വിക്കിപീഡിയ:പഠനശിബിരം/തിരുവനന്തപുരം 2

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ശാരദാദേവി യു.പി.സ്കൂളിൽ ജൂലൈ 11 ശനിയാഴ്ച 10.00 മുതൽ 3.00 വരെ 30 കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും വേണ്ടി മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പരിചയപ്പെടുത്തലും പരിശീലനവും നടക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കാര്യപരിപാടികൾ[തിരുത്തുക]

  • വിക്കി, വിക്കിപീഡിയ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയ തുടങ്ങിയവയെ പരിചയപെടുത്തൽ
  • മലയാളം വിക്കിയുടെ സഹോദര സംരംഭങ്ങളെ പരിചയപെടുത്തൽ
  • വിക്കിയിൽ ലേഖനം കണ്ടെത്തുന്ന വിധം പരിചയപെടുത്തൽ
  • വിക്കിതാളുകളുടെ രൂപരേഖ പരിചയപെടുത്തൽ
  • മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങ്
  • വിക്കി എഡിറ്റിങ്ങ്, വിക്കിയിലെ ലേഖനമെഴുത്ത് തുടങ്ങിയവ പരിചയപ്പെടുത്തൽ

തുടങ്ങി മലയാളം വിക്കിയെകുറിച്ചു് പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങൾ സം‌ബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മലയാളം വിക്കി പ്രവർത്തകർ മറുപടി നൽകുന്നതാണ്.

സ്ഥലം[തിരുത്തുക]

ശ്രീ ശാരദാദേവി ശിശുവിഹാർ എയ്ഡഡ് യുപി സ്കൂൾ, വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം സ്ഥലം ഓപൺ‌സ്ട്രീറ്റ്മാപിൽ

എത്തിച്ചേരാൻ[തിരുത്തുക]

സംസ്ഥാന പൊലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്ബിന്റെയും ടാഗോർ തീയേറ്ററിന്റെയും ഇടയ്ക്കൂടെയുള്ള വഴിയെ അകത്തേക്കു കയറണം. വഴി V ആകൃതിയിൽ രണ്ടായി പിരിയും. താഴേക്കൂടി വന്നാൽ സ്കൂളിന്റെ താഴ് വശത്തും മുകളിൽ കൂടി വന്നാൽ സ്കൂളിന്റെ മുകൾ വശത്തും എത്താം. ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതു് ചിന്മയാ വിദ്യാലയമാണു്. അതു കഴിഞ്ഞു് മുമ്പോട്ടുവരണം.

ബസ് മാർഗ്ഗം[തിരുത്തുക]

നേതൃത്വം[തിരുത്തുക]

പങ്കെടുത്തവർ[തിരുത്തുക]