പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ശലഭങ്ങളുടെ ഭക്ഷണസസ്യങ്ങൾ - സസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം തിരിച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ശലഭ-ലാർവകളുടെ ഭക്ഷണസസ്യങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബവും ആഹരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം തിരിച്ചുള്ള പട്ടികയാണിത്. [1]

ശലഭകുടുംബം ഭക്ഷണസസ്യകുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭക്ഷണസസ്യജനുസുകളുടെ എണ്ണം ഭക്ഷണസസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം
തുള്ളൻ ചിത്രശലഭങ്ങൾ - Hesperiidae 28 108 177
നീലി ചിത്രശലഭങ്ങൾ - Lycaenidae 53 171 298
രോമപാദ ചിത്രശലഭങ്ങൾ - Nymphalidae 50 237 389
കിളിവാലൻ ചിത്രശലഭങ്ങൾ - Papilionidae 11 46 90
പീത-ശ്വേത ചിത്രശലഭങ്ങൾ - Pieridae 16 52 102
റിയോഡിനിഡേ - Riodinidae 1 3 3
ആകെ 88 463 834

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]