കല്ലൻകായ്‌മരം

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

കല്ലൻകായ്‌മരം
Atuna indica at Kakkayam Dam 02.jpg
കക്കയം ഡാമിൽ നിൽക്കുന്ന കല്ലൻകായ്‌മരം
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
Genus:
Species:
A indica
Binomial name
Atuna indica
(Bedd.) Kosterm.

ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശവാസിയായ ഒരു മരമാണ് കല്ലൻകായ്‌മരം.[1] (ശാസ്ത്രീയനാമം: Atuna indica).

അവലംബം[edit]

  1. 1.0 1.1 World Conservation Monitoring Centre 1998. Atuna indica. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 20 August 2007.