018 നവംബർ 10 306 YesY
95 തലോഖാൻ Malikaveedu 12/11/2016 ShajiA 4670 2017 ഫെബ്രുവരി 24 50 N
96 അർമാവിർ Malikaveedu 12/11/2016 Malikaveedu 10343 2018 സെപ്റ്റംബർ 23 308 YesY
97 നാഖ്ചിവൻ_സിറ്റി Sidheeq 12/11/2016 Sidheeq 17309 2016 നവംബർ 13 434 YesY
98 തബസ് Malikaveedu 12/11/2016 ShajiA 5241 2017 ഫെബ്രുവരി 25 56 N
99 തരസ് Malikaveedu 12/11/2016 Malikaveedu 4508 2018 മേയ് 20 97 N
100 കോക്കസസ്_പർവതം Sidheeq 13/11/2016 Adithyak1997 13789 2018 ഓഗസ്റ്റ് 25 387 YesY
101 മിനാംഗ്കാബാ_ജനത Jameela P. 13/11/2016 MadPrav 13623 2016 നവംബർ 14 303 YesY
102 ഷിർവാൻ Malikaveedu 13/11/2016 ShajiA 4822 2017 ഫെബ്രുവരി 23 121 N
103 ബംഗ്ലാദേശിന്റെ_ദേശീയപതാക Drajay1976 13/11/2016 Arjuncm3 19892 2017 മേയ് 30 342 YesY
104 ടോബ_തടാകം Jameela P. 13/11/2016 Adithyak1997 13939 2018 ജൂലൈ 16 310 YesY
105 പബ്ന Malikaveedu 13/11/2016 Viswaprabha 11577 2017 സെപ്റ്റംബർ 17 325 YesY
106 ബഹ്റൈൻ_ദേശീയ_പതാക Drajay1976 13/11/2016 Arjuncm3 17686 2017 മേയ് 30 388 YesY
107 ചൈനയുടെ_ദേശീയപതാക Drajay1976 13/11/2016 CentreLeftRight 14634 2018 ജൂലൈ 3 317 YesY
108 ബന്ദർബൻ Malikaveedu 13/11/2016 Malikaveedu 19209 2018 ഫെബ്രുവരി 23 488 YesY
109 വിയറ്റ്നാമിന്റെ_ദേശീയപതാക Drajay1976 13/11/2016 Adithyak1997 15078 2018 ജൂലൈ 24 376 YesY
110 ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്റെ_ദേശീയപതാക Drajay1976 13/11/2016 CommonsDelinker 15428 2017 ഒക്ടോബർ 28 311 YesY
111 യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന_രാജ്യങ്ങളുടെ_കാലഘട്ടം Drajay1976 13/11/2016 ShajiA 35849 2017 ഫെബ്രുവരി 22 997 YesY
112 ഷൗ_രാജവംശം Drajay1976 13/11/2016 Vengolis 29006 2017 ഡിസംബർ 3 414 YesY
113 ഖുഷ്തിയ Malikaveedu 13/11/2016 ShajiA 4515 2017 ഫെബ്രുവരി 25 103 N
114 വസന്തത്തിന്റെയും_ശരത്കാലത്തിന്റെയും_ഘട്ടം Drajay1976 13/11/2016 ShajiA 15549 2017 ഫെബ്രുവരി 22 397 YesY
115 പടിഞ്ഞാറൻ_ഷൗ Drajay1976 13/11/2016 ShajiA 16122 2017 ഫെബ്രുവരി 22 430 YesY
116 ജലാലാബാദ് Malikaveedu 13/11/2016 ShajiA 7068 2017 ഫെബ്രുവരി 25 110 N
117 ചരികാർ Malikaveedu 13/11/2016 ShajiA 7410 2017 ഫെബ്രുവരി 25 86 N
118 യുമെൻ Malikaveedu 13/11/2016 ShajiA 4573 2017 ഫെബ്രുവരി 24 71 N
119 എൽബ്രസ്_പർവതം Sidheeq 13/11/2016 Arjunkmohan 13880 2017 ഫെബ്രുവരി 13 344 YesY
120 ക്വിൻ_രാജവംശം Drajay1976 13/11/2016 Vengolis 29408 2017 ഡിസംബർ 3 697 YesY
121 സാബിദ് Malikaveedu 13/11/2016 ShajiA 6745 2017 ഫെബ്രുവരി 24 137 N
122 അൽ_സുൽഫി Malikaveedu 13/11/2016 Meenakshi nandhini 3467 2018 ജൂലൈ 20 43 N
123 സക്കാക്ക Malikaveedu 13/11/2016 ShajiA 4743 2017 ഫെബ്രുവരി 24 47 N
124 പടിഞ്ഞാറൻ_ഹാൻ_രാജവംശം Drajay1976 13/11/2016 Vengolis 56182 2017 ഡിസംബർ 3 660 YesY
125 ധുർമ Malikaveedu 13/11/2016 ShajiA 3814 2017 ഫെബ്രുവരി 24 90 N
126 അൽ_റാസ് Malikaveedu 13/11/2016 Malikaveedu 3387 2017 ഡിസംബർ 11 119 N
127 ഖ്വബാല Malikaveedu 13/11/2016 ShajiA 3436 2017 ഫെബ്രുവരി 24 61 N
128 ഗൻജ Malikaveedu 13/11/2016 ShajiA 6770 2017 ഫെബ്രുവരി 24 88 N
129 ഡാർഡനെൽസ് Sidheeq 14/11/2016 Vengolis 10301 2016 നവംബർ 28 349 YesY
130 ഫർസാൻ_ദ്വീപ് Malikaveedu 14/11/2016 Martinkottayam 19970 2017 ജൂലൈ 3 671 YesY
131 യീ Irvin calicut 14/11/2016 MadPrav 9329 2017 ജൂലൈ 13 329 YesY
132 ടർക്കിയുടെ_ദേശീയപ‌താക Drajay1976 14/11/2016 Fry1989 13550 2018 സെപ്റ്റംബർ 2 310 YesY
133 ഖമർ_ജനത Shagil Kannur 14/11/2016 Shagil Kannur 14100 2016 നവംബർ 26 0 N
134 അൽ_ഖ്വാമിഷ്‍ലി Malikaveedu 14/11/2016 Malikaveedu 3271 2018 ഫെബ്രുവരി 19 109 N
135 സൊഹാർ Malikaveedu 14/11/2016 ShajiA 10194 2017 ഫെബ്രുവരി 24 140 N
136 ടൊക്മോക് Malikaveedu 14/11/2016 ShajiA 6418 2017 ഫെബ്രുവരി 24 112 N
137 നേപ്പാളിന്റെ_ദേശീയപതാക Drajay1976 14/11/2016 Χ 19304 2018 ജൂലൈ 1 306 YesY
138 കെർഷ്_കടലിടുക്ക് Sidheeq 15/11/2016 Arjunkmohan 10441 2016 നവംബർ 16 346 YesY
139 ഇസ്മിർ,_തുർക്കി Malikaveedu 15/11/2016 ShajiA 11569 2017 ഫെബ്രുവരി 24 195 N
140 അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിലെ_പട്ടണങ്ങൾ Malikaveedu 15/11/2016 MadPrav 10188 2017 ജൂലൈ 12 162 N
141 കുനാർ_നദി Malikaveedu 15/11/2016 Malikaveedu 5323 2018 ഫെബ്രുവരി 19 110 N
142 അറേബ്യൻ_ഓസ്ട്രിച്ച് Malikaveedu 15/11/2016 Arunsunilkollam 8784 2018 ഫെബ്രുവരി 18 246 N
143 ഇന്ത്യ_ആണവമേഘലയിൽ Skp valiyakunnu 15/11/2016 ShajiA 94 2016 ഡിസംബർ 14 0 N
144 മാനസ്_(ഇതിഹാസകാവ്യം) Shagil Kannur 15/11/2016 MadPrav 2864 2017 ജൂലൈ 12 0 N
145 തായ്‌ലാന്റിന്റെ_ദേശീയപതാക Drajay1976 15/11/2016 Arjuncm3 21802 2017 മേയ് 30 409 YesY
146 തുസ്‌ല_ദ്വീപ്‌ Sidheeq 16/11/2016 Sidheeq 11365 2016 നവംബർ 17 367 YesY
147 റാറ_തടാകം Malikaveedu 16/11/2016 Malikaveedu 11710 2017 നവംബർ 9 353 YesY
148 അറേബ്യൻ_മണൽപ്പൂച്ച Malikaveedu 16/11/2016 Malikaveedu 35432 2018 ജൂൺ 10 1113 YesY
149 അവുകന_ബുദ്ധപ്രതിമ Drajay1976 16/11/2016 MadPrav 11326 2017 ജൂലൈ 12 315 YesY
150 മാലിഗാവിള_ബുദ്ധപ്രതിമ Drajay1976 16/11/2016 MadPrav 11495 2017 ജൂലൈ 12 340 YesY
151 തൊലുവിള_ബുദ്ധപ്രതിമ Drajay1976 16/11/2016 Yasasuru 11753 2018 ജനുവരി 31 307 YesY
152 തമൻ_ഉപദ്വീപ്‌ Sidheeq 17/11/2016 Sidheeq 9228 2016 നവംബർ 17 312 YesY
153 പെനാംഗ് Jayachandran1976 17/11/2016 CommonsDelinker 5054 2017 ജൂലൈ 19 52 N
154 കെർഷ്_ഉപദ്വീപ്‌ Sidheeq 17/11/2016 Sidheeq 8891 2016 നവംബർ 18 337 YesY
155 ക്രിമിയൻ_ഉപദ്വീപ്‌ Sidheeq 18/11/2016 Malikaveedu 10343 2018 ജൂൺ 11 362 YesY
156 അറേബ്യൻ_മരുഭൂമിയിലെ_ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ Malikaveedu 18/11/2016 Malikaveedu 12888 2017 ഡിസംബർ 20 282 N
157 മുന്നിലേയ്ക്കുള്ള_മഹത്തായ_കുതി‌ച്ചുചാട്ടം Drajay1976 18/11/2016 ShajiA 19637 2017 ഫെബ്രുവരി 24 325 YesY
158 ജെർബോ Malikaveedu 18/11/2016 Malikaveedu 12770 2018 ഫെബ്രുവരി 10 339 YesY
159 ഒരു_രാജ്യവും_രണ്ട്_സംവിധാനങ്ങളും Drajay1976 18/11/2016 ShajiA 12585 2017 ഫെബ്രുവരി 22 325 YesY
160 അറേബ്യൻ_ചുവന്ന_കുറുക്കൻ Malikaveedu 18/11/2016 Malikaveedu 9757 2016 ഡിസംബർ 2 301 YesY
161 സിവാഷ് Sidheeq 18/11/2016 MadPrav 10383 2017 ജൂലൈ 13 311 YesY
162 ഇറാൻ_പാർലമെന്റ് Sidheeq 19/11/2016 Malikaveedu 16179 2018 ഫെബ്രുവരി 20 479 YesY
163 അറേബ്യൻ_കാരക്കാൾ_(പോക്കാൻ_പൂച്ച) Malikaveedu 19/11/2016 MadPrav 15054 2017 ജൂലൈ 12 482 YesY
164 ഇമാം_മുസ്നി Skp valiyakunnu 19/11/2016 Sugeesh 2959 2018 മാർച്ച് 3 0 N
165 ഇസ്മത്_ഇനോനു Sidheeq 19/11/2016 MadPrav 15383 2017 ജൂലൈ 12 353 YesY
166 ടാങ്ക്_മാൻ Drajay1976 19/11/2016 Drajay1976 16982 2016 നവംബർ 19 341 YesY
167 അറേബ്യൻ_മരുഭൂമിയിലെ_ചെടികളും_മരങ്ങളും Malikaveedu 19/11/2016 Vinayaraj 11052 2016 ഡിസംബർ 14 388 YesY
168 ഹൻസ_വാലി Sidheeq 19/11/2016 MadPrav 12211 2017 ജൂലൈ 13 346 YesY
169 റ്റിയാൻഗോങ്_ദൗത്യം Vipinkumartvla 19/11/2016 ShajiA 8262 2016 ഡിസംബർ 30 303 YesY
170 റാനിയ_രാജ്ഞി Malikaveedu 19/11/2016 Meenakshi nandhini 3274 2018 ജൂൺ 24 65 N
171 ബുറുശസ്‌കി_ഭാഷ Sidheeq 19/11/2016 MadPrav 10420 2017 ജൂലൈ 12 313 YesY
172 കേപ്പ്_ഹെയർ Malikaveedu 19/11/2016 Meenakshi nandhini 3917 2018 മേയ് 18 96 N
173 ഗൾ_വിഹാര Drajay1976 19/11/2016 Ranjithsiji 17124 2017 ഡിസംബർ 7 387 YesY
174 ബുറുശോ_ജനങ്ങൾ Sidheeq 20/11/2016 MadPrav 13314 2017 ജൂലൈ 12 389 YesY
175 കോടോകു-ഇൻ Drajay1976 20/11/2016 MadPrav 15513 2017 ജൂലൈ 12 315 YesY
176 പൊടാല_കൊട്ടാരം Drajay1976 20/11/2016 CommonsDelinker 18497 2017 നവംബർ 9 346 YesY
177 ഒന്നാമത്തെ_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 20/11/2016 Arjunkmohan 13606 2016 നവംബർ 21 305 YesY
178 ചിലാസ് Malikaveedu 20/11/2016 Meenakshi nandhini 9254 2018 സെപ്റ്റംബർ 25 306 YesY
179 തായ്‌ലാന്റ്_ഉൾക്കടൽ Sidheeq 20/11/2016 MadPrav 11996 2017 ജൂലൈ 12 375 YesY
180 ബാഘ്_ജില്ല Malikaveedu 20/11/2016 MadPrav 11342 2017 ജൂലൈ 12 350 YesY
181 യാല_ദേശീയോദ്യാനം Malikaveedu 20/11/2016 Adithyak1997 18233 2018 ഓഗസ്റ്റ് 19 421 YesY
182 കൊക്കടിചോല_കൂട്ടക്കൊല_1991 ബിപിൻ 20/11/2016 MadPrav 15220 2017 ജൂലൈ 12 377 YesY
183 ഉയ്ഗൂർ_ഭാഷ Sidheeq 20/11/2016 Arjunkmohan 12237 2016 നവംബർ 20 306 YesY
184 രണ്ടാം_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 20/11/2016 CommonsDelinker 14968 2018 ജനുവരി 18 388 YesY
185 തമൻ_നെഗാരാ Malikaveedu 20/11/2016 Malikaveedu 14063 2017 നവംബർ 9 476 YesY
186 മൂന്നാം_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 20/11/2016 CommonsDelinker 14692 2018 ജനുവരി 18 334 YesY
187 നാലാം_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 20/11/2016 MadPrav 11908 2017 ജൂലൈ 12 329 YesY
188 ബൾഗേറിയൻ_ഭാഷ Sidheeq 21/11/2016 MadPrav 13915 2017 ജൂലൈ 12 338 YesY
189 അഞ്ചാം_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 21/11/2016 MadPrav 18915 2017 ജൂലൈ 12 384 YesY
190 ഖാവോ_യായി_നാഷണൽ_പാർക്ക് Malikaveedu 21/11/2016 Malikaveedu 13423 2018 ഓഗസ്റ്റ് 19 379 YesY
191 ഖാവോ_സോക്_ദേശീയോദ്യാനം Malikaveedu 21/11/2016 MadPrav 12318 2017 ജൂലൈ 12 387 YesY
192 കൈലാസനാഥ_മഹാദേവ_പ്രതിമ Shagil Kannur 21/11/2016 Rojypala 3750 2017 മേയ് 31 92 N
193 സിരിനാറ്റ്_ദേശീയോദ്യാനം Malikaveedu 21/11/2016 Arjunkmohan 11001 2017 മേയ് 7 312 YesY
194 കുയി_ബൂരി_ദേശീയോദ്യാനം Malikaveedu 21/11/2016 Arjunkmohan 9518 2017 മേയ് 7 302 YesY
195 ആറാം_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 21/11/2016 MadPrav 18748 2017 ജൂലൈ 12 505 YesY
196 ഏഴാം_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 21/11/2016 CommonsDelinker 14061 2018 ജനുവരി 18 388 YesY
197 പെനാങ്ങ്_ടൈംസ്_സ്ക്വയർ Ranjithsiji 21/11/2016 Ranjithsiji 10742 2016 നവംബർ 21 306 YesY
198 എട്ടാം_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 21/11/2016 CommonsDelinker 12898 2018 ജനുവരി 18 349 YesY
199 ഡോയി_ഇൻതാനോൺ Malikaveedu 21/11/2016 Meenakshi nandhini 11436 2018 ഫെബ്രുവരി 18 339 YesY
200 ഒൻപതാം_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 21/11/2016 CommonsDelinker 12511 2018 ജനുവരി 18 343 YesY
201 പ്രാൻഗിൻ_മാൾ Ranjithsiji 22/11/2016 MadPrav 10575 2017 ജൂലൈ 12 301 YesY
202 കായെങ്_ക്രാച്ചൻ Malikaveedu 22/11/2016 159.0.45.137 21134 2016 നവംബർ 22 644 YesY
203 ഡ്രാഗൺ_റ്റേൽ_ഉപദ്വീപ് Sidheeq 22/11/2016 MadPrav 10251 2017 ജൂലൈ 12 328 YesY
204 ഡോയി_സുതെപ്-പൂയി Malikaveedu 22/11/2016 Meenakshi nandhini 13384 2018 ഫെബ്രുവരി 18 420 YesY
205 പത്താമത്_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 22/11/2016 MadPrav 11460 2017 ജൂലൈ 12 337 YesY
206 പതിനൊന്നാമത്_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 22/11/2016 Adithyak1997 11619 2018 ജൂലൈ 14 330 YesY
207 ഇരവാൻ_ദേശീയോദ്യാനം Malikaveedu 22/11/2016 Malikaveedu 11183 2018 ഓഗസ്റ്റ് 7 358 YesY
208 മായേ_വോങ് Malikaveedu 22/11/2016 Malikaveedu 13209 2018 ഫെബ്രുവരി 20 417 YesY
209 പതിമൂന്നാമത്_ദലായ്_ലാമ Drajay1976 22/11/2016 Arjunkmohan 26090 2016 നവംബർ 23 510 YesY
210 ഇസ്ഫഹാൻ ShajiA 23/11/2016 MadPrav 18538 2017 ജൂലൈ 12 354 YesY
211 ഹോങ്_ടിയാൻഗുയിഫു Drajay1976 23/11/2016 Drajay1976 11466 2016 നവംബർ 23 344 YesY
212 നാം_നാവോ Malikaveedu 23/11/2016 MadPrav 14843 2017 ജൂലൈ 12 518 YesY
213 ഹൈ_ഫോങ് Ananth sk 23/11/2016 MadPrav 15490 2017 ജൂലൈ 13 305 YesY
214 മോൻ_ജനങ്ങൾ Sidheeq 23/11/2016 Sidheeq 9213 2016 നവംബർ 24 315 YesY
215 ജാപ്പനീസ്_ചെന്നായ Irvin calicut 23/11/2016 MadPrav 11451 2017 ജൂലൈ 12 314 YesY
216 പാങ്_സിഡ_ദേശീയോദ്യാനം Malikaveedu 23/11/2016 Malikaveedu 16079 2018 ഫെബ്രുവരി 23 523 YesY
217 ഫു_ഹിൻ_റോങ്_ക്ല Malikaveedu 23/11/2016 Malikaveedu 11224 2018 ജൂൺ 5 356 YesY
218 ഫു_ഫാ_തോയെപ് Malikaveedu 23/11/2016 MadPrav 9701 2017 ജൂലൈ 12 324 YesY
219 ചരിത്രാതീത_തേര_മ്യൂസിയം Sidheeq 23/11/2016 MadPrav 9717 2017 ജൂലൈ 12 313 YesY
220 സായി_യോക് Malikaveedu 23/11/2016 Arunsunilkollam 14665 2017 നവംബർ 21 331 YesY
221 കിറ്റീസ്_പന്നിമൂക്കൻ_വാവൽ Malikaveedu 23/11/2016 Malikaveedu 12037 2016 നവംബർ 23 331 YesY
222 ബാകുവിലെ_അറ്റേഷ്ഗാഹ് Drajay1976 23/11/2016 2602:30A:C0FF:A6E0:E1B4:BBFD:FBCA:96B 27341 2017 ഒക്ടോബർ 28 415 YesY
223 യാനാർ_ദാഗ് Drajay1976 23/11/2016 Malikaveedu 13559 2018 ഫെബ്രുവരി 21 325 YesY
224 ടംബ്ലിംഗൻ_തടാകം Ranjithsiji 24/11/2016 MadPrav 12815 2017 ജൂലൈ 12 369 YesY
225 മോൻ_ഭാഷ Sidheeq 24/11/2016 ShajiA 10197 2018 നവംബർ 14 341 YesY
226 വെഹ്_ദ്വീപ് Drajay1976 24/11/2016 ShajiA 13834 2016 ഡിസംബർ 29 307 YesY
227 ചന്ദ്രനാഥ്_ക്ഷേത്രം Drajay1976 24/11/2016 MadPrav 10923 2017 ജൂലൈ 12 307 YesY
228 ഹുവായി_ഖ_ഖായെങ്_വന്യമൃഗസംരക്ഷണ_കേന്ദ്രം,_തായ്‌ലാന്റ് Malikaveedu 24/11/2016 Malikaveedu 11661 2018 ഫെബ്രുവരി 23 N
229 ഫ്നോം_ബോക് Drajay1976 24/11/2016 MadPrav 17751 2017 ജൂലൈ 12 319 YesY
230 പോപ്പ_പർവ്വതം Malikaveedu 24/11/2016 Malikaveedu 12511 2018 ജൂൺ 19 127 N
231 ജിഗ്മെ_സിന്ഗ്യെവാഞ്ചുക്_ദേശീയോദ്യാനം Malikaveedu 24/11/2016 77.30.227.52 11209 2018 ഒക്ടോബർ 14 313 YesY
232 ഖ്‌മെർ_ഭാഷ Sidheeq 24/11/2016 MadPrav 10112 2017 ജൂലൈ 12 310 YesY
233 ബാലിനീസ്_അമ്പലം Ranjithsiji 24/11/2016 Ranjithsiji 13189 2017 നവംബർ 5 340 YesY
234 ഹുവായ്‌ഹായ്_യുദ്ധം Drajay1976 24/11/2016 Yasircmd 21118 2018 ഏപ്രിൽ 5 591 YesY
235 കൊറിയ_കീഴടക്കാനുള്ള_ജപ്പാന്റെ_ശ്രമങ്ങൾ_(1592-98) Drajay1976 24/11/2016 MadPrav 28955 2017 ജൂലൈ 12 358 YesY
236 സിംഹളർ Shagil Kannur 24/11/2016 MadPrav 15164 2017 ജൂലൈ 13 350 YesY
237 അറേബ്യൻ_മരംകൊത്തി Malikaveedu 24/11/2016 Malikaveedu 10464 2017 ഒക്ടോബർ 31 328 YesY
238 അന്നാമിറ്റെ_പർവ്വതനിര Sidheeq 25/11/2016 Kaitha Poo Manam 9902 2017 നവംബർ 20 324 YesY
239 ചാവോ_ഫ്രായാ_നദി Malikaveedu 25/11/2016 Malikaveedu 15837 2016 നവംബർ 25 342 YesY
240 ചൈന-വിയറ്റ്നാം_യുദ്ധം Drajay1976 25/11/2016 Meenakshi nandhini 22964 2018 ഒക്ടോബർ 31 372 YesY
241 ചൈനയും_സോവിയറ്റ്_യൂണിയനുമായുള്ള_അതിർത്തി_സംഘർഷം Drajay1976 25/11/2016 Trey314159 17741 2018 ഫെബ്രുവരി 16 372 YesY
242 മിരുസുവിൽ_കൂട്ടക്കൊല ബിപിൻ 25/11/2016 MadPrav 13976 2017 ജൂലൈ 12 348 YesY
243 ബർമ്മീസ്_ഭാഷ Sidheeq 25/11/2016 Arjunkmohan 11371 2017 ജൂലൈ 16 357 YesY
244 ധാക്ക_സർവ്വകലാശാലയിലെ_കൂട്ടക്കൊല_1971 ബിപിൻ 25/11/2016 MadPrav 14948 2017 ജൂലൈ 12 334 YesY
245 സിൻജിയാങിലെ_സോവിയറ്റ്_അധിനിവേശം Drajay1976 26/11/2016 ShajiA 20022 2017 ഫെബ്രുവരി 1 352 YesY
246 വാളുപയോഗിച്ച്_100_പേരെ_കൊല്ലാനുള്ള_മത്സരം Drajay1976 26/11/2016 Drajay1976 13758 2016 നവംബർ 26 348 YesY
247 ട്രാൻ_ഹങ്_ഡാവോ Drajay1976 26/11/2016 MadPrav 19997 2017 ജൂലൈ 12 592 YesY
248 ടിബറ്റിലെ_നീലക്കരടി Malikaveedu 26/11/2016 MadPrav 12500 2017 ജൂലൈ 12 412 YesY
249 കടാസ്‌രാജ്_ക്ഷേത്രം Drajay1976 26/11/2016 Meenakshi nandhini 17585 2018 ഓഗസ്റ്റ് 26 360 YesY
250 ബമർ_ജനങ്ങൾ Sidheeq 26/11/2016 MadPrav 9363 2017 ജൂലൈ 12 315 YesY
251 ദിയാല_നദി Malikaveedu 26/11/2016 Malikaveedu 11368 2016 നവംബർ 26 348 YesY
252 ടില്ല_ജോഗിയാൻ Drajay1976 26/11/2016 MadPrav 13707 2017 ജൂലൈ 12 348 YesY
253 മുൽത്താനിലെ_സൂര്യക്ഷേത്രം Drajay1976 26/11/2016 MadPrav 17186 2017 ജൂലൈ 13 326 YesY
254 മുൽത്താനിലെ_പ്രഹ്ലാദ്‌പുരി_ക്ഷേത്രം Drajay1976 26/11/2016 MadPrav 16550 2017 ജൂലൈ 13 326 YesY
255 ഹിങ്ക്‌ലാജ്_മാത Drajay1976 26/11/2016 MadPrav 16666 2017 ജൂലൈ 13 347 YesY
256 അറേബ്യൻ_ചെന്നായ Malikaveedu 26/11/2016 Courcelles 9256 2018 ഫെബ്രുവരി 9 313 YesY
257 മനത് Drajay1976 26/11/2016 Meenakshi nandhini 11819 2018 ഓഗസ്റ്റ് 14 326 YesY
258 അൽ_ഉസ്സ Drajay1976 26/11/2016 Drajay1976 15336 2016 നവംബർ 26 400 YesY
259 ഇസ്ഫാനാ Malikaveedu 26/11/2016 Viswaprabha 12543 2018 ഫെബ്രുവരി 10 335 YesY
260 തിബെത്തൻ_ജനങ്ങൾ Sidheeq 26/11/2016 MadPrav 12646 2017 ജൂലൈ 12 318 YesY
261 ക്വാലാലമ്പൂർ_അന്താരാഷ്ട്ര_വിമാനതാവളം(KLIA) AJITH MS 26/11/2016 MadPrav 13805 2017 ജൂലൈ 12 334 YesY
262 സോങ്_കോൾ_തടാകം Malikaveedu 26/11/2016 Malikaveedu 9246 2016 നവംബർ 26 433 YesY
263 കാൻഡിയിലെ_ബുദ്ധക്ഷേത്രം_ആക്രമണം_1998 ബിപിൻ 26/11/2016 MadPrav 24543 2017 ജൂലൈ 12 333 YesY
264 യി_ജനങ്ങൾ Sidheeq 26/11/2016 Sidheeq 13917 2016 നവംബർ 26 311 YesY
265 കാപ്തൈ_തടാകം Malikaveedu 26/11/2016 MadPrav 9221 2017 ജൂലൈ 12 384 YesY
266 അല്ലത് Drajay1976 27/11/2016 Meenakshi nandhini 17610 2018 ഓഗസ്റ്റ് 14 354 YesY
267 ഹുബാൾ Drajay1976 27/11/2016 MadPrav 12517 2017 ജൂലൈ 13 383 YesY
268 സൻഷിറോ_സുഗാത Drajay1976 27/11/2016 CommonsDelinker 17048 2018 ജൂലൈ 9 356 YesY
269 ദ_മെൻ_ഹൂ_ട്രെഡ്_ഓൺ_ദ_ടൈഗേഴ്സ്_ടെയിൽ Drajay1976 27/11/2016 CommonsDelinker 13712 2018 ജൂലൈ 19 384 YesY
270 സൺ_മൂൺ_തടാകം Malikaveedu 27/11/2016 Arjunkmohan 12914 2017 മാർച്ച് 21 396 YesY
271 സൻജുറോ Drajay1976 27/11/2016 MadPrav 16326 2017 ജൂലൈ 13 146 N
272 സിറ്റുയിൻ Arjunkmohan 27/11/2016 MadPrav 8719 2017 ജൂലൈ 13 131 N
273 മാക്രുക് Arjunkmohan 27/11/2016 MadPrav 16486 2017 ജൂലൈ 12 490 YesY
274 അറേബ്യൻ_ഓറിക്സ് Malikaveedu 27/11/2016 151.254.68.1 16654 2017 നവംബർ 17 339 YesY
275 യോജിംബോ Drajay1976 27/11/2016 MadPrav 18328 2017 ജൂലൈ 13 376 YesY
276 മർമ_ജനങ്ങൾ Sidheeq 27/11/2016 CommonsDelinker 11758 2018 ഫെബ്രുവരി 7 387 YesY
277 ദ_ഹിഡൺ_ഫോർട്രസ് Drajay1976 27/11/2016 MadPrav 16446 2017 ജൂലൈ 12 339 YesY
278 ജെർബോവ Malikaveedu 27/11/2016 Vinayaraj 59 2016 നവംബർ 28 390 YesY
279 ചക്മ_ജനങ്ങൾ Sidheeq 27/11/2016 Sidheeq 13693 2016 നവംബർ 27 320 YesY
280 റഖൈൻ_ജനങ്ങൾ Sidheeq 28/11/2016 MadPrav 9171 2017 ജൂലൈ 13 460 YesY
281 ഹാഥിഗുംഫ_ലിഖിതം Vipinkumartvla 28/11/2016 MadPrav 11830 2017 ജൂലൈ 13 335 YesY
282 നാഷി_ജനങ്ങൾ Sidheeq 28/11/2016 MadPrav 9863 2017 ജൂലൈ 12 350 YesY
283 കോമില്ല Malikaveedu 28/11/2016 Shahidul Hasan Roman 13819 2017 ജൂലൈ 19 355 YesY
284 ഖുൽന Malikaveedu 28/11/2016 Rojypala 12043 2016 നവംബർ 30 313 YesY
285 രാജ്ഷാഹി Malikaveedu 28/11/2016 MadPrav 16143 2017 ജൂലൈ 13 327 YesY
286 മഡാഡയോ Drajay1976 28/11/2016 Malikaveedu 13667 2018 ഫെബ്രുവരി 8 326 YesY
287 ബാരിസാൽ Malikaveedu 28/11/2016 MadPrav 15834 2017 ജൂലൈ 12 333 YesY
288 റാപ്സൊഡീ_ഇൻ_ഓഗസ്റ്റ് Drajay1976 28/11/2016 Drajay1976 14427 2016 നവംബർ 28 315 YesY
289 ഖിയാങ്_ജനങ്ങൾ Sidheeq 28/11/2016 MadPrav 10235 2017 ജൂലൈ 12 468 YesY
290 രജിനി_തിരണഗാമ ബിപിൻ 28/11/2016 ബിപിൻ 18773 2016 നവംബർ 29 648 YesY
291 കഗേമുഷ Drajay1976 28/11/2016 Pradeep717 28451 2018 ഫെബ്രുവരി 19 303 YesY
292 ഗാസാ_നഗരം Jose Mathew C 28/11/2016 Jose Mathew C 12215 2016 നവംബർ 30 322 YesY
293 രംഗ്‍പൂർ_പട്ടണം Malikaveedu 28/11/2016 CommonsDelinker 14267 2018 ഓഗസ്റ്റ് 28 311 YesY
294 മോസോ_ജനങ്ങൾ Sidheeq 28/11/2016 MadPrav 10577 2017 ജൂലൈ 13 492 YesY
295 നാഷി_ഭാഷ Sidheeq 29/11/2016 ShajiA 11416 2017 ജനുവരി 18 492 YesY
296 ഡ്രീംസ് Drajay1976 29/11/2016 MadPrav 18435 2017 ജൂലൈ 12 350 YesY
297 ബായ്_ജനങ്ങൾ Sidheeq 29/11/2016 MadPrav 9407 2017 ജൂലൈ 12 350 YesY
298 ബായ്_ഭാഷ Sidheeq 29/11/2016 Adithyak1997 10037 2018 ജൂലൈ 18 337 YesY
299 ഡ്രങ്കൺ_ഏഞ്ചൽ Drajay1976 29/11/2016 MadPrav 11901 2017 ജൂലൈ 12 307 YesY
300 അഗുങ്ങ്_പർവ്വതം Ranjithsiji 29/11/2016 Adithyak1997 10466 2018 സെപ്റ്റംബർ 8 307 YesY
301 കൊറിയ Shagil Kannur 29/11/2016 Shagil Kannur 14303 2018 ജൂലൈ 12 433 YesY
302 ലെ_ദുയൻ ബിപിൻ 29/11/2016 Jacob.jose 16191 2018 ഫെബ്രുവരി 19 426 YesY
303 പാർക്_ചാൻ-വൂക് Drajay1976 29/11/2016 MadPrav 18084 2017 ജൂലൈ 12 329 YesY
304 ദരി_ഭാഷ Sidheeq 29/11/2016 MadPrav 10965 2017 ജൂലൈ 12 317 YesY
305 വ്ലാഡിവോസ്റ്റോക് ShajiA 29/11/2016 ShajiA 19764 2016 നവംബർ 30 451 YesY
306 കാൻഡി_ബെൻടാർ Ranjithsiji 30/11/2016 Ranjithsiji 11167 2016 നവംബർ 30 340 YesY
307 താജിക്_ഭാഷ Sidheeq 30/11/2016 Psiĥedelisto 12355 2017 ഫെബ്രുവരി 17 331 YesY
308 സാപ്പൊറൊ Jose Mathew C 30/11/2016 MadPrav 12008 2017 ജൂലൈ 13 313 YesY
309 ജനക്പൂർ Malikaveedu 30/11/2016 Arjunkmohan 12733 2016 ഡിസംബർ 3 322 YesY
310 നേപ്പാൾ_ഗഞ്ച് Malikaveedu 30/11/2016 Malikaveedu 11544 2018 ഫെബ്രുവരി 24 332 YesY
311 മാദ്ധ്യപൂർ_തിമി Malikaveedu 30/11/2016 Malikaveedu 11311 2016 നവംബർ 30 303 YesY
312 ഭരത്പൂർ,_നേപ്പാൾ Malikaveedu 30/11/2016 Arjunkmohan 12963 2016 ഡിസംബർ 1 387 YesY
313 കുഷ്തിയ_ജില്ല Ramjchandran 30/11/2016 MadPrav 13383 2017 ജൂലൈ 12 489 N
314 സിമ്പതി_ഫോർ_മിസ്റ്റർ_വെൻജിയൻസ് Drajay1976 30/11/2016 MadPrav 16607 2017 ജൂലൈ 13 362 YesY
315 ജാഫ്ന_കായൽ_കൂട്ടക്കൊല ബിപിൻ 30/11/2016 ബിപിൻ 15030 2016 നവംബർ 30 389 YesY
316 ഹാർബീൻ Jose Mathew C 30/11/2016 Jose Mathew C 14419 2016 ഡിസംബർ 1 326 YesY
317 സുഴൗ Jose Mathew C 30/11/2016 Jose Mathew C 12280 2016 ഡിസംബർ 1 315 YesY
318 സിന്ധുലി_ജില്ല Ramjchandran 30/11/2016 Ranjithsiji 13031 2016 ഡിസംബർ 5 408 N
319 തുർക്കിക്_ഭാഷകൾ Sidheeq 30/11/2016 فیروز اردووالا 11433 2017 ജൂൺ 18 252 N
320 ബാദ്ഘീസ്_പ്രവിശ്യ Ramjchandran 30/11/2016 Malikaveedu 14705 2018 ഫെബ്രുവരി 10 443 N
321 ഹോങ്കോങ്ങ്_അന്താരാഷ്ട്ര_വിമാനതാവളം AJITH MS 30/11/2016 Vinayaraj 149 2018 ഫെബ്രുവരി 18 147 N
322 പഡുരക്സ Ranjithsiji 30/11/2016 Ranjithsiji 12961 2017 ജൂലൈ 27 360 YesY
323 ട്രൊവുലാൻ Ranjithsiji 30/11/2016 ShajiA 13237 2018 നവംബർ 4 338 YesY
324 മ്യാന്മാറിലെ_വിദ്യാഭ്യാസം Ramjchandran 30/11/2016 Jinoytommanjaly 12689 2018 ഓഗസ്റ്റ് 3 362 YesY
325 മൊഹമ്മദ് റേസ പഹ്‌ലവി Ramjchandran 30/11/2016 CommonsDelinker 15294 2017 നവംബർ 16 441 YesY
325 തിബെത്തിന്റെ_ചരിത്രം ShajiA 30/11/2016 Arjunkmohan 39976 2016 ഡിസംബർ 7 1255 YesY

പോയിന്റ് നില[തിരുത്തുക]

ഉപയോക്താവ് ലേഖനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവ
Drajay1976 86 86
Sidheeq 57 55
Malikaveedu 122 49
Ranjithsiji 8 8
ബിപിൻ 7 7
ShajiA 7 6
Jameela P. 6 5
Ramjchandran 4 4
Jose Mathew C 4 4
Shagil Kannur 5 4
Irvin calicut 4 4
Ananth sk 3 2
Shyam prasad M nambiar 2 2
Shajiarikkad 1 1
AJITH MS 2 0
Vipinkumartvla 2 0
Arjunkmohan 3 0
Jayachandran1976 1 0

താരകം[തിരുത്തുക]

Asia (orthographic projection).svg ഏഷ്യൻ മാസം താരകം 2016
2016 നവംബർ 1 മുതൽ 30 വരെ നടന്ന ഏഷ്യൻ മാസം 2016 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
---(ഒപ്പ്)

അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം[തിരുത്തുക]

മറ്റ് കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ[തിരുത്തുക]

അംഗീകാരം[തിരുത്തുക]

 1. https://meta.wikimedia.org/wiki/User_talk:AddisWang#About_the_Talk_Template_in_Malayalam_Wikipedia
 2. https://meta.wikimedia.org/wiki/User_talk:AddisWang#About_the_Talk_Template_in_Malayalam_Wikipedia