വിക്കിപീഡിയ:ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2018

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2018
15 August - 2 October, 2018

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം മുതൽ ഗാന്ധിജയന്തിവരെ നടത്തുന്ന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഏകോപനതാളാണിത്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ മലയാളം വിക്കിയിൽ ചേർക്കുകയും നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

15 ആഗസ്റ്റ് 2018 മുതൽ 2 ഒക്ടോബർ 2018 വരെയാണ് തിരുത്തൽ യജ്ഞം നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, സംഘടനകൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, സംഭവങ്ങൾ, വസ്തുതകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിക്കുകയാണ് ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിലൂടെ.

പദ്ധതി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആകെ 400 ലേഖനങ്ങൾ

അവലോകനത്തിന് വിക്കി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുക.
സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ സന്ദർശനവിവരങ്ങൾ

മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ നടക്കുന്ന തിരുത്തൽ യജ്ഞം ഇവിടെ കാണാം. വിക്കിഡാറ്റയിലെ ലേബലുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള തിരുത്തൽ യജ്ഞവും (15th August - 19th August) ഇതോടൊപ്പം നടക്കുന്നു. അവിടെയും പങ്കുചേരാവുന്നതാണ്.

അവലോകനം[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ:ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2018
ആകെ ലേഖനങ്ങൾ 400
ആകെ തിരുത്തുകൾ 3197
സൃഷ്ടിച്ച വിവരങ്ങൾ 3461140 ബൈറ്റ്സ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് മീനാക്ഷി നന്ദിനി ( 151 ലേഖനങ്ങൾ )
ആകെ പങ്കെടുത്തവർ 16 പേർ
പങ്കെടുക്കാൻ പേര് ചേർത്തവർ 31
പ്രത്യേക പരാമർശം Jinoytommanjaly - 44 ലേഖനം,
Arunsunilkollam - 38 ലേഖനം,
Pradeep717 - 36 ലേഖനം
AJITH MS - 33 ലേഖനം,
Sai K shanmugam - 33 ലേഖനം

നിയമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഒരു ലേഖനം വിക്കിപീഡിയ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2018-ലേക്കു പരിഗണിക്കുന്നതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. ഇവ ഒരു നല്ല ലേഖനം ഉണ്ടാവുന്നതിലേക്കുവേണ്ടികൂടിയാണ്.

 • ലേഖനം 2018 ഓഗസ്റ്റ് 15 നും 2018 ഒക്ടോബർ 2 നും ഇടയിൽ തുടങ്ങിയതായിരിക്കണം. അതാണ് പരിപാടിയുടെ കാലയളവ്.
 • ലേഖനം കുറഞ്ഞത് 200 വാക്കുകൾ അടങ്ങിയതായിരിക്കണം. 3000 ബൈറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങളുടെ ആധിക്യം കുറക്കാനാണിത്.
 • ശ്രദ്ധേയത നയം പിൻതുടരുന്ന ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം നിർമ്മിക്കേണ്ടത്..
 • ലേഖനത്തിന് ആവശ്യത്തിന് അവലംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലേഖനത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റ് അവലംബങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതായിരിക്കണം.
 • യാന്ത്രിക പരിവർത്തനത്തേക്കാളുപരി നല്ലരീതിയിൽ വായിക്കാവുന്ന ഭാഷ ഉള്ളതായിരിക്കണം.
 • പകർപ്പവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ, കോപ്പിഎഴുത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തമായ ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം.
 • ലേഖനം വിവരദായകമായിരിക്കണം.
 • ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവ വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നതും, കൃത്യമായി വിക്കിഡാറ്റയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും അന്തർവിക്കി കണ്ണികൾ നൽകുന്നതും.
 • നിലവിലുള്ള ഒരു ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം.

സമ്മാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • പത്ത് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നവർക്ക് വിക്കിമാനിയ 2018 ൽനിന്നു ലഭിച്ച പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ അയക്കുന്നതാണ്
 • ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങളെഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പേർക്ക് വിക്കിപീഡിയ, വിക്കിമീഡിയ സ്റ്റിക്കറുകളും, പിൻ മെഡലുകളും അയക്കുന്നതാണ്

തുടങ്ങാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പങ്കെടുക്കുക[തിരുത്തുക]

പങ്കെടുത്തവർ[തിരുത്തുക]

No ഉപയോക്താവിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങൾ
1 Meenakshi nandhini 151
2 Jinoytommanjaly 44
3 Arunsunilkollam 38
4 Pradeep717 36
5 AJITH MS 33
6 Sai K shanmugam 33
7 Malikaveedu 25
8 Akhiljaxxn 12
9 Santhoshnelson009 11
10 Sreenandhini 8
11 Ranjithsiji 2
12 Sajithbhadra 2
13 Superstars8547 2
14 Fuadaj 1
15 Hirumon 1
16 Shagil Kannur 1

ആഗസ്റ്റ് 15 നും ഒക്ടോബർ 2 നും ഇടയ്ക്ക് എപ്പോൾവേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പേരു ചേർക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 1. പേരു ചേർക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക !!
 2. നിങ്ങളുടെ പേര് ചേർക്കുന്നതിനായി # ~~~~ എന്നീ ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രം പകർത്തുക (Copy).
 3. തൊട്ടുതാഴെയുള്ള പങ്കെടുക്കുന്നവർ [മൂലരൂപം തിരുത്തുക] എന്ന എഴുത്തിലെ 'മൂലരൂപം തിരുത്തുക' എന്ന കണ്ണിയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 4. തുറന്നു വരുന്ന തിരുത്തൽ പെട്ടിയിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പേരിനു താഴെ നിങ്ങൾ പകർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ (# ~~~~) മാത്രം പതിപ്പിക്കുക (Paste).
 5. മാറ്റങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 6. നിങ്ങളുടെ പേരും സമയവുമെല്ലാം സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും! ഇനിയും സഹായം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംവാദം താളിലോ പോവുക.

പങ്കെടുക്കുന്നവർ[തിരുത്തുക]

പേരു ചേർക്കുന്നതിനു മുമ്പായി മുകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചുനോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

 1. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 08:23, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 2. അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 09:04, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 3. നത (സംവാദം) 09:16, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 4. Sajithbhadra (സംവാദം) 09:19, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 5. Sreyasvalsan (സംവാദം) 09:23, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 6. Akhiljaxxn (സംവാദം) 09:24, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 7. Mujeebcpy (സംവാദം) 09:24, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 8. ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 10:12, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 9. Sidheeq|സിദ്ധീഖ് | सिधीक|صدّيق (സംവാദം) 10:25, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 10. --Meenakshi nandhini (സംവാദം) 15:09, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 11. --malikaveedu (സംവാദം) 20:22, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 12. സുർജിത്ത് (സംവാദം) 03:32, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 13. --Sreenandhini (സംവാദം) 05:13, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 14. --Shagil Kannur (സംവാദം) 06:23, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 15. --സായി കെ ഷണ്മുഖം (സംവാദം) 09:11, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 16. --ഡോ.ഫുആദ് (fuadaj)--(സംവാദം) 13:35, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 17. Byjuvtvm (സംവാദം) 10:35, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 18. അക്ബറലി{Akbarali} (സംവാദം) 14:35, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 19. --ഉപയോക്താവ്:Apnarahman-- Apnarahman: സംവാദം: 01:07, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC) (സംവാദം[മറുപടി]
 20. PADAPPARAMBA (സംവാദം) 05:31, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 21. Abhilash raman (സംവാദം) 16:45, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 22. Pradeep717 (സംവാദം) 06:35, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 23. Superstars8547 (സംവാദം) 06:05, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 24. Jithin Raaj Jithinrajtk (സംവാദം) 11:21, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 25. ശ്രീജിത്ത് പി.എം. (സംവാദം) 07:23, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)[മറുപടി]
 26. Santhoshnelson009 (സംവാദം) 05:21, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 27. രാംജെചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 16:35, 6 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 28. അജിത്ത്.എം.എസ് (സംവാദം) 12:10, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 29. Bharath chand (സംവാദം) 07:07, 28 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 30. സതീഷ്ആർവെളിയം (സംവാദം) 17:28, 1 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 31. ഹിരുമോൻ (സംവാദം) 02:48, 2 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]

സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം 400 ലേഖനങ്ങൾ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദത്താളുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു: വിശദമായ പട്ടിക കാണുക.

സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ക്രമ. നം. സൃഷ്ടിച്ച താൾ തുടങ്ങിയത് സൃഷ്ടിച്ച തീയതി ഒടുവിൽ തിരുത്തിയ
ഉപയോക്താവു്
നീളം (ബൈറ്റ്സ്) ഒടുവിൽ
തിരുത്തിയ
തീയതി
വാക്കുകൾ മതിയായ
വാക്കുകൾ ഉണ്ടോ?
1 എൻ.പി. നായർ ജിനോയ് ടോം ജേക്കബ് 15/08/2018 InternetArchiveBot 9788 2022 ഒക്ടോബർ 17
2 ജയ് ഹിന്ദ് പോസ്റ്റ്മാർക്ക് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 15/08/2018 GnoeeeBot 7041 2024 ഫെബ്രുവരി 15
3 താരാ റാണി ശ്രീവാസ്തവ Malikaveedu 14/08/2018 MadPrav 5996 2019 ഫെബ്രുവരി 19
4 സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം Arunsunilkollam 15/08/2018 InternetArchiveBot 22634 2022 സെപ്റ്റംബർ 9
5 മിഥുബെൻ പെറ്റിറ്റ് ശ്രീനന്ദിനി 15/08/2018 InternetArchiveBot 11009 2021 ഓഗസ്റ്റ് 17
6 അഗാ ഖാൻ കൊട്ടാരം Shagil 15/08/2018 Sneeuwschaap 6892 2023 ഒക്ടോബർ 26
7 ആബിദ് ഹസൻ സഫ്രാണി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 15/08/2018 InternetArchiveBot 12413 2022 സെപ്റ്റംബർ 7
8 ബാഘ ജതിൻ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 15/08/2018 InternetArchiveBot 11184 2023 ജൂലൈ 28
9 സർദാർ അജിത് സിങ് Arunsunilkollam 15/08/2018 MadPrav 11319 2019 ഫെബ്രുവരി 19
10 യുഗാന്തർ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 15/08/2018 Malikaveedu 10723 2021 ഒക്ടോബർ 24
11 സ്വരാജ് പാർട്ടി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 15/08/2018 Meenakshi nandhini 8073 2021 ഡിസംബർ 25
12 സൂററ്റ് പിളർപ്പ് സായി കെ ഷണ്മുഖം 15/08/2018 InternetArchiveBot 10266 2021 സെപ്റ്റംബർ 3
13 എസ്. ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാർ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 15/08/2018 InternetArchiveBot 12077 2022 സെപ്റ്റംബർ 15
14 രാം സിംഗ് താക്കുറി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 15/08/2018 157.46.218.206 6077 2020 ഒക്ടോബർ 11
15 അല്ലുറി സീതാരാമ രാജു മീനാക്ഷിനന്ദിനി 16/08/2018 Meenakshi nandhini 16589 2022 ജനുവരി 22
16 1922-ലെ റാംപ ലഹള മീനാക്ഷിനന്ദിനി 16/08/2018 Praveenp 74 2019 ഫെബ്രുവരി 22
17 യാനം അട്ടിമറി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 16/08/2018 InternetArchiveBot 8754 2021 ഓഗസ്റ്റ് 17
18 റോഷൻ സിംഗ് Arunsunilkollam 16/08/2018 MadPrav 6793 2019 ഫെബ്രുവരി 22
19 ശാന്തി ഘോഷ് Arunsunilkollam 16/08/2018 Meenakshi nandhini 12857 2022 ഡിസംബർ 18
20 താരകേശ്വർ ദസ്തിദാർ Arunsunilkollam 16/08/2018 Arunsunilkollam 7394 2018 ഓഗസ്റ്റ് 20
21 സിംല കോൺഫറൻസ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 16/08/2018 Irshadpp 5491 2023 ജൂലൈ 24
22 ഹെമു കലാനി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 16/08/2018 InternetArchiveBot 15121 2022 ഒക്ടോബർ 7
23 സഹജാനന്ദ് സരസ്വതി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 16/08/2018 InternetArchiveBot 17557 2023 നവംബർ 29
24 ഖുദായി ഖിദ്മത്ഗർ‎ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 16/08/2018 InternetArchiveBot 13473 2022 സെപ്റ്റംബർ 10
25 ഉല്ലാസ്കർ ദത്ത മീനാക്ഷിനന്ദിനി 16/08/2018 InternetArchiveBot 7640 2021 ഓഗസ്റ്റ് 11
26 ജയി രാജഗുരു Malikaveedu 16/08/2018 InternetArchiveBot 22884 2024 ജനുവരി 31
27 ബരീന്ദ്ര കുമാർ ഘോഷ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 16/08/2018 Malikaveedu 11251 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
28 ഖാദി ആന്റ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/08/2018 InternetArchiveBot 8226 2021 ഓഗസ്റ്റ് 12
29 രാം സിംഗ് കുക മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/08/2018 InternetArchiveBot 9206 2022 ഡിസംബർ 5
30 ക്രിപ്സ് മിഷൻ Arunsunilkollam 17/08/2018 InternetArchiveBot 31223 2023 നവംബർ 6
31 രവിശങ്കർ വ്യാസ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/08/2018 InternetArchiveBot 13303 2021 സെപ്റ്റംബർ 2
32 ജാവേർചന്ദ് മേഘാനി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/08/2018 InternetArchiveBot 11947 2023 ജനുവരി 14
33 കാബിനറ്റ് മിഷൻ Arunsunilkollam 17/08/2018 MadPrav 17610 2019 ഫെബ്രുവരി 19
34 സചീന്ദ്ര ബക്ഷി Arunsunilkollam 17/08/2018 InternetArchiveBot 9112 2021 ഓഗസ്റ്റ് 19
35 ബംഗാൾ വോളന്റിയേഴ്‌സ് Sreenandhini 17/08/2018 Meenakshi nandhini 6889 2022 ഡിസംബർ 18
36 രാജേന്ദ്ര ലാഹിരി Arunsunilkollam 18/08/2018 InternetArchiveBot 13547 2024 ജനുവരി 6
37 എസ്. സത്യമൂർത്തി‎ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/08/2018 InternetArchiveBot 27360 2022 ഒക്ടോബർ 17
38 ദിൻഷാ എഡുൾജി വച്ച മീനാക്ഷിനന്ദിനി 18/08/2018 InternetArchiveBot 14313 2022 ഡിസംബർ 22
39 ഫിറോസ്ഷാ മേത്ത മീനാക്ഷിനന്ദിനി 18/08/2018 InternetArchiveBot 19434 2022 ഒക്ടോബർ 13
40 ബാദ്റുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 18/08/2018 Irshadpp 106 2023 ഓഗസ്റ്റ് 13
41 പ്രഫുല്ല ചാക്കി Malikaveedu 18/08/2018 Malikaveedu 17824 2021 ഒക്ടോബർ 24
42 ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 18/08/2018 Wikiking666 16397 2022 ഓഗസ്റ്റ് 9
43 ചപ്പാത്തി പ്രസ്ഥാനം Arunsunilkollam 18/08/2018 Ajeeshkumar4u 10243 2023 ഓഗസ്റ്റ് 2
44 മ്യൂട്ടിനി മെമ്മോറിയൽ Arunsunilkollam 18/08/2018 InternetArchiveBot 6649 2021 ഓഗസ്റ്റ് 17
45 ശ്രിഷ് പാൽ Malikaveedu 18/08/2018 Malikaveedu 6419 2020 നവംബർ 29
46 മൊകാമ Malikaveedu 18/08/2018 MadPrav 10071 2019 ഫെബ്രുവരി 19
47 മരുതു പാണ്ടിയർ Malikaveedu 18/08/2018 Muralikrishna m 8455 2023 ഓഗസ്റ്റ് 8
48 എഫ് കികാൻ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 18/08/2018 Meenakshi nandhini 9334 2020 ജൂലൈ 4
49 മേജർ ഫ്യൂജിവാറ ഇവൈച്ചി‎ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 18/08/2018 InternetArchiveBot 11430 2022 സെപ്റ്റംബർ 15
50 ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ശ്രീനന്ദിനി 18/08/2018 Meenakshi nandhini 15466 2021 ഒക്ടോബർ 7
51 ഗോവാലിയ ടാങ്ക് Arunsunilkollam 19/08/2018 Meenakshi nandhini 7318 2018 സെപ്റ്റംബർ 21
52 ശരത് ചന്ദ്ര ബോസ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 19/08/2018 InternetArchiveBot 13189 2022 ഒക്ടോബർ 6
53 ഷഹീദ് സ്മാരകം, പട്ന Arunsunilkollam 19/08/2018 Adithyakbot 7701 2019 ഡിസംബർ 21
54 സർ ജെയിംസ് ഔട്ട്റാം, 1st ബാരോണെറ്റ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 19/08/2018 InternetArchiveBot 7114 2022 ഒക്ടോബർ 21
55 ഇന്ത്യാ വിഭജനകാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങൾ Arunsunilkollam 19/08/2018 InternetArchiveBot 22189 2023 ഓഗസ്റ്റ് 15
56 ഹുസൈൻ ഷഹീദ് സുഹ്റാവർദി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 19/08/2018 InternetArchiveBot 37476 2023 ജൂലൈ 24
57 അർച്ചിബാൾഡ് വാവെൽ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 19/08/2018 Meenakshi nandhini 12428 2019 ജൂൺ 9
58 ആസാദ് ഹിന്ദ് ബാങ്ക് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 19/08/2018 Meenakshi nandhini 5390 2018 ഒക്ടോബർ 2
59 കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് Arunsunilkollam 19/08/2018 InternetArchiveBot 9306 2022 സെപ്റ്റംബർ 15
60 ഷേർ-ഇ-ഹിന്ദ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 19/08/2018 InternetArchiveBot 2780 2022 ഒക്ടോബർ 21
61 ചമ്പാരൺ Malikaveedu 19/08/2018 InternetArchiveBot 10904 2022 സെപ്റ്റംബർ 15
62 അനുഗ്രഹ് നാരായൺ സിൻഹ Malikaveedu 19/08/2018 InternetArchiveBot 5464 2021 സെപ്റ്റംബർ 4
63 ശ്രീ പരശുരാമ വരപ്രസാദ്റാവു നായിഡു മീനാക്ഷിനന്ദിനി 20/08/2018 Meenakshi nandhini 4412 2018 ഓഗസ്റ്റ് 20
64 സമതം കിസ്തയ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 20/08/2018 Meenakshi nandhini 7024 2018 ഓഗസ്റ്റ് 20
65 രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ Arunsunilkollam 20/08/2018 InternetArchiveBot 26022 2023 ഓഗസ്റ്റ് 30
66 രമേഷ് ചന്ദ്ര ധാ Malikaveedu 20/08/2018 InternetArchiveBot 12475 2023 ജനുവരി 21
67 വൈപ്പർ ദ്വീപ് Arunsunilkollam 20/08/2018 InternetArchiveBot 16473 2022 ഒക്ടോബർ 15
68 ഗാന്ധി ബ്രിഗേഡ് (റെജിമെന്റ്) മീനാക്ഷിനന്ദിനി 20/08/2018 Meenakshi nandhini 2352 2018 സെപ്റ്റംബർ 26
69 ഷാ നവാസ് ഖാൻ (ജനറൽ) മീനാക്ഷിനന്ദിനി 20/08/2018 InternetArchiveBot 14978 2022 സെപ്റ്റംബർ 10
70 ദി ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് Arunsunilkollam 20/08/2018 InternetArchiveBot 12226 2022 ഒക്ടോബർ 2
71 കുയിലി Sajithbhadra 20/08/2018 InternetArchiveBot 7767 2023 ഏപ്രിൽ 24
72 ഇന്ത്യൻ ഹോം റൂൾ സൊസൈറ്റി Arunsunilkollam 21/08/2018 MadPrav 7113 2019 ഫെബ്രുവരി 19
73 മാലിക് മുനാവർ ഖാൻ അവാൻ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 21/08/2018 InternetArchiveBot 9297 2023 ജനുവരി 16
74 താഷ്കെന്റ് ഉടമ്പടി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 21/08/2018 InternetArchiveBot 17453 2023 ജനുവരി 15
75 എസ്.ആർ. റാണ Arunsunilkollam 21/08/2018 Kgsbot 21137 2021 ഫെബ്രുവരി 1
74 തർക്കേശ്വരി സിൻഹ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 21/08/2018 InternetArchiveBot 10844 2022 സെപ്റ്റംബർ 11
75 ദുവൂറി സുബ്ബമ്മ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 21/08/2018 Malikaveedu 6884 2020 ജൂലൈ 10
76 ബന്ദേ മാതരം (പാരീസ് പ്രസിദ്ധീകരണം) Arunsunilkollam 21/08/2018 MadPrav 4012 2019 ഫെബ്രുവരി 21
77 തൽവാർ Arunsunilkollam 21/08/2018 Meenakshi nandhini 4226 2018 സെപ്റ്റംബർ 24
78 പുലി തേവർ Sajithbhadra 21/08/2018 Vijayanrajapuram 2526 2018 ഓഗസ്റ്റ് 21
79 പാരീസ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി Arunsunilkollam 21/08/2018 Adithyakbot 7877 2019 ഡിസംബർ 21
80 താരാ സിംഗ് (ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്)‎ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 21/08/2018 Meenakshi nandhini 12800 2021 ഒക്ടോബർ 3
81 ആനന്ദചർലു‎ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 21/08/2018 Adithyakbot 6041 2019 ഡിസംബർ 21
82 സത്യപാൽ ഡാങ്‎ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 21/08/2018 InternetArchiveBot 16711 2022 ഒക്ടോബർ 21
83 ക്രിസ്തുമസ് ഡേ പ്ലോട്ട്‎ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 21/08/2018 InternetArchiveBot 10166 2022 ഒക്ടോബർ 10
84 മോഹിത് മോയിട്ര ‎ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 22/08/2018 Meenakshi nandhini 4296 2018 ഓഗസ്റ്റ് 22
85 ദി ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ Arunsunilkollam 22/08/2018 InternetArchiveBot 13642 2021 ഓഗസ്റ്റ് 14
86 രാജ സുബോധ് ചന്ദ്ര മാലിക്‎ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 22/08/2018 InternetArchiveBot 7501 2022 ഒക്ടോബർ 20
87 ആസാദ് ഹിന്ദ് റേഡിയോ Sreenandhini 22/08/2018 InternetArchiveBot 5942 2024 ജനുവരി 29
88 സത്യേന്ദ്ര ചന്ദ്ര മിത്ര മീനാക്ഷിനന്ദിനി 22/08/2018 Meenakshi nandhini 3788 2020 ഏപ്രിൽ 30
89 ഗണേഷ് ഘോഷ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 22/08/2018 Meenakshi nandhini 6767 2020 ജൂലൈ 1
90 ജാദുഗോപാൽ മുഖർജി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 22/08/2018 Meenakshi nandhini 14777 2022 സെപ്റ്റംബർ 26
91 അംബിക ചക്രബർത്തി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 22/08/2018 Meenakshi nandhini 4203 2018 ഓഗസ്റ്റ് 22
92 പ്രതുൽ ചന്ദ്ര ഗാംഗുലി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 22/08/2018 Meenakshi nandhini 2756 2018 ഓഗസ്റ്റ് 22
93 വെല്ലൂർ കലാപം Arunsunilkollam 22/08/2018 InternetArchiveBot 25678 2021 ഓഗസ്റ്റ് 19
94 പുലിൻ ബെഹാരി ദാസ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 22/08/2018 MadPrav 16804 2019 ഫെബ്രുവരി 19
95 മോത്തിലാൽ റോയി Arunsunilkollam 23/08/2018 Meenakshi nandhini 8234 2020 ഓഗസ്റ്റ് 22
96 ദി ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് Arunsunilkollam 23/08/2018 Arunsunilkollam 8308 2018 ഓഗസ്റ്റ് 23
97 ഭവഭൂഷൺ മിത്ര മീനാക്ഷിനന്ദിനി 23/08/2018 Malikaveedu 13599 2023 ജൂൺ 1
98 മഘ്ഫൂർ അഹ്മദ് ആജാസി Malikaveedu 23/08/2018 Muralikrishna m 3778 2023 ഓഗസ്റ്റ് 29
99 രാംബ്രിക്ഷ് ബെനിപ്പൂരി Malikaveedu 23/08/2018 Sreenandhini 5120 2018 ഓഗസ്റ്റ് 23
100 ജതീന്ദ്രനാഥ് ദാസ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 23/08/2018 InternetArchiveBot 13575 2022 ഡിസംബർ 3
101 നീൽ പ്രതിമ സത്യാഗ്രഹം Arunsunilkollam 23/08/2018 InternetArchiveBot 7319 2021 ഓഗസ്റ്റ് 14
101 നിരാലംബ സ്വാമി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 23/08/2018 Malikaveedu 13595 2019 ഓഗസ്റ്റ് 22
102 അലിപ്പൂർ ബോംബ് കേസ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 23/08/2018 WikiBayer 9333 2023 ജൂൺ 25
103 എ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് പിജിയൻസ് Arunsunilkollam 24/08/2018 InternetArchiveBot 11055 2022 ഒക്ടോബർ 16
104 ദമ്മനപള്ളി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 24/08/2018 InternetArchiveBot 3921 2023 ഒക്ടോബർ 12
105 ദുർഗ്ഗാവതി ദേവി Arunsunilkollam 24/08/2018 Kalesh 12597 2023 മാർച്ച് 2
106 അബ്ബാസ് ത്യാബ്ജി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 24/08/2018 Irshadpp 94 2023 ഓഗസ്റ്റ് 13
107 ധരസന സത്യാഗ്രഹം മീനാക്ഷിനന്ദിനി 25/08/2018 InternetArchiveBot 6178 2022 സെപ്റ്റംബർ 15
108 സചിന്ദ്ര നാഥ് സന്യാൽ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 25/08/2018 Meenakshi nandhini 11326 2020 ഫെബ്രുവരി 29
109 കോമരം ഭീം മീനാക്ഷിനന്ദിനി 25/08/2018 InternetArchiveBot 12632 2024 ഫെബ്രുവരി 7
110 ഇന്ത്യൻ ലീജിയൺ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 25/08/2018 InternetArchiveBot 22389 2023 മാർച്ച് 15
111 മന്മഥ് നാഥ് ഗുപ്ത Arunsunilkollam 26/08/2018 InternetArchiveBot 18516 2024 ഫെബ്രുവരി 19
112 താന്തിയാ ഭിൽ Malikaveedu 26/08/2018 Malikaveedu 20277 2022 സെപ്റ്റംബർ 6
113 നർഹരി പരീഖ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 26/08/2018 Meenakshi nandhini 7463 2018 ഓഗസ്റ്റ് 26
114 ഗാന്ധിഗിരി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 26/08/2018 InternetArchiveBot 5962 2021 ഓഗസ്റ്റ് 29
115 മണികർണ്ണിക: ദ ക്വീൻ ഓഫ് ഝാൻസി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 27/08/2018 Kiran Gopi 7482 2021 നവംബർ 12
116 ഭഗവതി ചരൺ വോഹ്റ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 27/08/2018 Meenakshi nandhini 9223 2018 ഓഗസ്റ്റ് 27
116 ജുഗന്തർ പത്രിക മീനാക്ഷിനന്ദിനി 27/08/2018 Meenakshi nandhini 5922 2019 ജൂൺ 5
117 ഭാരത് സ്ത്രീ മഹാമണ്ഡൽ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 28/08/2018 ShajiA 2388 2018 ഒക്ടോബർ 15
118 അബിനാശ് ചന്ദ്ര ഭട്ടാചാര്യ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 28/08/2018 InternetArchiveBot 6866 2022 ഒക്ടോബർ 16
119 ഭൂപേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത മീനാക്ഷിനന്ദിനി 28/08/2018 Malikaveedu 9166 2020 ഡിസംബർ 10
120 പി. കാക്കൻ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 28/08/2018 Kiran Gopi 12758 2022 മാർച്ച് 3
121 കോവായി സുബ്രി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 28/08/2018 Malikaveedu 6814 2020 സെപ്റ്റംബർ 23
122 വേദരത്നം അപ്പാക്കുട്ടി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 28/08/2018 InternetArchiveBot 5418 2024 മാർച്ച് 15
123 സരല ബെൻ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 29/08/2018 InternetArchiveBot 24443 2022 ഡിസംബർ 24
124 ഈസ്റ്റിന്ത്യ_ഹൗസ് Ranjithsiji 29/08/2018 InternetArchiveBot 14621 2024 ഏപ്രിൽ 5
124 സേവാഗ്രാം മീനാക്ഷിനന്ദിനി 29/08/2018 Adithyakbot 11641 2019 ഡിസംബർ 21
125 മിത്ര ബിർ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 29/08/2018 Meenakshi nandhini 1502 2018 ഓഗസ്റ്റ് 29
126 അമൽപ്രവാ ദാസ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 29/08/2018 InternetArchiveBot 6506 2021 ഓഗസ്റ്റ് 10
127 ജയശ്രീ രൈജി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 30/08/2018 InternetArchiveBot 5285 2023 നവംബർ 21
128 നിരഞ്ജൻ പാൽ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 31/08/2018 Meenakshi nandhini 4028 2019 മേയ് 23
129 ചാഖി ഖുൻഷിയ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 31/08/2018 Meenakshi nandhini 7511 2021 ജനുവരി 27
130 സുന്ദരി മോഹൻദാസ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 31/08/2018 InternetArchiveBot 11886 2021 ഓഗസ്റ്റ് 21
131 ആദി ധർമ്മം മീനാക്ഷിനന്ദിനി 01/09/2018 Arunsunilkollam 11855 2018 സെപ്റ്റംബർ 12
132 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ Dr.Santhosh Nelson 30/08/2018 103.155.223.46 5230 2023 സെപ്റ്റംബർ 14
133 സ്വരാജ് Dr.Santhosh Nelson 01/09/2018 InternetArchiveBot 7589 2022 ഒക്ടോബർ 7
134 റാവു തുലാ റാം Malikaveedu 01/09/2018 Meenakshi nandhini 3099 2018 സെപ്റ്റംബർ 10
135 അഞ്ജലൈ അമ്മാൾ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 01/09/2018 Meenakshi nandhini 5489 2018 സെപ്റ്റംബർ 1
136 ബർകത് അഹമ്മദ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 01/09/2018 Meenakshi nandhini 5494 2022 ഒക്ടോബർ 7
137 അഹ്മദുല്ലാ ഷാ Malikaveedu 01/09/2018 2401:4900:51F9:87B3:9B2F:4706:D050:4012 2980 2023 ഏപ്രിൽ 10
138 ചിനാട്ട് യുദ്ധം മീനാക്ഷിനന്ദിനി 01/09/2018 InternetArchiveBot 6165 2021 ഓഗസ്റ്റ് 13
139 ടിറ്റുമിർ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 02/09/2018 Meenakshi nandhini 12051 2022 ഡിസംബർ 17
140 ദ്വാരകനാഥ് ടാഗോർ Dr.Santhosh Nelson 02/09/2018 MadPrav 8888 2019 ഫെബ്രുവരി 19
141 രാസമ്മ ഭൂപാലൻ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 03/09/2018 InternetArchiveBot 6288 2021 ഓഗസ്റ്റ് 17
142 നസിം മിർസ ചേഞ്ചസി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 03/09/2018 Johnchacks 9974 2021 ഡിസംബർ 19
143 റാംജി മാലോജി സക്പാൽ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 03/09/2018 Jacob.jose 4849 2019 ജനുവരി 9
144 മോഹൻ ധരിയ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 04/09/2018 InternetArchiveBot 10154 2022 ഒക്ടോബർ 5
145 ഗരിമെല്ല സത്യനാരായണ Malikaveedu 04/09/2018 Meenakshi nandhini 5926 2019 ജൂലൈ 2
146 നെല്ലി സെൻഗുപ്ത Malikaveedu 04/09/2018 Meenakshi nandhini 3078 2019 സെപ്റ്റംബർ 28
147 ജി. എസ്. ഖാപാർഡെ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 05/09/2018 InternetArchiveBot 5289 2022 ഒക്ടോബർ 18
148 ചാപേക്കർ സഹോദരന്മാർ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 05/09/2018 Malikaveedu 5869 2018 സെപ്റ്റംബർ 5
149 ഭൂലഭായ് ദേശായി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 05/09/2018 Vivek Thazhathattil 5576 2022 ഒക്ടോബർ 15
150 കാസി ജലീൽ അബ്ബാസി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 05/09/2018 InternetArchiveBot 8507 2022 ഒക്ടോബർ 17
151 മനുഭായ് ഷാ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 05/09/2018 InternetArchiveBot 7833 2022 ഒക്ടോബർ 4
152 കരംചന്ദ് ഗാന്ധി Malikaveedu 05/08/2018 Malikaveedu 13332 2021 ഒക്ടോബർ 3
153 ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 06/09/2018 Meenakshi nandhini 2893 2018 സെപ്റ്റംബർ 6
154 ബാദൽ ഗുപ്ത Arunsunilkollam 06/09/2018 Arunsunilkollam 10407 2018 സെപ്റ്റംബർ 9
155 നർഹർ വിഷ്ണു ഗാഡ്ഗിൽ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 07/09/2018 Meenakshi nandhini 6473 2020 ഓഗസ്റ്റ് 3
156 മണിബെൻ കര മീനാക്ഷിനന്ദിനി 07/09/2018 InternetArchiveBot 7197 2021 ഓഗസ്റ്റ് 16
157 എസ്.എസ് മാവേരിക് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 08/09/2018 InternetArchiveBot 7321 2023 ജനുവരി 2
158 വീരൻ സുന്ദരലിംഗം മീനാക്ഷിനന്ദിനി 08/09/2018 InternetArchiveBot 4870 2022 ഒക്ടോബർ 6
159 ഊമയ്തുരൈ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 08/09/2018 InternetArchiveBot 6270 2022 സെപ്റ്റംബർ 15
160 ദിനേശ് ഗുപ്ത ശ്രീനന്ദിനി 08/08/2018 Meenakshi nandhini 8345 2019 ഓഗസ്റ്റ് 11
161 ആനി ലാർസൻ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 08/09/2018 InternetArchiveBot 5402 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
162 കേശബ് ചക്രവർത്തി Arunsunilkollam 09/09/2018 InternetArchiveBot 8949 2023 ഓഗസ്റ്റ് 26
163 രാമകൃഷ്ണ ബിശ്വാസ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 09/09/2018 Gnoeee 4825 2018 സെപ്റ്റംബർ 9
164 ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുടെ വിശേഷണങ്ങൾ Arunsunilkollam 09/09/2018 InternetArchiveBot 11526 2022 ഒക്ടോബർ 16
165 നന്ദ് ലാൽ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 10/09/2018 Meenakshi nandhini 5919 2021 ജനുവരി 28
166 സി.എഫ്. ആൻഡ്രൂസ് Arunsunilkollam 10/09/2018 InternetArchiveBot 22849 2023 സെപ്റ്റംബർ 16
167 ലാലാ രാം പ്രകാശ് ഗുപ്ത മീനാക്ഷിനന്ദിനി 10/09/2018 Meenakshi nandhini 12985 2020 സെപ്റ്റംബർ 16
168 സേവാ സിംഗ് തിക്രിവാല മീനാക്ഷിനന്ദിനി 11/09/2018 Meenakshi nandhini 2538 2018 സെപ്റ്റംബർ 11
169 ജതീന്ദ്ര മോഹൻ സെൻഗുപ്ത Arunsunilkollam 11/09/2018 Meenakshi nandhini 15473 2020 ഓഗസ്റ്റ് 20
170 ടിപ്പു ഷാ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 11/09/2018 Meenakshi nandhini 6215 2022 സെപ്റ്റംബർ 26
171 പ്രേമാനന്ദ ദത്ത Arunsunilkollam 11/09/2018 MadPrav 10594 2019 ഫെബ്രുവരി 19
172 ജേക്കബ്ബിൻ ക്ലബ് ഓഫ് മൈസൂർ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 12/09/2018 Meenakshi nandhini 5264 2022 ഡിസംബർ 16
173 ഇറാം കൂട്ടക്കൊല Arunsunilkollam 12/09/2018 InternetArchiveBot 12956 2023 ഡിസംബർ 14
174 മാവീരൻ അലഗമുത്ത് കോൺ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 13/09/2018 Sankaryadhav29 4251 2022 ജൂലൈ 16
175 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരക്കാരുടെ പട്ടിക മീനാക്ഷിനന്ദിനി 13/09/2018 2409:4073:303:5434:0:0:1A6F:A8A5 32539 2022 ഡിസംബർ 9
176 റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് Dr.Santhosh Nelson 13/09/2018 InternetArchiveBot 13546 2021 സെപ്റ്റംബർ 2
177 പൈന മീനാക്ഷിനന്ദിനി 13/09/2018 Meenakshi nandhini 10082 2022 ഡിസംബർ 22
178 ഫ്രഞ്ച് ഇന്ത്യ അജിത്ത്.എം.എസ് 13/09/2018 117.241.231.56 18987 2023 മാർച്ച് 5
179 പ്രേം സഹകൽ Dr.Santhosh Nelson 14/09/2018 Irshadpp 7741 2023 മാർച്ച് 15
180 ടിറോത് സിംഗ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 14/09/2018 InternetArchiveBot 8864 2021 ഓഗസ്റ്റ് 13
181 ആംഗ്ലോ-ഖാസി യുദ്ധം Dr.Santhosh Nelson 14/09/2018 InternetArchiveBot 1963 2021 ഓഗസ്റ്റ് 10
182 ശംഭു ദത്ത് ശർമ്മ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 14/09/2018 Meenakshi nandhini 6079 2018 സെപ്റ്റംബർ 14
183 നീല ദർപൻ Dr.Santhosh Nelson 15/09/2018 Meenakshi nandhini 8499 2018 സെപ്റ്റംബർ 15
184 കുശാൽ കൊൻവർ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 15/09/2018 2409:4073:4E1A:4566:BD14:FC98:4288:7778 7127 2022 ഓഗസ്റ്റ് 7
185 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്, 1935 അജിത്ത്.എം.എസ് 15/09/2018 InternetArchiveBot 15220 2022 ഒക്ടോബർ 11
186 ഉബൈദുള്ള സിന്ധി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 16/09/2018 Slowking4 8285 2020 ഓഗസ്റ്റ് 21
187 ബൈക്കുന്ത ശുക്ല മീനാക്ഷിനന്ദിനി 16/09/2018 MadPrav 5502 2019 ഫെബ്രുവരി 19
188 ഭൂപേന്ദ്ര കുമാർ ദത്ത മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/09/2018 Meenakshi nandhini 6750 2018 സെപ്റ്റംബർ 17
188 ബസാവൺ സിംഗ് (സിൻഹ) മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/09/2018 Meenakshi nandhini 5809 2020 ഡിസംബർ 26
189 സുരേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/09/2018 Malikaveedu 7482 2020 സെപ്റ്റംബർ 19
190 ബന്ദെ മാതരം (പ്രസിദ്ധീകരണം) മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/09/2018 Meenakshi nandhini 2505 2020 ഏപ്രിൽ 14
191 പ്രമാഥനാഥ് മിത്ര മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/09/2018 Meenakshi nandhini 1941 2018 സെപ്റ്റംബർ 17
192 ഹെംചന്ദ്ര കനൺഗോ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/09/2018 InternetArchiveBot 4255 2021 സെപ്റ്റംബർ 4
193 സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസു മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/09/2018 InternetArchiveBot 8599 2022 ഒക്ടോബർ 6
194 ബസന്ത കുമാർ ബിശ്വാസ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/09/2018 CharlesWain 6158 2023 ജൂലൈ 10
195 ആൻഡ്രൂ ഹെൻഡേഴ്സൺ ലീത്ത് ഫ്രെയ്സർ അജിത്ത്.എം.എസ് 17/09/2018 AJITH MS 5634 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
196 താരക് നാഥ് ദാസ് അജിത്ത്.എം.എസ് 17/09/2018 InternetArchiveBot 34031 2022 നവംബർ 28
197 കനയിലാൽ ദത്ത മീനാക്ഷിനന്ദിനി 18/09/2018 InternetArchiveBot 8306 2021 ഓഗസ്റ്റ് 11
198 പ്രമോദ് രഞ്ജൻ ചൗധരി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 18/09/2018 Ajeeshkumar4u 5457 2024 ജനുവരി 2
199 ഹിന്ദു-ജർമ്മൻ ഗൂഢാലോചന മീനാക്ഷിനന്ദിനി 19/09/2018 InternetArchiveBot 23665 2022 ഒക്ടോബർ 7
200 അമരേന്ദ്രനാഥ് ചാറ്റർജി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 20/09/2018 Meenakshi nandhini 5518 2018 സെപ്റ്റംബർ 20
201 ഗോദാവരി പരുലേക്കർ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 21/09/2018 InternetArchiveBot 4276 2024 മേയ് 4
202 അതുൽകൃഷ്ണ ഘോഷ് അജിത്ത്.എം.എസ് 21/09/2018 AJITH MS 9479 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
203 എസ്.ആർ. രാമസ്വാമി Dr.Santhosh Nelson 22/09/2018 CommonsDelinker 12840 2023 ഡിസംബർ 18
204 മൗലവി ലിയാഖത്ത് അലി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 22/09/2018 MadPrav 4919 2019 ഫെബ്രുവരി 19
205 സുശീല ചെയിൻ ട്രെഹാൻ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 23/09/2018 Meenakshi nandhini 4860 2018 സെപ്റ്റംബർ 23
206 മഹമൂദ് അൽ ഹസൻ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 24/09/2018 InternetArchiveBot 7160 2022 ഒക്ടോബർ 20
207 ബിപിൻ ബീഹാറി ഗാംഗുലി അജിത്ത്.എം.എസ് 24/09/2018 AJITH MS 3272 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
208 ഫ്രീ ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 25/09/2018 InternetArchiveBot 2834 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15
209 ഹെൻറി ഹിൻഡമാൻ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 25/09/2018 Meenakshi nandhini 9304 2018 സെപ്റ്റംബർ 25
210 ശ്രിഷ്‍ ചന്ദ്ര മിത്ര Malikaveedu 25/09/2018 InternetArchiveBot 6944 2021 ഓഗസ്റ്റ് 19
211 ഹരിദാസ് ദത്ത Malikaveedu 25/09/2018 Meenakshi nandhini 2107 2020 മേയ് 15
212 ധാക്ക അനുശീലൻ സമിതി അജിത്ത്.എം.എസ് 25/09/2018 AJITH MS 4635 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
213 ബാരിസൽ ഗൂഢാലോചന കേസ് അജിത്ത്.എം.എസ് 25/09/2018 AJITH MS 5338 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
214 ഹൗറ-സിബ്പൂർ ഗൂഢാലോചന കേസ് അജിത്ത്.എം.എസ് 25/09/2018 AJITH MS 8702 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
215 റോബർട്ട് നാഥൻ (രഹസ്യന്വേഷണവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ) അജിത്ത്.എം.എസ് 25/09/2018 AJITH MS 10934 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
216 റോഡാ കമ്പനിയുടെ ആയുധമോഷണസംഭവം അജിത്ത്.എം.എസ് 25/09/2018 AJITH MS 15580 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
217 ജോൺ ആർനോൾഡ് വോളിങ്കർ അജിത്ത്.എം.എസ് 25/09/2018 AJITH MS 4270 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
218 അംബുജമ്മാൾ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 26/09/2018 Meenakshi nandhini 14097 2020 സെപ്റ്റംബർ 16
219 ഡിഫൻസ് ഒാഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1915 Dr.Santhosh Nelson 26/09/2018 0 മേയ് 22
220 നെഹ്റു ബ്രിഗേഡ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 27/09/2018 Meenakshi nandhini 1953 2020 ഏപ്രിൽ 20
221 ഹ്യൂ ടോയ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 27/09/2018 Meenakshi nandhini 4908 2021 ഒക്ടോബർ 7
222 ബഹാദൂർ ഗ്രൂപ്പ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 27/09/2018 Meenakshi nandhini 1810 2021 ജനുവരി 27
223 കർണാടക ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ സംയുക്തസംഘം മീനാക്ഷിനന്ദിനി 28/09/2018 InternetArchiveBot 4805 2022 ഒക്ടോബർ 18
224 റാഫി അഹമദ് കിഡ്വായി Dr.Santhosh Nelson 28/09/2018 Archanaphilip2002 9494 2023 ജൂലൈ 7
225 പ്രഭാവതി ദേവി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 29/09/2018 InternetArchiveBot 4139 2024 ഏപ്രിൽ 1
226 യമുന കർജി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 29/09/2018 InternetArchiveBot 4468 2021 ഓഗസ്റ്റ് 17
227 ലക്ഷ്മി രാമൻ ആചാര്യ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 29/09/2018 InternetArchiveBot 5691 2021 ഓഗസ്റ്റ് 18
228 പൂർണ്ണിമ ബാനർജി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 29/09/2018 Meenakshi nandhini 5028 2018 സെപ്റ്റംബർ 29
229 ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസി അജിത്ത്.എം.എസ് 29/09/2018 AJITH MS 11836 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
230 ഗാന്ധിസം അജിത്ത്.എം.എസ് 29/09/2018 InternetArchiveBot 6861 2023 ഒക്ടോബർ 1
231 ബംഗാൾ സൈന്യം അജിത്ത്.എം.എസ് 29/09/2018 InternetArchiveBot 14729 2023 ഡിസംബർ 14
232 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അജിത്ത്.എം.എസ് 29/09/2018 AJITH MS 8236 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
233 വിത്തൽ ലക്ഷ്മൺ കോട്ട്‌വാൽ അജിത്ത്.എം.എസ് 29/09/2018 AJITH MS 9099 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
234 ദേബ ഗുപ്ത അജിത്ത്.എം.എസ് 29/09/2018 AJITH MS 4387 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
235 ചിറ്റപ്രിയ റായ് ചൗധരി അജിത്ത്.എം.എസ് 29/09/2018 AJITH MS 8333 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
236 രജത് സെൻ അജിത്ത്.എം.എസ് 29/09/2018 AJITH MS 4692 2023 ഓഗസ്റ്റ് 4
238 ജയ്റാംദാസ് ദൗലത്റാം മീനാക്ഷിനന്ദിനി 30/09/2018 InternetArchiveBot 5127 2021 ഓഗസ്റ്റ് 13
239 വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മൻ (ചിത്രം) മീനാക്ഷിനന്ദിനി 30/09/2018 Meenakshi nandhini 7083 2019 ജൂൺ 3
240 സ്നേഹലത റെഡ്ഡി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 30/09/2018 Meenakshi nandhini 7035 2022 ജൂലൈ 24
241 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസംഗം മീനാക്ഷിനന്ദിനി 1/09/2018 CommonsDelinker 2543 2024 മേയ് 10
242 എം. സി. ദാവാർ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 2/09/2018 InternetArchiveBot 8364 2021 ഓഗസ്റ്റ് 11
243 സാവിത്രി ദേവി‎ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 2/09/2018 Meenakshi nandhini 17920 2021 ഒക്ടോബർ 2
244 ഇൽബർട്ട് ബിൽ Dr.Santhosh Nelson 2/10/2018 Meenakshi nandhini 10168 2018 ഒക്ടോബർ 2
245 ഫിലിപ്പ് മേസൺ മീനാക്ഷിനന്ദിനി 2/09/2018 InternetArchiveBot 5460 2021 സെപ്റ്റംബർ 9
246 ക്വിസ്സ ഖവാനി ബസാർ കൂട്ടക്കൊല ഹിരുമോൻ 2/09/2018 InternetArchiveBot 9543 2021 ഓഗസ്റ്റ് 12

വികസിപ്പിച്ച ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം 11 ലേഖനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു. ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദത്താളുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

വികസിപ്പിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

വികസിപ്പിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ സന്ദർശനവിവരങ്ങൾ
നമ്പർ താൾ വികസിപ്പിച്ചത് തീയതി ഒടുവിൽ തിരുത്തിയ
ഉപയോക്താവ്
നിലവിലുള്ള
വലിപ്പം
ഒടുവിൽ തിരുത്തിയ
തീയതി
1 ചെമ്പൻ പോക്കർ അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം ഓഗസ്റ്റ് 15 2409:40F3:1099:BBA7:8000:0:0:0 6054 2023 ഡിസംബർ 30
2 ഝാൻസി റാണി Malikaveedu ഓഗസ്റ്റ് 16 Pradeep717 45528 2024 മാർച്ച് 7
3 ബഹാദൂർഷാ സഫർ Malikaveedu ഓഗസ്റ്റ് 19 Fairoz Pinarayi 83766 2022 ഡിസംബർ 13
4 സാത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം ഓഗസ്റ്റ് 21 Sreenandhini 8120 2018 ഒക്ടോബർ 29
5 കമലാദേവി ചതോപാധ്യായ Malikaveedu ഓഗസ്റ്റ് 26 2401:4900:32EB:62C2:B2E9:5355:1423:1E46 7776 2021 ഓഗസ്റ്റ് 1
6 പിംഗളി വെങ്കയ്യ Malikaveedu ഓഗസ്റ്റ് 26 MadPrav 3887 2019 ഫെബ്രുവരി 19
7 സരളാദേവി ചൗഥുരാണി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 28/08/2018 Meenakshi nandhini 5359 2020 ഓഗസ്റ്റ് 30
8 ബാരിസ്റ്റർ ജോർജ് ജോസഫ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 31/08/2018 InternetArchiveBot 15774 2023 ജനുവരി 16
9 നാനാ സാഹിബ് Malikaveedu 09/09/2018 2402:3A80:4228:F3A1:C541:782A:9BA1:B400 43755 2023 ഒക്ടോബർ 26
10 ജോഗേഷ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/08/2018 Irshadpp 4016 2022 മേയ് 7
11 ശിബ്‌ദാസ് ഘോഷ് മീനാക്ഷിനന്ദിനി 17/08/2018 InternetArchiveBot 8842 2021 ഓഗസ്റ്റ് 19

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കേണ്ട {{ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2018|created=yes}} എന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
{{ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2018|created=yes}}

നിലവിലുള്ള ലേഖനം വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേ ഫലകം തന്നെയാണു ചേർക്കേണ്ടതു്. എന്നാൽ അതിൽ created എന്നതിനു പകരം expanded എന്നായിരിക്കണം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതു്. അതായതു്:

{{ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2018|expanded=yes}}

അപ്പോൾ സംവാദത്താളിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം:

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം താരകം 2018
2018 ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 2018 ഒക്ടോബർ 2 വരെ നടന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2018 പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
---(ഒപ്പ്)

പദ്ധതി അവലോകനം[തിരുത്തുക]