ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Manojk

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

we regret to inform you that presently we do not have any records of your credit information in our database as on "Current Date".

സ്വാഗതം

സ്വാഗതം {{പുഞ്ചിരി}} ബിപിൻ (സംവാദം) 16:39, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

നന്ദി ബിപിൻ. :) --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 16:45, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

ഇതാ താങ്കൾക്ക് ഒരു കപ്പ് കാപ്പി!

A small cup of coffee.JPG 2014ലെ തൃശ്ശൂർ വിക്കിസംഗമോത്സവം പദ്ധതി താൾ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു ചൂടുകാപ്പി കുടിയ്ക്കൂ...! :) ഒപ്പു്: {{font|text=വിശ്വപ്രഭ|font=Chilanka|size=2|color=green|bgcolor=yellow}}{{font|text=Viswa|font=Vivaldi|size=2|color=blue}}{{font|text=Prabha|font=Vivaldi|size=2|color=red}}{{font|text=സം‌വാദം|font=Vivaldi|size=1|color=purple}} 10:32, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

കിണ്ണത്തപ്പം കഴിക്കൂ!

കിണ്ണത്തപ്പം.JPG ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാവും... തൽക്കാലം ഇതിരിക്കട്ടെ... Essarpee1 (സംവാദം) 18:08, 18 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Orphaned non-free image പ്രമാണം:WhatsApp logo.svg

⚠

പ്രമാണം:WhatsApp logo.svg എന്ന പ്രമാണം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിനു നന്ദി. ഈ പ്രമാണത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ ഈ പ്രമാണം സ്വതന്ത്ര അനുമതിയിൽ അല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ന്യായോപയോഗത്തിനു മാത്രമേ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ പ്രമാണം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഒരു ലേഖനത്തിലും ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നില്ല. ഈ പ്രമാണം ഏതെങ്കിലും ലേഖനത്തിൽ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ലേഖനത്തിന്റെ നാൾവഴിയിൽ പോയി എന്തിന് ഈ പ്രമാണം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഈ പ്രമാണം ആവശ്യമെങ്കിൽ ലേഖനത്തിൽ പുനസ്ഥാപിക്കുക. എന്നാൽ പകരം ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രമാണം സൃഷ്ടിക്കുക സാധ്യമാണെങ്കിൽ ന്യായോപയോഗത്തിനു ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല (ന്യായോപയോഗ മാർഗ്ഗരേഖ കാണുക).

ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ന്യായോപയോഗ പ്രമാണങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പെട്ടെന്ന് മായ്ക്കാൻ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ കാണുക. താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി. Deepak (സംവാദം) 10:22, 3 മേയ് 2015 (UTC)

Wikipedia Asian Month Updates

WikipediaAsianMonth-en.svg

Hi Manojk

Thanks you for joining the organizing team of Wikipedia Asian Month, here are a few updates.

 1. If you or your colleagues haven't set up a local page for Wikipedia Asian Month yet, here is a sample page for you to translate it to your local Wikipedia without worrying designing. Make sure you also localize this template and this subpage.
 2. If you already made the page, great job! Here are some changes on the sample page that you may also want to moderate your local page.
 3. Please make sure you make a clear statement that article about which county will not count on the local event. Usually are the countries primarily speak this language. For example, Hindu Wikipedia shall not count articles about India. Local organizers have the final say on this issue.
 4. Ask some Wikipedians to organize this event, and sign up to receive further updates at here.

Contact me on meta or facebook if you have any question! Thank you! Sent by User:AddisWang.

Please Subscribe or unsubscribe this message here. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 01:58, 15 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)

9 Days Count

WikipediaAsianMonth-en.svg

Hi Manojk

It is coming! Thanks you for joining the organizing team of Wikipedia Asian Month, there are only 10 days left before it starts, here are some actioned needed from you to make this event successful! It will only cost you from 5-15 minutes. (listed by priority)

 1. Set up a local page for Wikipedia Asian Month, check out this sample page, and translate it to your home Wikipedia. Make sure you localize these two pages as well. The template and the subpage. (10 Minutes) (Please set up the page by Oct.25, the CentralNotice will activate on that day)
 2. If you already set up the page, check out the sample page, there are some updates made, update those changes in your local event page. (2 Minutes)
 3. Help to translate three central notice (banner) message in your language. Leave message if the CentralNotice may raise controversial in your community. (2 Minutes)
 4. (Optional) Checkout our grant proposal about this event for cost of postcards, and endorse it. (1 minute)

Contact me on meta or facebook if you have any question! Thank you! Sent by User:AddisWang.

Please Subscribe or unsubscribe this message here. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 20:06, 22 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)

Wikipedia Asian Month update

WikipediaAsianMonth-en.svg

Hi Manojk

After nearly three months of preparation, Wikipedia Asian Month will start in a few days. Here are some changes and action items that need to be done in the next few days before the event starts:

 • As we discussed on meta, if the article is a list, it will not count. However, on the English Wikipedia, the rules have been changed so that a list that is promoted to a Featured List will be counted. Other Wikipedias that also have Featured Lists (BN, BA, FA, KO, HI, ID, JA, RU, UK, UR and ZH) are invited to consider and add this rule.
 • There will be two CentralNotice banners used during the event. Please translate these into your language. It should take a maximum of 3 minutes. One is for Ongoing, another is for ending. It will generate huge impact!
  If you have any question regarding the banner in your language Wikipedia, free feel to leave a message on meta.
 • Any Asian topic will be counted. Topics do not have to be about geopgraphy. You can make a clear statement so that participants understand this.
 • For smaller communities, it is okay to reduce the standard from 3500 bytes and 300 words. I will suggest no lower than 2500 Bytes and 200 words. Please report this change on meta.
 • I will make a short video demo about how to use the judging tool. This should be done no later than November 10. I would recommend organizers not start judging articles before that if you plan to use the judging tool.
 • Ask some Wikipedians in your community to assist you if you are the only organizer. Tell them most work has already been done. There is only a little work for being an organizer from this point forward.
 • For any questions or thought about Wikipedia Asian Month, you can leave a message here. I'm monitoring this page 12 hours everyday.

Thank you! Sent by User:AddisWang.

Please Subscribe or unsubscribe this message here.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 22:01, 29 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)

Demo video for judging tool

Hi, here is the demo video that you can see how the tool works and how to judge the articles during the Wikipedia Asian Month. The template we use is here en:Template:WAM user. -- m:User:AddisWang

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 20:04, 1 നവംബർ 2015 (UTC)

ഏഷ്യൻമാസം പേജ്

വിക്കിപീഡിയ:ഏഷ്യൻ_മാസം നോക്കുമോ അത് ശരിയാക്കുമോ. മറ്റുള്ളവരേം ചേർക്കുമോ. സൈറ്റ് നോട്ടീസിടുമോ --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 20:06, 2 നവംബർ 2015 (UTC)

{{കൈ}}--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 01:04, 3 നവംബർ 2015 (UTC)

One Week Left!

Asia (orthographic projection).svg

Hi there!

Thank you for volunteering to organize Wikipedia Asian Month - we are doing something amazing! We are expecting to have 1,000 participants improving over 1,500 articles, possibly making Wikipedia Asian Month the largest long-term edit-a-thon ever. Here are a few tasks that need to be completed at the end of the event, as well as some tips you can take to achieve greater success.
Requirements:

 1. Check all submitted articles before 15th December, 2015, and send me a data set that includes: total number of submitted articles, number of qualified articles, total number of participants, and articles selected for DYK. For the few Wikipedias that allow article expansions, please also send me the number of new articles vs. improved articles. Use this page to submit results.
 2. List all qualified organizers, up to five on each Wikipedia. Qualified organizers are ones who work actively; those who only have their name on the page or just made a few constructive edits for the event (less than, say, 5-10 edits) will not be counted. Due 20th December, 2015. Use this page to submit organizers.
 3. List all qualified editors who can receive a postcard on here at meta. Also, please determine the Wikipedia Asian Ambassador of this year. For some Wikipedias, we are also honoring the second greatest contributor as an ambassador, as long as they have created at least 30 articles. Please talk with me about these potential additional Ambassadors. Due 25th December, 2015. Use this page to submit Ambassadors.
 4. Create a local results page. A sample page will be provided soon. Due 30th December, 2015.

Tips and Extras:

 1. Place <nowiki>{{</nowiki>WAM talk 2015<nowiki>}}</nowiki> on talk pages of qualified articles to record that it was created as a part of Wikipedia Asian Month. If your Wikipedia does not have an equivalent template, make one! See this talk page example to see the template in action.
 2. Translate the message at this page. This message will be sent to all participants on your local Wikipedia to encourage their participation. Let me know when you finish the translation. For some Wikipedias that have fewer editors, you can send it by yourself.
 3. If you haven't started to check articles, try to give at least one result to each participant to let them know their contribution are qualified, or why they do not qualify.
 4. If you find out that some editors on your local Wikipedia are editing Asian Content but haven't sign up yet, send them a short invitation to ask them join. All edits made in November will be counted regardless of when the editor signed up.

Rules Clarification:

 • Since it is hard for organizers to keep the checking process very quickly, and may cause some editors who submit five articles being told one of their article does not qualified after the end November. We will still send postcards to those who submit five articles but one of those does not qualified with a minor problem. Minor problems include:
  1. Needs a few words to reach 300 words.
  2. Has a less-important issue tag.
  3. Needs to count one or two edits in the end of October or beginning of December to be qualified.

Best Wishes,
Addis Wang

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:22, 25 നവംബർ 2015 (UTC)

Wrap-up

WikipediaAsianMonth-en.svg

Hi there!

We made it! The first edition of Wikipedia Asian Month has successfully ended! While your efforts are still needed since the wrap up stage is another big challenge for us. I understand everyone is busy in December, I will trying to cover everything we need in this message, hopefully can make this easier.
Guideline

 1. Check all submitted articles before 15th December, 2015.
  1. When you do so, please make a category that includes all articles of WAM. My approach is using the <nowiki>{{</nowiki>WAM talk 2015<nowiki>}}</nowiki> on the talk page of all articles, and generate a category for talk page.
  2. If you already submitted result on this page, please take a look that I add another column for articles selected for DYK. It could take a while for DYK process, you can fill that column later.
  3. You don't need to provide bytes column since I'm looking for a easy way to not brother us too much.
  4. When you checking articles, if you ever find an article submitted about Bashkortostan, Russia, please list them out. Bashkortostan community would like to send a postcard to whoever create that article.
 2. List all qualified organizers, up to five on each Wikipedia. Qualified organizers are ones who work actively; those who only have their name on the page or just made a few constructive edits for the event (less than, say, 5-10 edits) will not be counted. Due 20th December, 2015. Use this page to submit organizers.
 3. As you submit the qualified participants on this page, please also use P, O and A to mark them so I can know how many postcards should they receive. P(Participant), O(Organizers), A(Ambassadors). Please review the page if you submitted already. This is due 25th December, 2015 as previously mentioned.
 4. We will make a barnstar for whoever contribute to Wikipedia Asian Month, a user box for whoever accomplish the mission, and a ribbon bar for Ambassadors. It will be distribute after we have all qualified editors.
 5. You can find me on Facebook as Addis Wang, easiest way to talk with me for any questions or need my assistance. Leaving a message on meta is another option.

Further Actions

 1. You are welcome to submit an blog post draft for Wikimedia Blog at here about Wikipedia Asian Month in your local community, a specific story is more welcomed. I will help on that, and maybe integrate stories from different communities together to make a enough length articles. So don't hesitate to submit a short paragraph.
  1. A specific story about WAM. Like how some volunteers contribute in the event makes them special.
  2. A one sentence statement from you or participants about how you feel about Wikipedia Asian Month; why you like the event; what do you think we need to improve next year
  3. A short introduction about your community if it has not been introduced yet on Wikimedia Blog. Goals, current problems, why your community special etc.
 2. Sorry for the rough pages on meta. I will make a more beautiful page for all organizers and Ambassadors to honor their great contribution for Wikipedia.
 3. Next year: Many communities show their interest to hold this event again next year. We want to plan it in advance. If you represent a Wikimedia affiliate in Asia, please considering to include around 100 U.S. dollars in your annual grant application or similar. So Wikipedians around world can have a taste on your country or region next year! A mail list will be set up and inform you in next update. We will definitely make this event easier to participant next year, and improve our tool to give a better experience for both organizers and participants.

My Best Wishes and appreciation,
Addis Wang

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 01:01, 2 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2015 ലേക്ക് സ്വാഗതം

If you are not able to read the below message, please click here for the English version

WikiSangamothsavam-2015-logo.png

നമസ്കാരം! {{BASEPAGENAME}}

മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടേയും വിക്കിപദ്ധതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടേയും വാർഷിക ഒത്തുചേരലായ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2015, ഡിസംബർ 19, 20 തീയ്യതികളിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക താൾ കാണുക. സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കളുടെ പേര് ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനായുള്ള മലബാർ തിരുത്തൽ യജ്ഞം വിക്കിവിദ്യാർത്ഥിസംഗമം, കോഴിക്കോട് ഫോട്ടോവാക്ക്, മലയാളം വിക്കി ഭാവി പരിപാടികൾ, പഴയ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനും എന്നീ പരിപാടികളും സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2015 ന്റെ ഭാഗമാകുവാനും, താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിൽ മുഴുവൻ സമയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി ഈ വാർഷിക സമ്മേളനം അവിസ്മരണീയമാക്കുമല്ലോ. വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

2015 ഡിസംബർ 19,20 തീയ്യതികളിൽ കോഴിക്കോട്ട് കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ...

വിക്കിസംഗമോത്സവം സംഘാടകസമിതിക്കുവേണ്ടി രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 08:50, 9 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

തെറ്റുപറ്റിയോ?

സർ, താങ്കൾ വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസത്തിന്റെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായിരുന്നല്ലോ? അതിൽ പങ്കെടുത്തതിന് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സന്ദേശങ്ങൾ എന്റെ സംവാദം താളിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.ഇത്രയും കാലമായിട്ടും വിവരമൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഞാൻ വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസത്തിന്റെ താൾ മുഴുവനും പരിശോധിച്ചു നോക്കി.അപ്പോൾ കണ്ടത് താരകം എന്ന ശീര്ഷകത്തിനു മുകളിൽ ഉള്ള പങ്കെടുത്തവർ എന്ന ഭാഗത്ത് എന്റെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ "Syamprasad" എന്ന പ്രൊഫൈലിലെക്കാണ് എത്തുന്നത് .ഈ പ്രൊഫൈലിന്റെ ഉടമസ്ഥനും വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ആ പ്രൊഫൈലിന്റെ സംഭാവനകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് മനസിലായത്. പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള താരകം എനിക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്,ഈ പ്രൊഫൈലിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.പക്ഷെ പോസ്റ്റ്‌ കാർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ പ്രൊഫൈലിന്റെ സംവാദം താളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.അതിനാൽ എനിക്ക് അർഹത പെട്ട പോസ്റ്റ്‌ കാർഡ്‌ എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല.

ഇത്തരം അപാകതകൾ ഇനിയെങ്കിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടരുത് എന്നും സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്കും പോസ്റ്റ്‌ കാർഡ്‌ നല്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

                                                                        മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്
                                                                         Shyam prasad M nambiar (സംവാദം) 13:55, 5 ജനുവരി 2016 (UTC)
ഉപയോക്താവ്:Shyam prasad M nambiar, പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഇതുവരെ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആർക്കും അയച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു അസൗകര്യമുണ്ടായതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. ചൈനീസ് വിക്കിപീഡിയനായ User:AddisWang ആണ് ഇത് കോഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് (കൂടുതൽ ഇവിടെ). താങ്കളുടെ വിലാസം രഞ്ജിത്ത് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിയ്ക്കോ രഞ്ജിത്തിനോ അയച്ചുതരുക.--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 04:29, 6 ജനുവരി 2016 (UTC)
/പക്ഷെ പോസ്റ്റ്‌ കാർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ പ്രൊഫൈലിന്റെ സംവാദം താളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.അതിനാൽ എനിക്ക് അർഹത പെട്ട പോസ്റ്റ്‌ കാർഡ്‌ എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല./ തെറ്റുപറ്റിയതാകണം. ക്ഷമചോദിക്കുന്നു. രഞ്ജിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തയുണ്ടാക്കാം. ദയവായി താങ്കളുടെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കേണ്ട വിലാസം എനിക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാമോ? --‌‌മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 04:32, 6 ജനുവരി 2016 (UTC)
പോസ്റ്റ് കാർഡിനുള്ള ഫോം പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാണാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇമെയിൽ അയക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടത്.രഞ്ജിത്തിന്റെ മറുപടി. ഉപയോക്താവിന്റെ_സംവാദം:Shyam_prasad_M_nambiar#ഏഷ്യൻമാസം പരാതി--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 04:37, 6 ജനുവരി 2016 (UTC)


സർ,പ്രതികരണത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി

ആ ഫോമിൽ വിലാസം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.ഫസ്റ്റ് നെയിം Shyam prasad എന്നും ലാസ്റ്റ് നെയിം M nambiar എന്നുമാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്.ഈ വിവരങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കാമോ?Shyam prasad M nambiar (സംവാദം) 14:32, 6 ജനുവരി 2016 (UTC)

Help decide the future of Wikimania

Wikimania logo with text.svg

The Wikimedia Foundation is currently running a consultation on the value and planning process of Wikimania, and is open until 18 January 2016. The goals are to (1) build a shared understanding of the value of Wikimania to help guide conference planning and evaluation, and (2) gather broad community input on what new form(s) Wikimania could take (starting in 2018).

After reviewing the consultation, we'd like to hear your feedback on on this survey.

In addition, feel free to share any personal experiences you have had at at a Wikimedia movement conference, including Wikimania. We plan to compile and share back outcomes from this consultation in February.

With thanks,

I JethroBT (WMF) (talk), from Community Resources 23:46, 12 ജനുവരി 2016 (UTC)

Final Stage

WikipediaAsianMonth-en.svg

Happy New Year!

We are now at the final stage of the Wikipedia Asian Month, which means, we are collecting the address and ready to send postcards. There are basically three things left.

 1. The survey of address collecting is ready, please consider to translate the survey at this page if you are not sure all qualified participants have capability to finish this English survey.
 2. After you translate it, or not, please distribute the survey link with, or without, the page of tranlsation to qualifeid particpants on your Wikipedia. Please make sure the list are also in this page so we can know who is the qualified participants who are organizers. Please update this page once you finish the distribution.
 3. We have a barnstar for whoever submit one article in the event. Please consider to distribute this on your Wikipedia if it haven't done yet. And please update this page as well.

Sorry for all the delays and thank you for being part of it. Please subscribe the mail list for future collaboration in Asia, and for Wikipedia Asian Month in 2016.

Best Wishes,

Addis Wang

Sent by MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:00, 13 ജനുവരി 2016 (UTC)

Hi could you also update this page so I could know how are qualified to receive postcards.--AddisWang (സംവാദം) 18:58, 25 ജനുവരി 2016 (UTC)

മലബാർ കുരുമുളക്

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റീഡയറ്ക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് Black Peppe ഈ പേജിലേക്കാണ്.അതിൻറെ മലയാളം നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ പേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കുരുമുളക്r ലേഖനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടത്.മലബാർ കുരുമുളകായി വേറിട്ട് നിർത്താൻ മാത്രം ഉള്ളടക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അതു തന്നെയാണ് നല്ലത്.--ഉപയോക്താവ്:Akbarali (സംവാദം) 18:27, 24 ജനുവരി 2016 (UTC)

ഭൗമസൂചിക

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ വിക്കിപീഡിയ താളൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ... --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 03:07, 25 ജനുവരി 2016 (UTC)

@ഉപയോക്താവ്:Manuspanicker മെറ്റയിലാണ് പേജുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ടാക്കാം.--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 16:46, 25 ജനുവരി 2016 (UTC)

GI edit-a-thon 2016 updates

Geographical Indications in India Edit-a-thon 2016 has started, here are a few updates:

 1. More than 80 Wikipedians have joined this edit-a-thon
 2. More than 35 articles have been created/expanded already (this may not be the exact number, see "Ideas" section #1 below)
 3. Infobox geographical indication has been started on English Wikipedia. You may help to create a similar template for on your Wikipedia.
Spinning Ashoka Chakra.gif
Become GI edit-a-thon language ambassador

If you are an experienced editor, become an ambassador. Ambassadors are community representatives and they will review articles created/expanded during this edit-a-thon, and perform a few other administrative tasks.

Translate the Meta event page

Please translate this event page into your own language. Event page has been started in Bengali, English and Telugu, please start a similar page on your event page too.

Ideas
 1. Please report the articles you are creating or expanding here (or on your local Wikipedia, if there is an event page here). It'll be difficult for us to count or review articles unless you report it.
 2. These articles may also be created or expanded:

See more ideas and share your own here.

Media coverages

Please see a few media coverages on this event: The Times of India, IndiaEducationDiary, The Hindu.

Further updates

Please keep checking the Meta-Wiki event page for latest updates.

All the best and keep on creating and expanding articles. :) --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 20:46, 27 ജനുവരി 2016 (UTC)

നന്ദി

മനോജ്, കിണ്ണത്തപ്പത്തിന് നന്ദി :) ---ജോൺ സി. (സംവാദം) 04:17, 31 ജനുവരി 2016 (UTC)

Towards a New Wikimania results

Wikimania logo with text.svg

Last December, I invited you to share your views on the value of Wikimedia conferences and the planning process of Wikimania. We have completed analysis of these results and have prepared this report summarizing your feedback and important changes for Wikimania starting in 2018 as an experiment. Feedback and comments are welcome at the discussion page. Thank you so much for your participation. I JethroBT (WMF), Community Resources, 22:47, 8 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

GI edit-a-thon updates

Geographical Indications in India collage.jpg

Thank you for participating in the Geographical Indications in India edit-a-thon. The review of the articles have started and we hope that it'll finish in next 2-3 weeks.

 1. Report articles: Please report all the articles you have created or expanded during the edit-a-thon here before 22 February.
 2. Become an ambassador You are also encouraged to become an ambassador and review the articles submitted by your community.
Prizes/Awards

Prizes/awards have not been finalized still. These are the current ideas:

 1. A special barnstar will be given to all the participants who will create or expand articles during this edit-a-thon;
 2. GI special postcards may be sent to successful participants;
 3. A selected number of Book voucher/Flipkart/Amazon coupons will be given to the editors who performed exceptionally during this edit-a-thon.

We'll keep you informed.

Train-a-Wikipedian

Biology-icon.png We also want to inform you about the program Train-a-Wikipedian. It is an empowerment program where groom Wikipedians and help them to become better editors. This trainings will mostly be online, we may conduct offline workshops/sessions as well. More than 10 editors from 5 Indic-language Wikipedias have already joined the program. We request you to have a look and consider joining. -- Titodutta (CIS-A2K) using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 20:01, 17 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

Organizer feedback for WAM

Hi WAM organizers!

Please help us improve our judging tool of the Wikipedia Asian Month, and make it better to use in 2016 Edition. It may take around 5 minutes to Fill The Survey, and you will get an additional postcard if you submit your mailing address already. BTW, if you receive question regarding the postcard questions, here is a small updating page for your reference.

Best Wishes,
Addis Wang

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 23:20, 2 മാർച്ച് 2016 (UTC)

Wikidata weekly summary #199

Wikidata weekly summary #200

Wikidata weekly summary #186

Wikidata weekly summary #201

Wikidata weekly summary #202

Wikidata weekly summary #203

Wikidata weekly summary #204

Wikidata weekly summary #205

Wikidata weekly summary #206

പേരൂർച്ചാൽ പാലം

ചിത്രം ഉടനെ എടുത്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Ramjchandran (സംവാദം) 17:07, 29 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)

Wikidata weekly summary #207

വളരെ സന്തോഷം!--Pratheesh sreenivasan (സംവാദം) 11:05, 8 മേയ് 2016 (UTC)

Wikidata weekly summary #208

പുഷ്പ ച‌ന്ദ്രഞണ്ട്

ഇങ്ങനൊരു പേരുണ്ടോ? അവലംബം വേണ്ടിവരും. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:16, 15 മേയ് 2016 (UTC)

{{done}}. പുസ്തകം കൈയ്യിൽ കിട്ടാത്തോണ്ട് ചേർക്കാഞ്ഞതാണ്. ഓഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 16:11, 15 മേയ് 2016 (UTC)

Wikidata weekly summary #209

Wikidata weekly summary #210

Wikidata weekly summary #211

Wikidata weekly summary #212

Wikidata weekly summary #213

Wikidata weekly summary #214

Invitation from WAM 2016

Asia (orthographic projection).svg

Hi WAM organizers!

Hope you receive your postcard successfully! Now it's a great time to sign up at the 2016 WAM, which will still take place in November. Here are some updates and improvements we will make for upcoming WAM. If you have any suggestions or thoughts, feel free to discuss on the meta talk page.

 1. We will launch a pre-event, which is new-user exclusive training event, that will help new users get involved in the Wikipedia community and contribute more in the Asian Month.
 2. We want to host many onsite Edit-a-thons all over the world this year. If you would like to host one in your city, please take a look and sign up at this page.
 3. We will largely improve the tool, that participants can directly report their contribution on the tool, and will be easier for judges to use.
 4. We will try to send Ambassador certificate physically this year, as well as awarding second and third participants with a WAM button.
 5. We will pre-made all postcards and souvenirs, so we can send them all immediately after the event.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

As always, reach me at meta talk page if you have any questions.

Best Wishes,
Addis Wang

12:54, 22 ജൂൺ 2016 (UTC)

Wikidata weekly summary #215

Wikidata weekly summary #216

Wikidata weekly summary #217

Wikidata weekly summary #218

Wikidata weekly summary #219

Wikidata weekly summary #220

Wikidata weekly summary #221

താങ്കൾക്കിതാ ഒരു പുച്ചക്കുട്ടി!

Cute grey kitten.jpg

എനിക്ക് നൽകിയ ഉപഹാരത്തിനു ഒരായിരം നന്ദി, ഒരല്പം വൈകിയെങ്കിലും!

Apnarahman: സംവാദം: 18:03, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)


Wikidata weekly summary #222

Rio Olympics Edit-a-thon

Dear Friends & Wikipedians, Celebrate the world's biggest sporting festival on Wikipedia. The Rio Olympics Edit-a-thon aims to pay tribute to Indian athletes and sportsperson who represent India at Olympics. Please find more details here. The Athlete who represent their country at Olympics, often fail to attain their due recognition. They bring glory to the nation. Let's write articles on them, as a mark of tribute.

For every 20 articles created collectively, a tree will be planted. Similarly, when an editor completes 20 articles, a book will be awarded to him/her. Check the main page for more details. Thank you. Abhinav619 (sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 16:54, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC), subscribe/unsubscribe)

പഞ്ചാബ് തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2016 താരകം

{{award2| border=#1e90ff| color=#fdffe7| image=Wiki conference 2016 logo v2.png| size=120px| topic=പഞ്ചാബ് തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2016 താരകം| text= വിക്കികോൺഫറൻസ് ഇന്ത്യ 2016 ന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 1 2016 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 6 2016 വരെ നടന്ന പഞ്ചാബ്_തിരുത്തൽ_യജ്ഞം_2016 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.

---(ഒപ്പ്)

}}

Wikidata weekly summary #223

Wikidata weekly summary #224

Wikidata weekly summary #225

Wikidata weekly summary #226

Wikidata weekly summary #227

Wikidata weekly summary #228

Wikidata weekly summary #229

Wikidata weekly summary #230

Wikidata weekly summary #231

Wikidata weekly summary #232

One Week Notice[edit | edit source]

Asia (orthographic projection).svg

Hi WAM organizers!

Thanks again for organizing Wikipedia Asian Month. There are only 7 days before it starts. Here are some notices and guidelines for organizing.

Page Set up

 • Our Sample page with the new logo is ready to be translated. There are only a few adjust if you had this page for 2015 already.
  • Article Requirement is 4
  • Article criteria is 3k bytes and 300 words. NO 2k bytes for smaller Wikipedia.
  • According to the tool's limit, IP users can not participate. Please encourage them register an account.

Localization

 • Please localize this template and used on sign up page. I will update the template once the tool is ready to be used.
 • You can also localize this template and use as an invitation letter. en:Template:WAM Welcome
 • You may localize this Q&A page, but you can also just put a link towards the meta page. m:Wikipedia Asian Month/QA

Stragety

 • You may want to invite some of your Wikipedia friends or active Wikipedians from your home WIKI to help you organize.
 • You may want to send some invitation to last year participants, active Wikipedians, and Wikipedians who has a special interest.
 • Central Notice will be used but the effect could be limited due to the active Wikimedia Fundraising Campaign. You may use the Site Notice if you don't see the CN is deployed.

Reward

 • We will keep sending postcards (new design) this year, and as an organizer you will receive an additional postcard as well.
 • We will send the Ambassador a regular paper copy of the certificate through the basic mail.

Question

Please feel free to contact me on my meta talk page, send me an email by Email this User or chat with me on facebook.

Best Wishes,
Addis Wang
MediaWiki message delivery (സംവാദം) 15:12, 24 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

Central Notice of Wikipedia Asian Month

Only four days left before we enter November, the Wikipedia Asian Month!
We are going to set up the Central Notice, which will help you achieve more sucess in upcoming WAM event and attract more people join your home Wikipedia.

 1. Step 1, make sure your event page is fully set up and translated. Link to the Sample page (You need to localize This template)
 2. Step 2, translate the banner at here, make sure tranlsate the link to the event page of your home wiki.
 3. Step 3, when you finish the two steps, update this page. When both "Main Page" and "CN"(tranlsation) marked as done, I will enbale the CN in your language all the way to the end of November.
 • You can find me on facebook by searching Addis Wang, and feel free to add me as well as chat with me for any question. Feel free to contact me with other language, I will try to understand it by google translate.

Best Wishes,
Addis Wang
MediaWiki message delivery (സംവാദം) 19:32, 26 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

വിക്കപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസം 2016

പ്രിയ സുഹൃത്തേ, താങ്കളെ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസം 2016 പങ്കെടുക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു

ഏഷ്യൻ‍ വിക്കിസമൂഹങ്ങളുടെ പരസ്പര സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തിരുത്തൽയജ്ഞമാണ് വിക്കിപീഡിയ എഷ്യൻ മാസം. നവംബർ 2016 ലാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തപ്പെടുന്നത്. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആധികാരികതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശമാണ്. 2015 ൽ 7000 ലേഖനങ്ങൾ 43 വിവിധ ഭാഷകളിലായി വിവിധ വിക്കിപീഡിയയിൽ ചേർക്കാൻ ഈ പദ്ധതി മൂലം കഴിഞ്ഞു.

പരസ്പര സൗഹൃദത്തിന്റെ ഓർമ്മക്കായി ഏഷ്യൻ സമൂഹങ്ങൾ ഓരോ എഡിറ്റർക്കും ഒരു പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്റ്കാർഡ് അയക്കുന്നതാണ്. 4 ലേഖനങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന് എഴുതണമെന്ന നിബന്ധനമാത്രമേയുള്ളൂ.

ഓരോ വിക്കിപീഡിയയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന വരെ വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യ അംബാസിഡർമാരായി ആദരിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നിയമാവലിയും അറിയാനായി ഏഷ്യൻമാസം 2016 താൾ സന്ദർശിക്കുക. താങ്കളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ഒരു വിജയമാക്കിതീർക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ

</noinclude>രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:07, 31 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

Wikidata weekly summary #233

WAM Organizers Update (Nov.5)

Hi WAM Organizer! Hopefully everything works just fine so far! Need Help Button, post in any language is fine

 • Here are some recent updates for you, and as always, let me know if you have any idea, thought or question.
  • IMPORTANT: Asian Language Wikipedia will exclude the language speaking country from the Asian Month so we can encourage editors write something about other part of Asia. E.g., Chinese Wikipedia will exclude Mainland China, Taiwan, Hong Kong, and Macau. Indian language Wikipedia will exclude India. If you have problems with that, please let me know.
  • I've posted the tool instruction and newest postcard rules on each Wiki' event page. Make sure you translate it. In short: 4 articles get one card, 15 get another one (Special one), and the Ambassador gets another one.
  • We will still allow two Ambassadors if top and second contributors have more than 30 accepted articles, just like last year. Please send this information to high-quantity participant to encourage them.
  • Please create this talk page template and linked in Wikidata. Judging tool will add this template to submitted articles automatically.
  • The judging tool should work fine. If not, talk to me.
  • You may put this template on your user page if you like it. en:Template:User WAM organizer
  • Optional: Judging Tool Interface may not available in your language. If you feel needed, you can translate the interface at here.
  • Invite some active contributors from your wiki to participate. And please encourage editors who can speak more than one language participate to other WAM edition.
  • Indic Community: CIS-A2K will provide fund if you would like to organize an offline event of Wikipedia Asian Month. Apply at here.

Best Wishes,
Addis Wang
Sent by MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:55, 5 നവംബർ 2016 (UTC)

ഏഷ്യൻമാസം 2016 പരാതി

ഏഷ്യൻമാസം പരിശോധന ടൂളിലേക്ക് ചേർത്തശേഷവും 0 വാക്കുകൾ എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്?

എന്ത് ചെയ്യണം? Shyam prasad M nambiar (സംവാദം) 12:27, 7 നവംബർ 2016 (UTC)

പരിശോധിക്കാം. വാക്കുകൾ എണ്ണുന്നകാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 06:24, 8 നവംബർ 2016 (UTC)

പരിശോധനാ ടൂളിൽ ഇന്ന് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ടൂൾ കിട്ടുന്നില്ല. Shagil Kannur (സംവാദം) 09:25, 30 നവംബർ 2016 (UTC)

പോയിൻറുനില അപ്ഡേയ്റ്റ് ചെയ്യണം.Shagil Kannur (സംവാദം) 09:29, 30 നവംബർ 2016 (UTC)

Wikidata weekly summary #234

WAM Organizers Update (Nov.12)

Hi WAM Organizer! Hopefully everything works just fine so far! Need Help Button, post in any language is fine

 • Here are some recent updates for you, and as always, let me know if you have any idea, thought or question.
  • Additional souvenirs (e.g. Stickers, bookmarks) will sent to Ambassadors and active organizers.
  • I'm doing some basic statistics at Result page every week, in case you are interested.
 • I've already sent noticfication to global top 20 users that WMF will give global top 3 contributors a free Wikimedia T-shirt. Here are the rules:
  • A participant's article count is combined on all language Wikipedias they have contributed to
  • Only Wikipedia Asian Month on Wikipedia projects will count (no WikiQuote, etc.)
  • The global top 3 article count will only be eligible on Wikipedias where the WAM article requirement is at least 3,000 Bytes and 300 words.
  • Please make sure enforce the rules, such as proper references, notability, and length.
  • International organizers will double check the top 3 users' accepted articles, so if your articles are not fulfilling the rules, you might be disqualified. We don't want it happened so please don't let us make such a decision.
  • Rest of Global top 10 users will also get some WAM souvenirs.

Best Wishes,
Addis Wang
Sent by MediaWiki message delivery (സംവാദം) 03:01, 13 നവംബർ 2016 (UTC)

Wikidata weekly summary #235

WAM Tool Update

Hi WAM organizers, due to unexpected maintenance on wmfLabs, which host our judging tool, the tool is currently down and can not be used in around next 48 hours or less. Please inform local participants for such problem, and tell them they can submit their contribution after the maintenance. I will send another update when the tool comes back. If you have further questions regarding the tool, please feel free to reach me or the tool developer Le Loi. Best, Addis Wang/ sent by MediaWiki message delivery (സംവാദം) 22:07, 14 നവംബർ 2016 (UTC)

Update (Nov. 16)

Asia (orthographic projection).svg

Hi WAM organizers! It's now half way! Good job! Here are some updates:

 • As many of you may notice, that the judging tool has came back to normal.
 • I've set up a result page with some numbers in it. It may not accurate, just as a reference at this time.
 • WAM should get more media coverage. If you can help (either locally or internationally), please let me know!
 • Please considering start judging articles if you have not yet. it's really important to give feedbacks to participants so they can improve articles or get motivated.
 • With your help, I may start the first round of address collection before WAM ends for who already have four accepted articles and organizers, as I promised to improve the postcard sending process this year.
 • Feel free to reach out to me for any question! At my meta talk page.

Best Wishes,
Adds Wang
sent by MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:31, 16 നവംബർ 2016 (UTC)

Wikidata weekly summary #236

വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസം 2016 അവസാന ഘട്ടം

പ്രിയ സുഹൃത്തേ, വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യൻ മാസം 2016 പങ്കെടുക്കാനായി പേരു ചേർത്തിരുന്നുവല്ലോ. തിരുത്തൽ യജ്ഞം അവസാനിക്കാനായി ഇനി 5 ദിവസം കൂടിയേയുള്ളൂ. ഇനിയും ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എഴുതുക.

4ലേഖനങ്ങൾ 300 വാക്കുകൾ ഉള്ളതായിരിക്കണം. ഏഷ്യയിലെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെപ്പറ്റിയായിരിക്കണം ഇന്ത്യയ്ക്കുവെളിയിലുള്ള വിഷയമായിരിക്കണം എന്നിവയാണ് നിബന്ധനകൾ

ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹമോടെ

എന്ന് --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:26, 25 നവംബർ 2016 (UTC)


Wikidata weekly summary #237

What's Next (WAM)

Congratulations! The Wikipedia Asian Month is almost ending and you've done amazing work of organizing. What we've got and what's next?

Here are some number I would like to share with you (by UTC Nov. 30 2am)
Total submitted: 7289; 669 unique users
Tool problem
If you can not submit articles via judging tool, use this meta page to do so. Please spread this message with local participants.
Here are what will come after the end of WAM
 • Make sure you judge all articles before December 5th, and participants who can improve their contribution (not submit) before December 10th.
 • Participates still can submit their contribution in November before December 2nd at this page. Please let your local wiki participates know. Once you finish the judging, please update this page after December 5th
 • There will be three round of address collection scheduled: December 2nd, December 7th, and December 20th.
 • Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) on this page, if the 2nd participants has more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
 • I will announce the name of Wikipedians who will able to pick a Wikimedia T-shirt from Wikimedia Store for free after I re-check their contributions.
 • There will be a progress page for the postcards.
Some Questions
 • It could be a case that local organizer does not agree on an article if shall accept it or not. In this situation, the judging tool will highlight the conflict articles in the "article's list". Please review other's opinion, and resolve the conflict by changing your decision or discuss with other judges.
 • In case you wondering how can you use the WAM tool (Fountain) in your own contest, contact the developer Le Loi for more information.

Best Wishes,
Addis Wang; Sent by MediaWiki message delivery (സംവാദം) 14:19, 30 നവംബർ 2016 (UTC)

Address Collection

We are starting collecting address! Please fill this form to receive an additional postcard as being a WAM organizer. You may receive this message because you on the receipt list. You don't have to fill the form if you are not organizing this year. This form is only accessed by me and your username will not distribute to the local community to send postcards. All personal data will be destroyed immediately after postcards and other souvenirs are sent. Please help your local participants in case they have any problem understanding the survey. If you have any question, feel free contact me on my meta talk page. You can remove yourself from the list at this page.

 • Some deadline:
  Dec. 5th<nowiki>:</nowiki> Finish Judging
  Dec.10th<nowiki>:</nowiki> Last day to improve the content and change the judge

Best, Addis Wang; Sent by MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:04, 3 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

Wikidata weekly summary #238

Wikidata weekly summary #239

Wikidata weekly summary #240

Wikidata weekly summary #241

Wikidata weekly summary #242

Wikidata weekly summary #242

അതിർത്തിയിലെ പാലങ്ങൾ

പാലങ്ങൾ പലതും ഇതുപോലെ അതിർത്തിയിൽ ആണ്. പക്ഷെ, അതിനു പരിഹാരം കാണണം. താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശം എന്താണ്? ജില്ലാതിർത്തിയിലുള്ള പാലങ്ങൾ, സംസ്ഥാനാതിർത്തിയിലെ പാലങ്ങൾ, കേരള-കർണ്ണാടക അതിർത്തിയിലുള്ള പാലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാമോ? യോജ്യമായ രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല താങ്കളുടെ അടുത്തുള്ള പാലങ്ങളും ചേർക്കണേ. അവയുടെ ചിത്രങ്ങളും ചേർക്കുക. പാലങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷ നിർമ്മിതി തന്നെയാണല്ലോ? കേരളത്തിലെ ആകെ പാലങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇനിയും നിർമ്മാതാക്കളുടെ കയ്യിൽപ്പോലുമില്ല എന്നാണു തോന്നുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സ്രോതസ്സുകൾ നെറ്റിലും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഗൂഗിളിനെയും മറ്റും ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും. പക്ഷെ ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം ഒന്നിച്ച് ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. വിക്കിപീഡിയയിലെങ്കിലും അതുണ്ടാവണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്കളേപ്പോലുള്ളവർ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പാലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിശദവിവരങ്ങളും എടുത്തുചേർക്കാമല്ലൊ? പല പാലങ്ങളുറ്റെയും കൈവരിയിലോ തൂണിലോ അതു നിർമ്മിച്ച വർഷവും നിർമ്മിച്ചവരുടെ പേരും കാണും. അതു എഴുതിയെടുക്കാം. --Ramjchandran (സംവാദം) 17:18, 13 ജനുവരി 2017 (UTC)

Wikidata weekly summary #243

Wikidata weekly summary #244

Wikidata weekly summary #245

Wikidata weekly summary #246

ദീപ നിശാന്ത്

വേറെ ഒരു ചിത്രം കിട്ടുമോ എന്നു ശ്രമിക്കൂ. അധികം എഴുത്തുകാരി ഭാവം ഇല്ലാത്തതു. അവരുടെ തന്നെ അഭിപ്രായമാണ്‌{{ഒപ്പുവെക്കാത്തവ|Zeal4linux}}

അവരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ ചിത്രം എടുത്ത ലാൽ അയച്ചുതന്ന ചിത്രമാണ്. അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് നിലവിലുള്ള ചിത്രം ആക്കിയത്. എനിക്ക് ഏത് ചിത്രമായാലും എതിർപ്പില്ല. :) --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 17:03, 10 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

Wikidata weekly summary #247

Wikidata weekly summary #248