വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ലിംഗഅസമത്വം കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണ് വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019.

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം, വിക്കിലൗസ് ലൗ പദ്ധതി എന്നിവയോട് ചേർന്നാണ് ഈ ലേഖന തിരുത്തൽയജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ മെറ്റാ പേജ് ഇവിടെ.

ഇതുവരെ 526 ലേഖനങ്ങൾ

ഈ താൾ പുതുക്കുക
തത്സമയ വിവരങ്ങൾക്കും അവലോകനത്തിനും വിക്കി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുക.
ഔട്ട്റീച്ച് ഡാഷ്ബോർഡിലെ ഇവന്റ് വിവരങ്ങൾ

ലേഖനങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഫൗണ്ടൻ ടൂളിൽ ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

വിഷയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ വനിതകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെയും, വനിതകളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളുടെയും എണ്ണവും ഗുണനിലവാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വനിതകളെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെടേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തും, നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയും, യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പുതിയ വനിതാ ഉപയോക്താക്കളെ വിക്കിപീഡിയ തിരുത്താൻ സഹായിച്ചുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കുചേരാനാവും. ലിംഗവിവേചനത്തെക്കുറിച്ചും തുല്യതയ്കായുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോക്താക്കളായ എല്ലാവർക്കും ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ സഹകരിക്കാവുന്നതാണ്. വനിതകളും മറ്റുലിംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ലേഖനവും ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പ്രധാന ഫോക്കസ് താഴെപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കാണ്.

 • ഫെമിനിസം
 • വനിതകളുടെ ജീവചരിത്രം
 • ലിംഗസമത്വം അടിസ്ഥാനമായ വിഷയങ്ങൾ

സമ്മാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • 5 ലേഖനങ്ങളെങ്കിലും എഴുതുന്ന ലേഖകർക്ക് വിക്കിവിമെന്റെ വകയായി പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ അയക്കുന്നതാണ്.

നിയമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • ലേഖനം മിനിമം 300 വാക്കുകൾ അടങ്ങിയതായിരിക്കണം. 3000 ബൈറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങളുടെ ആധിക്യം കുറക്കാനാണിത്.
 • ലേഖനത്തിന് യാന്ത്രിക പരിഭാഷയേക്കാളും നല്ലരീതിയിൽ വായിക്കാവുന്ന ഭാഷ ഉള്ളതായിരിക്കണം.
 • ഫെബ്രുവരി 10 നും മാർച്ച് 31 നും ഇടക്ക് ആയിരിക്കണം ലേഖനം നിർമ്മിച്ചത്.
 • ശ്രദ്ധേയത നയം പിൻതുടരുന്ന ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം നിർമ്മിക്കേണ്ടത്..
 • ലേഖനത്തിന് ആവശ്യത്തിന് അവലംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലേഖനത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റ് അവലംബങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതായിരിക്കണം.
 • സ്ത്രീ, ഫെമിനിസം, ലിംഗസമത്വം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പെടുന്നതായിരിക്കണം ലേഖനം.
 • പകർപ്പവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ, കോപ്പിഎഴുത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തമായ ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം.
 • പട്ടികകൾ, ലിസ്റ്റുകൾ മുതലായവയെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
 • ഒരു സംഘാടകൻ എഴുതുന്ന ലേഖനം മറ്റ് സംഘാടകൻ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്.

സംഘാടനം[തിരുത്തുക]

പങ്കെടുക്കുന്നവർ[തിരുത്തുക]

തുടങ്ങാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പരിഭാഷപ്പെടുത്താവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ മലയാളം
en:Love marriage പ്രണയ വിവാഹം
en:Child marriage in India ഇന്ത്യയിലെ ശൈശവ വിവാഹം
en:Child marriage among Muslims in Kerala കേരളത്തിലെ മുസ്ലീങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ശൈശവവിവാഹം
en:Child Marriage Restraint Act ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം
en:Chinnari Pellikuthuru ചിന്നരി പെല്ലിക്കുത്തുറു
en:The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 ശൈശവവിവാഹ നിരോധന നിയമം, 2006
en:The Hindu Marriage Act, 1955 ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമം
en:Hindu Widows' Remarriage Act, 1856 ഹിന്ദു വിധവാ പുനർവിവാഹ നിയമം, 1856
en:Malabar Marriage Act, 1896 മലബാർ വിവാഹ നിയമം, 1896
en:Marriage Laws Amendment Bill വിവാഹനിയമ ഭേദഗതി ബിൽ
en:Wu Zetian Wu Zetian
en:Alice Coachman Alice Coachman

കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ കാണുക >>

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Female Biographies from India
en:Avnita Bir അവ്നിത ബിർ
en:Upinderjit Kaur ഉപീന്ദർജിത് കൗർ
en:Bebe Nanaki ബീബി നാനകി
en:Prem Lata Sharma പ്രേം ലത ശർമ്മ
en:Harsimrat Kaur Badal ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ
en:Charanjit Kaur Bajwa ചരൺജിത് കൗർ ബാജ്വ

കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ കാണുക >>

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ[തിരുത്തുക]

en:Abhaya Hiranmayi അഭയ ഹിരണ്മയി
en:Adah Sharma ആദ ശർമ്മ
en:Aditi Rai അദിതി റായ്
en:Aditi Ravi അതിഥി രവി
en:Akshara Kishor അക്ഷര കിഷോർ
en:Alka Ajith അലക അജിത്‌

കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ കാണുക >>

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ച / വികസിപ്പിച്ച താളുകൾ[തിരുത്തുക]

ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം 526 ലേഖനങ്ങൾ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, മുമ്പു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 15 ലേഖനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയുമുണ്ടായി. ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദത്താളുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

ഫലകം[തിരുത്തുക]

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന {{വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019|created=yes}} എന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

{{വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019|created=yes}} 

സംവാദത്താളിൽ ഈ ഫലകം പൂരിപ്പിച്ചു ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്താൽ താളിൽ താഴെയുള്ള അറിയിപ്പ് കാണാം:

നിലവിലുള്ള ലേഖനം വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേ ഫലകം തന്നെയാണു ചേർക്കേണ്ടതു്. എന്നാൽ അതിൽ created എന്നതിനു പകരം expanded എന്നായിരിക്കണം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതായത്:

{{വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019|expanded=yes}}

അപ്പോൾ സംവാദത്താളിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം:

താരകം[തിരുത്തുക]

വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കായി നൽകാവുന്ന പുരസ്കാരം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Wikiloveswomen logo.svg വനിതാദിന പുരസ്കാരം
വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച/വികസിപ്പിച്ച താങ്കൾക്ക് വനിതാദിന പുരസ്കാരം സ്നേഹപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നത് -(ഒപ്പ്)