വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമോത്സവം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

2012 ഏപ്രിൽ മാസം കൊല്ലത്ത് വെച്ച് വിക്കി പ്രവർത്തകരുടെയും പൊതു ജനങ്ങളുടെയും അഞ്ചാമത്ത് സംഗമം നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നു.

സംഗമത്തിന്റെ പേര്[തിരുത്തുക]

2012 ജനുവരി 3 മുതൽ ജനുവരി 10 രാത്രി പതിനിന്ന് മണിവരെ ഉപയോക്തക്കൾക്ക് സംഗമത്തിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് 31 നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു, അവ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന താളിൽ ലഭ്യമാണ്.

സംഗമത്തിന്റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ[തിരുത്തുക]

നിർദ്ദേശിച്ച പേരുകൾ വിക്കിഉപയോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി 2012 ജനുവരി 14 ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു . ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടിയത് വിക്കിസംഗമോത്സവം 2012 എന്ന പേരാണ്. ആയതിനാൽ ഇനി മുതൽ ഈ കൂട്ടായ്മ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2012 എന്നറിയപ്പെടും. വോട്ടെടുപ്പിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഫലപ്രഖ്യാപനം താളിൽ കാണാം.

വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ[തിരുത്തുക]

വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ലോഗോയ്‌ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടന്ന് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വോട്ടും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന് അനിയോജ്യമായ ഒരു ലോഗോ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

പ്രധാന താൾ[തിരുത്തുക]