ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസംഗം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Procession view at Bangalore

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 1942 ഓഗസ്റ്റ് 8 ന് മഹാത്മാഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗം ആണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസംഗം. അദ്ദേഹം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും, ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മുൻകൈയെടുത്തുവെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ എതിർക്കുകയും, അതിനനുസൃതമായി എതിർപ്പ് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ആഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മൈതാൻ (ആഗസ്ത് വിപ്ലവ ഗ്രൗണ്ട്).എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തതിനു ശേഷം ബോംബെയിലെ (ഇന്നത്തെ മുംബൈ) ഗോവാലിയ ടാങ്ക് മൈതാൻ പാർക്കിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം നടത്തിയത്. [1] എന്നിരുന്നാലും, ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ്സിന്റെ മുഴുവൻ നേതാക്കളും ദേശീയതലത്തിൽ , തടവിലായി. ധാരാളം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ജയിലിൽ യുദ്ധ സമയം ചെലവഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധി ഈ പ്രസംഗം നടത്തി.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Quit India MovementRamesh Mishra R.C.Mishra (2017-10-01), Quit India Movement 09 August, 1942, retrieved 2018-09-01