വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമം/തൃശ്ശൂർ 5

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
സി അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കുട്ടനെല്ലൂർ
സ്വാഗതപ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന്
പരിപായിടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ

മലയാളം വിക്കി സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സി അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കുട്ടനെല്ലൂരിൽ വച്ച് ചരിത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ സഹകരണത്തിൽ വിക്കിപീഡിയ പഠനശിബിരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 12 രാവിലെ 10.00 AM ന്.

സംഘാടനം[തിരുത്തുക]

  1. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:05, 12 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)Reply[reply]
  2. Mujeebcpy (സംവാദം) 05:09, 12 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)Reply[reply]
  3. കണ്ണൻ സംവാദം 05:22, 12 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)Reply[reply]
  4. Ambadyanands (സംവാദം) 05:43, 12 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)Reply[reply]