വിയോഗിനി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളഭാഷയിലും സംസ്കൃതഭാഷയിലും ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഒരു അർദ്ധസമവൃത്തമാണ്‌ വിയോഗിനി. ശോകരസം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് എറ്റവും അനുയോജ്യമായികരുതുന്ന ഈ വൃത്തം പലമഹാകാവ്യങ്ങളിലും ധാരാളം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുമാരനാശാന്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിലും, ഉള്ളൂരിന്റെ ഉമാകേരളത്തിലും വിയോഗിനി വൃത്തം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ലളിത എന്നും പേരുണ്ട്.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

വിഷമേ സസജം ഗവുംസമേ

സഭരം ലം ഗുരുവും വിയോഗിനി

വിശദീകരണം[തിരുത്തുക]

ഒന്നും മൂന്നും വരികളിൽ (വിഷമപാദം) സസജ എന്നീ മൂന്ന് ഗണങ്ങളും ഒരു ഗുരുവും, രണ്ടും നാലും വരികളിൽ (സമപാദം) സഭര എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ഗണങ്ങളും ഒരു ലഘുവും, ഒരു ഗുരുവും ചേരുന്ന വൃത്തമാണ് വിയോഗിനി.

ഉദാ: 1

മണിയേഴുകഴിഞ്ഞു മോശമി-പ്പണിപാൽക്കഞ്ഞി തണുത്തുചീത്തയായ്

മണിയുണ്ണികളെങ്ങു നിങ്ങളെകണികാണാതെയിരിപ്പതെങ്ങനെ

- ഉമാകേരളം

ഉദാ: 2

കനിവാർന്നജാ, പൊറുക്ക ഞാൻ നിനയാതോതിയ കൊള്ളിവാക്കുകൾ

അനിയന്ത്രിതമായ് ചിലപ്പൊഴീമനമോടാത്ത കുമാർഗ്ഗമില്ലെടോ - ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിയോഗിനി&oldid=2904324" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്