Jump to content

വിക്കിപീഡിയ:പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എഴുത്ത് മത്സരം 2.0

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എഴുത്ത് മത്സരം 2.0

2017 - 2018 കാലയളവിൽ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഗൂഗിൾ, സെന്റർ ഫോർ ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി (സി.ഐ.എസ്), വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ ചാപ്റ്റർ (ഡബ്ല്യുഎംഐഎൻ), യൂസർ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും പ്രാദേശിക പ്രസക്തിയുള്ളതുമായ (locally relevent) ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വിക്കിപീഡിയ സമൂഹത്തിനു പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ 2.0.

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ, വിക്കിപീഡിയയിൽ നിലവിലുള്ള ഉള്ളടക്ക വിടവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു തിരുത്തൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ തിരുത്തൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നു. തിരുത്തൽ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവർക്കു പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നു. വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടാതെ, വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതിനായി വിജയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ സമൂഹത്തിന് അവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു സവിശേഷ ശേഷിപരിശീലന പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതുവരെ 205 ലേഖനങ്ങൾ

ഈ താൾ പുതുക്കുക
തത്സമയ വിവരങ്ങൾക്കും അവലോകനത്തിനും വിക്കി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുക.

നിയമങ്ങൾ

ഒരു രത്നച്ചുരുക്കം: വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വികസിപ്പിക്കുക. 2019 ഒക്ടോബർ 10-നും, 2020 ജനുവരി 10-നും ഇടയിലാണ് ഇവ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. ലേഖനം കുറഞ്ഞത് 300 വാക്കുകളും 9,000 ബൈറ്റ്സ് വിവരവും ആവശ്യമായ അവലംബങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകണം.

 • ലേഖനം 2019 ഒക്ടോബർ 10 നും 2020 ജനുവരി 10 രാത്രി 11:59 (IST) നും ഇടയിൽ തുടങ്ങിയതായിരിക്കണം.
 • ലേഖനം മിനിമം 300 വാക്കുകൾ അടങ്ങിയതായിരിക്കണം. 6,000 ബൈറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങളുടെ ആധിക്യം കുറക്കാനാണിത്.
 • ലേഖനത്തിന് ആവശ്യത്തിന് അവലംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലേഖനത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റ് അവലംബങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതായിരിക്കണം.
 • യാന്ത്രിക പരിവർത്തനത്തേക്കാളുപരി നല്ലരീതിയിൽ വായിക്കാവുന്ന ഭാഷ ഉള്ളതായിരിക്കണം.
 • പകർപ്പവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ, കോപ്പിഎഴുത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തമായ ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം.
 • ലേഖനം വിവരദായകമാക്കണം.
 • നൽകിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ലേഖനം. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ വേണമെന്ന് നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി സംവാദം താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക. അവ ചേർക്കാൻ സംഘാടകർ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.
 • ഒരു സംഘാടകൻ സമർപ്പിച്ച ലേഖനങ്ങൾ മറ്റ് സംഘാടകൻമാർ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഒരു ലേഖനം സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി ഓരോ ഭാഷാ സമൂഹത്തിലും ന്യായാധിപന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നതാണ്.
 • സൃഷ്ടിച്ചതോ വിപുലീകരിച്ചതോ ആയ ഓരോ ലേഖനത്തിനും അനുബന്ധമായ ഒരു വിക്കിഡാറ്റ ഇനം സൃഷ്ടിക്കണം. സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ വിക്കിഡാറ്റ ഇനം ഇതിനകം നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പോയിന്റ് അവഗണിക്കാം.

സമ്മാനങ്ങൾ

 • മൂന്നു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ലേഖനനിർമ്മാണ മത്സരത്തിൽ ഓരോ മാസവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന 3 പേർക്ക് യഥാക്രമം ₹3000, ₹2000, ₹1000 മൂല്യമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പേരു ചേർക്കുക

2020 ജനുവരി 10, 11:59 വരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു പേരു ചേർക്കാം.

പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്
പങ്കെടുക്കുന്നവർ പേര് ചേർക്കുന്നതിനായി ആദ്യം സ്വന്തം പേരിൽ ലോഗ് ഇൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ താളിൽ തന്നെ മുകളിൽകാണുന്ന മൂലരൂപം തിരുത്തുക എന്ന മെനു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ താൾ എഡിറ്റു ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിലാവും. തുടർന്ന് താളിന്റെ അവസാനഭാഗത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അവസാനത്തെ പേരിനു താഴെ # ~~~~ എന്നുമാത്രം രേഖപ്പെടുത്തി സേവ് ചെയ്യുക. (അതായത് # എന്ന ചിഹ്നവും ഒരു സ്പേസും തുടർന്ന് ടിൽഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ~ എന്ന ചിഹ്നം നാലുപ്രാവശ്യം അടുത്തടുത്തായും ടൈപ്പു ചെയ്തു ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക). അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പ് (വിക്കിപീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യൂസർ നെയിമും (ഉപയോക്തൃനാമം) ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പേരുചേർത്ത സമയവും) ക്രമനമ്പർ സഹിതം സ്വയം ലിസ്റ്റിൽ അവസാനവരിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്.

പങ്കെടുക്കുന്നവർ[തിരുത്തുക]

 1. --Meenakshi nandhini (സംവാദം) 00:51, 4 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 2. --സായി കെ. ഷണ്മുഖം (സംവാദം) 03:28, 7 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 3. --ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 04:05, 8 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 4. Sidheeq|സിദ്ധീഖ് | सिधीक|صدّيق (സംവാദം) 05:26, 8 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 5. - - --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:40, 8 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 6. --Malikaveedu (സംവാദം) 06:31, 8 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 7. --Akhiljaxxn (സംവാദം) 19:11, 9 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 8. ലിജോ | ^ സംവാദം ^ 21:00, 9 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 9. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 10:00, 12 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 10. --Sreenandhini (സംവാദം) 15:34, 13 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 11. Obangmoy (സംവാദം) 07:30, 14 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 12. --RajeshUnuppally 20:03, 5 നവംബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]
 13. --ഷാജി (സംവാദം) 14:33, 29 ഡിസംബർ 2019 (UTC)[മറുപടി]

ലേഖനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക

നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ഫൗണ്ടൻ ടൂളിൽ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ സംഘാടകർക്കു ലേഖനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കഴിയൂ.

ഫൌണ്ടൻ ടൂൾ വഴി ലേഖനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഈ താളിന്റെ സംവാദം താളിൽ അറിയിക്കുക.

ഫലകം

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന {{പ്രോജക്റ്റ്_ടൈഗർ 2019|created=yes}} എന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
{{പ്രോജക്റ്റ്_ടൈഗർ 2019|created=yes}}

നിലവിലുള്ള ലേഖനം വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേ ഫലകം തന്നെയാണു ചേർക്കേണ്ടതു്. എന്നാൽ അതിൽ created എന്നതിനു പകരം expanded എന്നായിരിക്കണം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതു്. അതായതു്:

{{പ്രോജക്റ്റ്_ടൈഗർ 2019|expanded=yes}}

അപ്പോൾ സംവാദത്താളിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം:

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ച / വികസിപ്പിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം 205 ലേഖനങ്ങൾ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, മുമ്പു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 29 ലേഖനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയുമുണ്ടായി. ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദത്താളുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

വികസിപ്പിച്ചവ

സംഘാടകർ

FAQ

1. What is the role of Wikimedia Foundation and Google in this project?

Google and the Wikimedia Foundation are interested in increasing the content available in Indian languages online and see each other as valuable partners in supporting this. Google is aiding this project by supporting the cost of the pilot program through a grant. They are also providing useful information on topics that the Indian language internet users are seeking.

2. What will be the role of CIS, Wikimedia India chapter, user groups and communities in this contest?

The respective language Wikipedia communities will coordinate this contest based on the model of Wikipedia Asian Month, Punjab edit-a-thon, Women’s history month.

CIS-A2K will facilitate the distribution of prizes and execution of the capacity training event for the winning community.

Wikimedia India chapter and user groups will play an active role in outreach engaging communities and individuals to participate in the contest.

The communities will coordinate among themselves to design and conduct the contest. They may also lead outreach events and edit-a-thons encouraging the communities to participate in the article writing contest.

3. Is participation in this contest mandatory/limited/conditional?

No. However, if you are interested in participating, we encourage you to take the lead and coordinate the contest for your community. You can start by creating a similar page on your Wikipedia. If you need help, leave a message on the talk page.

4. Can we create articles of our interest?

This program has a special focus to create articles that are most sought out by users online but not yet present in Indian language Wikipedias. By this focus, we hope to serve as many people with free knowledge. Therefore, we encourage you to choose topics of interest from the suggested list of articles. However, we will be thrilled to provide more topics if the community would like to have internal focus in any selected category. For example, if a community wants to write more on health, politics or current affairs, we would try to get more topics from those categories.

5. Why is this called Project Tiger?

This project was inspired by and named after a project in India to save tigers. Similar to the ecosystem view taken by the Project Tiger, this pilot also aspires to understand and nurture the context in which locally relevant content is created in Indian language Wikipedias.

ഉപയോഗപ്രദമായ ലിങ്കുകൾ