ഉപയോക്താവ്:Mayooramc

ഈ ഉപയോക്താവിന് സ്വതേ റോന്തുചുറ്റാനുള്ള അവകാശം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ
5 വർഷം,  1 മാസം  14 ദിവസം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.500+ ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 500ൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ട്.


ഉപതാളുകൾ[തിരുത്തുക]

ഉപകരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

തുടങ്ങിവച്ച/പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ താളുകൾ[തിരുത്തുക]

ഈ ഉപയോക്താവ് സൃഷ്ടിച്ച
താളുകൾ കാണാൻ

തുടങ്ങിയവ

പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയവ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Mayooramc&oldid=3068587" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്