വിക്കിപീഡിയ:നെൽസൺ മണ്ടേല ദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2017

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
നെൽസൺ മണ്ടേല ദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2017

7 July - 31 July, 2017

യുനെസ്കോ നടത്തുന്ന നെൽസൺ മണ്ടേല ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തുന്ന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഏകോപനതാളാണിത്. നെൽസൺ മണ്ടേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ,ആഫ്രിക്കയെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ചേർക്കുക എന്നതാണ് ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

7 ജൂലൈ 2017 മുതൽ 31 ജൂലൈ 2017 വരെയാണ് തിരുത്തൽ യജ്ഞം നടത്തുന്നത്. ആഫ്രിക്കയുമായും നെൽസൺ മണ്ടേലയുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായും ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ആകെ 213 ലേഖനങ്ങൾ

പരിപാടി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവലോകനത്തിന് വിക്കി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുക.

തുടങ്ങാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മണ്ടേല ദിനം - en:Mandela Day

നെൽ‌സൺ മണ്ടേല എന്ന ലേഖനത്തിലെ ചുവപ്പുകണ്ണികൾ.[തിരുത്തുക]

ആഫ്രിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ആഫ്രിക്ക പോർട്ടൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ

പങ്കെടുക്കുക[തിരുത്തുക]

നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ ചേർക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾവേണമെങ്കിലും ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് (ജൂലൈ 7 നും 31 നും ഇടയ്ക്ക്). ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവ വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നതും, കൃത്യമായി വിക്കി ഡാറ്റയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും അന്തർവിക്കി കണ്ണികൾ നൽകുന്നതും.

പങ്കെടുക്കുന്നവർ[തിരുത്തുക]

 1. -- രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:13, 7 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 2. -- ശ്രീജിത്ത് കൊയിലോത്ത് (സംവാദം) 06:28, 7 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 3. -- malikaveedu 05:51, 8 ജൂലൈ 2017 (UTC)
 4. -- അ ർ ജു ൻ (സംവാദം) 06:24, 8 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 5. -- ഗ്രീഷ്മാസ് (സംവാദം)--Greeshmas (സംവാദം) 07:42, 8 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 6. -- Martinkottayam (സംവാദം) 08:13, 8 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 7. -- Satheesan.vn
 8. --Sai K shanmugam (സംവാദം) 13:16, 9 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 9. --ആനന്ദ് (സംവാദം) 16:56, 9 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 10. --ഷഗിൽ മുഴപ്പിലങ്ങാട് (സംവാദം) 01:31, 10 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 11. - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 19:08, 10 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 12. --Sidheeq|സിദ്ധീഖ് | सिधीक|صدّيق (സംവാദം) 18:38, 12 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 13. --Akbarali (സംവാദം) 00:22, 14 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 14. --Ramjchandran (സംവാദം) 19:46, 22 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]
 15. --പ്രശാന്ത് ആർ (സംവാദം) 14:08, 23 ജൂലൈ 2017 (UTC)[മറുപടി]

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ച / വികസിപ്പിച്ച താളുകൾ[തിരുത്തുക]

സൃഷ്ടിച്ചവ[തിരുത്തുക]

ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം 213 ലേഖനങ്ങൾ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദത്താളുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

വികസിപ്പിച്ചവ[തിരുത്തുക]

ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം 5 ലേഖനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു. ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദത്താളുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന {{നെൽസൺ മണ്ടേല ദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2017|created=yes}} എന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
{{നെൽസൺ മണ്ടേല ദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2017|created=yes}}

നിലവിലുള്ള ലേഖനം വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേ ഫലകം തന്നെയാണു ചേർക്കേണ്ടതു്. എന്നാൽ അതിൽ created എന്നതിനു പകരം expanded എന്നായിരിക്കണം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതു്. അതായതു്:

{{നെൽസൺ മണ്ടേല ദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2017|expanded=yes}}

അപ്പോൾ സംവാദത്താളിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം: