വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

1–1000[തിരുത്തുക]

ഉപയോക്താവ് തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണം ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ
1 സ്വാഗതസംഘം 100,722
2 Vssun 82,121 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
3 Rojypala 75,510 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
4 VsBot 74,687 യന്ത്രം
5 Meenakshi nandhini 66,768 കാര്യനിർവാഹകൻ
6 Jotter 64,548 യന്ത്രം
7 EmausBot 60,352
8 Georgekutty 42,575 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
9 Xqbot 42,489
10 MadPrav 37,054 യന്ത്രം
11 MerlIwBot 35,672
12 Malikaveedu 35,521 കാര്യനിർവാഹകൻ
13 ബിപിൻ 33,926 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
14 Anoopan 32,135 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
15 Fotokannan 29,593 കാര്യനിർവാഹകൻ
16 Luckas-bot 29,349 യന്ത്രം
17 Drajay1976 27,399 കാര്യനിർവാഹകൻ
18 Vengolis 26,986 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
19 Arjunkmohan 26,953 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
20 Kiran Gopi 26,922 ചെക്ക് യൂസർ, കാര്യനിർവാഹകൻ
21 Razimantv 26,086 ചെക്ക് യൂസർ, കാര്യനിർവാഹകൻ
22 TXiKiBoT 25,788 യന്ത്രം
23 Jacob.jose 24,635 കാര്യനിർവാഹകൻ
24 Irvin calicut 24,430 കാര്യനിർവാഹകൻ
25 Viswaprabha 24,180 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
26 ShajiA 23,726 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
27 Vinayaraj 22,070 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
28 Shijualex 20,497 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
29 Manojk 19,786 autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
30 SieBot 19,678 യന്ത്രം
31 Challiyan 19,489 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
32 Dvellakat 18,640 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
33 Sidharthan 16,718
34 Sidheeq 16,511 autopatrolled
35 Ranjithsiji 16,364 ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
36 VolkovBot 15,857 യന്ത്രം
37 Rameshng 15,668 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
38 Junaidpv 15,522
39 Raghith 15,342 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
40 Abhishek Jacob 14,572
41 Manuspanicker 14,571 കാര്യനിർവാഹകൻ
42 PsBot 13,521 യന്ത്രം
43 Praveenp 12,810
44 RajeshUnuppally 12,059 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
45 Vijayanrajapuram 11,889 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
46 Jairodz 11,847 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
47 WikitanvirBot 11,826 യന്ത്രം
48 Ezhuttukari 11,384
49 MediaWiki message delivery 10,589 യന്ത്രം
50 Arunsunilkollam 10,557 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
51 Yousefmadari 10,429 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
52 Rameshngbot 10,297 യന്ത്രം
53 Sreejithk2000 10,206 കാര്യനിർവാഹകൻ
54 AJITH MS 9,989 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
55 ZéroBot 9,638
56 Irshadpp 9,127 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
57 Akhilan 9,070 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
58 Sadik Khalid 9,052
59 Vicharam 8,998 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
60 Simynazareth 8,820 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
61 Sugeesh 8,482 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
62 MkBot 8,236 യന്ത്രം
63 Akhiljaxxn 8,173 കാര്യനിർവാഹകൻ
64 Satheesan.vn 7,873
65 Shijan Kaakkara 7,640 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
66 Babug 7,609 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
67 Alfasst 7,487 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
68 MelancholieBot 7,430 യന്ത്രം
69 JAnDbot 7,369 യന്ത്രം
70 ViswaBot 7,311 യന്ത്രം
71 Deepak885 7,294 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
72 Niyas Abdul Salam 7,136 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
73 Ramjchandran 6,949 കാര്യനിർവാഹകൻ
74 Jose Arukatty 6,848 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
75 Escarbot 6,820 യന്ത്രം
76 DragonBot 6,769 യന്ത്രം, IM
77 Sachin12345633 6,650 autopatrolled
78 Sai K shanmugam 6,644 autopatrolled
79 Jyothis 6,628 റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
80 CommonsDelinker 6,586 autopatrolled
81 Addbot 6,577
82 Saul0fTarsus 6,504 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
83 ArthurBot 6,469
84 Adv.tksujith 6,445 കാര്യനിർവാഹകൻ
85 Mpmanoj 6,393 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
86 Mlbot 6,317 യന്ത്രം
87 Jigesh 6,199
88 Erfanebrahimsait 6,148 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
89 Zuhairali 6,109 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
90 Uajith 6,057 autopatrolled
91 Rajeshodayanchal 5,937 autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
92 Adithyakbot 5,592 യന്ത്രം
93 Jkadavoor 5,542 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
94 Arjuncm3 5,512 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
95 FoxBot 5,083 യന്ത്രം
96 Johnchacks 4,995 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
97 Prabhachatterji 4,921 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
98 TobeBot 4,869 യന്ത്രം
99 Sreenandhini 4,755 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
100 Netha Hussain 4,743 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
101 Obersachsebot 4,676
102 Thijs!bot 4,576 യന്ത്രം
103 Aruna 4,546
104 Shajiarikkad 4,513 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
105 Adithyak1997 4,443 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
106 Subeesh Balan 4,260 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
107 Gnoeee 4,157 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
108 Manjithkaini 4,143
109 Akhilaprem 4,088 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
110 Pradeep717 4,086 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
111 RedBot 3,862
112 New user message~mlwiki 3,824
113 Kjbinukj 3,764 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
114 AswiniKP 3,683 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
115 Tux the penguin 3,661
116 Wikiwriter 3,626 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
117 Idioma-bot 3,602 യന്ത്രം
118 Alexbot 3,555 യന്ത്രം
119 TjBot 3,473 യന്ത്രം
120 Kaitha Poo Manam 3,399 autopatrolled
121 Shibukthankappan 3,390 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
122 സുദീപ്.എസ്സ് 3,372
123 Vijith9946956701 3,286 autopatrolled
124 Shaikmk 3,276 autopatrolled
125 Jameela P. 3,170 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
126 AlleborgoBot 3,147 യന്ത്രം
127 Rsvkjafs6ias432t 3,027 autopatrolled
128 Fuadaj 2,982 autopatrolled
129 MastiBot 2,918
130 Akbarali 2,898 autopatrolled
131 Jafarpulpally 2,894 autopatrolled
132 Krishh Na Rajeev 2,875
133 HiranES 2,862 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
134 Habeeb Anju 2,857
135 Sivahari 2,843 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
136 Roshan 2,837 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
137 Thachan.makan 2,835 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
138 Sruthi 2,827 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
139 Naveen Sankar 2,770 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
140 Kgsbot 2,768 യന്ത്രം
141 Bluemangoa2z 2,754
142 Anee jose 2,739 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
143 KamikazeBot 2,674
144 Fifthman 2,665 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
145 Apnarahman 2,525 autopatrolled
146 Sahirshah 2,522 autopatrolled
147 Adarshjchandran 2,514
148 Deepugn 2,493
149 Noblevmy 2,493 autopatrolled
150 Athulbnair 2,478 autopatrolled
151 Ptbotgourou 2,468 യന്ത്രം
152 PrasanthR 2,464 autopatrolled
153 Jagadeesh puthukkudi 2,456
154 Sonujacobjose 2,455 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
155 Chandrapaadam 2,391 autopatrolled
156 Pathbot 2,388 യന്ത്രം
157 Sidnbot 2,316 യന്ത്രം
158 Abijithka 2,301 autopatrolled
159 JackieBot 2,190 യന്ത്രം
160 Loveless 2,180 യന്ത്രം
161 Ovmanjusha 2,148 autopatrolled
162 Sreejithkoiloth 2,116 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
163 Fairoz Pinarayi 2,097 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
164 സതീഷ്ആർവെളിയം 2,088 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
165 AvocatoBot 2,085 യന്ത്രം
166 Davidjose365 2,054 autopatrolled
167 Saleeshkumar2000 2,018 autopatrolled
168 Shagil Kannur 1,971 autopatrolled
169 Roland zh 1,965 autopatrolled
170 HRoestBot 1,959
171 Vaikoovery 1,892 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
172 LaaknorBot 1,873
173 Feelgreen630 1,872 autopatrolled
174 Edukeralam 1,866 autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
175 Synthebot 1,838 യന്ത്രം
176 Shabeeb1 1,804
177 Tgsurendran 1,778 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
178 Mangalat 1,759 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
179 Ananth sk 1,740 autopatrolled
180 Anilankv 1,733 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
181 Pranchiyettan 1,723 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
182 タチコマ robot 1,719 യന്ത്രം
183 Vijayakumarblathur 1,717 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
184 Rubinbot 1,707
185 TinucherianBot II 1,674 യന്ത്രം
186 Jessepfrancis 1,662
187 Abin jv 1,639 autopatrolled
188 ScriptDoctor 1,625 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
189 UltraBot 1,619 യന്ത്രം
190 Makecat-bot 1,605 യന്ത്രം
191 Arayilpdas 1,595 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
192 Nijusby 1,587 autopatrolled
193 Mmlabeeb 1,546
194 Manubot 1,544 യന്ത്രം
195 Vagobot 1,505 യന്ത്രം
196 Johnson aj 1,504 autopatrolled
197 Mjbmrbot 1,454 യന്ത്രം
198 Anoop Manakkalath 1,446 autopatrolled
199 Suraj 1,441 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
200 Pratheesh prakash 1,439 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
201 Ukri82 1,431 autopatrolled
202 Devasiajk 1,413
203 Hrishikesh.kb 1,413 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
204 Captainofhope 1,378
205 CarsracBot 1,376 യന്ത്രം
206 AvicBot 1,346
207 Rotlink 1,330 autopatrolled, യന്ത്രം
208 Neonwikione 1,322 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
209 Jayeshj 1,319
210 Vishalsathyan19952099 1,313
211 BotMultichill 1,305 യന്ത്രം
212 Anjuravi 1,290
213 MystBot 1,256
214 YFdyh-bot 1,242
215 Salini 1,240
216 PipepBot 1,220 യന്ത്രം
217 Riyaz Ahamed 1,210
218 Amirobot 1,209
219 Movses-bot 1,209 യന്ത്രം
220 Sreeram Sree 1,199
221 Dexbot 1,195
222 D'ohBot 1,193
223 Lijujacobk 1,181
224 Irarum 1,150
225 AjayPayattuparambil 1,139
226 കാർത്തുമ്പി 1,120 autopatrolled
227 Lee2008 1,111
228 Razibot 1,104 യന്ത്രം
229 991joseph 1,096 autopatrolled
230 Advjuvairianv 1,095 autopatrolled
231 Sanu N 1,094 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
232 Arunravi.signs 1,017 autopatrolled
233 Dinamik-bot 1,004
234 Mohanpn 997
235 HerculeBot 996 യന്ത്രം
236 FarEnd2018 994
237 SilvonenBot 986
238 Robbot 979 യന്ത്രം
239 Abhilash raman 978 autopatrolled
240 Zorrobot 969
241 Ajeeshkumar4u 959 autopatrolled
242 വിവരവിചാരം 905
243 Vinesh pushparjunan 893 autopatrolled
244 Jose Mathew C 889 autopatrolled
245 അറിവ് 882
246 Mayooramc 862 autopatrolled
247 Darkicebot 862
248 Anish nellickal 839
249 HiW-Bot 835 യന്ത്രം
250 Aby john vannilam 834
251 Bijee~mlwiki 806
252 Reji Jacob 806
253 Almabot 785
254 Harshanh 785 autopatrolled
255 PrinceMathew 770 autopatrolled
256 CocuBot 770 യന്ത്രം
257 DSisyphBot 769
258 Ranjith-chemmad 764 autopatrolled
259 അച്ചുകുളങ്ങര 753 autopatrolled
260 Purbo T 747 യന്ത്രം
261 Tonynirappathu 738 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
262 Dhruvarahjs 732
263 Irumozhi 720 autopatrolled
264 YiFeiBot 716
265 Sajithvk 707
266 Vibitha vijay 705
267 JYBot 698 യന്ത്രം
268 Monu1618 692
269 SIVARAJ 692
270 Martin-vogel 688
271 Skp valiyakunnu 675
272 Kpbolumbu 674 autopatrolled
273 Sivavkm 671 autopatrolled
274 Arunmohanpavi 669
275 M.R.Anilkumar 661
276 Mujeebcpy 659 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
277 Sahridayan 652
278 Xdpdcy2018 637 autopatrolled
279 Greeshmas 635
280 SassoBot 633
281 Caduser2003 628
282 Pathaayan 625
283 Rijolijo 623
284 Jadan.r.jaleel 623 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
285 Kevinsooryan 605
286 Jasimfarooq 597
287 BipinSankar 594
288 Ajaykuyiloor 588 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
289 Shyam prasad M nambiar 581
290 Authordom 560
291 தமிழ்க்குரிசில் 558
292 ഹരിത് 549
293 Sajithbhadra 548
294 Lalsinbox 545 autopatrolled
295 Rajendu 538
296 Ragesh Punalur 535
297 Panavalli 525
298 പ്രശോഭ് 523 autopatrolled
299 Aneeshgs 522 autopatrolled
300 Redirect fixer 514
301 ബി. സ്വാമി 510
302 Martinkottayam 501
303 ഷിനാസ് 494
304 Jobinbasani 483
305 നിരക്ഷരൻ 474
306 Path slopu 473
307 Naveenpf 470
308 PixelBot 470
309 Sudhir Krishnan 468
310 Translation Notification Bot 459 autopatrolled
311 F2003305 458
312 Asmkparalikkunnu 455
313 Sajetpa 449
314 Pency 449
315 Nithinthilak 446
316 Aronjos1 445
317 Jacobnainan 441
318 Diegovishnu 436
319 റിൻഗോൾ22 436 autopatrolled
320 Kalesh 433
321 Vipinkumartvla 433
322 Saithalavi 430
323 Peringz 427
324 S.pratheesh 425
325 Justinpathalil 424
326 Pathoschild 421
327 Devgowri 415
328 KLBot2 415
329 Santhoshj 414
330 Calicuter 413
331 മേൽവിലാസം ശരിയാണ് 397
332 Appi Hippi 391
333 Pkgmohan 388 autopatrolled
334 Jahangeer 386
335 Baluperoth 385
336 AthulKriZz 385
337 Tinucherian 383 autopatrolled
338 DAndC 382
339 ABHINAV MANGATTIDAM 380
340 ചാണ്ടി 376
341 GhalyBot 374 യന്ത്രം
342 Suniltg 366
343 Jasif 363
344 Oracle125 362
345 Suneesh 359
346 Noufalom 358
347 Mutuluki 357
348 India142 357
349 YOUSAFVENNALA 356
350 AboobackerAmaniOfficial 355
351 SpBot 351 യന്ത്രം
352 Shinujeril 350
353 ശ്രീകല 349
354 Louperibot 348
355 Vasudevantv 348
356 Chobot 346
357 Sreeeraaj 346
358 Binnag 344
359 Ansaraziz82 343
360 Vtbijoy 343
361 Chiyami 342 autopatrolled
362 Ahamedsageerkv 339
363 Aldo 1980 338
364 Manumg 336
365 Santhosh.thottingal 335 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
366 Pranoyz11 335
367 Varavelppu 333
368 Sreerag palakkazhi 332
369 Bhoomi 330
370 Basheer pktr 327
371 Gauthsree 324
372 Hbkrishnan 324
373 Musafir 322
374 Mithu 320
375 Ambadyanands 320 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
376 Dittymathew 319 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
377 ശിവപ്രസാദ് 314
378 Civilinformer 311
379 ഹരിതകൈരളി 311
380 Krishnamurthi 310
381 Jithindop 305
382 AG47 303
383 Prof tpms 303
384 Jasz 300
385 SantoshBot 299 യന്ത്രം
386 Muralivanoor 299
387 Harikrishnank123 295
388 Vinodvarmah 293
389 WOPR 292
390 Sijocalicut 290
391 Usamuba 287
392 Jithinrajtk 287
393 Psdeepesh 286
394 Kannanpallippad 285
395 Pratheesh sreenivasan 284
396 Kumar ettumanoor 280
397 JhsBot 280
398 CKLatheef 278
399 Aviyal 278
400 Menon Manjesh Mohan 278 autopatrolled
401 Luqmankvk 274
402 സെനിൻ അഹമ്മദ്-എപി 273
403 DhiluSen 272
404 ചെങ്കുട്ടുവൻ 270
405 Baburajpm 269
406 QuickFixMe 268
407 Mynaumaiban 267
408 ArtsRescuer 266
409 Travancorehistory 265
410 AnilaManalil 262 autopatrolled
411 Korangad 261
412 Lucia Bot 259
413 Shameerphasan 257
414 അഭിലാഷ്.കെ.കെ. 256
415 Kannan843 253
416 SUryagAyathri 251
417 തന്നവാരിത്തീനി 250
418 Eximius.vkm 248
419 M.s.augustine,nettoor 247
420 Prasanths 246
421 Renrav 246
422 Reachjoy 244
423 SaddamHussain 244
424 EdwardsBot 242
425 Sandeep.s 242
426 Arkarjun1 240
427 Kirancp 239
428 അച്ചായൻ 238
429 Raveendrankp 237
430 Devanshy 237
431 Rinuthomas90 236
432 Gerakibot 232
433 Sadik khalid (AWB) 227
434 Asees 227
435 Sherifchalavara 226
436 Pp.pp238 225
437 Arun.arunb 224
438 Rkkattil 222
439 Musicindia1 222
440 Not4u 220
441 Githesht 219
442 DarafshBot 219 യന്ത്രം
443 Curious10 217
444 Vinodmp 216
445 Jain 216
446 Mathews sunny 216
447 Arunchullikkal 214
448 എൻ സാനു 213
449 Shino jacob koottanad 212
450 Kamalvengara 211
451 Arjun Muraleedharan Madathiparambil 211
452 Firos ak 210
453 Sebinaj 210 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
454 Tsanu 210
455 Umesh.p.nair 209
456 Rajeevchandranc 209
457 Ryanacnt 209
458 Sujithms 207
459 Unnikn 207
460 ChandlerMinh 205
461 Kavya Manohar 204
462 Arunelectra 204
463 Drkanam 203
464 Apibrahimk 203
465 Navastk 203
466 Rahul m94 203
467 Arjun vm aju 201
468 Ameenmgm 200
469 Manpow 200
470 Drsanthoshnair 199
471 FirozVellachalil 198
472 Austria156 198
473 Wikitanu 198
474 Njavallil 196
475 Sreesarmatvm 196
476 Backer 194
477 Fasilchola 192
478 Tvn 190
479 Paurasthya 189
480 Raviscn 188
481 Yalamlam 186
482 Vpnkk 186
483 Abuanand01 185
484 Jishal prasannan 185
485 Musafir1 184
486 Kerala Lilliput 184
487 Sabarish 183
488 Ajamalne 182
489 Vnrakeshpnm 180
490 Bijink 180
491 Wwbot 180 യന്ത്രം
492 NordNordWest 179
493 Mims Mentor 179
494 Abdullah.k.a 178
495 സുപ്പു 178
496 Thampuran816 178
497 Lakshmanan 177
498 Bharath chand. 176
499 Mathew2006 175
500 Mullookkaaran 175 autopatrolled
501 Vishnuprasadktl 174
502 Karikkan 174 autopatrolled
503 Sudev.K.Vijay 173
504 Murtasa 172
505 Aneezone 171
506 V m rajamohan 171
507 Vaishakparambath 171
508 Rajesh3009 171
509 Fry1989 170 autopatrolled
510 Tegel 170
511 Sumanbabud 168
512 Adarshkpillai 166
513 Vaishakparamb 166
514 Cibu 164 autopatrolled
515 Mandan moothappa 163
516 Ranjan 163
517 KannanVM 162 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
518 Syum90 161
519 Akhil.bharathan 161
520 ജലജ പുഴങ്കര 160
521 Tedka 159
522 Pachapeedika 159
523 Diego Grez Bot 159 യന്ത്രം
524 Bijuneyyan 158
525 Saranyabhoomi 158
526 ഉപ്പേരിക്കുരുള 157
527 Ammuvechi 156
528 Babumjacob 156
529 Sreyasvalsan 156
530 Arsh 18 155
531 Jigbot 154 യന്ത്രം
532 Ebrambot 154 യന്ത്രം
533 Kosfsadewrdf 153
534 Mithravishnu 152
535 Papooty 152
536 Sreedharantp 151
537 Prvnms 150
538 Byrialbot 149 യന്ത്രം
539 Sreejith Kumar 149
540 Neelamperoor 149
541 الصبي الهندي 148
542 99v 147
543 Chemboor patteri 146
544 കൈപ്പള്ളി 145
545 Muro Bot 145 യന്ത്രം
546 Mlbnkm1 145
547 Sathya122004 144
548 ലച്ചു 143
549 Xainhe 143
550 KidsBot 142
551 Sevak 141
552 Manikandan kkunnath 141
553 Hithinlal 141
554 Sandeepndas 140
555 Versatilegeek 139
556 SALIMKAVANUR 139
557 Lallji 137
558 BOTijo 137
559 RjpBot 136 യന്ത്രം
560 Abhilashsmpta 135
561 Shajudeen 134
562 Kottackadan 134
563 Arfaz 134
564 Suhailsmsm 134
565 Toms JS 133
566 Francisdianish 133
567 Santhoshnta 133
568 Praveenkoramkottil 133
569 Rijinatwiki 133
570 Calipso 132
571 Devanandpillai 132
572 Ktpna 132
573 Satvikgeetha 131
574 Abhibot 131 യന്ത്രം
575 Chittranjan Ezhuthachan 130 autopatrolled
576 Ashraf irimbiliyam 130
577 Ercé 129
578 Vivek Viswam Vvt 129
579 Kalakki 129
580 FiriBot 128 യന്ത്രം
581 Dpradeepkumar 128
582 Rajeevvadakkedath 128
583 Kalidas535 127
584 Nileena joseph~mlwiki 127
585 Argopal 127
586 Daredevil Duckling 126
587 Nihar POPS 126
588 Chindhakan 125
589 Premcheriyath 125
590 Hekerui 125
591 Kmoksy 125
592 Ks.mini 124
593 Amalendu Nambiyar 124
594 ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ 123
595 Gkdeepasulekha 123
596 AniVar 123
597 Benson 123
598 Vjjoshy 123
599 Rajeshpn80 122
600 Shansunnyp 122
601 Patricedward 122
602 Hemanthjijo 122
603 Sanil2 122
604 Dsbabu 121
605 Suhail hidaya 121
606 Basanth.K.B. 121
607 Simon Cheakkanal~mlwiki 119
608 MerlLinkBot 119 യന്ത്രം
609 Sruthi aami 119
610 Hallucinations 118
611 Muhammed lukman 118
612 Shaheer p 118
613 Nishra D'Mshiha 118
614 Vanajan 118
615 KodamPuli 117
616 Arjun&robin 117
617 Navaneethpp 115
618 とある白い猫 115
619 Chithram 115
620 M.S.Augustine 114
621 Ajithkavi 114
622 Libin 114
623 Illegitimate Barrister 113
624 VALKYRIS 113
625 Sreekanthv 113
626 അപ്പു 112
627 ശിവൻ 112
628 JijoKuriakose 111
629 Ansha.vs 111
630 Sandinisukumar 111
631 RobinThomas 110
632 Ashccj 109
633 Amaltaskombu 109
634 Vishalissac 108
635 Vanischenu 108
636 Robykurian 107
637 Vileshkias 107
638 WOSlinker 107
639 Achukulangara 107
640 Malikaveed 107
641 Epggireesh 106
642 Abdul hameed kp 106
643 1997kB 106
644 Vm devadas 105
645 Kaaliyambi 105
646 Archaeodontosaurus 105
647 Balasankarc 104 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
648 സുധീഷ് തിരുവണ്ണൂർ 104
649 Nijuman789 104
650 Ashique2020 103
651 Evuraan 102
652 Achayan007 102
653 Manikandan 102
654 Abudhabi123 102
655 MouseTrap2015 101
656 Devathulasi 101
657 Anishviswa 100
658 Rajeev07nair 100
659 Divya 99
660 Abuamju 99
661 Sughoshputhiyaveettil 99
662 Otrajesh 99
663 Akhil roshan 99
664 George21 98
665 Jacknjill 98
666 Peopledowhattheyoughttodo~mlwiki 98
667 സാജൻ 98
668 കടമ്മനിട്ട 98
669 Kishor.clt 96
670 Praka123~mlwiki 95
671 Aneesvt 95
672 Purushan 95
673 Shanmugamp7 95
674 Sudheesh Raghavan 95
675 Aikkadan 95
676 Salam90390 94
677 Amal U S 94
678 Ashlyak 94
679 Madhu10k 94
680 നാരായണൻ നായർ 94
681 Outlander07 94
682 രൂപശ്രീ എം പി 93
683 Rathrimazha 93
684 Kkutty 93
685 Mjaseemmk 93
686 Jusjose 93
687 Abhilash2006 93
688 Manojb 92
689 Arunrs 92
690 WhisperToMe 92
691 Neonbulb 92
692 RIJEESH PARIYARAN 92
693 Jasirvalanchery 91
694 Premchakkungal 91
695 Naranath 91
696 Malayalamcinema 91
697 Sodaram 91
698 Ratheeshmusthu 90
699 Jerilwiki9744 90
700 ഹൈന്ദവർ (സനാതന ധർമ്മം ) 90
701 NobelBot 90 യന്ത്രം
702 Renjithmb89 90
703 Chammanthy 90
704 Whitetararaj 90
705 Shekure 89
706 Sujanika 89
707 AbhishekDas.G.H. 89
708 Lazimshahad 89
709 Kayakkunn 89
710 Sapsree 88
711 Amalsonly 88
712 An.aneesh 88
713 Mirsabsahad 88
714 Sotiale 88
715 Joshua Issac 87
716 Thinkdigit 87
717 Johnsaji 87
718 Abypeedikayil 87
719 Nikhilbiju67 87
720 Gopalchristy 86
721 Bichumannar 86
722 Hari Vadassery 86
723 Skvasundharan 86
724 Sajeevdbi 86
725 Mjithin 86
726 ൧൯൨൧ 86
727 Mozhiyalan 86
728 Shiju 86 autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
729 Naveengireesan 86
730 ഷിനോജ് 85
731 Shaminarayanan 85
732 Nikhilvishnupv 85
733 Baib 85
734 Krishnachandranvn 85
735 Sreeharic 85
736 Ashok.tcr 85
737 Cpsathar 85
738 Abhijith R Mohan 85
739 Yasircmd 84
740 Esopukltd 84
741 Gayathrikarthika 84
742 Mydreamsparrow 84
743 Appusviews 83
744 Ranjith kannapuram 83
745 Aswanthep 83
746 Karthikagayathri 83
747 Lavalsal 82
748 മീര എം പി 82
749 SindhuJose 82
750 ശ്രീബിൻ 82
751 Mazha82 82
752 Amalnahar 82
753 Vknizar 81
754 Jithinsamgeorge 81
755 Manojps 80 റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
756 Chempoth 80
757 Flyingdreams 80
758 Milenioscuro 80
759 Hamnashafeer 80
760 Thadathil 80
761 മനുഏളപ്പില 80
762 Hagennos 80
763 VishnuSR01 79
764 7niju7 79
765 Kingjones1985 79
766 Shinilvm 79
767 Kottottikkaran 79
768 Billinghurst 79
769 Mohanantirur 78
770 DEagleBot 78 യന്ത്രം
771 Yanthran 77 യന്ത്രം
772 Designandpeople 77
773 Shajisn 77
774 Ramkumar Kalyani 77
775 Ajingnath 77
776 Srevalsan 76
777 Unni.0p 76
778 Adithyan p lal 76
779 WikimediaNotifier 75
780 Nabeelktd 75
781 Seemadin 75
782 Stepanaxis 75
783 കുഴൂർ 75
784 Ajayrangaraj 75
785 Viswajithg 75
786 Hishampgm 75
787 Emmanueltj143 75
788 Anupa.anchor 74
789 Iaminfo 74
790 LinsyDavis 74
791 ShabeerMemunda 74
792 Zainunoonu 74
793 Ananthupsankar 74
794 BGerdemann (WMF) 74
795 Ayathanalok 73
796 WikiDreamer Bot 73 യന്ത്രം
797 വെള്ളെഴുത്ത് 73
798 Soumyan 73
799 Santhoshslpuram 72
800 Sujith RS 72
801 Niranjana Prasannakumar 72
802 Zamanak 72
803 Santhoshnelson009 72
804 Rajesh 71
805 Jobyjohnkj 71
806 Vkbmenon 71
807 Jaktoms 71
808 Arun.punnathatta 71
809 Naseeftdy 71
810 Scorpionsurvey82 71
811 Essarpee1 71
812 Unnikrishnan.57 71
813 Mithunrajkeekkamkot 71
814 Haradev 71
815 Salamparalikkunnu 71
816 Party1967 71
817 EVERGREEN for Ever Green 70
818 Kvmohankumar 70
819 Gphilip 70
820 Stryn 70
821 Shafi koyamma 70
822 Sushen 69
823 Wutsje 69
824 Momin 69
825 Courcelles 69
826 RadiX 69
827 Kpharshan 69
828 Mabdulvajidm 69
829 Tokugen Numataka 69
830 DannyS712 69
831 Nayibem 68
832 Vishnuprasads.667 68
833 Remotom 68
834 Rohitsv9 68
835 Shafeeq Thamarassery 68
836 Thamanu 67
837 Sodacan 67
838 Gokucherai12 67
839 Nithvarma 67
840 Unice 67
841 Robert roy paiva 67
842 PuttumKadalayum 66
843 Dr Ajay Balachandran 66
844 Joseph jeremiah 66
845 Vimal0212 66
846 കെ. കെ ബിജു 66
847 Anu Divakaran 66
848 Ashikbp ipb 66
849 Manojmachathi 66
850 Naisamkp 66
851 Thaslimatlk 66
852 Karipparasunil 65
853 Mirshadk 65
854 Hamidkvr 65
855 നന്ദകുമാർ എസ് ആർ 65
856 Martin Urbanec 65
857 Epic7joe 64
858 Benhur baiju 64
859 ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം 64
860 Deepujoseph 64
861 AnoopanBot 64 യന്ത്രം
862 Rovine 64
863 Marcus Cyron 63
864 Ajesh 63
865 PADAPPARAMBA 63
866 Faolin42 63
867 Nellickal nursery 63
868 Anvar Kunhu 63
869 Rakeshwarier 63
870 Padmanabhanunnips 63
871 Akmal Hashim Kapat 63
872 Sarathajky 63
873 Subinsebastien 62
874 Deepakmj1989 62
875 HARISRI PUBLICATIONS 62
876 Sourav malayali 62
877 Deepubalan 62
878 Kilayilafsal 62
879 Vinu raj 62
880 Jaisuvyas 62
881 Jayan.thanal 62
882 Shibu jacob 62
883 Vinilaisf 62
884 Saj2009 61
885 ParottaBeefFry 61
886 Magnefl 61
887 Adhithyan 61
888 Malavika Cof 61
889 Babel AutoCreate 60
890 Nsreekumar 60
891 മിയമിയ 60
892 Rizkuwait 60
893 Boccaro 60
894 Nihal Neerrad S 60
895 Shaheed Hemukalani 60
896 Peter Kurisinkal 60
897 മുഈനുദ്ധീൻ 59
898 Hassan thevalakkara kollam 59
899 Devanshi 59
900 Ashasathees 59
901 Bijujosephe 59
902 Nicolas 007 59
903 Althafmghouse 59
904 Sunil~mlwiki 58
905 VC1975 58
906 Broadbot 58
907 Hoo man 58
908 Ilaveyil riswan 58
909 Vaishak1234 58
910 Aboobackeramani 58
911 Wieralee 58
912 Krish56 57
913 Bharathnet 57
914 Gramam 57
915 Moeng 57
916 Sverigekillen 57
917 Critic007 57
918 Rakheshthayyur 57
919 Orbot1 57 യന്ത്രം
920 Adiths 57
921 Shahicm 57
922 Bharath chand 56
923 Santops 56
924 Pravs 55
925 Purodha 55
926 Drnazeer 55
927 Pradeepvkrishna 55
928 97vineeth 55
929 Sreedwishkjagan 55
930 Mumtaz muhammed 55
931 Anoopqtr123 55
932 Racconish 54
933 Tanya.kurian 54
934 LittleKites-18017 54
935 Rjchandran 54
936 DileepKS69 54
937 Hari Shree 54
938 SidhardhRamesh 54
939 Arunkr6 53
940 Keral8 53
941 Jomesh 53
942 Rahul 53
943 K7L 53
944 Harikovilakam 53
945 Stephinmathewc 53
946 MalayalamWriter 53
947 Fathima naalukolil 53
948 Sachunda 52
949 Dumdum 52
950 Rakeshnamboo 52
951 Pkachary 52
952 Ijasaslam 52
953 Athulvis 52
954 Ashwin147 52
955 Boldrinmichael 52
956 Krishna Nanda 52
957 പ്രീതി 52
958 Matiia 52
959 അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി 52
960 Samsameer 52
961 Jayakrishna ramanpillai 52
962 Thusharavinesh 52
963 Ghskarippoor 52
964 Sumesh0909 52
965 Msyamlal 51
966 Jomyjosepala2 51
967 Munanas 51
968 സുജയ് വി 51
969 Suneesh C 51
970 Kraj 51
971 Sinud3 51
972 KondottySultan 51
973 Muthukurussi 51
974 Sanya3 51
975 Valsala 51
976 Jinesh.ptb 51
977 MalarzBOT 51
978 Syam cherai 50
979 MSBOT 50
980 Jayarathina 50
981 Zeal4linux 50
982 Revikumarvasu 50
983 Saleemperumukku 50
984 NjardarBot 50
985 MPF 50
986 Pranav V R 50
987 Sajeerkanhirode 50
988 Hariprasad vk 50
989 Sarafvpz 50
990 Arjunan 49
991 Arun1995knp 49
992 Elitre (WMF) 49
993 Afsalpangode 49
994 Svijesh21 49
995 റാസി & റസൽ 49
996 മനേഷ് 49
997 Shajkumar 49
998 Vividh 49
999 Sudev.k 49
1000 Jaseer 49