ഉപയോക്താവ്:സുദീപ്.എസ്സ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

എന്റെ പേര് സുദീപ്.എസ്സ് എന്നാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂർ ആണ് എൻറ്റെ സ്വദേശം.

ജനന തീയതി : 12/6/1995

ഹോബി : സിനിമ ,എഴുത്ത്


വിലാസം : സുദീപ്.എസ്സ് സുദീപ് ഭവനം അറുകാലിക്കൽ വെസ്റ്റ് വയലാ പി.ഓ പറക്കോട്. 691554.

  • പഠിച്ച സ്കൂളുകൾ
  1. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ്സ് സ്കൂൾ:അറുകാലിക്കൽ.
  2. എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് : പറക്കോട്
  3. ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് :പരുത്തിപ്പാറ.
  • കോളേജ്
  1. കോർപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് : പത്തനംതിട്ട (ബി.എ ഹിസ്റ്ററി)