ഉപയോക്താവ്:Vijayakumarblathur

  ഈ ഉപയോക്താവിന് സ്വതേ റോന്തുചുറ്റാനുള്ള അവകാശം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉണ്ട്.
  വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

  കണ്ണൂരുകാരൻ, ബ്ലാത്തൂർ സ്വദേശി,ഗവർമെന്റ് ജോലി,സാധാരണക്കാരിലും വിദ്യാർത്ഥികളിലും മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗവും സഹകരണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ശിൽപ്പശാലകളും നടത്തുന്നതിൽ കൂടുതൽ താത്പര്യം.

  Wikipedia-logo.png
  വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
  KSSP
  ഈ ഉപയോക്താവ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് അംഗമാണ്
  Crystal Clear app starthere.png
  ഈ ഉപയോക്താവ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
  Crystal kwrite.png
  ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ കാണാം
  Wikipedia-logo.png ഈ ഉപയോക്താവ് വിക്കിപീഡിയക്ക് അടിമയാണ്
  100px-കേരളം-അപൂവി.png ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വദേശം കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ്‌ .


  Tree template.svgഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.

  A coloured voting box.svgവ്യക്തമായ രാഷ്ടീയം ഉള്ള വ്യക്തി.
  ml-3 മലയാളത്തിൽ ഗാഢമായ പരിജ്ഞാനമുണ്ട്..
  en-1 This user is able to contribute with a basic level of English.


  FilmRoll-small.pngഈ ഉപയോക്താവ്‌ ചലച്ചിത്രവിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനാണ്‌.
  Old book bindings.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു പുസ്തകപ്രേമിയാണ്‌.
  Google 2015 logo.svg ഇദ്ദേഹം ഇന്റർനെറ്റിൽ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രധാനമായും ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  100px-കേരളം-അപൂവി.png ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വദേശം കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ്‌ .


  മെയിൽ വിലാസം : vijayakumarblathur@gmail.com

  വിക്കിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  ആകെ തിരുത്തലുകൾ- 693

  ഇതുവരെ തുടങ്ങിവെച്ച ലേഖനങ്ങൾ- 220

  ഇതുവരെ തിരുത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ- 187

  ഇഷ്ട വിഷയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. ലോക സിനിമ ക്ലാസ്സിക്കുകൾ
  2. തെയ്യങ്ങൾ
  3. നാട്ടറിവുകൾ
  4. ശാസ്ത്രം

  മനസ്സിലെ സ്വപ്നം[തിരുത്തുക]

  മലബാറിലെ മുഴുവൻ തെയ്യങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക

  പങ്കെടുത്ത വിക്കി സംഗമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി പ്രവർത്തകസംഗമം/കണ്ണൂർ 1
  2. വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി പ്രവർത്തകസംഗമം/കണ്ണൂർ 2
  3. വിക്കി ഇന്ത്യ മീറ്റപ്പ്, മുംബൈ

  #100Wikidays[തിരുത്തുക]

  നമ്പർ ലേഖനം തീയ്യതി
  1 സി.ജെ.കുട്ടപ്പൻ 2.10.16
  2 പൂച്ചത്തവള 5.10.16
  3 വിയുബി രാത്തവള 6.10.16
  4 പച്ചക്കണ്ണി ഇലത്തവള 11.10.16
  5 ശ്രീനി മണവാട്ടിത്തവള 15.10.16
  6 ആനമല പാറത്തവള 15.10.16
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം
  ശൂന്യം ശൂന്യം ശൂന്യം

  ഞാൻ[തിരുത്തുക]

  Mail me to vijayakumarblathur at gmail dot com
  My blog
  meet me at facebook
  Here's my contributions to wikimedia commons

  സംഘാടനം,സാന്നിദ്ധ്യം[തിരുത്തുക]

  1. വിക്കിപീഡിയ:പത്താം വാർഷികം/കണ്ണൂർ
  1. വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപഠനശിബിരം/കണ്ണൂർ 2
  2. വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപഠനശിബിരം/കണ്ണൂർ 1
  3. വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപഠനശിബിരം/കണ്ണൂർ 3
  4. വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപഠനശിബിരം/കണ്ണൂർ 4

  താരകം[തിരുത്തുക]

  പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എഡിറ്റത്തോൺ 2018ലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ![തിരുത്തുക]

  Barnstar for Project Tiger Ediatathon 2018 Malayalam 02.png വിക്കിപ്പുലി താരകം - 2018
  പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ ലേഖനനിർമ്മാണയജ്ഞം 2018നു വേണ്ടി മികച്ച ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കിയതിനു് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
  കൈതപ്പൂമണം (സംവാദം) 20:05, 21 ജൂൺ 2018 (UTC)
  Exceptional newcomer.jpg നവാഗത ശലഭപുരസ്കാരം
  ഏറ്റവും നല്ല നാവാഗത വിക്കിപീഡിയനുള്ള ഈ പുരസ്കാരം താങ്കൾക്ക് നന്നായി യോജിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള എഴുത്തിന് ഈ പുരസ്കാരം ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് സസ്നേഹം, --സുഗീഷ് 11:52, 16 ജൂലൈ 2011 (UTC)

  ഞാനും ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നു.--മനോജ്‌ .കെ 13:00, 16 ജൂലൈ 2011 (UTC)
  ആശംസകൾ--റോജി പാലാ 07:46, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)


  Wikipedia-logo-ml-20K.svg 20,000 ലേഖനങ്ങൾ
  മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ 20,000 ലേഖനങ്ങൾ തികയ്ക്കുവാൻ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചതിനു് ഈ താരകം സ്നേഹപൂർവ്വം സമ്മാനിക്കുന്നു --അനൂപ് | Anoop 17:39, 6 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

  എന്റെയും ഒപ്പ്.--മനോജ്‌ .കെ 18:10, 6 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)  BabuGMemorialBarnStar (ml Wikimedia) 2015 02.png ലേഖനയജ്ഞതാരകം 2015 മാർച്ച് 15
  ബാബുജിയുടെ സ്മരണാഞ്ജലിയായി 2015 മാർച്ച് 15-നു മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു സമർപ്പിച്ച ലേഖനയജ്ഞത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തതിനു് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
  വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 08:31, 16 മാർച്ച് 2015 (UTC)
  ഞാനും സമർപ്പിക്കുന്നു --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 14:36, 16 മാർച്ച് 2015 (UTC)
  Wiki conference 2016 logo v2.png പഞ്ചാബ് തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2016 താരകം
  വിക്കികോൺഫറൻസ് ഇന്ത്യ 2016 ന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 1 2016 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 6 2016 വരെ നടന്ന പഞ്ചാബ്_തിരുത്തൽ_യജ്ഞം_2016 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
  ---രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 14:17, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)
  എന്റെ വകയും ഒരൊപ്പ് Smiley.svg--Jameela P. (സംവാദം) 17:54, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)

  താരകം[തിരുത്തുക]

  [[Image:|220px]] വനിതാദിന താരകം 2016
  2016 മാർച്ച് 5 മുതൽ 31 വരെ നടന്ന വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞം-2016 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
  --- അരുൺ സുനിൽ, കൊല്ലം (സംവാദം) 02:12, 4 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)


  "https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Vijayakumarblathur&oldid=2834535" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്