ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Vijayanrajapuram

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പഴയ സംവാദം
പഴയ സംവാദങ്ങൾ


താങ്കൾക്ക് ഒരു താരകം![തിരുത്തുക]

Tireless Contributor Barnstar Hires.gif അശ്രാന്ത പരിശ്രമീ താരകം.
വിനയൻ രാജാപുരത്തിനു സ്നേഹത്തോടെ Challiovsky Talkies ♫♫ 20:03, 6 മാർച്ച് 2017 (UTC)Reply[reply]

താങ്കൾക്ക് ഒരു താരകം![തിരുത്തുക]

Barnstar of Diligence Hires.png അദ്ധ്വാന താരകം
വിക്കിപീഡിയ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സംഭാവനകൾക്കാണ് ഇത്. താങ്കളെപ്പോലെയുള്ളവരാണ് വിക്കിപീഡിയയുടെ സമ്പത്ത്. നന്ദി. Path slopu (സംവാദം) 06:11, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)Reply[reply]

അഭിനന്ദനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Drei gelbe Rosen.JPG അനുമോദനപുഷ്പങ്ങൾ
പുതിയ കാര്യനിർവാഹകന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ :-) Akhiljaxxn (സംവാദം) 11:43, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)Reply[reply]Category box[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽലേഖനത്തിനു ചുവടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ബോക്സ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ .ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ വർഗ്ഗ വിവരണ ബോക്സ് ഇല്ലേ ? Wikiking666[Talk] 12:56, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)Reply[reply]